Prezidentas G.Nausėda mano, kad sunkius nusikaltimus padarę teisėjai turi patys ištirti savo nusikaltimus

Paulikas1

Paulikas1

Prezidentas G.Nausėda mano, kad sunkius nusikaltimus padarę teisėjai turi patys ištirti savo nusikaltimus

 

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis verslininkas Dr. Remigijus Guobys gavo prezidento Gitano Nausėdos atsakymą į savo laišką, kuriame žmogus prašė nušalinti nuo pareigų teisėjus, kurie „klastodami faktines aplinkybes atiminėja mano įsteigtą įmonę, ketina ją perleisti tretiesiems asmenims vien tik dėl to, kad aš turiu ir daugiau įmonių kitose valstybėse“.

Pateikiame R.Guobio laišką prezidentui ir prezidento atsakymą:

 

Dr. REMIGIJUS GUOBYS

 

gyv. 4 Repton Green, St. Albans, Herts, AL3 6RT, Jungtinė Karalystė,

 

  1. paštas: remis@fortengineehng.co.uk, tel. Nr.: +447808789515

SKUNDAS

 

2019 m. rugsėjo 10 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentui GITANUI NAUSĖDAI

Dėkoju, kad nušalinote mano bylas klastojančius ir teisėjo vardą žeminančius Egidijų Laužiką ir Konstantiną Guriną.

 

Tačiau ir toliau Lietuvos valstybės vardu kiti išsilavinę nusikaltėliai, klastodami faktines aplinkybes atiminėja mano įsteigtą įmonę, ketina ją perleisti tretiesiems asmenims vien tik dėl to, kad aš turiu ir daugiau įmonių kitose valstybėse. Skamba absurdiškai, tačiau įsisiautėję valstybės tarnautojai prarado sveiką protą, kai tapo Lietuvos Valstybės Prezidento paskelbti kaip nepriklausomi valstybės tarnautojai. Ta nepriklausoma tarnyba virto anarchine, parazitine visuomenei veikla. Dėl to, aš kaip dirbtinių žmogaus organų gamybos aukštąjį mokslą turintis specialistas ir mechanikos mokslų daktaras turiu kompetencijos vertinti ir teigti, kad mano skundus atmetinėjusiems prokurorams ir faktines aplinkybes klastojantiems teisėjams reikia pakeisti smegenis. Todėl žinant specialistų įvertintą situaciją, prašau skubiai nušalinti nuo einamų pareigų mano nurodytus asmenis, atlikti jiems psichinę ekspertizę, naudojant jų suklastotą medžiagą mano bylose jų psichinei būklei nustatyti bei paskirti atitinkamą gydymą tol, kol jie nepridarė dar didesnės žalos Lietuvos valstybei.

 

Milijonines eurų investicijas j Lietuvos Valstybę šiuo metu sustabdžiau ir investuoju j kitas valstybes vien dėl šitos priežasties. Greitas Jūsų sureagavimas j šią susidariusią mafijinę teisinę anarchinę situaciją yra būtinas ir reikalingas Lietuvos valstybei.

 

Apačioje nuorodos j paviešintus dokumentus ir faktinių aplinkybių aprašymus. Papildomi įrodymai ir dokumentai Jūsų prašymu bus pateikti.

Paulikas1

Kokio dydžio kyšj turėjo gauti teisėjas Vaclovas Paulikas, kad nusispjautų ant daugybės įsiteisėjusių teismo sprendimų ir kaip silpnaprotis savo nutartyje surašytų viską atvirkščiai?

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8892;kokio-dydzio-kysi-turejo-gauti-teisejas-vaclovas-paulikas-kad-nusispjautu-ant-daugybes-isiteisejusiu-teismo-sprendimu-ir-kaip-silpnaprotis-savo-nutartyje-surasytu-viska-atvirksciai&catid=2&Itemid=203

  

caras

Ar čia Gerbiama teisėja Rita Kisielienė, ar čia visuomenės parazitė?

