Prof. Algirdas Degutis: „Žmonių mases į Europą gena kruvinas chaosas šiaurės Afrikoje ir Artimuose Rytuose, sukeltas JAV globalistų!..“

Juozas IVANAUSKAS

 

Prof. Algirdas Degutis: „Žmonių mases į Europą gena kruvinas chaosas šiaurės 

 

Afrikoje ir Artimuose Rytuose, sukeltas JAV globalistų!..“

 

„Kai kurių Rytų Europos šalių požiūris į migracijos krizę, su kuria susiduria Europos Sąjunga, 

 

yra skandalingas“, – rugpjūčio 30 d. Paryžiuje žiniasklaidos atstovams teigė Prancūzijos 

 

užsienio reikalų ministras Loranas FABIUSAS, atskirai paminėdamas nuo migrantų saugoti 

 

turinčią užtvarą Vengrijoje – spygliuotos vielos barjerą palei Vengrijos sieną su ES 

 

nepriklausančia Serbija, kuriuo siekiama užkirsti kelią migrantams ir kuris, pasak L.Fabiuso, 

 

Deja, ta užtvara iš trijų spygliuotos vielos ritinių palei 175 km Vengrijos ir Serbijos sieną 

 

nesustabdo ją kirsti norinčių žmonių – tai neseniai pamatė ir užfiksavo AFP korespondentai. 

 

Ten dar turi iškilti 4 m aukščio tvora, kurią dabar stato Vengrijos armija, Vengrijos gynybos 

 

ministerijos nurodymu.  ES ir Šengeno zonos narė Vengrija šiemet jau sulaikė daugiau kaip 

 

140 tūkst. migrantų, kirtusių sieną iš Serbijos. Migrantai ir toliau tebeplūsta – ši stichija, deja, 

 

„Kai matau tam tikrą virtinę Europos šalių, ypač – Rytuose, kurios nesutinka su migrantų 

 

kvotomis, man tai atrodo skandalinga. Vokietija, remiama Prancūzijos, veikė drąsiai, bet Europa, 

 

kaip visuma, privalo priimti savo atsakomybę“, – radijui „Europe -1“ sakė L.Fabiusas.

 

 IR NĖ ŽODŽIO APIE JAV/NATO AGRESORIŲ, GLOBALISTŲ ATSAKOMYBĘ DĖL 

 

Retoriškai galima būtų paklausti: ar apskritai kada nors JAV „demokratijos eksportuotojai“ 

 

prisiims atsakomybę už sukeltus karinius konfliktus, valstybinius perversmus, 

 

nekontroliuojamą kruviną chaosą, totaliai subombarduotose ir „išlaisvintose“ Artimųjų Rytų 

 

bei Šiaurės Afrikos šalyse? Ar bus kada nors surengtas tarptautinis tribunolas jankių 

 

Tuo tarpu Vašingtono ir Briuselio globalistų nuolankus tarnas – Lietuvos užsienio reikalų 

 

ministras Linas LINKEVIČIUS rugsėjo 2 d. LRT laidoje „Dėmesio centre“, regis, nusprendė 

 

vadovautis sąmokslo teorijomis pareikšdamas, jog pabėgėlių problema, kuri užgriuvo 

 

Europą, yra surežisuota: „Mes nevaldom situacijos praktiškai Europoje, mes jos 

 

nekontroliuojame, tai, kas vyksta, mes nepasiruošę tam!.. O tie, kas, nedrįstu teigti, tą 

 

surežisavo… Manau, kad, kas be ko, tokie dalykai savaime taip staiga neatsitinka. (…) Nebūtinai 

 

viskas čia natūraliai vyksta. Man toks įtarimas, kad čia labai kažkaip matosi ranka kažkokia. 

 

Sugriauti, ką mes sukūrėme. Kažkas pradeda kalbėti, kad grius Šengeno zona, įvesim pasų 

 

patikrą. Taip gali būt. Mes turėtume nepanikuot, antra vertus, susitelkt, ir laikas tikrai nėra 

 

Nejau ponas V.Linkevičius tik dabar suprato, kad jankių globalistai  seniai viską surežisavo, 

 

bet, deja, jų sukeltas chaosas jau tapo nebekontroliuojamas?!.. Politinis valdžios „elitas“ tai 

 

turėtų žinoti. Juolab, net paprastiems žmonėms aišku, kad vyksta suplanuotas musulmonų 

 

perkėlimas į Europą, kažkada buvusią krikščionių tvirtovę. Tikslas – sunaikinti krikščionybę, 

