Psichodrama teisėjų korupcijos byloje įgauna pagreitį

Zigmantas Šėgžda. Teisėjas R.Adamonis mafijai sako „Aš – savas!“, bet teisminė valdžia mano, kad tai normalu, pagirtina ir sveikintina.

 

Psichodrama teisėjų korupcijos byloje įgauna pagreitį. 2018-06-04 d. Seimas, patvirtindamas Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą, paskelbė ultimatumą valstybę  de facto užvaldžiusiai Cosa Nostrai(liet. Mūsų Reikalas). Į kryžminę ugnį patekusi teisminė valdžia bando pabėgti nuo atsakomybės ir baimingai žvalgosi atgal: o ką pasakys šeimininkas – Capo Crimini (šeimos bosas)?!

 

Viskas prasidėjo nuo mažo dalyko. 2016-aisiais niekam nežinomas Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adamonis gavo „valstybinės“ reikšmės užsakymą – nuteisti žmogaus teisių aktyvistą Zigmantą Šegždą už jo paviešintus nusikaltimus  valstybės viešuosiuose pirkimuose. Teisėjas išgarsėjo. Dabar jį aštriai kritikuoja  ne tik „Laisvas laikraštis“,  bet ir Amerikos žiniasklaida. JAV lietuvių interneto laikraštis „Bičiulystė“  įvardijo, kad teisėjas R.Adamonis yra KGB pagrindu suformuotos mafijos narys: „Klasikinis hibridinio karo veiksmų prieš mūsų valstybę pavyzdys yra Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Algimanto Valantino pasiuntinio – teisėjo R.Adamonio antikonstitucinė veikla.“

 

Šiame kontekste atrodo, kad Capo Crimini pateptasis  (Mosiach מָשִׁיחַ – hebrajų k.) teisėjas R.Adamonis tapo neišsprendžiama teisminės valdžios superproblema. Tačiau Teisėjų tarybos pirmininkas  Algimantas Valantinas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Aurelijus Gutauskas bei Vilniaus apygardos teismo pirmininkė Loreta Braždienė rado genialų būdą kaip išspręsti problemą. Jie, lyg susitarę, tvirtina, kad  teisėjo veiksmuose neįžvelgia jokio kriminalo ir viešojoje erdvėje skleidžia žiną, esą viskas, ką iki šiol nuveikė R.Adamonis, yra NORMALU, PAGIRTINA ir SVEIKINTINA(!). Pagal šią logiką, norint išspręsti keblų klausimą, pakanka paskelbti, kad jis neegzistuoja.

 

2017-08-07 d.  Z.Šegžda pateikė R.Adamoniui  klausimą, ar jo tėvas dirbo Sovietų Sąjungos valstybės saugumo komitete (KGB). Teisėjas neatsakė į šį klausimą. A. Valantinas galėtų pasakyti, kad yra NORMALU, jog R.Adamonis nuslėpė nuo visuomenės faktą, kad jo tėvas Ignas Adamonis buvo KGB karininkas ir beveik du metus po Nepriklausomybės paskelbimo Ukmergės rajone vykdė Sovietų Sąjungos jėgos struktūros užduotis.

 

2019-03-19 ir 2019-04-03 Z.Šegžda įteikė teismui du pareiškimus dėl teisėjo R.Adamonio nušalinimo nuo baudžiamosios bylos  Nr. 1-168-517/2019  nagrinėjimo. Nors baudžiamojo proceso įstatymas (BPK 59 str. 3 d.) įpareigoja teisėją išnagrinėti pareiškimą dėl jo nušalinimo. Tačiau „pateptasis“ R.Adamonis neklauso įstatymo ir šiuos pareiškimus apskritai atsisako nagrinėti. PAGIRTINA ir SVEIKINTINA(?!)

 

Kažin, ar R.Adamonis sveiku protu suvokia, kad jo „nekorupcinis“ elgesys sukėlė pagrįstą visuomenės pasipiktinimą dėl teismuose patiriamos neteisybės?  Manau, kad teisėjas savo elgesiu paskatino teisėsaugą kardinaliai spręsti teismų korupcijos klausimą. Teisėjų korupcijos byloje – atlikta daugiau kaip šimtas kratų ir sulaikyta pusšimtis įtariamųjų.

 

Kūju sudaužęs generolo Vėtros atminimo lentą Stanislovas Tomas sulaukė visuomenės pasmerkimo. R,Adamonis yra smerkiamas už viešai demonstruojamą agresyvaus žąsino ir aistringo svingerio įvaizdį. Ar yra NORMALU, kad tokie veiksmai tarnauja  Kremliui? Ar tikrai PAGIRTINA ir SVEIKINTINA, kad teisėjas vykdo  užmaskuotus agresijos aktus prieš mūsų valstybės konstitucinę santvarką?

