Prokuratūra toliau dengia organizuotos teisėjų gaujos nusikaltimus

Imbraso_-_0002

Imbraso_-_0002

Prokuratūra toliau dengia organizuotos teisėjų gaujos nusikaltimus

 

Vilniaus miesto apylinkės teismui, ikiteisminio tyrimo teisėjui

 

Pareiškėjas Aurimas Drižius, 

Konstitucijos pr. 23b, Vilnius

 

Skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą

 

2019 m. kovo 19 d.

Vasario 22 d. kreipiausi į generalinę prokuratūrą prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio melagingo skundo, melagingų parodymų ir šmeižto.

Nurodžiau, kad 2018-07-02 ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00529-17 man buvo pareikštas įtarimas dėl tariamo V.Kažio apšmeižimo. Kad aš, neva „veikdamas bendrininkų grupėje  kartu su Romu Balevičiumi ir Kazimieru Juraičių sukūriau reportažą „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS …liežuvis nesiverčia…2017-09- 08“, kuriame Kaziui Juraičiui klausinėjant, jam bei Romui Balevičiui pasakojant, kad Viktoras Kažys: „Jis ją tiesiog pasiėmė, tiesiog atėmė, o ne pasiėmė, pinigų nesumokėjo, kaip atlygį prikūrė bylų ir vaizdavo nuskriaustą, savo kolegų teisėjų pagalba mane apkaltinęs, viso bandė iškelt, berods, apie 14 bylų, už viską ką tik tai įmanoma.“ (kalba netaisyta);..aš teisininkas, aš tave pasodinsiu. Ir taip padarė.“ (kalba netaisyta); „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – teisėjas“ (kalba netaisyta), po ko K. Juraitis šį reportažą patalpino socialiniame tinkle „Youtube.com“, kuris prilyginamas visuomenės informavimo priemonei, bei jis (Aurimas Drižius) tęsdamas nusikalstamą veiką 2017-09-09 internetiniame tinklapyje www.laisvaslaikrastis.lt, kuris prilyginamas visuomenės informavimo priemonei, po straipsniu „Apeliacinio teismo teisėjo V. Kažio kreditoriaus Romo Balevičiaus byloje atsiskleidžia visa teisėjų mafija (pildoma)“ patalpino 2017-09-08 reportažą „Nusikalstamos grupuotės vadeiva – TEISĖJAS …liežuvis nesiverčia…2017-09-08“, tokiu būdu apšmeižė Viktorą Kažį, paniekino ir pažemino, pakirto pasitikėjimą juo kaip teisėju, viešoje erdvėje, t. y. savo veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 str. 2 d.“.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdq0uZnsQEs&t=397s

Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal galimai melagingą V.Kažio skundą, jam davus melagingus parodymus ir mane apšmeižus, kad aš neva padariau nusikaltimą.

Iš tiesų aš tik sąžiningai vykdžiau savo pareigas – į „Laisvo laikraščio“ redakciją kreipėsi Veisiejų gyventojas Romas Balevičius, kuris papasakojo, kad teisėjas V.Kažys ne tik kad nesumokėjo jam už atliktą  automobilio „Volga“ remontą, tačiau visokiais būdais jį persekiojo dėl to, kad R.Balevičius kreipėsi į prokuratūrą dėl tokio V.Kažio elgesio, bei į žiniasklaidą, paviešindamas šią istoriją.

T.y. minėti „Laisvo laikraščio“ straipsniai buvo parengti pagal nuo V.Kažio nukentėjusiojo R.Balevičiaus pasakojimą man ir K.Juraičiui. Pačiam V.Kažiui ne kartą buvo siunčiami paklausimai elektroniniu paštu Viktoras.kazys@teismai.lt, į kuriuos jis niekaip nereagavo.

Todėl aš tik atlikau savo, kaip žurnalisto pareigą išklausyti abi puses – viena pusė, V.Kažys niekaip nereagavo, todėl aš parengiau publikacijas pagal V.Kažio pasakojimus, o straipsnyje buvo paminėta tik V.Kažio liudijimai R.Balevičiaus teisme, kad jis neva pinigus sumokėjo, tačiau jokių dokumentų pateikti nesugebėjo.

