Prokuroras Arūnas Juknevičius persekioja nusikaltimo auką

Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro Arūno Juknevičiaus grąsinimai. #ArūnasJuknevičius
PROKURORAS ARŪNAS JUKNEVIČIUS –  VYKDO BAUDŽIAMAJĮ PERSEKIOJIMĄ PRIEŠ NUSIKALTIMO AUKĄ !
Priedas nr. REC_0000129 Prokuroras Arūnas Juknevičius teigia, kad byla galėjo baigtis per tris dienas. Mane kaltina ,neva, dėl mano kaltės ji nesibaigia, nes aš su juo „nekalbu”. Aš supratau, kaip kyšio reikalavimu, gal klystu? Bet esmė tame, kad sąmoningai vilkino ikiteisminio tyrimo procesą, „tyrinėdamas” nusikaltimą, kurio net nėra daugiau nei du metus. O pasirodo galėjo tai pabaigti per tris dienas. Nors pagal LR BPK ikiteisminis tyrimas išviso negalėjo būti pradedamas.
Priedas nr. REC_0000135 Prokuroras prisipažįsta, kad nelegaliai mane gaudė. Teigė, kad daugiau negaudys, o darys viską oficialiai.
Labai svarbu pažymėti, kad pokalbis įvyko po paskutinio užpuolimo, kankinimų ir bandymo nužudyti. Po minėto užpuolimo, tik per stebūklą likau gyva. Nuo daugybinių kūno sužalojimų, randai likę iki šiol, reikalingos plastinės operacijos. O kas gali paneigti, kad ne be jo žinios nusikaltėliai mane kankino ir be sąmonės numetė miške po šakom numirti.
Po minėto prokuroro Arūno Juknevičiaus pasisakymo, jis kreipėsi į Alytaus apylinkės Alytaus rūmų teismą, dėl paskyrimo stacionarios psichologinės, psichiatrinės ekspertizės atlikimo Utenos psichiatriniam ekspertiniam skyriuje.
Priedas nr. Balsas 070_sd.m4a Prokuroras Arūnas Juknevičius, dar neįvykus teismo posėdžiui dėl patalpinimo į Utenos ekspertinį skyrių, man pažadėjo, kad aš į minėtą skyrių tikrai būsiu patalpinta. Nepaisant to, kad dėl minėto teisėja sprendžia, o ne prokuroras. Bet, kadangi prokuroro žmona Snaigė Juknevičienė dirba tam pačiam teisme, tai jo pažadu ir grąsinimais tikrai patikėjau.
Priedas nr. 20200306140846 Prokuroras Arūnas Juknevičius teigia, kad jam nereikalingi jokie duomenys, kad aš esu psichiškai sveika ir kad aš būsiu priverstinai patalpinta „ten kur man priklauso”. Taip pat liepia tikėti juo, kad aš tikrai būsiu uždaryta priverstinai. Nors, tuo metu, kaip kalbėjome, dar buvo galima apskųsti apeliacine tvarka. Taip išeina, kad jis yra aukščiau teismo.
Pagarbiai
Asta Rubinaitė
Arunas Juknevicius

 

Kauno apygardos Alytaus apylinkės prokuratūros, kuriai vadovauja vyriausiasis prokuroras Stasys Kasiulis, prokuroras Arūnas Juknevičius, nuo 2019-03-12  kuravo ikiteisminį tyrimą nr. 03-2-00157-19 be nusikaltimo sudėties. Aš, Asta Rubinaitė, buvau įtariamoji daugiau nei du metus, už pagalbos prašymą.
Trumpai gerbiamiems skaitytojams priminsiu, kad 2019 m. Kovo mėn. 1 d. buvau užpulta nusikaltėlio. Paprašiau pagalbos pas VŠĮ „Alytaus Dzūkijos TV“ žurnalistę Dainą Baranauskaitę – Čiginskienę, kad paskambintų į policiją ir artimiesiems. Vėliau paaiškėjo, kad minėta žurnalistė yra gera buvusio advokato Antano Pliaugos draugė.
Teismo posėdžio metu žurnalistė Daina Baranauskaitė – Čiginskienė liudijo, kad apie mano pagalbos prašymą viską papasakojo A. Pliaugai.
  1. Pliauga pasinaudojo proga sukurti man dar vieną bylą ir kreipėsi į policiją. Ko pasekoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, neva aš ne pagalbos prašiau, o atbėgau minėtoms žurnalistėms interviu duoti.
