Rusijos chirurginiai smūgiai Sirijoje: 80 karinių taikinių, tame tarpe ir Teroristų vadavietės, ISIS ruošimo stovyklos, ginklų sandėliai.

Rusijos chirurginiai smūgiai Sirijoje: 80 karinių taikinių, tame tarpe ir Teroristų vadavietės, ISIS ruošimo stovyklos, ginklų sandėliai.

Beveik visą savaitę Rusijos kariniai lėktuvai vykdo efektyvius chirurginius smūgius prieš teroristinių Daesh (Arabų akronimas IV) grupuočių taikinius, Islamistų frontą, Jaish al-Fatah, Jaish al-Haramoun, ir kitus panašius į Alkaidą konglomeratus Sirijoje.

Per paskutines dienas, Rusijos lėktuvai dalyvavo daugiau nei 100 antskrydžių, pažeidžiant apie 80 karinių taikinių. Oro smūgiai pataikė į vadavietes, amunicijos ir degalų sandėlius, teroristų ruošimo stovyklas, sunkiąją ginkluotę ir amunicijos gamyklas. Rusų pilotai jau dabar pakankamai sėkmingai naudojo betoną pramušančias bombas „BEBEB-500“ ir palydovais valdomas „KAB-500“ bombas prieš sustiprintus taikinius. Rusų oro pajėgos atsargiai  gerbia ir tebegerbs toliau vieną fundamentalią taisyklę: jokių atakų prieš civilius taikinius ar Sirijos civilius. Remiantis objektyviais duomenimis iš palydovinės žvalgybos, kaip ir pagal vyriausių Sirijos lyderių pareiškimus, nė vienas civilis šalyje nebuvo sužeistas per Rusijos bombardavimo kampaniją prieš kovotojų taikinius.

Jėga, misija ir tikslai

Remiantis oficialiais Rusijos Gynybos Ministerijos duomenimis, Rusijos oro pajėgos susideda iš 50 karinių lėktuvų ir sraigtasparnių. Bendras karinis kontingentas dislokuotas Hmneymim oro bazėje šalia Tartu ir Laivų gamyklos šalia Latakijos nesiekia nė 3000 žmonių. Palyginkite šį skaičių su NATO pajėgomis Afganistane per jų buvimo laikotarpį – 130.000 ar su Spalio-Lapkričio 2015 NATO karinėmis pratybomis Pietų Europoje, kodiniu pavadinimu „Trident Juncture“ įtraukiant 36,000 karių. Rusija patikino, kad nė vienas Rusijos karys nebus dislokuotas ant žemės kovoti kartu su Sirijos Armija.

1.RF aircraft in Syria. Photo Russian DefMinTai tik viena ketvirtoji arsenalo kurį Rusija dislokavo per taikdarišką operaciją Gruzijoje, 2008 metais, kai ta šalis pradėjo karinę agresiją prieš Pietų Osetiją. Ir kitame pavyzdyje, tai tik viena dvidešimtoji iš skaičiaus lėktuvų kurie priklausė NATO, per masyvų buvusios Jugoslavijos bombardavimą 1999 metais, kurie buvo atlikti be JT Saugumo Tarybos leidimo ir be jokio Jugoslavijos lyderių prašymo tai daryti. Kampaniją kurios metu namai, mokyklos, ligoninės, tiltai ir televizijos stotys patyrė beatodairišką bombardavimą.

Ne kaip NATO oro pajėgos, kurios paleido masyvius oro antskrydžius per Jugoslaviją 1999 (kurių metu buvo pataikytą į Kinijos ambasadą Belgrade, Pišnos mieste, Kosove buvo pažeistas net ir pastatas, kuriame buvo JT biuras.), Rusijos gi lėktuvai Sirijoje naudoja tiksliai patikrintą informaciją apie Islamo Valstybės karinius taikinius, naudojant duomenis surinktus iš karinių lėktuvų ir palydovų, žvalgybą surinktą iš Sirijos, Irano ir Irako karinių pajėgų, tame tarpe aktyviai naudojant bepiločius, iš vietovių gauti nuotraukoms ir video įrašams.

