Renovacija, kaip proceso degradacija (VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė E.Randytė yra deleguota miestą valdančios Laisvės partijos ir todėl yra neklystanti)

randyte

randyte

RENOVACIJOS KAIP PROCESO DEGRADACIJA

Suprantu VTPSI atstovės N. Nemenčinskienės kančias reaguojant į 2022-10-14 rašte NrT-22-24
pateiktus 15 klausimų bandant kuo mažiau pakenkti jei ne šiemet, tai kitąmet kaip nors užsibaigsiančiam renovacijos procesui ir gelbėjant šalies valdininkų įvaizdį akivaizdžių pažeidimų plotmėje. Esu įpratęs prie tuščių šabloninių su begaliniais Bendrijų įstatymo aiškinimais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ar užsakovo VŠĮ Atnaujinkime miestą personalo neklystamumą įrodinėjančių atsakymų, taigi norėtųsi ko nors rimtesnio.
Tuo metu užsakovas nesnaudžia – eina va-bank organizuodamas susirinkimą su dviem pagrindinėmis temomis – investiciniame plane nenumatytų keisti langų keitimas ir priešgaisrinių kopėčių įrengimas ten, kur jų trūksta. Su aiškia potekste – dėl viso to kalti namo savininkai, kurie lygiai kaip ir išorinių durų bei elektros skydelių atveju turi prisiimti (ir jau prisiėmė savo pinigais) atsakomybę, konkrečiai:
Jie kalti dėl to, kad projektuotojai prieš darbo pradžią kartu su bendrijos pirmininke neužėjo į butus
patikrinti vidinių ir balkonų langų būklės ( užsakovo teiginys „dalis balkonų, kurie atitinka visus
reikalavimus ir buvo įvertinti techninio darbo projekto rengimo metu, bus sumontuoti į pradinę vietą“ yra eilinis melas),neiškvietė policijos jų prievartiniam atvesdinimui, todėl praėjus pusantrų metų nuo
renovacijos pradžios ir dešimčiai mėnesių nuo jos užbaigimo termino turės išklausyti maloningojo
užsakovo verdikto (kiek suprantame, šiame unikaliame renovacijos objekte nebus problemų priduoti
objektą visoms komisijoms ir su skylėtais Alytaus kombinato langais)

 