Vasario 20 d. minėtas teisėjas V.Kažys buvo sulaikytas, įtariant jį kyšininkavimu. Sužinojau, kad teisėjo V.Kažio telefoniniai pokalbiai buvo ilgą laiką klausomi, todėl manau, kad šiuose pokalbiuose turėtų būti užfiksuota ir kita neteisėta V.Kažio veikla:

T.y.  šiame ikiteisminiame tyrime pateikiau kelis prašymus, kuriuos Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Karvelis atmetė, suklastodamas savo nutartį, įrašydamas į ją žinomai melagingus duomenis. T.y. prašiau, kad teismas išsireikalautų V.Kažio pajamų ir išlaidų išsamią deklaraciją, kurią jis kasmet pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai. Mat. V.Kažys teisme ir policijoje ne kartą liudijo, kad visus pinigus R.Balevičiui už automobilio „Volgą“ remontą – 28 tūkst. litų jis sumokėjo. Tokias išlaidas teisėjas privalėjo deklaruoti ir savo išlaidų deklaracijoje. Tačiau akivaizdu, kad jis to nepadarė, o tai reiškia, kad jokių pinigų R.Balevičiui jis nemokėjo, o suklastojo jam bylą, ir uždarė nekaltą žmogų į kalėjimą.

Tačiau visa eilė teisėjų galimai dengė V.Kažio veiklą, atsisakydami išreikalauti pagrindinį šios bylos įrodymą – V.Kažio pajamų ir išlaidų deklaraciją.

Mano skundus šiame ikiteisminiame tyrime nagrinėjęs teisėjas Petras Karvelis jau vieną kartą suklastojo savo nutartį atsisakyti patenkinti mano skundą – dėl to kreipiausi, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Prokuratūra nusprendė, kad teisėjai yra nepakaltinami, jie neatsako už tyčinius nusikaltimus net ir veikdami organizuotoje gaujoje.

T.y. Vilniaus apygardos prokuratūra pripažino, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis padarė nusikaltimą ir suklastojo savo  nutartį, tačiau kažkodėl nusprendė, kad teisėjas nusikaltimą padarė netyčia,  per klaidą įrašydamas į savo nutartį savo išgalvotus melagingus duomenis ir tos klastotės pagrindu priimdamas savo nutartį.

Šis teisėjo Petro Karvelio nusikaltimas yra viena didelė nusikaltimų grandis, kuriuos vykdo gerai organizuota ir neliečiama teisėjų gauja Vilniaus apylinkės, apygardos ir Apeliaciniame teisme.

Kaip žinia, į redakciją prieš kelis metus kreipėsi Veisiejų miestelio gyventojas Romas Balevičius, kuris papasakojo neįtikėtiną istoriją – Apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys jam užsakė renovuoti savo antikvarinį automobilį „Volgą“, tačiau už dviejų metų darbą  meistras ne tik kad negavo nė cento, tačiau teisėjo pastangomis dar buvo ir pasodintas į kalėjimą, jam prikelta begalė įvairių absurdiškų bylų po to, kai išdrįso kreiptis į žiniasklaidą. Beje, pats V.Kažys sako, kad pinigus už Volgos remontą meistrui sumokėjo, tačiau neprašė joki dokumentų, nors remonto išlaidos viršijo 3 tūkst. Eurų, ir teisėjas turėjo pareigą deklaruoti šias išlaidas. Pats R.Balevičius sako, kad iš V.Kažio negavo nė cento, tik pažadus, o vėliau – grasinimus susidoroti, nes ‚aš teisininkas“. Teisėjai patikėjo savo kolegos V.Kažio žodžiais, nors visi jo pakviesti liudininkai pasakojo skirtingas istorijas apie remontą, kurias jiems papasakojo pats V.Kažys. R.Balevičius buvo nuteistas už „svetimo turto pasisavinimą“ bauda, o kai atsisakė ją mokėti – pusę metų praleido Lukiškėse, ir tada tas pats Kauno apygardos teismas nusprendė, kad jis „bausmę jau atliko“.

