Atskleista nusikalstama Sauliaus Skvernelio sugalvota valstybės turto užgrobimo schema

zalias

zalias

 

Atskleista nusikalstama Sauliaus Skvernelio sugalvota valstybės turto užgrobimo schema

Aurimas Drižius

Sparčiai vyksta paskutinis prichvatizacijos etapas – prisidengiant „modernizacija“,  visi Lietuvos universitetai ir profesinės technikos mokyklos metamos iš savo patalpų miestų centruose, o jas privatizuoja premjero Sauliaus Skvernelio išrinktieji.

 

zalias

Beje, akivaizdu, kad tokį privatizavimo modelį sugalvojo ne pats Saulius Skvernelis, nes jis tam tiesiog per kvailas, tačiau juo naudojamasi, kad paimti iš valstybės paskutinį dar likusį valstybės turtą.

Vienas pavyzdžių – vyriausybė 2018 m. kovo 7 d. priėmė nutarimą Nr. 212 „DĖL VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO“.

Šiame nutarime nurodoma, kad „valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu viešosios įstaigos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) pagal valstybės turto patikėjimo sutartį valdomas nekilnojamasis turtas pagal priedą, kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta (2015 m. gruodžio 30 d. – 8 137 100 (aštuoni milijonai vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas) eurų; 2015 m. gruodžio 29 d. – 2 141 400 (du milijonai vienas šimtas keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai) eurų) bendra rinkos vertė – 10 278 500 (dešimt milijonų du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai) eurų, investuojamas, didinant viešosios įstaigos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos savininko kapitalą“.

Kartu pridedamas ir LMTA valdomo turto sąrašas – patalpos Gedimino prospekte Vilniuje,  įvairus kitoks turtas. Nepraeina nė keli mėnesiai, ir tas vyriausybės aprašytas ir „investuotas“ turtas jau yra parduotas ir atsidūręs privačioje nuosavybėje. Beveik visais atvejais – už grašius.

Nors valstybės turto pardavimą labai aiškiai apibrėžia įstatymas dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimas viešo aukciono būdu, kurio 21 straipsnis sako, kad „ Valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas viešo aukciono būdu parduodamas kartu su jam priskirtu valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu ar jo dalimi (toliau – žemės sklypas), kurio reikia nekilnojamajam turtui eksploatuoti, jeigu pagal valstybinės žemės sandorių sudarymą reglamentuojančius įstatymus žemės sklypas gali būti perduodamas privačion nuosavybėn“, S.Skvernelio vyriausybė privatizuoja valstybės turtą pagal jiems vieniems žinomos būdus.

 

gedimino39 7169611

Teatro ir muzikos akademijai priklausęs pastatas Gedimino pr., 39, staiga tapo šiai akademijai „nebereikalingas”, ir buvo parduotas

 

Tam, kad užgrobti valstybės turtą, Susisiekimo ministras Rokas Masiulis, laikinai ėjęs Švietimo ministro pareigas, buvo parengęs net visą  projektą, kaip atsikratyti „nereikalingų“ nekilnojamuoju turtu.

Beje, kas nusprendė, kad Teatro ir muzikos akademijai priklausantis pastatas Gedimino per. 39, yra jai „nebereikalingas“, taip ir liko nežinoma.

Tačiau ministras Rokas Masiulis, garsiosios „Independence“ aferos autorius, gražbyliauja net savo nutarimo projekte, kodėl universitetams reikia „atsikratyti“ nereikalingo turto : „Universitetas planuoja investuotą Projekto priedo 1–6 ir 8–17 punktuose išvardytą nekilnojamąjį turtą parduoti, o gautas lėšas panaudoti: pardavus Projekto priedo 1–6 ir 10–17 punktuose nurodytus objektus – Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetus perkelti į Saulėtekio studentų miestelį. Pardavus Projekto priedo 8 ir 9 punktuose nurodytus objektus – Antano Gustaičio aviacijos institutą perkelti į Linkmenų g. Projekto priedo 7 punkte nurodytą nekilnojamąjį turtą planuojama atnaujinti ir toliau naudoti Universiteto veiklai. Tokiam poreikiui pagrįsti Universitetas yra pateikęs 3 investicijų projektus:

1. „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų perkėlimas į Saulėtekio studentų miestelį“;

2. „VGTU Antano Gustaičio aviacijos instituto perkėlimas iš Rodūnios kelio į Linkmenų gatvę“;

3. „VGTU studentų bendrabučio Nr. 5 (Saulėtekio al. 19) atnaujinimas (modernizavimas)“.

