RAUKIM PIKTŽOLES SU ŠAKNIMIS

zvirblis

zvirblis

 

 

zvirblisDorulis ŽVIRBLIS

 

RAUKIM PIKTŽOLES SU ŠAKNIMIS

 

2001 metai pasaulyje pažymėti, kaip Psichinės sveikatos metai. Tie metai iki šių dienų nesibaigia. Sveikata nei kiek nepagerėjo. „Net ir žmogus iš gatvės“ aiškiai pastebi, kad šių sveikatos problemų (šizofrenijos požymių) mūsų VALDŽIAI netrūksta. Savo užkratu jie be paliovos nuodija liaudį. Kas gali paneigti, kad ,,Kruvinieji imperialistiniai investuotojai‘‘, padedant vietinių išlaikytinių armijai, plėšia Lietuvos žmones ir atima paskutinį duonos kąsnį? Jie kaip kokie patamsių vampyrai čiulpia mūsų kraują, kai mes miegam, ir dar kartais prišika į batą, kai pastatome laiptinėj…

 

nuotr. pirmas iš deš. D.Žvirblis, ministras – pirmininkas, kandidatas į prezidentus S.Skvernelis, aktyvus visuomenės veikėjas L.Petraitis

 

Mums reikia naujo vado!!! JUOZAITĮ ANT TANKO!!! Tai Jis Sąjūdžio metu atvėrė mums akis!!! Tai Jis pagailėjo skurstančio ir alkstančio Lietuvos darbininko. Tai Jis narsiai stovėjo 2001 m. su plyta rankoje ant Mažvydo laiptų, pasirengęs krūtine apginti varguolius.

Varyk toliau taip, Arvydai!!! Mes su tavimi!!! Tęsk savo pradėtus darbus, kad kartu pasitiktume aušrą…!!!
 Šiuo metu padėtis Lietuvoje tragiška. ,,Piktžolės“ įsišaknijo, subujojo, prarado žmogiškąsias savybes, sąžinę, dorą, bet kokį saiką… Jas reikia rauti su šaknimis arba pasielgti taip, kaip Dievas padarė su žydų tauta. Išvedė iš vergijos. Tačiau už jų nepaklusnumą 40 metų jie klaidžiojo dykumoje, kol visi seniai išmirė ir nebuvo įleisti į Pažadėtąją žemę. Dabar reikia pasielgti atvirkščiai. ,,Vergams‘‘ juos reikia atitraukti nuo ,,lovio“.

Scenarijų reikia pakartoti. Arvydas patyręs strategas. Apjuosti valdžios institucijas susikibus rankomis, kaip Sąjūdžio laikais. Už parankių taikiu būdu ,,maitvanagius“ išvesti ir išskraidinti į dykumą. Duoti jiems pasiimti su savimi, jei pakels, prigrobtus turtus. Tegul tempiasi. Dievas ne manau, kad kaip žydų tautą, juos maitins mana ir trokštančius girdys. Tegul laukia Judo, kuris už jų sidabrinius, pristatys gyvybės eleksyro. Gal atsiras trokštančių turtų?

 Juozaitis atviras. Reikia nepamiršti ir suprasti, kad mūsų šalyje dar daug ,,buržujų‘‘ suklaidintų žmonių. Tačiau objektyviai šie žmonės tarnauja kapitalizmo t.y. išnaudotojų stovyklai. Arvydas Juozaitis yra pats doriausias ir giliausias Lietuvos mąstytojas, tikras revoliucinis filosofas, degantis begaline meile paprastiems darbo žmonėms, plytą sugebantis paversti filosofiniu akmeniu, būties simboliu.

 

nuotr. kandidatas į prezidentus, filosofas, ekonomistas, rašytojas, publicistas, sportininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras A.Juozaitis

Daugelis mūsų laikų filosofų yra atitrūkę nuo tvirto žemės paviršiaus ir plevena ore. Jie nesupranta, kad filosofija – tai ne kažin kokios metafizinės spekuliacijos apie tai, kiek angelų gali šokti ant adatos smaigalio. Filosofija – tai mokslų mokslas. Ji sulydo atskiras mokslo sritis į vieną didelį mokslą. Daugelis buržuazinių filosofų kalba apie marą ir badą kaip apie dievo rykštes, tuo tarpu mokslininkai krauna aruodus ir stato miestus. Jie kalba apie širdį kaip apie sielos buveinę, tuo tarpu mokslininkai kaupia žinias apie kraujo apytakos sistemą ir jos ligas. Džiugu, kad virš tokių atsiprašant mąstytojų-metafizikų iškyla didinga, nuoširdi, gili, dora, liepsninga ir graži Arvydo Juozaičio asmenybė.

Savo laiku Algirdas Mykolas Brazauskas seniai būtų panaikinęs skurdą ir nedarbą Lietuvoje, jei ne klastingos landsbergininkų užmačios ir intrigos. Jei kas ir apgavo Lietuvoje liaudį – tai konservatoriai, kurie žadėjo tautai laisvę, o iš tikrųjų atidavė ją į gruobuoniškus fabrikantų ir ,,buožių‘‘ nagus. Jei žmonės bus kantrūs ir išsirinks tinkamą šalies Vadovą, ir leis jam bei jo bendražygiams ramiai dirbti kokius 5 metus, sunkios kapitalizmo pasekmės bus panaikintos ir paprastas Lietuvos žmogus, pavargęs, ,,buržujų‘‘ nukamuotas, tačiau doras artojas, vėl išsities visu ūgiu ir džiaugsmingai sveikins naują gyvenimą.