Galiausiai prokuratūra iškėlė baudžiamąsias bylas „Laisvo laikraščio“ redaktoriui A.Drižiui ir žurnalistui Kazimierui Juraičiui už tai, kad jie sąžiningai dirbo savo darbą – parengė reportažus apie minėtą istoriją. Aš, kaip šios bylos įtariamas V.Kažio šmeižikas, paprašiau, kad nukentėjęs teisėjas V.Kažys pateiktų savo pajamų ir išlaidų deklaraciją – jeigu jis atsiskaitė už R.Balevičiaus darbą, tai turi būti įrašyta ir jo išlaidų deklaracijoje. Prokuratūra atsisakė tai padaryti – neva čia ir tai jau viskas aišku, „teismas viską išsiaiškino“, tada šį prokuratūros atsisakymą apskundžiau Vilniaus apylinkės teismui. Skundą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Petras Karvelis nesugalvojo nieko gudriau, kaip tik suklastoti savo nutartį – t.y. įrašyti melagingą skundo pateikimo datą ir tuo pagrindu jį atmesti. Tada paprašiau, kad teisėjui P.Karveliui būtų keliama baudžiamoji byla už dokumento klastojimą.

Nurodžiau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Karvelis 2018-08-01 priėmė nutartį atsisakyti priimti mano skundą ir man jį gražinti – neva aš tą skundą padaviau praleidus apskundimo terminą ikiteisminiame tyrime Nr. 02-2-00529-17.

Tačiau taip tikrai nėra – skundžiamas prokuratūros nutarimas buvo priimtas 2018-07-24, o mano skundas teismui pateiktas 2018-07-30, t.y. nepraleidus septynių dienų apskundimo termino. Nurodžiau, kad teisėjas P.Karvelis arba visiškai neskaito bylos dokumentų, arba juos sąmoningai klastoja , nes į savo nutartį įrašo, kad prokuratūra priėmė nutartį liepos 7 d. Nors iš tikrųjų prokuratūros nutarime aiškiai pasakyta, kada ji priimta – liepos 24 d.

Teisėjas Karvelis sąmoningai suklastojo savo nutartį V.Kažio naudai, įrašydamas į ją žinomai melagingus duomenis, ir taip pats padarė nusikaltimą – dokumento klastojimą. Vienintelė bėda – teisėjai niekaip neatsako už savo padarytus nusikaltimus, todėl ir rašo tokias nesąmones. Remdamasis išdėstytu, prašiau prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą teisėjo Petro Karvelio atžvilgiu pagal BK 300 straipsnį – dokumento klastojimas.

Teisėjas P.Karvelis sąmoningai įrašė melagingus duomenis, kad atmesti mano prašymą kito teisėjo – Viktoro Kažio byloje. Tai padarė sąmoningai ir dėl to aš patyriau žalą – esu persekiojamas šios vadinamųjų “teisėjų” gaujos. Nurodžiau, kad darydamas tokias faktines klaidas bylose, teisėjas P.Karvelis negali nagrinėti bylų, o turi atsakyti už piktnaudžiavimą tarnyba ir dokumento suklastojimą.

Tai yra tyčinė veikla, siekiant padėti išvengti atsakomybės kitam teisėjui – V.Kažiui, kuris persekioja savo kreditorius ir net žurnalistus, kurie rengia apie tai reportažus. Tai yra sąmoninga veikla, nes išreikalavus teisėjo V.Kažio pajamų deklaraciją, gali paaiškėti, kad jokių pinigų savo kreditoriui R.Balevičiui jis nėra mokėjęs ir šių išlaidų nėra deklaravęs, todėl kils ir Apeliacinio teismo teisėjo V.Kažio atsakomybės už melagingus parodymus klausimus. Siekiant to išvengti, ir dengiant galimai sunkią nusikalstamą teisėjo V.Kažio veiklą, kitas teisėjas beatodairiškai klastoja savo nutartis.