 

išnaikinant krikščionis. Argi ne tam „Islamo valstybė” ir buvo įkurta? Fanatiški, sužvėrėję 

 

islamistai – teroristai meldžiasi savo „Alachui“, žudydami kitatikius krikščionis, griaudami 

 

Vašingtone ir Briuselyje valdžią kontroliuojantys globalistai-federalistai, oligarchai 

 

milijardieriai, regis, norėtų sunaikinti tautines valstybes ir įgyvendinti šėtonišką tautų 

 

sumaišymo planą. Ar ne todėl svetimtaučiai iš Artimųjų Rytų ir Afrikos valstybių, 

 

subombarduotų JAV/NATO, solidariai bus brukami į ES Bendrijos šalis? Antroji priežastis – 

 

nelegalių migrantų kontrabandinis biznis ir pigios darbo jėgos perteklius Europoje, 

 

Kol migrantų kelyje esančios šalys desperatiškai ieško būdų, kaip spręsti pabėgėlių 

 

problemas, Vokietijos, Italijos ir Prancūzijos užsienio reikalų ministrai pasirašė bendrą 

 

dokumentą, kuriuo remiantis reikalaujama peržiūrėti prieš 25 metus patvirtintas prieglobsčio 

 

suteikimo ir teisingo migrantų paskirstymo ES šalyse taisykles. Ši migrantų krizė – didžiausia 

 

Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. JTO pabėgėlių reikalų komisaro duomenimis, 

 

nuo šių metų pradžios per Viduržemio jūrą persikėlė daugiau nei 264,5 tūkst. žmonių. Vien 

 

tik Vokietija mano, kad iki šių metų pabaigos sulauks 800 tūkst. prašymų suteikti prieglobstį, 

 

nors jau dabar aišku, kad stichiška migrantų lavina, staiga užgriuvusi visą Europą, sunkiai 

 

„Įsibėgėja didingas savo mastu, fatališkas procesas, kurį jau dabar galima pavadinti Antrasis 

 

Didysis Tautų kraustymasis. Pamirškite žodžius „migracija“ , „pabėgėliai“ – čia jau vyksta ištisų 

 

kultūrų, ištisų visuomeninių sistemų perkėlimas. O kartu su jomis – papročių, tikėjimų ir 

 

įsisenėjusių vidinių prieštaravimų perkėlimas. Kurdas, besimušantis su turku apsnūdusio nuo 

 

savo komforto vokiško miestelio gatvėje, – jau senų seniausiai nėra stebinantis vaizdas.

 

Ir net ne klausimas, kada Europos gatvėse atsidarys tolimų etninių ar religinių, pvz., šiitų ir 

 

sunitų karų „filialai“, klausimas kitoks: kiek dar laiko čiabuvis europietis galės juos stebėti, 

 

filmuodamas mobiliuoju telefonu ir dėdamas į YouTube? Ir kada ateis laikas, kada jau privalės 

 

prisiminti, kas yra užtrauktos užuolaidos ir tvirtos durys? O gal ir kokią maldelę sukurs tikintis, 

 

kad ją sukalbėjus „tolerancija ir multikultūralizmas“ barzdotų vyrukų pavidalu neišspirs net ir 

 

tvirtų durų“, –  perspėja apsnūdusius europiečius  Vitalijus Balkus portale KK 

 

„Laisvo laikraščio“ skaitytojams pateikiame filosofijos mokslų daktaro, profesoriaus Algirdo 

 

DEGUČIO komentarą – gaivališkos stichijos, krečiančios visą Europą –  nelegalių migrantų 

 

———————————————————————————————————————–

 

Savo mastais beprecedentis pabėgėlių antplūdis į Europą kelia rimtą saugumo ir netgi egzistencinę 

 

grėsmę ES šalims. Neliesdami sudėtingo klausimo dėl karo pabėgėlių problemos sprendimo, 

 

iškelkime bent pradinį klausimą: kaip atsirado ši grėsminga problema? Ar čia turime reikalą su 

 

savotiška stichine nelaime, ar veikiau su tikslingos politikos padariniu? Teisingai atsakę į šį 

 

klausimą turėtume daugiau šansų susidoroti su iškylančios rimtos grėsmės visai Europai 

 

Pradėti reikia iš toliau. Pirmiausia turime suvokti, jog per keletą pastarųjų dešimtmečių Vakaruose 

 

visiškai įsivyravo – Vakarus įveikė – liberalizmas (arba „neoliberalizmas“). Liberalo vizijoje visas 

 

pasaulis tėra išdidintas turgus, kur viskas perkama ir parduodama. Vadinamoji „asmenų, prekių, 