Kai Amerikos, Prancūzijos ir Australijos oro pajėgos sudavė jų smūgius Sirijoje, jie niekada nesistengė savo pastangų koordinuoti su Sirijos Arabų Respublikos kariuomene. Kita vertus, naudojant loginį pagrindą, kad IV sukarintos grupuotės „turi būti nubaustos,“ tie Vakarų kariniai lėktuvai numetė savo bombas ir raketas ant Sirijos karinių pajėgų, tame tarpe ir šalies civilių. Ir tam, kad apginti savo pačių protežė IV viduje, vedančios vakarų šalys net sukūrė terminą „nuosaikioji opozicija,“ kurie turi būt vertinami kaip neliečiamieji. Žinoma jų „nuosaikumas“ ilgai buvo daugybės juokų pagrindu.

Reikia turėti omeny, kad Maskva turi legalų pagrindą Sirijoje rengti antiteroristinę operaciją, nes Sirijos Prezidentas Bašaras al-Assadas buvo legitymiai išrinktas ir paprašė Rusijos lyderių, teikti Sirijos žmonėms neatidėliotiną karinę ir techninę pagalbą. Ar toks prašymas buvo pateisinamas? Žinoma buvo. IV kovotojai ir kitos antivalstybinės grupės jau dabar yra užgrobusios 60 % tos šalies teritorijos. Šiuo metu Sirijos miestai atrodo kaip Stalingradas, kuris po Antrojo Pasaulinio karo buvo rūkstančiuose griuvėsiuose. Kovotojai jau dabar pasiekė Damasko priemiesčius…

Rusijos karinė oro pagalba Sirijai buvo dviejų nepriklausomų JT narių susitarimo objektas. Ji buvo teikiama remiantis dauguma elementariausių, prigimtinių teisių individualiai ar kolektyviai savigynai, kaip nurodyta JT 51 Chartijos Straipsnyje.

Rusijos karinė oro kampanija, neoficialiai pavadinta kaip Operacija Hmeynim, bus ribota laike. Remiantis oro antskrydžių efektyvumu, kurie jau buvo suduoti į kylančio „Kalifato“ karinius taikinius ir pastatus, tai gali trukti mėnesį ar du, kai bus nušluotas visas 450-500 karinių taikinių katalogas, kuriuos vykdys modernizuoti, bet kuriomis oro sąlygomis naudojami koviniai naikintuvai-bombonešiai Su-34 „Fullback“, Su-24M „Fencer“ ir SU-25 „Frogfoot“, visiškai modernizuoti ir ginkluoti aukštųjų technologijų taiklia ir valdoma amunicija tam, kad civiliai ir jų infrastruktūra nepakliūtų į pavojų.

Pirmiausiai, techniškai yra įmanoma išvengti bet kokios nepageidaujamos „netiesioginės žalos“: visi lėktuvai turi pažangiausius taiklių smūgių ginklus – Rusijos naujausia sukurtą iš oro metamų valdomų bombų technologija „the circular error probable (CEP)“ pataiko mažiau nei 5 metrai nuo centro bet kurio potencialaus karinio taikinio, kai iš oro leidžiamų KH-25 lazeriu valdomos raketos turi CEP mažiau nei 2 metrus.

Antra, visos teroristų karinės instaliacijos yra parenkamos iš kruopščiai surinktų duomenų, iš elektroninės ir žmonių žvalgybos, tame tarpe sekimo ir bepiločių stebėjimo, surinkta ir patvirtinta Rusijos, ir Sirijos, koordinuojant kartu su Irako ir Irano kariniu personalu, šiuo metu suburtu Bagdado Informacijos Centre. Visos keturios šalys dalinasi lygiomis teisėmis ir atsakomybe išplaukiančia iš šios sąveikos. Sirijos Ambasadorius Rusijoje Riad Haddad patvirtino, kad Sirijos Armija turėjo tokius pačius  tinklus ir geografines koordinates nurodančias ekstremistų grupių pajėgas išbarstytas visoje šalyje.

