Prokuratūros nusikaltimai atima žadą

nerkos3

nerkos3

 

Prokuratūros nusikaltimai atima žadą

Aurimas Drižius

Generalinė prokuratūra rengiasi parvežti Neringą Venckienę iš JAV ir čia atiduoti ją sudraskyti į gabalėlius visiems tiems „pseudo teisėjams“ ir pseudo prokurorams, dėl kurių kaltės tiek daug žmonių ir buvo nužudyta vadinamojoje Garliavos pedofilijos byloje.
Ta pačia proga galima apžvelgti ir tyčinius generalinės prokuratūros nusikaltimus.
Apie juos daug pasakojo ta pati Neringa Venckienė:

„Prokurorų nusikalstamas neveikimas ir įrodymų ignoravimas
Gal būtent toks prokurorų NEVEIKIMAS turėtų būti siejamas su taip dažnai minimu jų įsitikinimu, kad mergaitės prisiminimai ilgainiui turi silpti, tai yra stokoti tikslumo bei nuoseklumo?

 

nerkos3

Gal būtent dėl šios priežasties buvo tiek laiko vilkinama atlikti nurodytą procesinį veiksmą, viliantis, kad mažametė užmirš ją seksualiai išnaudojusius asmenis. Ikiteisminį tyrimą atlikusių prokurorų elgesys šioje situacijoje logiškai nepaaiškinamas, kadangi, kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos – krūvos formalių atsakymų į D. Kedžio prašymus atlikti galimų įtariamųjų atpažinimą, beveik metus laiko buvo teigiama, kad atlikti įtariamojo A. Ūso atpažinimą nesą jokio pagrindo, nes ikiteisminio tyrimo duomenys neginčijamai patvirtina, kad mažametė su juo yra pažįstama, kadangi jis yra jos krikšto tėvas.
Kodėl ši aplinkybė pasikeitė beveik po metų nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, tai yra 2009-10-23 ir kodėl nurodytą dieną prokurorui R. Šileikai atsirado būtinybė parodyti nukentėjusiajai atpažinti įtariamąjį A. Ūsą, parodant jo fotonuotrauką su ūsais? Nors prieš tai R. Šileika ne vieną kartą teigė, kad tokio procesinio veiksmo atlikti nereikia (iš skundžiamų nutarimų tai visiškai neaišku). Tai leidžia daryti pagrįstas išvadas apie ikiteisminio tyrimo šališkumą, neišsamumą, nenuoseklumą bei netinkamą jo atlikimą ir organizavimą.
Nutarimuose tiek prokuroras R. Šileika, tiek ir Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas B. Maculevičius nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu negauta jokių duomenų apie galimą antros mergaitės seksualinę prievartą ir V.Naruševičienės bendrininkavimą tvirkinant bei seksualiai prievartaujant mažametes. Tai, jų manymu, leidžia abejoti ir pirmosios nukentėjusios mergaitės parodymų išsamumu.
Akivaizdu, jog tokios skundžiamų procesinių sprendimų išvados aiškiai nepagrįstos, kadangi, darant tokias išvadas, visiškai nebuvo vadovautasi mažametės nukentėjusios mano brolio dukrelės parodymais, o taip pat liudytojų L. Kedienės, D. Kedžio, N. Venckienės, V. A. Kedžio, O. Girdauskienės parodymais bei duomenimis, gautais atliekant L. Stankūnaitės ir A. Ūso tyrimą poligrafu. Būtent šio tyrimo metu užfiksuota abiejų nurodytų asmenų reakcija neigiant iš esmės tas pačias aplinkybes, susijusias su kitos mergaitės tvirkinimu bei galimu seksualiniu prievartavimu ir V. Naruševičienės dalyvavimą tame procese.
Gauti duomenys nebuvo palyginti su kitais ikiteisminio tyrimo duomenimis (mergaitės apklausų ir jos pasakojimų metu užfiksuotomis aplinkybėmis, liudytojų parodymais ir kt.), o iki-teisminis tyrimas dėl galimų nusikalstamų veiki} kitos mažametės atžvilgiu atliktas neišsamiai ir netinkamai, o tai, be abejo, sudarė sąlygas priimti aiškiai neteisėtus ir nepagrįstus nutarimus.