Labai svarbu pažymėti, kad buvęs advokatas A. Pliauga, kuris buvo VGTPT paskirtas atstovauti paveldėjimo byloje, kurią tik žlugdė ir neatliko procesinių veiksmų, kuriuos privalėjo. Man minėto advokato paslaugų atsisakius ir laimėjus paveldėjimo bylą, nuo 2018 m. A.Pliauga sistemingai rašinėjo ant manęs neadekvačius pareiškimus su labai sunkiais kaltinimais, siekdamas, kad aš būčiau nekaltai nuteista ir pasodinta į kalėjimą. Nepavykus nekaltai pasodinti į kalėjimą, sistemingai šmeižė visiems, neva aš esu išprotėjusi. Teigė turintis įtakingų pažinčių ir grąsino mane, psichiškai sveiką, uždaryti iki gyvos galvos į psichiatrinį kalėjimą.
Tyrinėjo neegzistuojantį nusikaltimą visas AAV policijos komisariatas
Minėtą „nusikaltimą“ tyrinėjo galimai visas AAVPK. Pradėjo ikiteisminį tyrimą AAVPK tyrėja Daiva Kasperavičienė, veliau atliko tyrimą AAVPK tyrėja Violeta Aušiūraitienė, Monika Fedorukaitė.. Važinėjo sistemingai AAVPK pareigūnai, buvo kad net 10 kartų per dieną. Atsirakinėjo su visrakčiais vartelius, be jokio perspėjimo ar pranešimo. 2021-01-22 visai suįžulėjo ir be jokio pranešimo/šaukimo, nei žodžiu, nei raštu, minėtos dienos rytą, apgavę gaisrininkus, išpjovė motinos namų tvorą ir išlaužė namo duris. Isilaužę brutualiuoju būdu bandė apiplėšti (atimti telefoną), neleidus net apsirengti, laužė rankas ir tysė į policijos automobilio narvą. Kadangi, laukiau širdies operacijos, pasidarė su širdimi blogai, praradau sąmonę. Atvykus greitoji pagalba, padariusi kardiogramą, kuri rodė prieširdžių plazdėjimą ir virpėjimą, nuvežė į priimamajį. Priimamajam AAVPK tyrėja Violeta Aušiūraitienė šmeižė, neva aš esu išprotėjusi ir esu vežama priverstiniam psichiatriniam gydymui. Kadangi psichinių ligonių negali guldyti į kardiologijos skyrių, patikėję pareigūnės melu, medikai atsisakė mane paguldyti į ligoninę. Visus įvykius yra užfiksavę apsaugos video kameros. Su advokatais paskaičiavom, kad patys pareigūnai, siekdami mane nekaltai apkaltinti nusikaltimu, kurio net nėra, atliko veiksmus, kurie atitinka daugiau nei 30 LR BK straipsnių.
Prokuroras Arūnas Juknevičius atlikinėja veiksmus, kurie atitinka nevienam LR BK straipsniui
Pasinaudodamas tarnybine padėtimi prokuroras Arūnas Juknevičius sistemingai man grąsino, kad aš būsiu priverstinai patalpinta, „ten kur man ir vieta“ į psichiatrinę ir jam jokių duomenų nereikia. Teigė, kad galėjo minėtą bylą pabaigti per tris dienas, bet neva aš su juo „nekalbu“, tai dėl to ir nesusikalbam.
Tyrinėjo „nusikaltimą“, kurio net nėra, daugiau nei du metus. Vėliau surašė kaltinamajį aktą be pačio nusikaltimo fakto su teiginiais, kad galėjau įvykdyti nusikalstamą veiką pagal LR BK 154 str. 2 d.
Skyrė kuo daugiau kardomųjų priemonių, kaip kokiai žmogžudei ir kitaip varžė teisę į laisvę, uždarant į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių ir Rokiškio psichiatrinį kalėjimą. Pakirto garbę ir orumą. Nepaisant to, kad, jei ir būčiau įvykdžius nusikalstamą veiką pagal LR BK 154 str. 2 d., kadangi esu neteista, tai pagal LR BK 55 str. man būtų grėsus tik bauda !
Pateikiu pokalbio įrašus tarp savęs ir prokuroro Arūno Juknevičiaus;
Prokuroras; Jūs vyksit į tą skyrių, ar Jūs norit, ar nenorit, Jūs tikrai vyksit,  aš Jums tą pažadu..
Aš; Pažadat?!
Prokuroras; Taip, aš Jums tą pažadu !
Kitas pokalbis;
Prokuroras; Man vienodai šviečia, aš tik vieną pasakiau, netrugdykit tyrimui, o Jūs trugdot..