Kai tik teroristinių kovotojų instaliacijos bus nepataisomai sugadintos, Operacija Hmeymim bus visiškai sustabdyta.

Kozin Situation in Syria Slide 2

Rusijos karinių operacijų  žemėlapis Sirijoje, 2015m. Spalis.

Nuo pat rugsėjo 30 d. iki spalio 5 d. 2015 metais, nebuvo nė vieno oficialaus pranešimo iš Sirijos Vyriausybės, kad buvo kokių nors aukų civilių populiacijos tarpe. Nebuvo sunaikinti jokie vyriausybiniai ar vieši pastatai, nebuvo sunaikintos jokios mokyklos ar ligoninės (ne taip kaip ligoninė Kunduze, Šiauriniame Afganistane, į kurią JAV karinio lėktuvo buvo pataikyta Spalio 3 d kur buvo užmušta 19 žmonių ir 37 – sunkiai sužeisti).

Kruopščiai planuotų atakų metu sukilėliai masiškai palieka jų tvirtoves, panikoje, kuri sklinda jų gretose, Rusijos Generalinis personalas pranešė Spalio 3 d. Kol kas 700 ginkluotų vyrų iš radikaliųjų grupių sudėjo savo ginklus ir pasidavė Sirijos kariams Deraa mieste, 110km. nuo Damasko, po to kai Rugsėjo 30d. prasidėjo oro antskrydžiai. Yra pranešimų, kad sukilėliai kai kuriuose regionuose nustojo priešintis.

„Rusijos prisijungimas kovoje [su IV], su [Rusijos] potencialu ir galimybėmis… prisidės prie terorizmo mažinimo Sirijoje, ir jo sunaikinimo,“ Sameh Shoukry, Egipto Užsienio Ministras, pasakė per interviu Saudžių „Al Arabija“ transliuotojui.

Oro antskrydžiai bus intensyvinami

Generolas Pulkininkas Andrėjus Kartapolovas, Pagrindinių Operacijų Departamento vadas, iš Rusijos Generalinio personalo Spalio 3d. naujai įgalintame Nacionaliniame Valdymo Centre pasakė, kad Maskva planuoja dar labiau suintensyvinti jos oro pajėgų misiją Sirijoje. Tai loginė galimybė.

JAV vadovaujama tarptautinė koalicija subūrusi 60 šalių IV taikinius Sirijoje atakuoja jau daugiau nei metus, bet koordinavimo stygius su Damasku sustabdė progresą: Sąjungininkai negauna jokios informacijos apie IV taikinius žemėje, kol reguliarioji Sirijos armija negauna jokios galimybės pasinaudoti JAV pagalba iš oro. Kaip Rusijos MP Aleksėjus Puškovas sakė: Vakarų koalicija dieną iš dienos bombardavo neapgyvendintas dykumos vietoves arba tuščias kareivines ir be jokių rezultatų. Atrodo, kad JAV vadovaujama Vakarų koalicija paprasčiausiai imitavo jos aktyvumą prieš IV.

Dar daugiau: koalicija bombardavo Siriją be jokio JT Saugumo Tarybos patarimo ar leidimo, ar leidimo iš Sirijos Vyriausybės. Tai šiurkštūs JT Chartijos pažeidimai. Kita vertus Maskva kariškai veikia Sirijoje remiantis JT Chartijos 51 straipsniu dėl individualios ar kolektyvinės savigynos, nes jos tai daryti paprašė Damaskas, kai Sirijos valstybės egzistencijai iškilo pavojus. Tai didžiulis skirtumas tarp to ką padarė kai kurios Vakarų ir Arabų šalys iki šiol Sirijoje ir to, ką padarė šiandien Rusija.