Kaip matyti iš byloje esančios antrosios mergaitės 2009 m. balandžio 22 d. apklausos, atliktos Kauno apskrities VPK Vaiko apklausos kambaryje, šios apklausos metu, patalpoje, kurioje psichologė S. Dirvelytė kalbėjosi su Rita (vardas pakeistas), betarpiškai dalyvavo ir mergaitės motina V. Naruševičienė, nors ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra pakankamai duomenų, leidžiančių ją įtarti bendrininkavus tvirkinant ir seksualiai prievartaujant dvi mergaites (171., b.l. 1-15).
Kieno nurodymu V. Naruševičienė buvo vaiko apklausos patalpoje, atliekant antrosios mergaitės apklausą? Tai visiškai neaišku, tačiau akivaizdu, kad ši aplinkybė turėjo tiesioginės įtakos antrosios nukentėjusiosios parodymų išsamumui.
Kodėl ikiteisminio tyrimo metu, penkis kartus apklausiant mažametę mano brolio Drąsiaus dukrelę, nei vienoje iš jos apklausų nebuvo leista dalyvauti jos įstatyminiams atstovams? Tai irgi visiškai neaišku.
Priimant skundžiamus nutarimus, prokurorai R. Šileika ir B. Maculevičius besąlygiškai vadovavosi vienintelės apklausos metu duotais antrosios mergaitės pa-rodymais, laikydami, kad jie yra nuoseklūs ir nekeliantys jokių abejonių, nors tai akivaizdžiai neatitinka faktinių aplinkybių!..

Antrosios mergaitės išgyvenimai
Susipažinus su minimos apklausos stenograma akivaizdu, kad jos metu antroji mergaitė liudijo, kad Andrių (Ūsą) matė tik vieną kartą (17, b.1.9), ką, beje, savo apklausoje nurodo ir L. Stankūnaitė. Toliau mergaitė pasakoja: „Andrius mergaitei (Drąsiaus Kedžio dukrai) nupirkdavo žaisliukų, vienąkart nupirko tokį namelį, nupirko baldus Barbei, jisai vis pirkdavo jai visko. Kartais abiem po čiulpinuką: vieną – man, kitą – jai (Drąsiaus Kedžio dukrelei) “.
Į psichologės klausimą, ar Andrius (Ūsas) kada nors svečiuose būdavo pas Laimutę (Stankūnaitę), kada jos būdavo kartu su pussesere, Rita atsakė: „Kartais. Nu, jisai daugiausia kaip būna… nu vieną kartą mačiau per krikštynas juos, jį vien, jį mačiau. Die tada buvo, krikštynos tada buvo. Jisai, kai baigėsi tos, tie krikštynai, tada jisai išvažiavo. Nu nuvežė tada Laimutę, ją (D. Kedžio dukrelę)“.
Vėliau mergaitė, kalbėdama apie Andrių Ūsą, pasakė: .Andrius nebuvo likęs miegot pas Laimute, fui, man tai jis nelabai toks seras“. Jai jisai nepatinka, tiktai nebent jisai jos (D. Kedžio dukrelės) draugas, o Linas (L. Stankūnaitės draugas) yra jos draugas. Andrius negražus, baisus labai, storas (17 t., b.1.10). Akivaizdu, kad toks A. Ūso apibūdinimas sutampa su D. Kedžio dukrelės išdėstytu jo apibūdinimu.
Mergaitė pasakoja, kur Andrius pirkdavo čiulpinukus, nežino: „Jis atvažiuodavo tada duodavo. Jisai, kai atvažiuodavo, vaišindavo kažkuo. Bet kartais, kai atvažiuodavo, tai nieko neduodavo“.
Psichologės klausiama, kiek kartų matė A. Ūsą, Rita atsakė: ..Du tik“ (17 t., 1 11). Vėliau mergaitė pasakoja: ,Atėjęs Andrius pašneka su Laimute, pašneka su ja ( Kedžio dukrele). Su ia. Rita, iis nekalbėdavo. Jai jis – ne draugas. Jis tik su ja (D. Kedžio dukrele) kalba, o su ja visai ne“ {M t., b.l. 12).