Tai, kad jau vieną kartą pagautas klastojantis savo nutartis dėl mano skundų, teisėjas P.Karvelis toliau lyg niekur nieko atmetinėja mano skundus rodo tik begalinį teisėjų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi. Nors jis jau seniai turėjo nusišalinti nuo mano skundų nagrinėjimo, kadangi jau įrodžiau, kad jis sąmojingai klastoja savo nutartis.

Visos minėtos aplinkybės rodo, kad mane, sąžiningai atliekantį savo, kaip žurnalisto ir laikraščio redaktoriaus pareigas, persekioja organizuota teisėjų grupuotė.

Remdamasis išdėstytu, prašau nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 02-2-00529-17, ir pradėti naują ikiteisminį tyrimą – dėl melagingo V.Kažio skundo mano atžvilgiu, melagingų parodymų, kad aš neva padariau nusikaltimą jo atžvilgiu, ir šmeižto. Tokiu būdu teisėjas V.Kažys padarė nusikalstame veiklą, numatytą BK 235 straipsnyje (melagingas skundas, pareiškimas), taip pat  šmeižė  mane (nusikaltimas pagal BK 154 str.). Esu tikras, kad STT ikiteisminiame tyrime dėl V.Kažio yra užfiksuoti neteisėti jo nurodymai ar pokalbiai mano atžvilgiu kitiems teisėjams, todėl prašau mane pripažinti nukentėjusiuoju šioje byloje.

Remdamasis BPK 212 str. (kai ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo), prašau nutraukti mano atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą ir pradėti tyrimą V.Kažio atžvilgiu dėl visų mano paminėtų aplinkybių. Taip pat prašau išreikalauti iš VMI V. Kažio pajamų ir išlaidų deklaraciją. Juk tai taip paprasta. Jeigu paaiškės, kad jokių išlaidų „Volgos“ remontui V.Kažys nėra deklaravęs, paaiškės, kad pagal jo melagingus parodymus yra įkalintas nekaltas žmogus, o žurnalistai persekiojami tik todėl, kad sąžiningai atlieka savo darbą.

 

Imbraso 0002

Prokuratūra visiškai nenagrinėjo ir neanalizavo mano visų šių paminėtų aplinkybių, tepasakė, kad “pažymėtina, kad Pareiškėjo reiškiamas nepasitenkinimas dėl asmens, kuris kreipėsi į teisėsaugos institucijas prašant pradėti ikiteisminį tyrimą dėl spaudoje išplatintų jį šmeižiančių straipsnių ir reportažų, nėra ir negali būti pagrindas teigti, kad toks asmuo elgiasi nusikalstamai, juolab, kad dėl tokių aplinkybių yra pradėtas ir atliekamas ikiteisminis tyrimas”.

Prokuroras nurodo, kad aš turiu pateikti įrodymus, kad teisėjas V.Kažys davė neteisėtus nurodymus kitiems teisėjams, ir to pasekoje teisėjas Karvelis suklastojo savo nutartį, įrašydamas į ją žinomai melagingus duomenis.

Tačiau tokius įrodymus surinkti yra ne mano, o prokuratūros darbas – kreipiausi į ją sužinojęs, kad teisėjo V.Kažio telefoninių pokalbių buvo klausomąsi, jis pats įtariamas dėl korupcijos, todėl nurėjau išsiaiškinti, ar teisėjas Karvelis klastoja savo nutartis prašomas teisėjo Kažio. Esu tikras, kad taip ir buvo, nes joks teisėjas nedrįstų akivaizdžiai klastoti savo nutarčių niekieno neprašomas.