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e093b141131411e9a207dea40a0957be?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=28771418-98a9-4bbf-8016-e2fa3f5a26b1

 

 

Visos šios aferos vyksta, nors net prie to pačio K.Masiulio projekto yra pridedama ir vyriausybės Teisės grupės patarėjos                                                                                          Jelenos Kučeriavienės išvada, kad toks valstybės turto privatizavimas yra neteisėtas :

 

 

TEISĖS GRUPĖ

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO“  PROJEKTO

 (toliau – Projektas)

(TAP-18-131; TAIS Nr. 17-14023(2))

 

 Nr. 

Vilnius

 

Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, t.y. nevertindami Projekto ekonominio pagrįstumo, taip pat Projekte nurodyto turto formalių duomenų ir jų atitikimo pateiktiems dokumentams, siūlome detaliau pagrįsti atitikimą Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytiems investavimo kriterijams, ypatingą dėmesį atkreipiant į minėto įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytą kriterijų, kuris, manytume, nėra pagrįstas teikime nurodyta informacija.

 

 

Teisės grupės patarėja                                                                                             Jelena Kučeriavienė

 

 

 

 

 

 

Saulius Skvernelis vykdys  rinkimų kampaniją už pavogtą valstybės turtą?

 

 

LL kalbinti šaltiniai sako, kad visa “valstiečių” vyriausybės sugalvotos  švietimo reformos tikslas yra vienas – atimti brangų nekilnojamąjį turtą iš universitetų, jį perduoti visokiems  avuliams ir dargiams, kurie mainais galėtų paremti Sauliaus Skvernelio rinkimų į prezidentus kampaniją.

 

Radisausko

Rimanto Radišausko paveikslas ‘Kelionė”

Mat vyriausybės nutarimais  yra paskaičiuotas universitetų turimas nekilnojamasis turtas. Kadangi universitetai valdo pastatus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos centruose, turi daug žemės, ir neturi tvirto šeimininko, tai yra lengvas grobis visokiems avuliams ir dargiams. Minėtas turtas šiuo metu yra pusdykiai parduodamas – tai naujoji Sauliaus Skvernelio sugalvota valstybės turto prichvatizacija.

 

Sauliukas

Tai, kad S.Skvernelis taip ilgai švietimo ir mokslo ministrės poste laikė susikompromitavusią Petrauskienę, galima paaiškinti tik viena aplinkybe – Petrauskienė turėjo sutvarkyti visus tamsius reikalus, kad mokslo įstaigos taip susitvarkytų, ir rastų daug “nereikalingo” nekilnojamojo turto, kurį būtų galima greitai parduoti.  “S.Skvernelis ilgai negalėjo atleisti Petrauskienės, nes matyt, buvo su ja sutarta, kad ji sutvarkys visus tamsius reikalus, – mano LL šaltiniai, – matyt, nebuvo garantijos, kad į Petrauskienės vietą atėjęs kitas žmogus ryžtųsi tokioms aferoms.  Tik tuo galima paaiškinti tokį premjero Skvernelio elgesį, kai jis sakė, kad Petrauskienė gera ministrė, kai visi mokytojai ją nušvilpė. Mokytojų streikas ir kilo dėl Petrauskienės elgesio, tačiau  premjeras jos laikėsi kaip gelbėjimosi rato”.

“Kraujas “MG Baltic” ir Dariui Mockui buvo nuleistas tam, kad ateitų kiti veikėjai, kaip Avulis ir Dargis, – mano LL šaltiniai, – “MG Baltic” yra įvaryta į kampą, o kitos grupės  “Hanner” ir “Eika” klesti.  Juk visas parlamentinis tyrimas apie ‘MG Baltic” buvo paviešintas, o vėliau Seimo NSGK pirmininkas V.Bakas nukirto : “nieko daugiau netirsime”. Manau, kad jam tuo metu reikėjo proteguoti Dargį ir Avulį“.