I psichologės klausimą, ar Andrius nėra ką nors kada nors padaręs, kad jai būtų nemalonu, mergaitė atsako: „Ne. to nebuvo ir nebus“ (17 t., b.l. 13). Kalbėdama apie A. Ūsą, Rita pasakė, kad Jisai elgėsi, kaip nepažįstama aš jam“ (17 t., b.l. 14).
Vertinant šiuos mažametės paaiškinimus, akivaizdu, kad antroji mergaitė savo pasakojimuose, kalbėdama apie Andriu Ūsą, neretai vartoja būtąjį dažnini laika. Tai leidžia pagristai manyti, jog antroji mergaitė yra mačiusi Andriu Ūsą daug kartu, tačiau bando tai slėpti, veikiama kažkieno ¡takos.
Nors vertinant ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis yra pagrindo įtarti, kad ši mergaitė galėjo būti tvirkinama ir seksualiai prievartaujama, deja, ikiteisminio tyrimo metu nė karto nebuvo kreiptasi į specialistus su prašymu įvertinti jos 2009 m. balandžio 22 d. apklausos metu duotų parodymų turinį bei atsakyti į klausimus: kokią įtaką vaiko parodymams turėjo tiesioginis mamos dalyvavimas apklausos kambaryje? Kodėl antroji mergaitė, kalbėdama apie A. Ūsą, vartoja būtąjį dažninį laiką?.. Nors tuo tarpu Drąsiaus Kedžio dukros parodymų patikimumas buvo vertinamas net keletą kartų!..
Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ikiteisminio tyrimo metu buvo pakankamai duomenų įtarti, kad ši mergaitė galėjo būti tvirkinama ir seksualiai prievartaujama A. Ūso ir J. Furmanavičiaus, tačiau, skirtingai nei D. Kedžio dukrai, nė vienas iš nurodytų asmenų jai nebuvo parodytas atpažinti nei gyvai, nei iš fotonuotraukų. Kodėl tokie procesiniai veiksmai neatlikti – taip ir lieka visiškai neaišku.
Skundžiamame nutarime prokuroras B. Maculevičius teigia, jog 186 straipsnio 5 dalis suteikia teisę jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar nukentėjusiojo apklausoje dalyvauti jo atstovui. Esą dėl to V. Naruševičienei ir buvo leista dalyvauti minėtoje jos dukros apklausoje. TAČIAU B. Maculevičius net neužsimena apie tai, kodėl, vadovaujantis ta pačia LR BPK 186 str. 5 d., nė vienoje nukentėjusios mažametės mano brolio dukros apklausoje nebuvo leista dalyvauti jokiam jos atstovui? Kodėl tame pačiame ikiteisminiame tyrime, atliekant tuos pačius procesinius veiksmus, tos pačios procesinės teisės normos buvo taikomos kardinaliai priešingai? Teisinėje praktikoje, vadovaujantis bešališkumo principu, jokiu būdu tai netoleruotina!..
Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys ir i tai, kad vienintelės apklausos metu, kuri vyko tik apie valanda laiko (17 t. b.1.1). nuo 9. 45 vai, iki 11 vai., antrajai mergaitei reikėjo eiti pasikeisti kelnes. Iš motinos V. Naruševičienės kalbos (17 t„ b.l. 15). kad ..na patikrinsim, kas tenai, kokie reikalai“. ..sakau, i ai kelnytes reikia dar man patikrinti. Mes prie to pačio, vis tiek norėsiu kelnytes susitikrint“. akivaizdu, kad mergaitė ir apklausos metu turėjo sveikatos problemų, susijusių su išmatų ir / ar šlapimo nelaikymu.
Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, antrosios mergaitės sveikatos problemos, susijusios su išmatų nelaikymu, atsirado būtent laikotarpiu nuo 2006 m. pradžios iki 2008 m. pabaigos. Tai sutampa su A. Ūsui inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laiku!..