tuskulenu52 7454511
tuskulėnų g. 52

-Jie kalti dėl to, kad kažkas kažkada slaptai sugalvojo pakeisti projekto statybinės  arcitektūrinės/konstrukcinės dalies sąnaudų žiniaraštį per klaidą ar piktybiškai neįrašant žodžių „bei
kopėčių“, kad genrangovo samdyti neaiškios kvalifikacijos užsieniečiai darbininkai plėšdami laužtuvais iš sienos šių kopėčių plieniniais diubeliais prišaudytus laikiklius didelę dalį jų sulankstė, kad šios kopėčios ir jų laikikliai buvo laikomi kur papuola tarp kitų demontuotų atliekų ir dalis jų buvo statybininkų naudojama priraišiojant visokius skudurus ar lenteles, kad ir dabar su jų naudojimu ir laikymu nėra absoliučiai jokios tvarkos.
Suprantu, kad VTPSI darbuotojai kaip ir visi šalies valdininkai negali pateikti žadėtų objekto apžiūros
rezultatų dokumento anksčiau nei per 20 darbo dienų ir tikimybė tai atlikti iki 18-ąją dieną po apžiūros
užsakovo organizuojamo susirinkimo labai menka-bus tikriausiai šaukštai po pietų-ir išvis renovacija yra
valstybės reguliuojamas pusiau politinis procesas, į kurį saugantiems savo darbo vietas eiliniams
valdininkams geriau nesikišti.
Namo renovacijos virtimą politizuotu su keršto elementais reiškiniu įrodo minėta užsakovo
formuluotė „kopėčių įrengimo ten kur jų trūksta“ ir dvigubą atlyginimą šiame objekte užsidirbančio
renovacijos prižiūrėtojo, kartu ir namo apžiūrėtojo „mister 150Eur/vizitas“ R.Aučynos formuluotė jo
2022-09-29 apžiūros akte Nr.TSK/2022-09-29 „sumontuoti trūkstamas kopėčias“. Neturi jokios
reikšmės, kad nė vienos iš tų kopėčių taip ir nesumontuotos ir neaišku kaip tai padaryti kartu su tonomis kitų metalų statybininkams dalį jų išvežus į metalo laužą, ir kaip ta pažeidžianti saugos taisykles tarybinių laikų atgyvena su izoliaciją ardančiomis aštriomis briaunomis bei siaubingais likusiais laikikliais atrodys didelėmis lėšomis atnaujintų bendrųjų balkonų fone, svarbu tik tai, kad jų trūksta ir tai tapo didžiulės jų gerbėjos( „mes restauruosime ir sumontuosime atgal“) pirmininkės T.Soldatenko istoriniu tikslu.
Gal tai ir yra tikrasis renovacijos credo-statybininkai demontavo, dėliojo kur papuola kad netrukdytų
šlifavimui, izoliavimui, tinkavimui, dažymui ar tiesiogiai naudojo savo darbams-o mes restauruosime ir
sumontuosime. Nes jie skursta, o mes lobstame. Statybininkai pažeidė lauko temperatūros jutiklį-mes
pasamdėme firmą pakeitimui. Statybininkai išplėšė niekam netrukdančias slenksčių tarp kambarių ir
balkonų apdailines lentas ir paliko baisų vaizdą-mes atstatysime ir t.t.
Klausimas-kas vertė demontuoti tas nelemtas kopėčias, kurių besiremiančias į sienas dalis buvo
galima po slaptos elektroninės operacijos „išimkim kopėčias iš projekto apimčių“ realizavimo jų neliečiant izoliuoti, užtinkuoti ir uždažyti? Statybininkų garbės principas paprastas – be reikalo demontavai-pats ir sumontuok. Nebent žiauriai užslaptintuose pasitarimų protokoluose ir dar žiauriau užslaptintoje elektros tiekimo genrangovui sutartyje nuspręsta kitaip ir kaip barterinė kompensacija už pirmininkei ir jos draugams išskirtinai sumontuotus kitokius negu eiliniams namo savininkams brangesnius balkonų langus ar pakeistus naujais šiuolaikinius plastmasinius vidinius langus numatyti asmeniniai mele, slėpynėse ir finansiniuose reikaluose dar prieš pusmetį iki bendrijos steigėjos funkcijų pradėjusios klimpti ir daugelį metų iš jų neišbrendančios T.Soldatenko asmeniniai įsipareigojimai.
Gėlininkei Onutei be VMI žinios slaptai pakeitus dokumentus kitais su ta pačia data ir numeriu, gręsia
atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 300.1 straipsnį už dokumentų klastojimą ar administracinė
atsakomybė, ar bent jau bauda. Esant neginčijamam mūsų namo renovacijos ekspertizę praėjusio projekto pakeitimų slapstymui pakeičiant kažkiek kartų tas pačias projekto dalis su ta pačia žyma, laida ir 2019 metų data tai, aišku, NĖRA DOKUMENTŲ KLASTOJIMAS, nes :
– VŠĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė E.Randytė (nuotr. viršuje)  yra deleguota į šį postą miestą valdančios Laisvės partijos ir automatiškai tapo neklystančiąja ir neliečiamąja (kaip pavyzdžiui prieš metus po piktybiško begalinės meilės poniai pirmininkei kartu su namo apžiūrėtoju R,Aučyna ir patyčių iš namo savininkų pademonstravimo pareikalavus E.Laiconienės kaip įžūliai išreiškusios savivaldybės požiūrį į miesto piliečius atstatydinimo, buvo specialiai suorganizuotas senaties terminas)
– Jos pavaldiniui D.Bartasevičiui yra pavesta imtis visų priemonių gelbėti šį įstrigusį objektą, gerinti
miesto renovacijos statistiką ir jis didvyriškai stengiasi visa tai kaip nors prastumti
– Žemo techninio lygio atsitiktiniais užsieniečiais besiremianti UAB“Daistatus“ aiškiai kapstosi iš
nuostolingos balos ir pigiausias išbridimo jai metodas yra projekto su neegzistuojančiais vykdytojų
parašais kaitaliojimas siekiant mažinti darbų apimtis bei permesti jas namo savininkams
-Tiesiog idilišką duetą sprendžiant iš jo namo periodinių apžiūrų aktų su T .Soldatenko sudaręs ir
biznį iš žiauriai užslaptintų specializuotų apžiūrų darantis jos be konkurso surastasis R.Aučyna tikrai
nesiruošia rizikuoti savo finansine gerove keldamas nepatogius organizatoriams klausimus ir bent
minimaliai gindamas namo savininkų interesus

 • UAB“PRC“ atstovaujančių čepulių,meškunecų,šantaraičių išgyvenimo sąlyga yra užsakovo ir dar kai ko pageidavimų tenkinimas ir atitinkamai naujų darbų „konkurso keliu“ gavimas, todėl jie klusniai kaitalioja projekto dalis su ta intencija,kad name vienintelis uždavęs daugelį klausimų dėl visų projekto dalių E.Cibulskas turės rimtesnių reikalų nei sekti tuos kaitaliojimus
  -APVA atstovaujančių pažadėjusių padėti spręsti iškeltus klausimus petrauskų ar lachadinovų
  balsai šiame renovacijos organizacijos chaose yra negirdimi.
  Taigi visi šie renovacijos organizatoriai ir machinatoriai skirtingai negu Onytė yra neliečiami ir
  nepakaltinami. Praktiškai visų moteriausybių idee-fix yra beatodairiška savųjų gynyba ir oponentų
  niekinimas,o tokių kaip mūsų bendrijos vadovybės ar renovacijos organizatorių kompetencijos dar ir valdymas bei informavimas pagrindinai „viena bobutė pasakė“ metodu. Kaip pavyzdžiui beviltiškai įstrigus liftų keitimui ir žmonėms kankinantis visiškas nulis informacijos kodėl ir kada.

 

Renovacijos užsakovo „Atnaujinkime miestą“ klaidos ir demagogijos, prasidėjusios dar renovacijos
pradžioje ir nesibaigsiančios iki jos pabaigos, tiesiogiai įtakoja pačios renovacijos idėjos
degradavimą. Šioje visuotinio nepasitikėjimo aplinkoje belieka kiekvienam aktyviam piliečiui, prie kurių
priskiriu save, vienintelį iš namo prieš kelis metus pilnai sutvarkiusį ir išdažiusį savo aukšto pakeistų
langų aptaisymą ir likusias bendrojo balkono dalis, pasigaminti ir susimontuoti savo aukštui normalias
medines kopetėles, ko ir sieksiu jei tik aplinkinė demagoginė sistema nesutrukdys.

Evaldas Cibulskas,Tuskulėnų 52-57
evaldas.c1@gmail.com,8686-79790

Facebook komentarai
});}(jQuery));