 

“Dabar vėl paskirtas švietimo ministras Monkevičius man pats pasakojo, kad jam dar būnant ministru praeitoje kadencijoje, jį buvo aplankę turto “vystytojai”, kurie jam rodė projektus,  pvz. vietoje Edukologijos universiteto Vilniuje pastatytii 40 aukštų siekiančius “stiklainius”, – – pasakojo LL šaltiniai, – todėl ta reforma buvo tik imitacija, tikras jos tikslas yra užgrobti mokslo įstaigų turtą, ir jį pasidalinti.  Todėl tas Edukologijos universitetas, kažkada turėjęs apie 7 tūkst.  studentų, ir buvo sužlugdytas, kad būtų galima atimti jo turtą.  Buvo sugalvota absurdiška studentų kreditavimo sistema – anksčiau ją vykdė  studijų centras, o paskui buvo sugalvota, kad tą funkciją vykdys komerciniai bankai. Tada Monkevičius man sakė kad jis pasipriešino tam, kad studentų kreditavimą vykdytų bankai, ir taip pat neleido naikinti Edukologijos universiteto.  Aišku, paskui  Gaižutis prasigėrė, tačiau vyriausybei tai buvo labai naudinga, nes jie naudojo Mao Dzedungo  filosofiją – “kuo blogiau, tuo geriau”.  Jeigu vyriausybei būtų rūpėjusi  švietimo sritis, ji būtų paskyrusi kokį jauną energingą profesionalą į universiteto rektorius, ir padėtų jam tvarkytis. Tačiau ministerija to nedarė, o darė viską, kad tą universitetą sužlugdytų.  Taip iš Edukologijos universiteto, kuriame buvo apie 7 tūkst. studentų, dabar beveik nieko neliko, o edukologijos mokslas visai užleistas.  Todėl visa reforma ir buvo daroma tam, kad perimti turtą”.

Panašiai kaip Vilniuje, “verslininkai” veikia ir Kaune. Tokio pramoninkų asociacijos prezidento Roberto Dargio žmona per vieną firmą nusipirko vieną Kauno Technologijos universiteto (KTU) pastatą Kaune. Nors pats R. Dargis yra KTU taryboje, tai jam nesutrukdė “investuoti” į universiteto turtą.

Po to, kai KTU dėstytojai pasiskundė dėl tokio  tarybos nario elgesio, tai pastarasis sureagavo taip – išsikvietė minėtus pedagogus, ir pareikalavo, kad jie viską paneigtų. Jeigu ne, R. Dargis pažadėjo pasamdyti brangius advokatus, kurie žmones būtų palikę be namų ir be jokio turto.  Tačiau pastarieji atsakė, kad jie nieko neapšmeižė, o tik konstatavo faktus, ir tas bylinėjimas  būtų brangiai kainavęs Dargio  reputacijai.  Žmonės susijungė į pilietinę grupę ir bandė priešintis “turto vystytojų” planams, nors jėgos buvo nelygios. Galiausiai Dargis neišdrįso kelti bylų tiems KTU dėstytojams, kurie bandė pasipriešinti turto užgrobimui.

Pedagogai bandė skųstis ir ministerijai, tačiau tuo metu švietimo ministerijai vadovavęs Rokas Masiulis pasakė, kad čia viskas teisėta.

“KTU biudžetas yra 58 mln. Eurų, tai beveik toks pat biudžetas, kaip Kėdainių rajono savivaldybės su 48 tūkst.  Gyventojų, – pasakoja LL šaltiniai, – KTU taryba tvirtina sąmatą, išlaidas, sprendžia dėl strategijos ir visų finansų,  tačiau tarybos nariai kažkodėl neturi deklaruoti savo interesų, kas yra visiškai nesąmonė. Tačiau neformaliai KTU vadovams pasakyta, kad pramonininkai daug dirba su aukštuoju mokslu, todėl  mokslo įstaigos ir jų turtas yra jų įtakos sferoje”.