Kaip matyti iš liudytojo gydytojo G. Čereškevičiaus apklausos protokolo (17 t., b.l. 145-146), pastarasis parodė, kad būtent 2008 m. sausio mėnesį sulaukė nusiskundimų dėl to, kad mergaitė nelaiko išmatų. O kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančio 2009-10- 16 liudytojos N. Naruševičienės (močiutės) apklausos protokolo (17 t., b.l. 57-58), pastaroji, priešingai V. Naruševičienės ir D. Naruševičiaus parodymams, teigia, kad mergaitė sveikatos problemų, susijusių su išmatų nelaikymu, turėjo nuo 2-3 metų. Nors tai akivaizdžiai prieštarauja ikiteisminio tyrimo metu apklaustų pedagogų (mokytojų, darželio auklėtojų) parodymams!..
Apklausos metu liudytojas G. Cereškevičius liudijo, kad esant funkciškai padidėjusiai mergaitės tiesiajai žarnai, kaip viena iš tokio sutrikimo alternatyvų gali būti sąlygota lytinių santykių su mergaite per tiesiosios žarnos išeinamąją angą. Iš esmės tą patį patvirtino ir liudytojas R. Bagdzevičius 2009-10-23 jo apklausos metu (17 t., b.l. 148-149). Sis liudytojas taip pat patvirtino, jog pirmas mergaitės vizitas pas jį dėl tuštinimosi problemų buvo 2008 m. gruodžio 8 d. Tai yra jau pradėjus šį ikiteisminį tyrimą ir esant pagrįstai rizikai, kad mažamečių tvirkinimo bei seksualinio prievartavimo faktai gali būti išaiškinti. Šios apklausos metu liudytojas patvirtino, jog mergaitei buvo diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribų. Kaip vieną iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių liudytojas R. Bagdzevičius įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei, bet čia pat paaiškino, kad nustatyti lytinio išnaudojimo požymius medicininiais tyrimais yra ganėtinai sunku.
Minėtieji medikai, mano nuomone, išreiškė savo požiūrį, tačiau gan aptakiai, galbūt bijodami neteisėtų pasekmių ir pan. Tačiau nepriklausomi medicinos konsultantai – ginekologai, proktologai tvirtina, jog tokie negalavimai, jei jų nebuvo anksčiau, atsiranda tik dėl seksualinės prievartos analiniu būdu.
Kaip matyti iš byloj e esančios 2009-11 -03 SPECIALISTO IŠVADOS Nr. G4534/09(01), joje teigiama, jog mergaitės išmatų nelaikymas gali būti (teoriškai) susijęs su vidurių užkietėjimu ar neuropsichiniais faktoriais, kurie nedetalizuojami. Nurodoma, jog medicininių požymių, kurie leistų šlapimo ir išmatų sulaikymą susieti su seksualiniais veiksmais (varpos įvedimu į tiesiąją žarną ar mergaitės išorinių lytinių organų lytine varpa arba ranka lietimu), nenustatyta.
Reikia pripažinti, jog sunku suprasti, kokie medicininiai požymiai gali patvirtinti lytinių organų lietimą ranka.
Akivaizdu, kad duodant šią specialisto išvadą visiškai nebuvo įvertinti liudytojų (gydytojui G. Čereškevičiaus ir R. Basdzevičiaus parodymai apie tai, kad viena iš mergaitei diagnozuotu sveikatos sutrikdymo, susijusios su išmatų nelaikymu, priežasčių gali būti lytiniai santykiai su ja per tiesiąja žarną.
Klausimas, ar tokio fizinio sąlyčio požymiai gali išlikti daugiau kaip metus po galimai patirtos seksualinės prievartos, nei šią specialisto išvadą surašiusiam „specialistui“, nei kitiems specialistams ar liudytojams (gydytojams) net nebuvo užduotas.
Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančios 2009-08-27 specialisto išvados Nr. G3416/09 (01), antrosios mergaitės medicininis tyrimas buvo atliktas, praėjus beveik devyniems mėnesiams po galimos seksualinės prievartos pabaigos. Šioje specialisto išvadoje konstatuojama, jog mergaitės mergystės plėvė nepažeista (nors ikiteisminio tyrimo metu niekada nebuvo jokių duomenų, kad mergaitė būtų seksualiai prievartaujama atliekant natūralų lytinį aktą). Apžiūrėjus ją išorinių sužalojimų žymių (tarp jų – lytinių organų, išangės, tarpvietės srityje) nematyti. Medicininių požymių, nurodančių į tai, kad su mergaite buvo lytiškai santykiauta, nėra. Deja, šiam „specialistui“ net nebuvo užduotas klausimas, ar praėjus tiek laiko nuo galimo vaiko seksualinio prievartavimo pabaigos (9 mėn.), yra galimybių surasti tokio nusikaltimo pėdsakus?!..
