Praeitis sugrįžta. Virginija Smilgytė sako, kad buvo išprievartauta Seimo nario Valentino Bukausko

Smilgyte1

Smilgyte1

 

Praeitis sugrįžta. Virginija Smilgytė stoja skersai kelio Darbo partijos atstovui Valentinui Bukauskui

Kas  vyksta Telšiuose? Mes, visuomeninkai,  klausydamiesi  Virginijos Smilgytės pasakojimų, esame šokiruoti.  Ar  Seimo narys Valentinas Bukauskas  jau yra  „šventasis“?  Ar buvo  išsamus tyrimas dėl  V. Smilgytės teiginių?  Jei nebuvo, tai kodėl nepatikrinusi  jos išsakytų faktų,  apie  jos išprievartavimą ir brolio mirties aplinkybes, išvadino  ligone?

Moteris laikraščiui „Kalvotoji Žemaitija“  teigė, kad   buvo  išprievartauta V. Bukausko ir dar vieno telšiškio.

 „Kalvotoji Žemaitija“ , dar neįsigaliojus teismo sprendimui,  kažkodėl viešai ją įvardija ligone.

Smilgyte1

Manome, kad Kalvotoji Žemaitija“  yra valdančiosios Darbo partijos įtakojama, nes savo tinklalapyje teigia  kad   nuo 2012 metų iš Telšių rajono savivaldybės administracijos  gavo 25 419 €.   Galimai  dėl finansinės „ubagystės” laikraštis šoka pagal Darbo partijos muziką.  Pasitvirtinus  nors daliai telšiškės išsakytų teiginių,  Darbo partija nematytų  valdžios kėdžių Telšiuose.  V. Smilgytė  elektroninėje erdvėje, spaudoje,  susitikimų metu teigė, kad jaunystėje yra nukentėjusi nuo V. Bukausko.  Todėl ji  aktyviai agitavo telšiškius, kad  per Seimo rinkimus 2016 m.  nerinktų  jo, nebalsuotų už Darbo partiją.  Virginija 2016 m. spalio mėn.  organizavo  bado akciją.  Savo plakate įvardijo  brolio žudikus:  Seimo nario sūnų S. Bukauską ir kriminalistą V. Marčenkovą. Ji teigė, kad   Seimo rinkimai vyko  nesąžiningai, Darbo partija juos klastojo.   Ji ne tik 2016 m. organizavo bado akciją, bet ir rašė  skundus į prokuratūrą, policiją ir savivaldybę. V.  Smilgytė mano, kad už  bado akcijos organizavimą buvo atleista iš darbo. Tiesa, susidorojimui su ja pritaikė šlykštų būdą.  Paskambino moteris, prisistatė žurnaliste ir išsakė norą, nufotografuoti  Virginiją su jos bado akcijai pasiruoštu plakatu. Po darbo ji buvo nufotografuota prie  vaikų darželio. Po kelių dienų darželio vedėja liepė rašyti  pasiaiškinimą, kodėl piketuoja prie darbovietės. Atsisakius rašyti, ji  buvo atleista iš darbo.  Lygiagrečiai vyko dar keletas  susidorojimo veiksmų.  Policininkas  Vytautas Paliakas ne kartą lankėsi darbovietėje, prašė nerašinėti kaltinimų viešoje erdvėje. Policija kreipėsi  į Telšių prokuratūrą dėl V. Smilgytės veiksmų.  2017m.  sausio mėn. Telšių prokuroras  Arūnas  Gailius    priėmė nutartį  pradėtą tyrimą  dėl  šmeižto nutraukti ( nutraukto ikiteisminio tyrimo  byla Nr. 01-1-52381-16).  Mes,  nevyriausybinių organizacijų atstovai,  atlikdami  visuomeninį tyrimą, skambinome Telšių prokurorui ir pasidomėjome    V.   Smilgytės ikiteisminiais procesais.  Nurodė kreiptis dėl informacijos raštu. Tuo pačiu  sužinojome  apie 2011 m.  ikiteisminį tyrimą, kuriame V.  Smilgytė buvo pripažinta nukentėjusiąja.   Nesutarimas buvo tarp jos ir brolio. Tuoj paskambinome V. Smilgytei, kad papasakotų apie tą prokurorinį tyrimą. Sužinojome, kad brolis neblaivus keldavo triukšmą. Todėl ji  prašė policijos pagalbos, tačiau  pusantrų metų jos nesulaukė. Tik apskundus generalinei prokuratūrai ,  pasikvietus žiniasklaidą policija ėmė dirbti.  Nors prokurorui tai užstrigo atmintyje, tačiau šis atvejas nėra kuo nors ypatingas, nes alkoholis  yra Lietuvos   bėda su kuria ypač aršią kovą pradėjo dabartinis ministras Aurelijus Veryga.  Apie 2013 metus brolis buvo apgyvendintas    neįgaliųjų pensionate.  Virginijai jis papasakodavo, kaip yra išnaudojami Dūseikių socialinės globos namų  gyventojai.  Kas gali paneigti, kad galimai nudaigojo jį kaip nereikalingą liudininką?  Tuo labiau, kad apie betvarkę pensionato žmonės kalbėjo viešai, o drąsiausias  papasakojo žurnalistams.  2014 m. balandžio mėn. 9 d. ‚Kalvotoji Žemaitija“ atspausdino straipsnį pavadinimu „Ar tikrai išnaudojami Dūseikių socialinės globos namų gyventojai?“