Antagonizmas tarp darbo ir kapitalo nuolat aštrėja, interesų kova intensyvėja. Buržuazija gali tik trumpam išsikovoti sau palankias pozicijas. Tam ji nešykšti priemonių ir lėšų: nuperka žurnalistus, platina kompiuterius ir mobiliakus, kaip esmines informacijos priemones, nors iš esmės tai tėra priemonės buržuazinei propogandai skleisti. Atseit prie Ruso to nebuvo… Tarybiniai žmonės to neturėjo…

Taip, jie to neturėjo, tačiau jie turėjo laiko šviestis, dirbti, linksmintis ir statyti. Apie tokius „miltelių teroristus” nebuvo net kalbos. O dabar…? Kur dingo pagarba pūslėtoms viską pagaminančioms darbo žmogaus rankoms? Kodėl visi taip veržiasi į tuos vakarus, kur be pornografijos, narkotikų ir pedofilų nieko tikrai vertingo nebėra? Ar nepavirto mūsų šalis į dykvietę, kur gyvena pavieniai turtuoliai, o alkana minia šąla gatvėse, klausydamasi per ruporus Landsbergio atliekamos Čiurlionio fugos?

Tai svetimo darbo vaisiais besinaudojantys turčiai. Nu ką gi, drebėkite turčiai smarkiau.  Mes, Lietuvos darbo žmonės, norime pasiklausyti, kaip žvanga jūsų deimantai ir „švarių rankų” politikų žarstomas auksas nešant kudašių iš Lietuvos. Ar nepatrūksite su   savo grobiu? 

Ar ne darbo žmogus pastatė tai, kuo dabar naudojasi saujelė ,,buržujų“, ar ne tada, kai vyko didžiosios statybos, žmogus gavo didžiųjų svajonių išsipildymą ir šviesiu žvilgsniu žiūrėjo į ateitį? Drebėkit buržujai. Mūsų – paprastų respublikos darbo žmonių ir engiamųjų – valanda jau atėjo. Gal iš baimės ir LRT prieš rinkimus priminė buržujams filmą ,,Tadas Blinda‘‘? Ateina ši valanda, nes nustekenti žmonės nebeturi ką prarasti.  Mes neužmiršome taurių kovos už vargdienių teises idealų! Dauguma iš jūsų tik sėdi savo biuruose, iš neturėjimo ką veikti krapšto nosis ir nagus bei galvoja apie sotų gyvenimą. Jūs pridarę begalę nusikaltimų veržiatės į bendraminčių tranų užnugarį ES, kad dar daugiau galėtumėte kenkti darbo žmonėms, pripildydami dar didesniais atlygiais savo kapšus. Tuo tarpu paprasti gamyklų ir įmonių žmonės lieja paskutinį prakaitą, kad tik jus išmaitintų, patys gaudami tik išmaldą.

O kas tuos fabrikus sugriovė ir žmones pavertė vergais? Ar ne Landsbergis su savo pinigų ištroškusia gauja? Apsidairykit: ten, kur anksčiau ramiai ošė rugių varpos, kolūkio fermos buvo pilnos gyvulių, gaudė gamyklų įrengimai ir rūko kaminai, dabar viskas užgeso. Akį graudina usnimis apžėlusios pievos ir pastatai be langų, durų ar stogų. O juk visa tai buvo sukurta kasdieniu žmonių triūsu. Kur visa tai, mano ,,mielieji‘‘ ponai?

Būtina nuosekliai ir kryptingai dirbti, o ne griauti. Atstatymo procesas visuomet esti ilgesnis už griovimo. Skudurynai, išmaldos prašantys bomžų ir banditų būriai, narkomanų landynės, emigracija dėl duonos kąsnio, neviltis žmonių akyse… Tai vis Jūsų ,,kurtos‘‘ Lietuvos vaizdai.

 Arvydo Juozaičio mintys ir darbai lenkia mūsų laikmetį. Galbūt mano vaikai sugebės deramai įvertinti tai, ko jis siekia ir moko kitus. Jeigu gerbiami partiečiai paklaustų mano nuomonės, pasiūlyčiau kandidatu į prezidentus kelti tik A. Juozaitį, kuris galėtų daug kuo padėti siekiant išvaduoti Lietuvą nuo kapitalizmo ryklių agresijos. Ir išauštų Lietuvoje kitas rytas, neaptemdytas kapitalistų fabrikantų kaminų dūmais, fermų smarvės… ir nesigirdėtų išnaudojamų lietuvių dantų griežimo. Bet kažin ar atsiras daug žmonių, sutinkančių padėti šiam kovotojui už idealus, kurie, neabejoju, bus kelrode žvaigžde ateinančioms kartoms? Savaime niekas neįvyks.

 piketas prie LRT S Gorodeckio nuotr

nuotr. A.Juozaitis, palikęs sistemos numylėtinius LRT debatuose, liko ištikimas savo šalies piliečiams

 

Visus maitvanagius suvynioti į šlapias paklodes, pastatyti klizmą bei suleisti skopolamino, nors aišku, kad nepadės…
 Imperializmas – juk tai taip niekinga, karas – nepateisinamai baisu! Ar pilnos euro piniginės atpirks ištuštintą lietuvio sielą? Kada vėl begalėsime visą tautą turėti, kaip suvienytą nuomonę ir tą dvasios ramybę, kuri ateina, kai nebereikia kankintis, tuščiai galvojant, kur link pasukti? Rinkimės geriausią.

Šarūnas Navickis aiškiai pasako kodėl balsuoti už A.Juozaitį.

https://www.facebook.com/SarunasNavckiis/videos/420079575459723/UzpfSTEwMDAwMDgwOTUwNDE2MjoyMTQzNDc3NTIyMzU1ODc3/

Dalis teksto pastraipų paimtos iš „Delfi.lt“ tinklalapio.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));