 

Protingo pašalinio stebėtojo požiūriu teisėjas R.Adamonis dėl jam įdiegtos sovietiniės pasaulėžiūros neišmano demokratinėje visuomenėje nustatytų elgesio normų. Tai gali kelti realų  pavojų kitiems visuomenės nariams. Vienok, komedianto profesija taipogi yra įstatymo ginamas gėris.  „Mosiach“Adamoni, norėčiau jus pagirti ir pasveikinti su tuo,  kad uoliai vykdydamas misiją – institucinio teroro akcijas  prieš žmogaus teisių aktyvistą Zigmantą Šegždą, jūs sužlugdėte teisėjo Algimanto Valantino reputaciją, negrįžtamai užkirtote jam kelią būti paskirtam Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku! 

 

„Mosiach“ Adamoni, prašau pasidalinti nuomone apie tai,  kokių veiksmų derėtų imtis jums, kaip „nekorumpuotam“, bet „pateptajam“ teisėjui toliau apibrėžtose situacijose.

 

  1. Kadangi turite savotiškai iškreiptą tikrovės suvokimo būdą („teisėjo vidinis įsitikinimas“), mums įdomus jūsų požiūris.Ar turi teisę vykdyti teisingumą akivaizdžiai moraliai degradavęs teisėjas, deja, savo asmens pavyzdžiu propaguojantis agresyvaus žąsino įvaizdį?

 

  1. Teisme iš valstybės prisiteisėte 50 tūkst. eurų dydžio žalą. Kada pasakysite „gana!“?

 

  1. Z.Šegžda pareiškė įsitikinęs, kad teisėjas R.Adamonis yra „priėmęs tokį milžinišką kyšį, kad jisai „nenumušamas“ – trys metai mane terorizuoja!“.

 

  1. 2019-01-02 d. Z. Šegžda pareiškė  Teisėjų tarybai, kad „teisėjas R.Adamonis sąmoningai to siekdamas pelnė užkietėjusio kvailio vardą, sumušė visus kvailumo rekordus.(…) Kontrastas tarp A.Valantino patikinimo – „teismuose dirba teisingi teisėjai“ ir jo toleravimo (nereagavimo), kad propaguojantis žąsino įvaizdį užkietėjęs kvailys, vargu bau, ar turi gebėjimą būti teisingas.“

 

  1. Teisėjo R.Adamonio ir jį remiančių nusikalstamų elementų vykdomą institucinį terorą Z.Šegždai iškeltoje politinėje baudžiamojoje byloje reikia suprasti kaip tęstinę nusikalstamą veiką, kaip nusikalstamo susivienijimo ardomąją veiklą prieš valstybės konstitucinę santvarką ir teritorinį vientisumą.

 

  1. Nuo 2016 m. stebimas ir viešai kritikuojamas sovietinės stalininės ideologijos indoktrinuotas teisėjas R.Adamonis turi pavojingai iškreiptą „teisėjo vidinį įsitikinimą“, iš korupcijos ir keršto paskatų turi pagrindą būti šališkas ir neobjektyvus priimdamas teismo nuosprendį aktyvistui Z.Šegždai.

 

  1. Teisėjas R Adamonis žinodamas, kad internete patalpinta jį diskredituojanti kritika niekada nebus ištrinta, ją skaitys teisėjo vaikai, anūkai, bendradarbiai, draugai, giminės,turi pagrindą už tai atkeršyti aktyvistui. 

 

Stanislovas Tomas pats prisidavė teisėsaugai. Ar nebūtų protingiau, jei  nelauktumėte, kol jus, „pateptasis“ Adamoni,  neišvengiamai sulaikys  STT ar VSD pareigūnai,  ir savanoriškai prisiduotumėte teisėsaugai, papasakotumėte viską, ką žinote  apie savo sėbrų nusikalstamą veiką? Pasufleruosiu, kad apkabinimu(bučiniu) biblinis personažas Judas Iskariotas romėnams  nurodė Jėzų ir už tai gavo piniginį atlygį 30 sidabrinių.

 

Teksto autorius šia publikacija pareiškė savo nuomonę ir neturi tikslo viešai užgauliai pažeminti teisingumą vykdančius teismą ar teisėją dėl jų veiklos.

Facebook komentarai
});}(jQuery));