Prokuroras nurodo, kad mano prašymas pradėti tyrimą teisėjo Karvelio atžvilgiu buvo atmestas, tačiau nutyli, kad tas atmetimas taip pat buvo nusikalstamas – Karvelio kolegos teisėjai nusprendė, kad teisėjai laisvi klastoti savo nutartis, nes yra “nepriklausomi”, o jeigu ir klastoja savo nutartis, tai daro netyčia. Tokia formuluotė prieštarauja baudžiamosios teisės praktikai, kuri nurodo, kad dokumento klastojimas savaime yra tyčinis nusikaltimas. O teisėjai toliau klastoja savo nutartis, ir jeigu kas nors pasiskundžia, nurodo, kad tai daro netyčia. Atkreptinas dėmesys, kad teisėjas Karvelis, suklastojęs savo nutartį, vėliau dar kartą nagrinėjo mano prašymą išreikalauti Kažio pajamų ir išlaidų deklaraciją, ir ją atmetė. Toks teisėjo sprendimas – atsisakyti išreikalauti pagrindinį Kažio – Balevičiaus ginčo įrodymą – kaip tik ir parodo, kad teisėjas Karvelis toliau gynė savo kolegos Kažio interesus, kad šis nebūtų demaskuotas kaip melagis ir bylų klastotojas.

Labai liūdna, kad net ir sulaikus aštuonis korupcija įtariamus teisėjus, prokuratūra toliau tęsia savo tradicijas dengti įtariamamus nusikalstamus teisėjų veiksmus.

Tas faktas, kad teisėjas V.Kažys padavė melagingą skundą, teigdamas, kad aš jį apšmeižiau, nors iš tikrųjų vykdžiau savo pareigą, tik parodo, kad teisėjas V.Kažys persekioja mano už kritiką, ir tai yra dar vienas Konstitucijos pažeidimas.

 

 Gerbiamojo teismo prašau :

                      remdamasis LR BK 2 str. 3 d., LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., 62 str., 64  str., ir tuo, kad Viktoras Kažys įvardinamas kaip vienas turtingiausių Lietuvos teisėjų. Pastarasis teisėjas ne kartą į laisvę paleido nusikalstamų grupuočių narius, narkotikus platinusius ar net nužudymų įtariamus asmenis, kuriems jo kolegos skirdavo griežtesnes bausmes.   Todėl neturėtų kilti abejonių, kad šių nusikalstamų veikų pasėkoje suimtasis Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys negalėjo arba galėjo iškreiptai suvokti savo veiksmų esmę. Vadinasi, teisėjo V. Kažio pranešimai mano ir kitų asmenų atžvilgiu netikėtini, nes melagingi. Tokiu būdu, visos abejonės turi būti aiškinamos mano naudai, inter alia ir  ikiteisminio tyrimo proceso išlaidų ekonomiškumu bei pateikta mano informacija. Šiais savo veiksmais suimtasis teisėjas Viktoras Kažys įtariamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 154 str.2 d., 228 str. 2 d. Esant tokiai padėčiai, vadovaudamasis LR BK 2 str. 3 d., LR BPK 3 str. 1 d. 1 p., prašyčiau:

 Panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ir pradėti skubos tvarka ikiteisminį tyrimą sulaikytam už sunkius nusikaltimus Lietuvos apeliacinio teismo teisėjui Viktorui Kažiui, apšmeižusiam mane, Aurimą Drižių, paniekinusį ir moraliai pažeminusį, pakirtusį mano dora veikla pasitikėjimą, kaip žmogaus ir žurnalisto, viešoje erdvėje ir teisėtvarkos bei teisėsaugos institucijose. Atkreipiu dėmesį, kad teisėjas V.Kažys padavė melagingą skundą, persekiodamas mane už tai, kad dirbu savo darbą, o jo kolega teisėjas Karvelis sąmomingai suklastojo savo nutartį teisėjo Kažio naudai. Tai primena organizuotos nusikalstamos grupuotės veiksmus, todėl prašau nusišalinti visą Vilniaus miesto apylinkės teismą, nes jame dirba mano jau minėtas teisėjas Petras Karvelis, pagautas klastojantis nutartis korupcija įtariamo teisėjo V.Kažio naudai.

 

 

Aurimas Drižius

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));