 

paslaugų ir kapitalo judėjimo laisvė“ glaustai ir taikliai apibūdina numatomo pasaulinio turgaus 

 

esmę. Visa, kas nesuderinama su šia laisve, turi būti šalinama. Visa, kas grindžiama ištikimybe 

 

„aukštesniems dalykams“, kas kliudo globalaus turgaus kūrimui, turi būti neutralizuojama, 

 

Ciniškas hedonistas – štai žmogaus tipas, kuris idealiai atitinka liberaliąją žmogaus viziją. Būtent 

 

šį žmogaus tipą veiksmingai ugdo ir gina pakylėtoji „žmogaus teisių“ retorika. Šioje retorikoje visi 

 

žmonės turi lygią vertę ir lygias teises – visi yra savi ir nėra svetimų. Žmonijos susiskirstymas į 

 

atskiras kultūras ar tautas yra atgyvena. Tokia pat atgyvena yra valstybių sienos ir valstybiniai 

 

suverenumai. Liberalizmo žygio per pasaulį eigoje visos tokios atgyvenos turi išnykti globalios 

 

Reikia suvokti ir dar vieną svarbų dalyką. Šioje „laisvės vizijoje“ paprastai išlieka nepastebėtas 

 

pats vizijos stūmėjas. Postringavimai apie gerybinę „nematomą rinkos ranką“, kuri pasaulį daro 

 

pasauliu be sienų, gali įtikinti tik lengvatikius. Labiau įtikinami yra tie aiškinimai, kurie liberalizmo 

 

ekspansiją sieja su tarptautinės oligarchijos interesais. Valstybių desuverenizavimas ir pasaulio be 

 

sienų kūrimas yra tos oligarchijos pasaulinio įsiviešpatavimo įrankis ir būdas. Tad globalizmo 

 

politika, nors ji daugiausia stumiama iš JAV, nebūtinai atspindi pačių JAV kaip valstybės interesus.

 

Rasinio, tautinio bei kultūrinio atskirumo naikinimas bei „atviros visuomenės“ arba globalios 

 

bendruomenės kūrimas yra Vakaruose įsiviešpatavusio neoliberalizmo sudedamoji dalis ir esminis 

 

jo ideologų siekis. Todėl naujoji „multikultūrinio praturtinimo“ dozė, kurią dabar gauna tautų 

 

Europa ir kuri ją gali neatpažįstamai pakeisti kelių dešimtmečių bėgyje, yra tokia „dovana“, kurios 

 

politiškai korektiška liberalioji Europa negali nepriimti. Visi tie, kurie šios baigties nenori ir tokiai 

 

raidai priešinasi, liberalų turi būti urmu smerkiami – kaip reakcingi „atviros visuomenės“ kūrimo 

 

Paradoksas, bet Europa gali išlikti liberaliosios moralės aukštumose tik ištirpdama globalistų 

 

jai paruoštame multikultūralizmo tirpale!.. Jeigu toks likimas jos netenkina ir nedžiugina, tai 

 

ji turi nusileisti nuo tos moralės aukštumų – išsižadėdama „atviros visuomenės“ kūrimo 

 

projekto ir grįždama prie tautų Europos idėjos. Tačiau tą projektą stumia ir palaiko 

 

globalinės oligarchijos jėgos ir „naujosios pasaulio tvarkos“ architektai, tvirtai įsitaisę JAV 

 

Kas gena žmonių mases į Europą? – Kruvinas chaosas šiaurės Afrikoje ir Artimuose Rytuose, 

 

sukeltas JAV valdžioje įsitvirtinusių globalistų!.. Čia ne tiek svarbu išsiaiškinti, ar tas chaosas 

 

keliamas tikslingai, ar jis kyla kaip nesuplanuotas ir nenumatytas arogantiškos JAV globalistinės 

 

Labiau svarbu suvokti, jog atsakomybė ir kaltė dėl naujojo „tautų kraustymosi“ tenka 

 

pirmiausia JAV valdžiai ir jos parankiniams NATO organizacijoje. Priešiškumas pabėgėliams, 

 

Europoje jau pasireiškiantis smurto protrūkiais jų atžvilgiu, turėtų būti peradresuotas ir nukreiptas į 

 

ydingą ir net nusikalstamą globalistų politiką, sukėlusią šį bėglių cunamį Europoje!..

 

Liūdina šioje istorijoje pirmiausia tai, kad Europa, net pati tapdama liberalistinio globalizmo 

 

politikos auka, vis dar menkai susivokia situacijoje ir netgi prisideda prie globalizmo 

 

ekspansijos – stodama išvien su globalizmo hegemonu prieš Rusiją, kuri drįsta šitai 

 

ekspansijai priešintis. Laimei, vilties Europai teikia Orbano arba Marine le Pen tipo politikai, 

 

pamažu įgyjantys didėjančią įtaką ir svorį Europos politinėse arenose.

