Lietuvai komunistę, tarybinės santvarkos aršią gynėją D. Grybauskaitę “išugdęs” Džordžtauno universitetas – garsi “antitarybininkų” kalvė

Lietuvai komunistę, tarybinės santvarkos aršią gynėją D. Grybauskaitę “išugdęs” Džordžtauno universitetas – garsi “antitarybininkų” kalvė

Kristina Sulikienė

Kuo labiau kas nors bandė domėtis Dalia Grybauskaite, tuo labiau nesuprasdavo jos biografijos. Partinėje mokykloje, kur buvo apmokomi ir KGB agentai, ji dirbo iki 1990 metų birželio 30 dienos.

O po metų – jau Džordžtauno universiteto Walsho padalinio mokinė. Tiesa, Lietuvos rinkėjams ji meluoja, jog ten mokėsi 1992 metais. Europos Komisijos tinklalapyje puikuojasi suarchyvuota jos biografija, kur metai nurodyti 1991.

Štai ką rašo knygoje “CŽV prieš TSRS” ( N. Jakovlevas, Mintis: 1983)

“Amerikos politinių mokslų akademijos darbų rinkinyje, išspausdintame  1978 metais, yra daug straipsnių apie dabartinę padėtį pasaulyje.

Šis rinkinys, išleistas atskira knyga ir pavadintas “Tarybinė grėsmė: mitas ir tikrovė”, žinoma, skirtas specialistams.

Džordžtauno universiteto strateginių ir tarptautinių klausimų studijavimo centro TSRS tyrimo skyriaus direktorius D. Simsas tarnybiniais tikslais nurodė, kad tarp kovojančių prieš tarybinę santvarką veiksmų ir jų pateikimo Vakaruose yra didžiulis neatitikimas.” (p.222)

“Aš visai nesitikėjau, kad Simso paminėjimas ir citavimas sukels Vakarų antitarybininkų pakalikų rietenas.

Man ir į galvą neatėjo, neprivalėjau gi žinoti, kad Simsas – tai su Izraelio viza iš TSRS išvažiavęs kažkoks D. Simesas.

Sprendžiant iš to, kad darbuojasi Džordžtauno universitete, jis, matyt, tiko į antitarybininkų gyvatyną”. (p.223)

Čia matyt jokie komentarai nebereikalingi: arši komunistė, nepadėjusi partinio pažymėjimo net prasidėjus Atgimimui, ėjusi į darbą, saugomą desantininkų ir kovojančių prieš lietuvių tautą, po metų staiga persiverčia į didžiulę antitarybininkę, ir patenka, anot Jakovlevo į “antitarybininkų gyvatyną”.Remiantis retorika, kuria Jakovlevas apibūdina Džordžtauno universitetą, man peršasi vienintelė išvada – jog mūsų prezidentė, mūsų Lietuvos Dalia, niekada Džordžtauno universitete nestudijavo.

Nėra jos ir oficialiai pateikiamame alumnų sąraše.

Jūs, aišku, galite pasidaryti kitokias išvadas. Juk ir balsavote, matyt, net neskaitę jos biografijos: arši komunistė, Rot Front darbininkė, Filharmonijos kadrų skyriaus darbuotoja.

Į “antitarybininkų gyvatyną” tokios personos niekas gyvenime nebūtų priėmęs, nebent ji susiklastojo ten stodama savo biografiją, nurodžiusi kokius nors melagingus faktus, kaip, tarkime, kad bandė meluoti mums: kad tėvas ir senelis yra tremtiniai.

Šiaip jau “antitarybinis gyvatynas” tokios aršios komunistės, raudonosios iki kaulų smegenų pagal įstaigos apibrėžimą priimti negalėjo.

Kitas dalykas, jeigu CŽV perpirko TSRS agentūrą – bet čia įslaptinti dalykai, ir mes turbūt per artimiausią penkiasdešimtmetį nieko doro ir nesužinosime. Viena tik aišku, jog Dalia Grybauskaitė, komunistė iki kaulų smegenų, Džordžtaune mokytis negalėjo. Gal mokėsi kita asmenybė, su perdirbta biografija. Todėl naujai sukurtai asmenybei  taip ir sunku atsakinėti į klausimus, ypač susijusius su jos tikra, o ne perdirbta, biografija. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));