Pabaigus ikiteisminį tyrimą buvo pateiktas prašymas jį papildyti – atlikti papildomą antrosios mergaitės apklausą, nedalyvaujant jos artimiesiems (tai būtų leidę įvertinti vienintelės apklausos patikimumą, atsižvelgiant į šiame skunde nurodytas jų detales, keliančias pagrįstų abejonių jų teisingumu), ir papildomą teismo eksperto J. M. Paliulio, atlikusio mergaitės teismo medicininę ekspertizę, apklausą, tačiau visi šie prašymai buvo atmesti.
Nepaisant nurodytų aplinkybių, skundžiamus nutarimus priėmę prokurorai minėtus liudytojų parodymus ir specialisto išvadą laikė besąlygiškai patvirtinančiais, jog antroji mergaitė nebuvo seksualiai prievartaujama, nors jai diagnozuotas funkcinis storosios žarnos išsiplėtimas būtent galimos nusikalstamos veikos padarymo laikotarpiu. Toks nutarimas, mano įsitikinimu, akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas.
Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių medicininių dokumentų, juose konstatuota, kad mergaitės išmatų nelaikymas yra susijęs su vidurių užkietėjimu, tačiau ikiteisminio tyrimo metu net nebuvo bandoma išsiaiškinti, ar tai patvirtina ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys medicininiai duomenys. Atvirkščiai, kaip matyti iš tyrimui pateiktų mergaitės medicininių dokumentų, iš esmės nei viename iš jų neužfiksuoti jokie nusiskundimai, susiję su vidurių užkietėjimu. Priešingai, mergaitės motina V. Naruševičienė teigė, kad mergaitė tuštinasi normaliai, po vieną kartą kiekvieną dieną. Tai leidžia pagrįstai teigti, kad jokių mergaitės tuštinimosi sutrikimų medicininiuose dokumentuose neužfiksuota.
Net ir neturint specialių medicinos žinių, galima teigti, jog tam, kad nuo vidurių užkietėjimo išsivystytų funkciniai storosios žarnos pakitimai, šiuo atveju, jos padidėjimas, tai turėtų tęstis gan ilgą laiką. Tačiau, kaip jau ir nurodžiau šiame skunde, tokių duomenų ikiteisminio tyrimo dokumentuose nėra.
Susipažinus su medicinine literatūra („Storosios žarnos chirurginės ligos“ (autoriai V. Zykąs ir D. Pavalkis), „Storųjų žarnų motorikos sutrikimai“ ((www.mokslai.lt) ir kt.) akivaizdu, jog esant vidurių užkietėjimui (šiuo atveju, netgi sukėlusiam funkcinį storosios žarnos išsiplėtimą) ligonis turi skųstis pilvo pūtimu, pilvo skausmais (įvairios lokalizacijos). Tokie skausmai dažniausiai būna priepuolinio pobūdžio, ligonis skundžiasi apsunkintu dujų išėjimu, vėlesnėse stadijose jam išsivysto net pykinimas ar vėmimas.
Kaip vienas iš tokio susirgimo, tai yra funkcinio storosios žarnos padidėjimo dėl užkietėjusių vidurių, diagnozavimo požymių, medicininėje literatūroje yra nurodomas kartu atsirandantis ir storosios žarnos pailgėjimas, kuris išsivysto ilgą laiką storojoje žarnoje kaupiantis išmatoms.
Nieko panašaus aptariamu atveju mergaitei nebuvo diagnozuota. Atliekant ikiteisminį tyrimą, visiškai nebuvo aiškinamasi ir tai, kodėl iki tam tikro laiko sveikai, jaunai, jokių nusiskundimų neturėjusiai mergaitei pradeda atsirasti gan dažnas šlapimo pūslės uždegimas, kurio priežastis, kaip nurodyta medicininiuose dokumentuose, yra „E coli“ bakterija – medicinoje vadinama žarnyno arba išmatų bakterija. Niekam ikiteisminio tyrimo metu net nekilo klausimas: kaip nurodyta bakterija galėjo patekti į mažametės mergaitės pūslę, jeigu ji turėtų būti žarnyne, o vėliau pasišalinti iš jo kartu su išmatomis?..