KTU turi Humanitarinį fakultetą, kuris įsikūręs Donelaičio ir Gedimino gatvių sankryžoje pačiame Kauno centre.  Didelis pastatas šiuo metu parduodamas už dviejų butų tokioje vietoje vertę.

 

LRS N Puteikiui KTU NT pardavimas Page 1

 

 

 

 

LRS N Puteikiui KTU NT pardavimas Page 2

Universitetų turtą perka įvairūs tarpininkai ir tų pačių “turto vystytojų” statytiniai, įmonės, turinčios du darbuotojus. „‘Jų tikslas – perimti nekilnojamąjį turtą, ir visos valstybinės įstaigos dengia tokį turto grobstymą, – sako LL šaltiniai, – pvz., Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atsakė, kad čia viskas teisėta, o kai Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į VĮ Turto banką, nes tik jis gali parduoti valstybės nuosavybę, tai Turto bankas atsakė, kad jam nebuvo pavesta pardavinėti mokslo įstaigų turtą, ir jie nieko nežino.  Visos valstybinės mokslo įstaigos elgiasi kaip privatūs UAB-ai – pardavinėja valstybės turtą kaip savo nuosavybę, o kai juos apskundi, tai valstybės įstaiga sako, kad tai ne mūsų reikalas. Pagaliau yra ir prokuratūra, kuri turi ginti viešąjį interesą, tačiau nieko nedaro”.

Dar įdomiau, kad naujas KTU rektorius Eugenijus Valatka norėjo prorektore paskirti Eveliną Meilienę, kuri stengėsi sutrukdyti  valstybės turto išparceliavimui, tai KTU taryba  užblokavo šį paskyrimą grynai keršydama E.Meilienei už jos pilietinę poziciją.  E. Valatka nuo pat rugsėjo mėnesio negalėjo surinkti tarybos posėdžio, kuriame būtų galima patvirtinti turto pardavimą. Tarybos nariai tiesiog ignoravo rektoriaus kvietimus.  Pirmas posėdis įvyko tik gruodžio mėn.  Nė vienas KTU tarybos narys nėra viešas, ir jo kontaktus surasti neįmanoma.

 

 

Vienas tokio turto užgrobimo būdo pavyzdžių. Valstybės turtas perduodamas viešajai įstaigai, kuri minėtą turtą parduoda jau kaip savo nuosavybę. Tai yra nusikaltimas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ

 

2018 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 87 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1. Perduoti viešajai įstaigai Lietuvos muzikos ir teatro akademijai jos statute šiuo metu numatytai veiklai vykdyti (išskyrus ūkinę komercinę veiklą) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu viešosios įstaigos Klaipėdos universiteto patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą (pagal priedą) valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį.

 

2. Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pasirašyti 1 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį.

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                                      

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                      

 

 

 


 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m.                      d. nutarimo Nr.

priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO PAGAL VALSTYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Unikalus Nr.

Bendras plotas,

kv. m.

Likutinė vertė, eurais

2018-07-01

1.

Pastatas-mokomasis korpusas,

K. Donelaičio g. 4, Klaipėda

2191-0003-0010

5292,83

959 917,00

2.

Pastatas-mokomasis korpusas,

K. Donelaičio g. 4, Klaipėda

2191-0003-0021

1512,1

104 409,32

3.

Pastatas-institutas,

K. Donelaičio a.1, Klaipėda

2195-7002-8017

2443,54

15 731,11

4.

Pastatas-administracinis,

K. Donelaičio a. 2, Klaipėda

2190-4000-1011

2465,09

31 384,06

5.

Pastatas-choreografijos korpusas,

K. Donelaičio a. 5, Klaipėda

2198-1000-4019

2420,92

119 333,89

6.

Kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (kiemo aikštelė), K. Donelaičio a. 1, Klaipėda

2195-7002-8028

0,00

7.

Kiti inžineriniai statiniai-kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė, krepšinio aikštelė),

K. Donelaičio g. 4, Klaipėda

2191-0003-0032

0,00

 

Iš viso nekilnojamojo turto:

 

 

1 230 775,38

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));