Aš; Kokiam tyrimui? Ką Jūs tiriat?
Prokuroras; Ta byla turėjo būti baigta per tris dienas, o kiek jinai tęsiasi, dėl Jūsų kaltės, Rubinaite, kiek tęsiasi? Metai laiko beveik. Ką tai reiškia..? Suprantat, ką reiškia, kad Jūs vilkinat tyrimą.. savo veiksmais.. Tai va, daugiau aš Jums nieko negaliu pasakyti..
Aš; Ne, tai gal mes nesusikalbam?
Prokuroras; Tai mes ir nesusikalbėsime, kadangi Jūs nekalbate, viskas tvarkoj, viso gero.
Kitas pokalbis;
Prokuroras; Klausau..
Aš; Žiūrėkite Jūs, kaip minėjote, kad aš prirašiau skundų šimtą, tai aš noriu Jums tik replikuoti tą, kad čia pagal Pliaugos užsakymą. Kiekvienas žmogus protingas privalo gintis, tai čia ginybinė mano pozicija, o ne puolimo. Aš jokio skundo neparašiusi nei ant vieno žmogaus…
Prokuroras; Rubinaite, Pliauga gyvenime tiek neparašęs, kiek Jūs man parašėte…
Aš; Nu tai gerai, tai mano ginybinė…
Prokuroras; Rubinaite, paklausykit, aš nieko šitoj byloj nedarau, tik su Jumis atsirašinėju. Tai… ar čia man darbo duodat, ar kas čia yra?
Aš; Tai Pliauga…
Prokuroras; Kaip Jūs galvojate tie Jūsų parašymai, kiek laiko užima? Kaip Jūs manot?
Aš; Aš žinau, aš suprantu…
Prokuroras; Visiškai manot, kad neužima? Nu masę laiko, patikėkit manim, čia nėra Jums medalis už tai.. Gerai?!
Aš; Ne, aš tai suprantu Jūsų poziciją taipogi…
Prokuroras; O kai mano kantrybė trūksta, sakau, rašykit, dabar jau rašykit, man jau tas pats… Aš vistiek šitoj byloj daugiau nieko nedarau, tik su Jumis susirašinėju ir Jus gaudau! Tai dabar aš Jūsų negaudysiu, man Jūsų nereikia, dabar darysim viską oficialiai.. Viskas tvarkoj, viso gero.
Kitas pokalbis;
Prokuroras; Prokuratūra.
Aš; Sveiki, žiūrėkit, čia Jus Asta Rubinaitė trugdo, (prokuroras bando pertraukti) aš norėjau paklausti vieno dalyko, taip vieną minutėlę, jei nesutrugdysit gal net ir greičiau.. Ar Jums tinka, ta prasme, jeigu aš Jums atsiųsčiau iš teismo psichiatro eksperto naujausias žinias, kad aš esu normalus žmogus ir protaujantis..
Prokuroras; Man nieko nereikia, Rubinaite, aš gi sakiau, Jūs būsit uždaryta, ten, kur priklauso.. Tikit manim!? Tai vat, patikėkit, nes reiks patikėt šį kartą.. Gerai !? Ir man jokių duomenų Jūsų nereikia ! Jau paskyriau..Yra priimta nutartis, dėl Jūsų patalpinimo, taip, kad nieko nereikia man..Suprantat!? Jūs čia galit prašyt, skambint, ką norit daryt… Aš pasakiau, kad Jūs būsit, uždaryta priverstinai… Ar Jūs netikit manim!? Ar tikit !?
Aš; Ne.. O ar Jūs tikit manim..
Prokuroras; Rubinaite, tada netikėkit, tada netikėkit, viskas gerai, pamatysit eigoj… Gerai !?
Aš; O Jūs tikit manim ?
Prokuroras; Tikiu, viso gero.
Prokuroro Arūno Juknevičiaus žmonos teisėjos Snaigės Juknevičienės bendradarbė teisėja Vilma Dapkevičienė nuteisė mane už pagalbos prašymą
2021-12-16 teisėja Vilma Dapkevičienė baudžiamojoje byloje nr. M1-481-791/2021 be nusikaltimo fakto, remdamasi šmeižtu ir netiksliu Utenos psichiatrinio ekspertinio skyriaus aktu, už pagalbos prašymą , mane nuteisė, pripažino nusikaltimo padarymu pagal BK 154 str. 2 d., nepakaltinama ir paskyrė priverstinį ambulatorinį gydymą (apskundėme).