Vertinant ikiteisminiam tyrimui pateiktus mergaitės medicininius dokumentus, akivaizdu, kad pasitvirtinus nurodytai diagnozei, jog mergaitės storoji žarna išsiplėtė nuo vidurių užkietėjimo, tai po gydymo, skirto KMUK, nurodytas sveikatos sutrikimas turėjo išnykti. Tačiau mergaitės tėvas D. Naruševičius apklausoje nurodo, kad po nurodyto gydymo niekas nepasikeitė. Mergaitė ir toliau nelaiko išmatų, tačiau į šias aplinkybes visiškai neatsižvelgta. Be abejo, tai kelia pagrįstų abejonių, ar mergaitei nustatyta diagnozė yra teisinga.
Kokia mergaitės sveikatos būklė yra šiandien, apskritai nežinoma. Mergaitės globa patikėta daugybę kartų teistam tėvui, suteikus galimybę kuo skubiau ją išgabenti į užsienį!.. Nors L. Stankūnaitė buvo kreipusis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, kad ši mergaitė galėtų pasimatyti su savo pussesere, mano brolio dukrele, tačiau, man davus sutikimą, jos į pasimatymą niekas neatvežė. Nuo 2009 m. spalio 5 d. nė Rita, nei L. Stankūnaitės tėvai neatvyko pasimatyti su mano brolio dukrele.
Visos šios aplinkybės leidžia teigti: išvadą apie tai, jog ši mergaitė nebuvo seksualiai prievartaujama, prokuroras B. Maculevičius padarė vadovaudamasis mažametės nukentėjusiosios vienintelės apklausos metu, dalyvaujant jos motinai (kuri galimai bendrininkavo seksualiai išnaudojant savo dukrą), gautais parodymais. Taip pat po devynių mėnesių nuo galimos nusikalstamos veikos pabaigos surašyta ir teismo medicinos eksperto išvada, kurios surašymui mergaitę taip pat atvežė jos motina V. Naruševičienė, ir kurioje teigiama, kad mergaitės mergystės plėvė nepažeista bei nėra duomenų apie jos patirtą seksualinę prievartą. Nors praėjus tokiam laiko tarpui nuo seksualinės prievartos pabaigos, jeigu tai buvo daroma santykiaujant per analinę angą, tokios veikos požymių nėra galimybės nustatyti!..
Noriu pasakyti, kad Drąsiaus dukrelė yra mylima, apsaugota nuo prievartos ir iš-naudojimo. O ar kita mergaite kas nors rūpinasi? Kur ji yra? Ir apskritai, ar ji gyva?
Jono Furmanavičiaus pėdsakai pedofilijos istorijoje
Nutarime prokuroras B. Maculevičius teigia, jog ikiteisminio tyrimo metu nebuvo gauta jokių įrodymų, patvirtinančių L. Stankūnaitės, V. Naruševičienės, A. Ūso ir J. Furmanavičiaus tarpusavio ryšius. Be to, prokuroro nuomone, ikiteisminio tyrimo metu buvo gauta duomenų, esą J. Furmanavičius su nurodyta nusikalstama veika buvo siejamas dirbtinai. Tai, mano įsitikinimu, ne tik neatitinka ikiteisminio tyrimo medžiagos, bet yra ir visiškai nelogiška išvada.
Norint nustatyti galimu įtariamųjų tarpusavio ryšius arba įuos paneigti iki-teisminio tyrimo metu, būtina atlikti nors elementarius ikiteisminio tyrimo veiksmus. kuriu metu tokie duomenys galėtu būti gauti. Akivaizdu, kad atliekant šj ikiteismini tyrimą to piktybiškai nebuvo padaryta!..
