Prielaida: LSDP figūruoja politinės korupcijos byloje?

Prielaida: LSDP figūruoja politinės korupcijos byloje?

Kristina Sulikienė

Daug kas turbūt jau pamiršo jauną ir energingą Sveikatos apsaugos ministrą, socdemą, Jurą Poželą, kuris pernai atostogaudamas su šeima Palangoje, nuvažiavo į Vilniaus STT, ten davė kažkokius parodymus būtent byloje, kur buvo „kibinamas“ Masiulis, grįžo į Palangą, apsirgo kasos uždegimu, atsigulė šiek tiek pasigydyti ligoninėje, ten jam visai pablogėjo, ir jis mirė, nors reanimacijoje būdamas buvo išrinktas į Seimą.

Tada LSDP vengė šitos temos, patikėjo, jog jaunas guvus ir sveikai atrodantis asmuo mirė „savaime“.

Labai keisti įvykiai dedasi. Tarsi šanatažuojama ta anksčiau mus valdžiusi LSDP,traukiasi ne tik iš koalicijos,bet ir iš įvairiausių valstybinių vietų. Ministrė deleguota LSDP, Vainiutė, atsisakė trauktis,tai pasitraukė visa jos komanda: patarėjai ir padėjėjai.

Ministras pirmininkas S. Skvernelis yra minėjęs, jog valstybės tarnyba visiškai supuvusi, nes ten beveik kas antras žmogus, kuris dirba VT, yra LSDP narys. Tai yra pats tikriausias politinės korupcijos požymis. Matyt, politinės korupcijos byla yra žymiai gilesnė ir platesnė. LSDP, nelaukdama, kol partijai bus pareikšti įtarimai,ėmė trauktis iš visur kur įmanoma. Bijoma matyt ir asmeninės atsakomybės.

Lino Linkevičiaus bėgimas iš partijos yra bailio pozicija: vis tiek jis atsako bendrai už visas- tiek savo kaip LSDP deleguoto ministro,tiek pačios partijos- veikas. 

Dar išlindę kažkokie Užsienio reikalų ministerijoje dingę milijonai. O sėdėjimas toje pačioje kėdėje juk garantija, kad pats savęs tai nesitirsi.

Toli pavyzdžių apie LSDP valstybės aparato užvaldymą ieškoti nereikia: štai Rokų kaimo (Kauno raj.) seniūnė socdemė Dalė Žėkienė, jos pavaduotoja-socdemė Razmislevičiūtė, Kauno miesto tarybos nario socdemo Dariaus Razmislevičiaus sesuo. Kuo tokie giminių tinklai- ne politinė korupcija? Visi žinome, kaip vyksta Valstybės tarnybos konkursai: nugalėtojas, dažniausiai pagal partinę liniją, žinomas iš anksto. 

Tokia socdemė seniūnės pavaduotoja gali jums išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, padėdama savo parašą, o vėliau laužtis kartu su policija pas jus į namus, nes ji nežino,kad jūs čia gyvenat („aš atėjau PAS NAMĄ“): nors pati išdavė jums pažymą. LSDP pasižymėjo nevaržomumu, ir šiai partijai atrodė, jog ji gyvuos amžinai. Deja, atrodo, atėjo išsivaikščiojimas. Ir kuo greičiau buvę komunistai tai padarys, tuo bus geriau Lietuvai.Žalieji valstiečiai galėtų apygardose, kur laimėję jų kandidatai, pabandyti pakeisti seniūnus bent į nepartinius, kad galima būtų tinkamai atstovauti gyventojams. Jeigu Rokų gyventojai išrinko miškininką Bacvinką, tai kodėl seniūnijoje liko dirbti socdemės. O per visą Lietuvą turbūt rasime pilną tokių atveju. Tai ką toks Seimo narys gali nuveikti, jeigu jo apygardos seniūnijoje totali veiklų, renginių ir bendruomeniškumo blokada. Toks LSDP paskirtas (neva, laimėjęs viešą konkursą) seniūnas tik ravi ir ravi sklypą palei seniūnijos pastatą, o daugiau ką veikia, niekas nesupranta.Dar konfliktuoja su vietos gyventojais, važinėja pas juos į namus su policija. Po to neatsako jokia- net baudžiamąja tvarka, nes yra partinis nepakaltinamumas. Jeigu pasidomi šio seniūno ankstesne veikla,lygiai tas pats: irgi skundinėjo vietos gyventojus, ir kėlė baudžiamąsias bylas. Po toi, tapusi nepopuliari viename Kauno rajono kaime, norėjo pasidaryti mylima kitame. Deja. 

Arba toks socdemas-„tremtinys“ pjauna seniūnijai priskirtus griovius pasirinktinai: kadangi socdeme neva tremtinė (gimusi Irkutske), tai pjauna griovius tik palei tremtinių namus.O mes kadangi ne tremtiniai- palei mūsų namą regioninio kelio griovio nepjauna.Ir neatsako jokia tvarka.Būna, kad nupjauna privačias senesnių gyventojų (dažniausia- tremtinių) pievas už valstybinius pinigus, gal norėdama jiems įsiteikti – bet neprižiūri bendrųjų plotų. Nesilanko beveik nei vienoje bendruomenės šventėje, ir niekam neatrodo keista. Tokio seniūno nelabai kas nori, bet pakeisti nėra kaip, nes atseit, laimėjęs viešą konkursą. Ir visi užpuvę socdemai valstybės tarnyboje bus susitvarkę popierius apie savo kompetencijas.Kaip išvalyti- neaišku.Todėl imtasi kažkur per aplinkui,galimai, grasinant iškelti ir LSDP bylą. 

 Tačiau vis tik susidaro įspūdis,jog LSDP valstybės tarnybą bei valstybės įstaigų vadovų vietas naudoja kaip partiečių išlaikymo fondą. Štai socdeme Rita Garbaravičiene naujasis Kauno meras Matjošaitis atsikratė tik „trenkęs“ jai per jos nekompetenciją.Kitaip atsikratyti neišėjo, juk socdemė. Sprendimo ją atleisti neskundė, gal net savo noru išėjo. Vadovavo keliems muzikiniams muziejams, pabrėždama, jog nieko su muzika ji neturi bendro. Iš muzikos muziejų buvo daromas kažkoks administravimo šou, o galiausiai naujasis meras pareiškė: muziejai tai ne eksponatų saugojimas- muziejun turi eiti žmonės. 

LSDP sukišę savo partiečius į valstybės aparatą, ir pavertę VTD išlaikymo fondu, ar orientuojasi į rezultatą? Ar reikia orientuotis, jeigu esi nepakaltinamas, nebaudžiamas, ir netgi netikrinamas per giminystės liniją?

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));