Prasidėjus „perestrojkai” („Sąjūdis” lietuviškai – aut.), buvę TSRS režimo kolaborantai puolė uoliai tarnauti naujai santvarkai

Ričardas Auglys – liudytojas, teigiantis, jog TSRS sistemoje kolaboravę Lietuvos piliečiai dabar kolaboruoja ir naujoje santvarkoje.

Jam būnant spaliuku, kiekvienas metais, vaiką išstatydavo prieš visą išrikiuotą mokyklą kapinėse, ir viešai psichologiškai kankindavo. „Šio vaiko senelis buvo buržuazinis nacionalistas ir žudė komjaunuolius” – septynis metus per Vėlines kartodavo vėliau tapusi aktyvi Sąjūdžio narė, apdovanota paties prezidento V.Adamkaus, rašytoja Elena Mezginaitė.

Komjaunuolių žudyme dalyvavę asmenys viešų egzekucijų metu tvarkydavo savo artimųjų kapines. Tuo tarpu Ričardo senelis buvęs ištremtas į Sibirą dėl daug menkesnių „nusikaltimų” tarybinei santvarkai, t.y. kad buvo dvaro ūkvedys ir ūkininkas. O tėvas buvo partizanu, vėliau už tai ištremtas į Vorkutą.

Dalis taip vadinamų partizanų buvo paprasčiausi banditai, kurie prisidengę partizaniniu judėjimu, plėšdavo žmones. Liudytojo tvirtinimu, toks buvęs Vyčio apygardoje veikęs Krištaponio būrys. Krištaponiui žuvus, būriui vadovavo Antanas Žilys, slapyvardžiu Žaibas. Žaibas pats likvidavęs banditus, apie kuriuos pranešė enkevedistas Algimantas Žibaitis.

Prasidėjus „perestrojkai” („Sąjūdis” lietuviškai – aut.), buvę TSRS režimo kolaborantai puolė uoliai tarnauti naujai santvarkai. Dažniausiai jie ir būna sumanytojais tokių drastiškų projektų, kaip paminklų naikinimas, istorijos perrašymas. 

Ričardas Auglys teigia, jog ypač ryškius kolaboravimo atvejus būtina viešinti, nes tik taip galima apsaugoti visuomenę nuo jų siautėjimo visais laikais bei santvarkomis.Tokios istorijos nebūna paprastos. Būtent todėl ir negalima tylėti.

{youtube}pfpJ7fh93-I{/youtube}

Facebook komentarai
});}(jQuery));