2019-03-01 Po užpuolimo prašant pagalbos, jokio pavojaus nesukėliau nei sau, nei aplinkiniams. Teisėjos Vilmos Dapkevičienės sprendimas, skirti priverstinį ambulatorinį gydymą, nėra teisingas. Kadangi LR teisės aktai numato, kad privestinai gali būti gydomi tik psichiškai nesveiki ir visuomenei pavojingi asmenys. Aš esu psichiškai sveika (tą diagnazavo gydytojai – psichiatrai) ir jokio pavojaus niekam nesukėliau ir neketinu.
Kiek kainavo  „nusikaltimo“ tyrinėjimas Lietuvos Respublikos Valstybei?
Tokios pajėgos ir resursai, kokios buvo panaudotos prieš mane, siekiant psichiškai sveiką, nekaltai nuteisti ir patalpinti į psichiatrinį kalėjimą, galimai nebuvo sukeltos net ieškant didžiausių nusikaltėlių.
Asmenys, kurie įvykdė veiksmus, kurie atitinka nevieną LR BK straipsnį, yra nebaudžiami
Antanas Pliauga, kuris sistemingai rašinėja šmeižikiškus pareiškimus su labai sunkiais kaltinimais, siekdamas mane nekaltai pasodinti į kalėjimą. Taip pat, davęs teismui priesaiką, melagingai liudijo ir šmeižė mane.
Zita Andruškienė, kuri padirbo mano tėčio testamentą (tą įrodė 6 ekspertai), teismui melavo, užvaldžius didelės vertės svetimą turtą ir galimai jį iššvaisčiusi – nebaudžiama.
Žurnalistė Daina Baranauskaitė – Čiginskienė, piktnaudžiaudama savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis, pažeisdama ne vieną žurnalistikos etikos kodekso straipsnį, mane šmeižė ir iškraipius faktus, davė melagingus parodymus, taip sąmoningai siekiant man sukelti neigiamas pasėkmes.
AAVPK pareigūnai nuo 2018 m. sistemingai persekiojo mūsų šeimą, be jokio teisinio pagrindo, rakinėjo privačios valdos namų vartelius. Vėliau 2021-01-22 visai suįžūlėjo ir be teismo nutarties, apgaulės būdu į savo nusikalstamą veiką įvylioję ir gaisrininkus, išpjovė tvorą, išlaužė duris, bandė apiplėšti (siekė atimti telefoną), brutualiuoju būdu, smurtaujant prieš bejėgį žmogų (turintį invalidumą, dėl širdies), kuriam reikalinga buvo širdies operacija.
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Rimo Bradūno teigimu, prokuroras Arūnas Juknevičius, savo pareigas atliko tinkamai
2022-01-11 gavau atsakymą iš Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Rimo Bradūno, kad dėl prokuroro Arūno Juknevičiaus veiksmų ir kompetencijos, pradėti tarnybinį patikrinimą, nėra pagrindo. Cituoju;
„Pažymime, kad prokuratūra nedisponuoja duomenimis, jog ikiteisminį tyrimą nr. 03-2-00157-19 organizuodamas ir jam vadovaudamas prokuroras buvo šališkas ir savo pareigas atliko netinkamai, pažeisdamas LR BPK ar kitų teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjų skunde taip pat nepateikiama jokių konkrečių ir objektyvių duomenų, galinčių suteikti pagrindo inicijuoti tarnybinį patikrinimą prokuroro atžvilgiu. Teisėjai, prokurorai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai negali būti persekiojami tik už tai, kad atliko įstatymu pavestas jiems funkcijas ir priėmė pareiškėjų netenkinančius sprendimus, kurie turi būti skundžiami LR BPK numatyta tvarka.“
Minėtame skunde pateikiau pokalbio įrašus ir kitus duomenis, kurie akivaizdžiai įrodo mano nekaltumą. Pateikiau įrašus, kuriuose liudininkės žurnalistės pačios liudija, kad aš prašiau pagalbos paskambinti į policiją ir artimiesiems, buvau su suplėšytais drabužiais, purvina, prakaituota, afekto būsenoje. Taip pat pateikiau pokalbio įrašus, kuriuose prokuroras Arūnas Juknevičius man atvirai grąsina susidorojimu. Prokuroras, surašė kaltinamajį aktą, be pačio nusikaltimo fakto, kuriame teigia, kad galėjo būti paviešinta šmeižikiška informacija apie Antaną Pliaugą.
