Prezidentūra nusprendė, kad valdžios ir banditiškos prokuratūros kritika yra „nepagarba Lietuvos valstybei“

Nausedos

Nausedos


 

Prezidentūra nusprendė, kad valdžios ir banditiškos prokuratūros kritika yra „nepagarba Lietuvos valstybei“

Paskelbta: 2019-11-22 09:37 Autorius: ekspertai.eu

 

Nausedos

LR prezidentas G. Nausėda. Nuotr. prezidentas.lt

„Laisvo laikraščio“ redaktorius Aurimas Drižius gavo Prezidentūros atsakymą, kodėl ji atsisakė suteikti akreditaciją ir užduoti klausimus prezidentui Gitanui Nausėdai. Apie draudimą patekti į Prezidentūrą buvo skelbta puplikacijoje „VSD ataskaita užkirto kelią „Laisvo laikraščio“ redaktoriui patekti į Prezidentūrą ir užduoti klausimus prezidentui“.

ag 03

„Labai įdomu tai, kad Prezidentūra suka uodegą ir meluoja – iš pradžių paskelbę, kad „Laisvas laikraštis“ negali užduoti viešų klausimų prezidentui todėl, kad jį į „grėsmių vastybei“ sąrašą įtraukė Valstybės saugumo departamentas, dabar prezidentūra pamatė, kad rėmėsi VSD šmeižtu, ir pakeitė temą – neva „Laisvas laikraštis“ šmeižia Lietuvos valstybę“, – teigia A. Drižius.

Dėl tokio Prezidentūros sprendimo jis kreipėsi į administracinį teismą, kad būtų paneigtas šis VSD šmeižtas – teismas priėmė ieškinį ir nurodė įtraukti į šią bylą Valstybės saugumo departamentą (VSD) trečiuoju asmeniu.

Dabar Prezidentūra nutarė, kad „Laisvo laikraščio“ publikacijos, kuriuose pateikiami įrodymai, kokie korumpuoti yra Lietuvos teismai bei nusikalstama prokuratūra, „šmeižia Lietuvos valstybę, rodo jai nepagarbą“.

Pasak žurnalisto, „teismo ir prokuratūros kritika niekaip negali būti tapatinama su „nepagarba Lietuvos valstybei“. A.Drižius įsitikinęs, kad Nausėdos nemalonę užsitraukė, kai spaudos konferencijoje jam uždavė klausimus apie Garliavos bylą ir užgrobtą „Snoro” banką:

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_CKeqb1fo&feature=emb_logo

„Priešingai – laisvos spaudos priedermė yra kirtikuoti valdžios įstaigas ir jų netinkamus sprendimus. O Prezidentūra nusprendė, kad valdžios ir banditiškos prokuratūros kritika yra „nepagarba Lietuvos valstybei“. Kreipiausi į Vilniaus administracinį teismą, prašydamas teismo panaikinti prezidento Gitano Nausėdos administracijos sprendimą neįleisti šio leidinio žurnalistų į prezidento spaudos konferencijas, skirti baudą tai padariusiam tarnautojui, o taip pat paneigti VSD pažymą apie tariamai „prorusišką propagandą“ skleidžiančius Lietuvos spaudos leidinius“, – informavo A. Drižius.

Kaip žinoma, VSD lyderis Darius Jauniškis yra prisipažinęs, kad garsiąją ataskaitą pasirašė jos net neskaitęs.

O Jungtinių Yautų Žmogaus Teisių Komitetas (JTŽTK) 2018 m. liepos 26 d. Baigiamosiose išvadose Lietuvai pripažino, kad toks spaudos skirstymas į teisingą ir neteisingą yra neteisėtas, ir kad visos Lietuvos Respublikos valstybinės įstaigos padarytų viską, kad Lietuvoje būtų garantuota piliečių teisė į žodžio laisvę. Su visomis JTŽTK Baigiamosiomis išvadomis Lietuvai, kurias mūsų valstybė iki šios dienos ignoruoja ir tuo pačiu patvirtina, kad yra neteisinė atsilikusi valstybė, galima susipažinti ČIA.

Su Prezidentūros raštu A. Drižiui galima susipažinti čia:

44 04

Ekspertai.eu A. Drižius informavo, kad be abejonės ir šita Prezidentūros rašliava bus skundžiama teismui, kurios metu šios institucjos vadovai galės plačiau pakomentuoti savo nestandartinius veiksmus.