Susipažinus su teismine baudžiamųjų bylų praktika, akivaizdu, kad net nepilnamečiai asmenys, ketinantys daryti ar darantys nusikalstamas veikas, keičia mobilaus ryšio telefonų (MRT) naudojamas SIM korteles, siekiant apsunkinti galimybę nustatyti jų tarpusavio ryšius, o taip pat išaiškinti padarytas nusikalstamas veikas.
Šioje ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad nusikalstamas veikas prieš mažamečius galėjo padaryti asmenys, puikiai susipažinę ne tik su LR BPK normomis, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo teismine praktika, bet ir su operatyvinės veiklos metodais. Todėl yra pagrindo manyti, kad bendraudami tarpusavyje, jie galėjo keisti MRT naudojamas SIM korteles, tarpusavio ryšiams pasirinkdami išankstinio apmokėjimo SIM korteles (Omnitel „Extra“, Bitė GSM „Labas“ ir t.t.).
Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog įtariamasis A. Ūsas naudojosi MRT, kurių abonentiniai numeriai : 8-676-10800, 8-610-20800, 8-676-10801, 8-676-10808; L. Stankūnaitė – 8-605-48548, 8-620-40485, 8-685-85988, 8-657-77722, 8-674-36685; V. Naruševičienė – 8-657-77787; J. Furmanavičius – 8-687-17561, 8-652-00208, 8-681-92589, 8-618-20941, 8-652-79003, 8-620-54698, 8-655-62104, 8-685-25022, 8-687-70002,8-687-70000, 8-685-25022.
Ikiteisminio tyrimo duomenys neginčijamai patvirtina, jog šiame tyrime minimi asmenys, galimai padarę nusikalstamas veikas prieš mažamečius, naudodavosi vis kitomis MRT SIM kortelėmis, kadangi net nebandant nustatyti jų naudotų MRT aparatų IMEI numerių ir juose naudotų SIM kortelių skaičiaus bei jų abonentinių numerių, buvo nustatyta net 20 (dvidešimti ių naudotu SIM korteliu numeriu!..
Jau vien šie duomenys sudaro pakankamą pagrindą manyti, kad nurodyti asmenys dažnai keisdavo MRT naudojamas SIM korteles.
Kadangi MRT IMEI numeriu nustatymas sudaro realią galimybę įu pagrindu nustatyti MRT naudotu SIM korteliu numerius, šis procesinis veiksmas praktiškai laikytinas vienu informatyviausiu, siekiant nustatyti galimu įtariamųjų tarpusavio ryšius.
Atsižvelgdamas į tai, mažametės nukentėjusios įstatyminis atstovas D. Kedys nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios prašė nustatyti galimų įtariamųjų naudotų MRT IMEI numerius, bei juose naudotų SIM kortelių numerius, taip pat išreikalauti jų įeinančių ir išeinančių skambučių suvestines. Tačiau iki šio momento dėl visiškai nesuprantamų priežasčių to nebuvo padaryta. Faktiškai, net neargumentuojant tokio pareigūnų neveikimo, nors šis procesinis veiksmas nereikalauja nei daug laiko, nei daug materialinių sąnaudų!..
Toks PIKTYBINIS vengimas atlikti nesudėtingą, bet informatyvų procesinį veiksmą, kuris leidžia nustatyti galimų įtariamųjų tarpusavio ryšius, niekaip nepaaiškinamas ir laikytinas piktnaudžiavimu tarnyba, galimai siekiant padėti išvengti patraukimo baudžiamojon atsakomybėn asmenis, padariusius nusikalstamas veikas prieš mažamečius.
Nors šis klausimas buvo keliamas, paduodant skunda dėl prokuroro R. Šileikos 2010-01-26 nutarimo. į ji prokuroras B. Maculevičius 2010-02-23 nutarime iš esmės nieko neatsakė.