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8952;ar-cia-gerbiama-teiseja-rita-kisieliene-ar-cia-visuomenes-parazite&catid=2&Itemid=203

 

 

Seksas tarp teisėjos A.Tilindienės ir advokato R.Tilindžio netrukdo jiems drauge vykdyti teisingumą

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8534;seksas-tarp-teisejos-a-tilindienes-ir-advokato-r-tilindzio-netrukdo-jiems-drauge-vykdyti-teisinguma&catid=31&Itemid=101

 

stankevicius

Prokuratūra : ne įmonės savininkas, tačiau  įmonės vagiantys asmenys laikomi tos įmonės turtu suinteresuotais asmenimis

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8553;prokuratura-ne-imones-savininkas-taciau-is-imones-vagiantys-asmenys-laikomi-tos-imones-turtu-suinteresuotais-asmenimis&catid=58&highlight=WyJpXHUwMTYxIiwiJ2lcdTAxNjEiLCJcdTAxMmZtb25cdTAxMTdzIiwidmFnaWFudHlzIiwiYXNtZW55cyIsImlcdTAxNjEgXHUwMTJmbW9uXHUwMTE3cyIsImlzIGltb25lcyB2YWdpYW50eXMiLCJpbW9uZXMgdmFnaWFudHlzIiwiaW1vbmVzIHZhZ2lhbnR5cyBhc21lbnlzIiwidmFnaWFudHlzIGFzbWVueXMiXQ==&Itemid=101

 

Vigeliene

Teisėja Nida Vigelienė nusprendė, kad nusikaltėlis, kuris padaro trečią kartą  patį nusikaltimą  eilės, neturi būti baudžiamas

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8663;teiseja-nida-vigeliene-nusprende-kad-nusikaltelis-kuris-padaro-trecia-karta-ta-pati-nusikaltima-is-eiles-neturi-buti-baudziamas&catid=33;featured&Itemid=141

 

 

Stebuklas  visoje mafijinėje „teisinėje” sistemoje atsirado pirma sąžininga teisėja

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8735;stebuklas-visoje-mafijineje-teisineje-sistemoje-atsirado-pirma-sazininga-teiseja&catid=2&Itemid=203

 

Guobys

Teismas : samdomo direktoriaus apvogtas akcininkas turi atiduoti savo turtą

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7673&catid=31&Itemid=101

 

Sąmoningas dokumentų klastojimas atitinka prokuratūros etikos normas

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8851;samoningas-dokumentu-klastojimas-atitinka-prokuraturos-etikos-normas&catid=31;latest-news&Itemid=101

 

Gavo tokį prezidento „tuščia vieta” atsakymą:

 

n 8 Oct 2019, at 07:00, Asta Bogušienė <Asta.Bogusiene@prezidentas.lt> wrote:
 
Dr. Remigijui Guobiui
 
 
Su Jūsų 2019 m. rugsėjo 10 d. skundu, gautu Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, susipažinta.
 
Atsakydami į Jūsų kreipimąsi, atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai; teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Konstitucijos 114 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis).
 
Kadangi Jūsų skunde pateikiama informacija yra susijusi su konkrečių teisminių procesų (bylų) eiga, informuojame, kad teisėjų priimami sprendimai gali būti skundžiami proceso įstatymų nustatyta tvarka aukštesniajam teismui. Jau įsiteisėję sprendimai taip pat gali būti peržiūrimi asmens prašymu Civilinio proceso kodekso ir kitų procesinių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 
Dėl galimai pažeistų teisėjams keliamų etikos ir drausmės reikalavimų asmuo turi teisę kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją ir pateikti visus jam žinomus faktus apie teisėjų galimai padarytus pažeidimus.
 
Konstitucijos 118 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta, jog ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras; prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo.  Prokurorams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kurie galėtų turėti įtakos jų priimamiems sprendimams, asmenims (įskaitant valdžios institucijas) draudžiama duoti prokuratūrai įstatymuose nenustatytų pavedimų ar įpareigojimų arba kitaip kištis į prokurorų veiklą (Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 11 straipsnio 3 dalis). Prokurorų proceso veiklą kontroliuoja, ir skundus dėl jų priimamų sprendimų nagrinėja aukštesnysis prokuroras ir teismas.
 
 
 
Pagarbiai
 
Asta BOGUŠIENĖ
Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja
Tel. +370 706 64059
Faks. +370 706 64145
 
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
 

Peržiūros: 1689

Facebook komentarai
});}(jQuery));