Prokuroras neteisėtai prijungė šmeižikišką ikiteisminio tyrimo medžiagą nr. 01-1-48816-18, kuris, nepasitvirtinus įtarimams, prokurorės Lauros Mačiulytės – Valaitės 2019-02-22 sprendimu buvo nutrauktas. O vėliau jo nieks neapskundė.
Buvo paskirtos, kaip kokiai žmogžudei 4 kardomasios priemonės. Rašytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumento paėmimas, reg. policijos įstaigoje 2 kartus į savaitę. Po 2019-10-17 užpuolimo, 2019-10-24 vos likus gyvai su daugybiniais kūno sužalojimais, nutraukus nuo lašelinės, praradinėjančia sąmonę, su šlapimo pūsle, nevaikščiojančią, AAVPK tyrėja Violeta Aušiūraitienė su paprastu automobiliu įsimetė, kaip bulvių maišą ir atvežė į nusikaltėlių palatą, esančią Alytaus ligoninėje iš Kauno klinikų. Paskyrė 2 parų sulaikymą ir mane nevaikščiojančią (nesugebėjau nieko nei perskaityti, nei pasirašyti), saugojo policijos pareigūnė 2 paras. Prokuroras sistemingai teigė, kad gulėdama ligoninėse, vilkinu ikiteisminio tyrimo procesą.
Prokuroras pasinaudojo, Kauno teismo psichiatrijos skyriaus specialistės Lauros Andriuškevičienės išvada nr. 93TPK-1363/2018, kuri buvo atlikta iš šmeižikiškos ikiteisminio tyrimo medžiagos nr. 01-1-48816-18. Įtarimams nepasitvirtinus, minėtas ikiteisminis tyrimas 2019-02-22 prokurorės Lauros Mačiulytės – Valaitės buvo nutrauktas.
Ikiteisminio tyrimo nr. 03-2-00157-19 byloje, man gulint kardiologijos skyriuje ligoninėje, 2019-12-12 buvo atlikta Kauno teismo psichiatrinio skyriaus ekspertizė, iš mano medicininių dokumentų. Labai svarbu pažymėti, kad apie minėtą ekspertizę manęs nieks neinformavo. Mano med. dokumentuose, yra tik širdies ligos, psichikos sutrimo ligomis neesu niekada sirgusi. Turiu profesonalios vairuotojos pažymėjimą, sistemingai keliavau viena su automobiliu po įvairias šalis (tą įrodo pase esančios vizos ir štampai). Neturėjus auto įvykio per 22 metus ir neesu bausta (tik įspėta dėl nedegusios lemputės) už KET. Taip pat, tik atgavusi pasą, nuo 2021-08-24 įkūriau savo verslą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Šiuo metu esu įdarbinus 23 asmenis.
Labai svarbu pažymėti, kad minėtą išvadą atliko ta pati ekspertė Laura Andriuškevičienė, manęs, net nemačiusi akyse! Tiesiog perrašė savo atliktą 5 min. išvadą iš šmeižikiškos ikiteisminio tyrimo nr. 01-1-48816-18 bylos medžiagos.
Nebuvo vertinta, kad prieš ir po minėtos “ekspertizės” man 7 Psichiatrai ir 2 Psichologai tyrinėdami nenustatė jokios psichikos sutrikimo ligos. Taip pat perėjau 3 komisijas dėl suteikimo neįgalumo, kuriose dalyvavo po 5 įvairios srities gydytojus. Gulėjau sistemingai kardiologijos skyriuose nuo 2019-10-24 iki 2020-07-16 turėdama nedarbingumą. Visą minėtą laikotarpį buvau gydytojų žinioje. Vėliau, dėl širdies problemų, bet ne dėl kokių tai psichikos sutrikimo ligų, suteikė neįgalumą.
Nepaisant to, kad man inkriminuojamas nesunkus nusikaltimas (BK 154 str. 2 d.) ir jeigu netgi būčiau atlikus minėtą nusikaltimą pagal LR baudžiamajį kodeksą, man būtų grėsusi tik bauda. Prokuroras, galimai sąmoningai, man skyrė kuo įmanoma daugiau priemonių, kurios ne tik suvaržė mano teisę į laisvę, bet pakirto garbę ir orumą.
Tokiais savo veiksmais prokuroras Arūnas Juknevičius akivaizdžiai pažeidė LR BPK teisingumo, proporcingumo, rungimosi principus.
Tai neatitinka nei teisinių, nei loginių motyvų. Kitaip, kaip kerštu, ir akivaizdžiu susidorojimu, viso to pavadinti negalima.
 
Asta Rubinaitė
Facebook komentarai
});}(jQuery));