Nurodytas procesinis veiksmas buvo prašomas atlikti ir juo papildyti ikiteisminį tyrimą, tačiau 2010-02-23 nutarimu prokuroras R. Šileika tokį mano prašymą ATMETĖ, teigdamas, kad prašydama papildyti ikiteisminį tyrimą ir nustatyti nurodytų MRT 1MEI numerius, o jų pagrindu MRT naudotų SIM kortelių numerius ir išreikalauti jų įeinančių bei išeinančių skambučių suvestines, esą NENURODZIAU, kokias aplinkybes jos gali nustatyti. Logiškai tai visiškai nesuprantama, kadangi būtent tas pats prokuroras R. Šileika, 2010 m. sausio 26 d. nutarimu nutraukė ikiteisminio tyrimo dalį L. Stankūnaitės, V. Naruševičienės, J. Furmanavičiaus ir A. Ūso atžvilgiu, iš esmės akcentuodamas, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas minėtų asmenų tarpusavio ryšys. Tą patį nutarime akcentavo ir B. Maculevičius, palikdamas skundžiamą prokuroro R. Šileikos nutarimą nepakeistą.
Kokiu būdu ikiteismini tyrimą atlikę ir ji kontroliavę prokurorai tikėjosi nustatyti galimų įtariamųjų tarpusavio ryšį. net neatlikdami elementarių procesinių veiksmų, visiškai neaišku!
Susipažinus su visuomenės informavimo priemonėse (internete) plačiai publikuojama informacija apie pedofiliją, akivaizdu, jog asmenys, turintys tokį potraukį, tai slepia ir dažniausiai šis polinkis neišaiškinamas net per visą jų gyvenimą, nors pastarieji būna vedę ir patys turi mažamečių ar nepilnamečių vaikų. Vien vertinant šias aplinkybes akivaizdu, kad ikiteisminio tyrimo metu atlikta galimų įtariamųjų draugų apklausa, deklaruojant, jog taip siekiama nustatyti jų polinkį į pedofiliją, yra ne kas kita, kaip išsamaus ikiteisminio tyrimo atlikimo imitacija, realiai negalinti duoti jokių duomenų, patvirtinančių galimų įtariamųjų kaltę padarius nurodytas nusikalstamas veikas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, galima pagrįstai teigti, jog galimų įtariamųjų tarpusavio ryšys iki šiandienos nenustatytas dėl netinkamo ikiteisminio tyrimo organizavimo, tai yra, dėl būtinų ir informatyvių procesinių veiksmų neatlikimo, o ne dėl to, kad tokio ryšio tarp galimų įtariamųjų nebuvo.
Be to. visiškai neįvertinti įrodymai, kad tiek aš. Neringa Venckienė, tiek mano brolis Drąsius Kedvs, mažametės nukentėjusiosios įstatyminis atstovas. įtariamąjį pedofilą Andriu Ūsą ir galimai prievartavusį mažametes Joną Furmanavičiu matėme kartu. Mano brolis buvo išsiaiškinęs, kad A. Ūsas ir J. Furmanavičius bendrauja.
Nutarime B. Maculevičius nurodo, jog tą aplinkybę, kad L. Stankūnaitė savo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje nurodė besinaudojanti MRT 8-674-36685, su kuriuo kontaktavo J. Furmanavičiaus draugė Asta Ramanauskaitė (viešai pasirodžiusi Rūtos Mikelkevičiūtės laidoje kaip jo sužadėtinė, tačiau kitoje laidoje buvo rodomas jau kitas tos pačios Astos Ramanauskaitės sužadėtinis), neįrodo jokio jų tarpusavio ryšio. Tai pareiškėjų vertinamas jiems naudinga linkme. Apklausti liudytojai A. K. (duomenys neskelbiami) ir įtariamojo A. Ūso brolis, patvirtino, kad nurodytu MRT naudojosi būtent jie ir tokie jų parodymai skundžiamą nutarimą priėmusiam vyr. prokuroro pavaduotojui B. Maculevičiui pilnai pakankami, nepaisant to, kad jie prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams.
Netgi civiliniame procese, kur įrodinėjimas paremtas tikimybių pusiausvyros principu, negalima žodiniais paaiškinimais nuginčyti aplinkybių, nustatytų pagal rašytinius įrodymus. Šiuo atveju B. Maculevičius baudžiamajame procese, kuris reikalauja preciziško tikslumo, elgiasi priešingai ir tam tikras aplinkybes laiko neginčijamai teisingomis, vadovaudamasis ne byloje esančiais rašytiniais įrodymais, bet suinteresuotų liudytojų žodiniais paaiškinimais!..

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));