Pranešiau STT apie masinę korupciją teismų sistemoje, laukiu milijoninės premijos

troika 1024x1024 1

troika 1024x1024 1

Šiandien perskaičiau, kad STT jau išmokėjo daugiau nei 40 tūkst. eurų pranešėjams apie korupciją:

 

https://www.stt.lt/aunjienos/7464/2022-metais-stt-gavo-daugiau-asmenu-pranesimu-ir-uz-vertinga-informacija-ismokejo-beveik-dvigubai-didesne-suma:3519

Kadangi mano žinios apie korupciją teismų sistemoje yra neįkainojamos, pradedu bendradarbiavimą su STT ir tikiuosi dosnaus atlygio. Žinoma, tereikia, kad STT bent jau pajudintų bent vieną pirštelį:

 

Specialiųjų tyrimų tarnybai
Pranešimas apie masinį dokumentų klastojimą, korupciją ir piktnaudžiavimą tarnyba Vilniaus administraciniame ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
Pareiškėjas : Aurimas Drižius,  Goštauto 8-269, llredakcija@gmail.com

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija (Ramūnas Gadliauskas, Ričardas Piličiauskas, Arūnas Sutkevičius) suklastojo savo nutartį administracinėje byloje Nr. eP-105-556/2022 (2022 m. gruodžio 21 d.), įrašydami į ją žinomai melagingus ir savo išgalvotus, tikrovės neatitinkančius duomenis, ir taip suklastojo dokumentą, piktaudžiavo tarnybine padėtimi, nealiko tarnybos pareigų.
Minėta kolegija nagrinėjo mano skundą dėl visuomenės informavimo priemonės www.laisvaslaikrastis.lt, kurią aš redaguoju ir valdau, neteisėto uždarymo.
Mat portalą www.laisvaslaikrastis.lt, kurį aš redaguoju, jau senokai persekioja tokia nusikalstama organizacija Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT), kuri Seimo nurodymu uždarinėja visas landsbergius kritikuojančius žiniasklaidos kanalus. Ji dar pernai kovą nurodė visiems operatoriams užblokuoti mūsų portalą www.laisvaslaikrastis.lt, neva šis platina dezinformaciją. Jokių „dezinformacijos” įrodymų ŽEIT nepateikė, ir tik praėjus 10 mėnesių Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I2-3911-535/2022 nurodė, kad šis ŽEIT nurodymas yra neteisėtas, todėl panaikino.
Tačiau ŽEIT vadovės Ramanauskaitė ir Gaidarovič, dar pernai kovą vos gavusios teismo šaukimą į minėtą bylą, iš karto surašė naują raštą dėl pakartotinio portalo laisvaslaikrastis.lt blokavimo. Išsiuntė į teismą raštą, kad mūsų portalas platina dezinformaciją, ir Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI2-4813- 983/2022 paslaugiai priėmė nutartį, kad portalą būtina uždaryti.
Tiesa, šį kartą nei teismas, nei ŽEIT mūsų apie šią bylą neinformavo, neleido pateikti atsiliepimo arba netgi dalyvauti byloje, taip sakant išnagrinėjo bylą „už akių”. Tik vasarą sužinojau, kad teismas jau pripažino, kad laisvaslaikrastis.lt pažeidė įstatymą, ir paprašiau leisti susipažinti su byla.
„Ne, atsakė gerbiamas Vilniaus apygardos administracinis teismas, jums susipažinti nevalia, nes „nesate bylos dalis”.
Kas per cirkas? Teismas nagrinėja bylą dėl www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau pats portalas nėra šios bylos „dalis arba suinteresuota šalis”. Todėl nieko nežino, ir negali skųsti šių nesąmonių.
Galiausiai įmonė „Hostex” rugsėjį nutraukė sutartį su portalu dėl minėtos teismo nutarties (neva laisvaslaikrastis.lt pažeidžia įstatymus), ir tada aš vėl kreipiausi į teismą.
Mat Administracinių bylų teisenos įstatymas numato, kad tokios bylos atnaujinamos, „jeigu sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų”.
Nurodžiau, kad apie minėtą bylą nieko nežinojau, joje nedalyvavau, o teismas sprendė dėl mano redaguojamo portalo uždarymo. Nurodžiau, kad pažeistos visos mano įstatyme numatytos teisės gintis. Todėl paprašiau bylą atnaujinti ir nagrinėti taip, kaip numato įstatymas.
Dabar štai ką dėl šio prašymo nusprendė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegija (iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) (garbių teisėjų nuotraukos viršuje).
Toliau pateikiamos šios garbingos kolegijos motyvas : „Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju Bendrovė negali būti laikoma neįtrauktu į bylos nagrinėjimą asmeniu, kuris ABTĮ 157 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka turi teisę paduoti prašymą atnaujinti administracinės bylos procesą, kadangi byloje nėra duomenų bei Bendrovė nepateikė jokių įrodymų, kad administracinėje byloje Nr. eI2-4813- 983/2022 priimtoje įsiteisėjusioje nutartyje teismas nusprendė dėl Bendrovės teisių ar pareigų ir todėl toks teismo sprendimas galimai pažeidžia Bendrovės teises ar įstatymų saugomus interesus. Visa tai, kas išvardinta, suteikia pagrindą teisėjų kolegijai prieiti prie išvados, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas subjekto, neturinčio teisės jį paduoti”.
Nors minėtoje administracinėje byloje teismas nusprendė uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, tačiau teismas nurodė, kad byloje nieko nebuvo sprendžiama dėl šį portalą administruojančios UAB „Grėsmės nacionaliniam saugumui” „teisių ir pareigų”.
Remiantis išdėstytu, prašau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų suklastojimo, piktnaudžiavimo, tarnybos pareigų neatlikimo.

Aurimas Drižius

Facebook komentarai
});}(jQuery));