Proveržis Zigmo Vaišvilos bylose įvyko, kai jis ėmė pasitikėti savo jėgomis, ir klausyti tikrų patarimų

Teisininkės Kristinos Sulikienės komentaras

Proveržis Zigmo Vaišvilos bylose įvyko, kai jis ėmė pasitikėti savo jėgomis, ir klausyti tikrų patarimų

Anksčiau nei prieiti, nei privažiuoti prie Zigmo Vaišvilos nebuvo įmanoma. Netgi pasiūlyti nemokamą pagalbą, jam, sunkiai susižalojusiam. Daug patarėjų, vieni už kitą baigę garsesnes…teatro akademijas.

Žinau, kad VSD su AOTD puikiai žino, kas pastūmėjo Zigmą Vaišvilą kreiptis į teismą dėl Dariaus Jauniškio…Juk patarimą ir paraginimą pasakiau šiam garbiam signatarui Bado akcijos palapinėje, tą patį vakarą atsiunčiau jam ir pareiškimą, kurį jis šiek tiek dar pasikoregavęs, ir įsirašęs kartu su Audriumi Naku, kad būtų drąsiau, nunešė į teismą. Kaip toliau buvo, visi žinome – teismas atsisakė priimti, prokuratūra atsisakė, o Vilniaus apygardos teismas nurodė, jog negalima šitaip visur futbolinti į vienus vartus.

Neseniai Zigmas Vaišvila išdrįso mane visą dieną, tiesiog nuo ryto iki vakaro patrukdyti, ir konsultuotis dėl vieno skundo. Aš tiesiog liepiau jam mane trukdyti. O kad telefonai paklausomi, tas buvo akivaizdu, nes ir šniokštė, ir ūžė. Taigi, visos pasiklausymo būdelės sužinojo, jog Zigmo Vaišvilos pagalbininkų tarpą papildė dar kai kas. O tas kai kas juk moka jiems išdaužyt akinius, ir į tarpuragį užmest. 

Zigmas Vaišvila yra įtakingas ir cituojamas tiek Rytų, tiek Vakarų spaudoje, diplomatijoje, saugumo valdybose politikas. Kodėl jam nepadėjus? Juk nuo laiptų jis virto žemyn galva, tik Dievas gal pakišo dar pagalvę, nes dar kažką turi nuveikti Lietuvai, dar ne viskas padaryta. Pasinaudodami signataro labai sunkia liga – o juk sulaužytas kaklas – Dalios Grybauskaitės genocidiniai teismai ėmė iš jo šluoti jo per firmą valdytą turtą, jis buvo išparceliuotas žemesnėmis negu rinkos kainomis berods apie 15 kartų.

Tuo pačiu metu šalia signataro šokinėjo teatro akademijas baigę filmuotojai, ir tiesiog siūlė paglostyti, ir paguosti – o realios pagalbos nesiūlė, o jos ir suteikti negali. Signataras šiuo metu ėmė vis smarkiau teisiškai kovoti, ir todėl teismai ėmė ir išsigando. Teisėjai bijo, kai kalama jiems į paširdžius. Jeigu bylininkas nemoka smūgiuoti, teisėjai niekada nebijo, tyčiojasi ir šaiposi prie savo alaus bokalų miestų centruose, kur geria net nesislapstydami. Man ir Neringa Venckienė yra pasakiusi, jog mano bylos teisėjas, jos kolega, Burzdikas per pietus šiuo metu geria kavinėje su nuversta bylos teisėja. Palubinskaite. Man to užteko, aš tuo pagrindu pareiškiau nušalinimą jam, jis nusišalino. Jeigu teisėjai geria alų, tai vienas kitam duoda instrukcijas. Na ir kur mylės tie jos kolegos Neringėlę? Juk ji labai sąžininga, miela, ir teisinga. Ji per pietus negerdavo. Deimantėlę vedžiodavosi po parduotuves. Tąkart susitikau einančias smagiai Mickevičiaus gatve, su Deimantėle. Teisėjai juk turėjo matyti, kaip Neringa Venckiene „psichiškai traumuoja mažametę“, juk mažametė Kauno apygardos teisme buvo dažas svečias. Tik kur jie matys savo alumi užpiltomis akimis…

Jeigu bus pradėta baudžiamoji byla Dariui Jauniškiui, jis nebegalės vadovauti VSD. 

O Lietuvą valdo kas? Seimas? Neatspėjot. Grybauskaitė? Neatspėjot. Specialiosios tarnybos per įvairias klastotas ir ne visai pažymas.

Zigmas Vaišvila pasikėsino nuversti iš sosto tikrąjį Lietuvos valdovą – Darių Jauniškį.

Palinkėkime jam sėkmės. O teisėjai ėmė  ir išsigando, jau kažkuriam teismui nebereikia 0,68 mln. Kažkaip pradėjo atšipinėti nagus. Žiūrėk, gal ir antstolį Kisielių aptramdys, gal kas nebebijos, ir kinkų nebedrebins. Juk vieša paslaptis, jog teisėjai kenčia nuo VSD diktato.

Juk bylas nagrinėja tai ne teisėjai. Nežinojot?

O aš žinau. Ir kitiems pasakau. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));