 

Visiškai apgailėtinai šioje istorijoje atrodo Baltijos šalių politinis elitas. Užuot vienijęsis su tomis 

 

politinėmis Europos jėgomis, kurios priešinasi globalizmui ir siekia išsaugoti arba atstatyti tautų 

 

Europą, jis tapo uoliausiu JAV globalistų vasalu. Nežabotą rusofobiją padarydamas savo užsienio ir 

 

netgi vidaus politikos pagrindu Pabaltijo politikai naiviai tikisi globalistų paramos, ginant Baltijos 

 

šalių nacionalinius interesus! Kas tai lemia? Mūsų politinio elito naivumas, kvailumas ar ciniškas 

 

———————————————————————————————————–

 

Marine Le Pen: „Sprendžiant nelegalių migrantų problemą reikia vykdyti 

 

visiškai priešingą politiką negu ta, kuri buvo vykdoma iki šiol!..”

 

 „Žinote, yra toks prancūzų aforizmas : „Kadangi viskas nebekontroliuojama, sudarykim įvaizdį, 

 

kad taip ir reikia“. Reikalas tame, kad nelegali migracija yra visiškai nekontroliuojama. Mūsų 

 

laikais Europą užliejo banga migrantų, sprendžiant iš visko – pati rimčiausia per visą istoriją. 

 

Ir Europos vyriausybės atsakingos už visą tai, kas vyksta dabar. Metų metais jie provokavo 

 

nelegalią migraciją, organizavo tokį dosnų priėmimą nelegalams, kad tie perdavė šią žinią kitiems 

 

šimtams tūkstančių, jei ne milijonams norintiems atvažiuoti gyventi į Europos Sąjungą. Ir dabar jie 

 

pilnai paskendo šitoje situacijoje, išleido ją iš rankų ir natūralu – tikėtis neverta, kad jie sureguliuos 

 

problemą, kurią patys sukūrė. Reikia vykdyti visiškai priešingą politiką negu ta, kuri buvo vykdoma 

 

 Pirmiausia, ką skubiai reikia daryti, yra sienų kontrolė. Mes negalime kovoti su nelegalia 

 

migracija, jeigu mūsų sienos pilnai atidarytos toms begalinėms bangoms imigrantų. 

 

Antras dalykas – sustabdyti darbą šio vakuuminio emigracijos siurblio: socialinės pagalbos 

 

skyrimą, butus, pinigus, kuriuos jiems išduoda, kad mūsų šalys neatrodytų jiems rojaus kampeliu, 

 

Ir pabaigoje ketvirta – pilnai pakeisti tarptautinę politiką. Nicola Sarcozy ir Fransua Olandas 

 

atsakingi už susidariusią situaciją kaip Libijoje, taip ir Sirijoje. Destabilizuodami jas, 

 

duodami Libijos raktą islamo fundamentalistams, mes atidarėme iš šių šalių migracijos kelią į 

 

Europą. Reikalinga pilnai pakeisti sąjungininkus, paimti į sąjungininkus Rusiją, Siriją prieš 

 

islamo fundamentalizmą. Reikia remtis Egiptu, norint stabilizuoti Libiją. Būtent to mes ir 

 

Kalbant apie terorizmo pavojų, kylantį iš nelegalių migrantų, ne pirmą mėnesį Libija kelia aliarmą, 

 

ne pirmą mėnesį Italija kelia aliarmą, ne pirmą mėnesį kaip islamistai perspėja, o jie vykdo savo 

 

pažadus tikriau negu mes, europiečiai. Jie perspėja, kad siųs islamo kareivius čia, pasinaudoję 

 

migrantų banga, kad reikiamu momentu galėtų smogti į širdį Europos valstybėms. Mes tai žinome ir 

 

mėnesiais nieko nedarome prieš tai. Mes netgi neleidžiame pasinaudoti Sirijos šaltiniais, nors kovos 

 

su islamo teroristais plane jie yra patys stipriausi žvalgai pasaulyje. Tai yra, priimami sprendimai, 

 

(Šaltinis: www.sauksmas.lt. Fragmentas iš Nacionalinio fronto lyderės Marine Le Pen rugsėjo mėn. 

 

9 d. interviu „Russia TV“. Pokalbį užrašė Algimantas Lebionka.)

 

————————————————————————————————————–

Facebook komentarai
});}(jQuery));