Keli susiję:

VSD ataskaita užkirto kelią „Laisvo laikraščio“ redaktoriui patekti į Prezidentūrą ir užduoti klausimus prezidentui

Visiška Lietuvos pedomafijos nesėkmė Jungtinėse Tautose

Papildyta redakcijos komentaru :

Zabarauskas mini, kad 2014 m. buvau daug kartų baustas Leidėjų ir etikos komisijos dėl sistemingų teiginių, kad rodžiau nepagarbą Lietuvos valstybei”

Tai šmeižtas, nes tereikia atsiverti 2014 m. Leidėjų ir etikos komisijos sprendimų archyvą:

http://www.etikoskomisija.lt/zurnalistu-ir-leideju-etikos-komisijos-nutarimai/2014

iš šio archybo aišku, kad minėta komisija vienintelį kartą 2014 m. sprendė klausimą dėl Laisvo laikraščio publikacijos. Šis sprendimas yra toks:

2. Svarstyta:Advokato M. Kukaičio skundas dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale laisvaslaikrastis.lt
Posėdyje dalyvavo žurnalistas Aurimas Drižius, advokatas Mindaugas Kukaitis.
Pristatė L. Slušnys: Teisėjų tarybą persiuntė Komisijai advokato Mindaugo Kukaičio pranešimą dėl publikacijų laikraštyje “Laisvas laikraštis” ir interneto portale www.laisvaslaikrastis.lt. M. Kukaitis pateikė įvertinimui interneto portalo www.laisvaslaikraštis.lt publikacijas “Teisėjų mafijai Konstitucija ir įstatymai tėra tik “deklaracijos” (2014-07-29), “Teisėjų nusikaltimus pridengia kiti teisėjai” (2014-01-30), “Prokuroras S. Verseckas klastoja nutartį, kad atsakomybės išvengtų D. Pranytė-Zalieskienė, išgelbėjusi A. Sadecką” (2013-11-20), “Vilniaus apygardos teismas – pilnai užvaldytas mafijos” (2013-12-09). Teigiama, kad laikraščio ir ineterneto portalo vyriausiasis redaktorius Aurimas Drižius, jis ir publikacijų autorius, sistemingai ir sąmoningai skleidžia teiginius, kurie įžeidžia, šmeižia, rodo nepagarbą bei žemina Lietuvos valstybę, Lietuvos teisėjų garbę ir orumą, pakerta pasitikėjimą jais. M. Kukaitis prašo įvertinti ir publikacijas, kurios buvo išspausdintos 2011 metais. Tačiau šių publikacijų svarstymas į darbotvarkę neįtrauktas, nes Komisija svarsto tik skundus dėl vienerių metų laikotarpyje išspausdintų publikacijų.
A. Drižius teigė, kad šio skundo autorius yra A. Sadecko advokatas, o publikacijose minimos bylos, kuriose figūruoja A. Sadeckas. Teismai su juo jau vyksta 10 metų. L. Slušnys paklausė, ar tai nėra asmeninių santykių suvedinėjimas? A. Drižius atsakė, kad jis yra persekiojamas už kritiką, ir teismuose neranda teisybės. Kai jis aprašo absurdiškas teismų nutartis ir įvardija jas priėmusių teisėjų pavardes – skundžiamas Etikos komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis teigė, kad jis kreipėsi į Teisėjų tarybą kaip asmuo, o ne kaip kurio nors kliento advokatas. Teisėjų taryba persiuntė skundą Komisijai ir Inspektoriui. M. Kukaitis sakė manantis, kad publikacijų antraštės prasilenkia su žurnalistine etika. J. Mažylės nuomone, pateiktame skunde trūksta konkretumo, nes neįvardinta kokios etikos kodekso nuostatos pažeistos, jis yra abstraktus. M. Kukaitis atsakė, kad nesuteikta atsakymo teisė, neišklausyta kita pusė, žurnalisto nuomonė išreikšta neetiškai. Labiausiai, M. Kukaičio teigimu, šokiruoja antraštės, kuriose pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas – teisėjai kaltinami nusikaltimo padarymu, vadinami mafija. A. Drižius atsakė, kad visos publikacijos yra apie teismų darbą, teismų nutartys jam leidžia daryti tokias išvadas.
Pasibaigs diskusijai su svečiais, Komisija aptarė gautą informaciją. Keista, kad pati Teisėjų taryba nepriėmė jokio sprendimo dėl šio skundo. Kritikuoti ir komentuoti teismo sprendimus galima, tačiau publikacijose pateikiami faktai ir duomenys, kurių Komisija nėra įgaliota tirti ir tikrinti. O nežinant, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, priimti objektyvaus sprendimo Etikos kodekso požiūriu neįmanoma. Komisija vienbalsiai nusprendė, atidėti klausimo svarstymą iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas.
Nuspręsta:
1. Kadangi publikacijose žurnalistų profesinės etikos klausimai yra susiję su pateikiamos informacijos atitikimu tikrovei, klausimo svarstymą atidėti iki bus gautas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas šiuo klausimu.

Belieka išsiaiškinti, kas privertė prezidentūros tarnautoją šmeižti ir meluoti?

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));