Praeitą savaitę, Turkijos Užsienio Ministerija išleido pareiškimą kviečiant Rusiją sustabdyti jos oro antskrydžius prieš Sirijos opozicijos pajėgas ir civilius, bei sutelkti savo pastangas kovoje prieš Islamo Valstybės kovotojus. Pareiškime išreikštas „susirūpinimas“ buvo patvirtintas Prancūzijos, Vokietijos, Kataro, Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Valstijų. Bet ar šios šalys yra pajėgios palaužti IV be Rusijos? Ne, jos nėra.

Kaip gali Prancūzija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Valstijos tai padaryti bendromis sąlygomis? Jei jie finansiškai, kariškai ir moraliai teikia pagalbos ranką tam kvazi-slamiškam „kalifatui“ su vienintele paskirtimi: išversti Basharą al-Assadą iš jo prezidentinio posto, bet kokia kaina, kokio dydžio ji bebūtų, net to sąskaita, kad sukuria „karo pabėgėlių“ srautą į Europos kontinentą. Kaip tai darys Kataras ir Saudo Arabija, jei jie teikia IV pinigus ir ginklus? Ne, Jie to padaryti negali. Bet, vietoj to, kad reikštų „susirūpinimą“, jie galėtų prisijungti prie kylančios bona fide  koalicijos, pasipriešinti IV grėsmei, kuri vis dar gyva, nors jau stipriai nukentėjo.

Įspėjimas ir perspektyva

Per šias aplinkybes yra labai keista girdėti kvietimus tiekti „nuosaikiesiems“ IV nariams MANPADS tam, kad numušinėti Rusijos lėktuvus. Bet ar tie IV sunkiai ginkluoti ir galvas pjaunantys savo belaisviams ir deginantys juos gyvus teroristai realiai yra „nuosaikūs“? Ne, visi jie yra „ne-nuosaikūs“ ir dėl to jie negali būti remiami jokiais ginklais. Kaip aukštas pareigas užimantis Rusijos karinis pareigūnas oficialiai pasakė RISS, Maskva reaguos stipriai, jei ji sužinos, kad bet kokie MANPADS yra duodami bet kuriuos Valstybės šiems IV kovotojams, ar bet kuriems kitiems ardomiems elementams Viduriniuose Rytuose. JAV jau dabar užtikrino Maskvą, kad ji nesiųs tokių sistemų IV. Niekas neturėtu pamiršti, kad IV turi cheminės karybos agentus taip pat.

Kremlius neslepia pagrindinio tikslo savo karinės operacijos Sirijoje: Rusijos oro kampanijos tikslas yra paruošti žemę Sirijos reguliariosios armijos puolimui ir sąjunginėms Sirijos ginkluotoms opozicijos pajėgoms, kurios tikisi atgauti kontrolę IV okupuotose žemėse ir atstatyti taiką, ir stabilumą šalyje.

Rusija sveikins bet kokią pagalbą iš pasaulio slopinant šią stipriai užkrečiamą ligą. Ji bus stipri Basharo al-Assado kaip lyderio rėmėja Sirijoje, kuris gali realiai ją išgelbėti nuo visiško šalies kolapso, plataus masto teroristų grėsmės akivaizdoje. Dėl to, Maskva nepriims jokio įsikišimo į Rusijos ir Sirijos reikalus. Kitais žodžiais, arba kooperacija su Rusija, Sirija, Iranu ir Iraku, arba susilaikymas nuo ko nors negero darymo kenkiant jų sąveikai.

Rusai ir sirai tiki: anksčiau ar vėliau Sirija ir vėl taps taikia ir stabilia šalimi.

Vladimiras Kozinas: Patarėjų grupės vadovas Stateginių Studijų institute Rusijoje, Rusijos Natūralaus Mokslo Akademijos narys ir Rusijos Federacijos Karinės Mokslo Akademijos Profesorius.

http://www.globalresearch.ca/russias-surgical-strikes-in-syria-80-military-targets-including-terrorist-command-posts-isis-training-camps-ammunition-depots/5480376

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));