Kodėl V.  Smilgytė pradėjo sunkią ir neįveikiamą kovą?   Todėl, kad  kaip ji sako, po išprievartavimo  visą laiką gyveno „nešvari“ , su  gėdos jausmu.  Paskutinį  smūgį sudavė brolio mirtis ir patyčios, kurias turėjo išgyventi atsiimant brolio lavoną. Virginija yra palikusi Telšių policijai net du prašymus dėl brolio ekshumacijos. Ji mano,  kad kol neatliktas palaikų tyrimas  turi teisę S.  Bukauską, atvežusi brolio kūną  ir kriminalistą V. Marčinkovą, pradėjusį tirti brolio žūtį, vadinti  brolio žudikais ir viešinti visas blogybes, kurios vyksta Telšiuose.

Kokia versija reikia tikėti mums, visuomeninkams: ar valdžios ir vietinės žiniasklaidos viešinama, ar Virginijos Smilgytės?

Pagal savo galimybes  nusprendėme pasidomėti  kiek  Virginijos pasakojimuose yra tiesos.  Ji pasakojo, kad augo religingoje šeimoje, tėvas prisidėdavo prie darbų bažnyčioje.  Papasakoti, ar tikrai jos tėvas Stanislovas  Smilgys  dirbo bažnyčios labui gali tik kunigai. Kunigas Juozas Šiurys  Telšiuose  klebonauja daugiau kaip 20 metų.  Paskambinome klebonui  ir paklausėme, ar tikrai parapijietis Stanislovas Smilgys savanoriavo, dirbo bažnyčiai?  Kunigas pasakė, kad  prisimena tėvą, kaip labai darbštų, bet  mėgėją pakilnoti taurelę.  Šmeižtą vertina labai neigiamai , o Virginiją Smilgytę apibūdino kaip  nepavojingą. Tiek kunigas, tiek mes,  manome, kad apšmeižti, paskleisti melagingas žinias apie  žmogų lengva, o surinkti  apkalbų jau nebeįmanoma. Ar tokia nuodėmė  slegia V.  Smilgytę?  Nežinome. Todėl norime patikrinti  kiek tiesos Virginijos Smilgytės teiginiuose.   Mūsų surinktą informaciją  galima įvardinti tik trupiniais prisidedančiais prie  kuo objektyvesnio  bendro vaizdo.

Kunigui  patvirtinus, kad gerai prisimena Stanislovą Smilgį, supratome, jog  Virginija Smilgytė nemeluoja apie savo pamaldžią aplinką vaikystėje, todėl manome, kad yra pagrindas tikėti tuo ką  pasakoja  apie jos išprievartavimą.  Virginija  sakė , kad ją, einančią keliu. pasičiupo ir įsodino į mašiną. Ji mano, kad prievartos auka tapo tik todėl,  jog  prasidėjo perestroika, kuri pykino  saugumiečius .  Jie surado būdą kaip kovoti su laisvės siekiančiais piliečiais – prievartauti  pamaldžias merginas.  Prievartautojus ji pažino, tai  buvo  Valentinas Bukauskas ir  Stasys Gudas. Dėl išprievartavimo  kreipėsi  į policiją ir išgirdo, kad ir jis, policininkas, nori, kad  jam duotų.  Tada  kreipėsi į pradinių klasių  mokytojos, bendradarbės vyrą Vidmantą Noviką su prašymu, kad pasikalbėtų su prievartautojais ir paprašytų,  jog nustotų tyčiotis iš religingų merginų. Ji, V. Novikas, kuris buvo nepėsčias vyras, mokytoja Vanda Vilkaitė nuvyko į vienkiemį,  esantį netoli Valentino   Bukausko  gimtinės  link Tryškių, kuriuose  ji buvo išprievartauta. Virginija mano, kad tas vienkiemis buvo paverstas   į viešnamį. Vidmantas nuėjo šnekėtis, o ji su  Vanda  liko laukti mašinoje. Po kiek laiko pasigirdo šūvis ir jos pamatė skubiai sodybą paliekantį V.  Bukauską. V. Novikas buvo nušautas. Baudžiamoji  byla žudikui nebuvo  iškelta, nes buvo apkaltintas pats nužudytasis.  Atseit, atėjęs į  sodybą, aiškino, kad atėjo į viešnamį merginų ir norėjęs  išprievartauti šovusiojo žmoną. Taip kalbėjo  prisipažinęs nužudymu vienkiemio gyventojas ir  todėl nebuvo teisiamas. Skambinome  telšiškiams, klausėme, ką gali papasakoti apie Nepriklausomos Lietuvos priešaušrį  Telšiuose, ar girdėjo, ar  žino apie ypatingai religingas prievartautas merginas?  Atsakė, kad  merginos buvo  prievartaujamos.  Ar tos patyčios buvo nukreiptas  prieš religingas moteris,  negali patvirtinti.   Klausėme, ar  atsirastų daugiau moterų, kurios papasakotų apie patirtas skriaudas, išgyventas griūvant sovietų sąjungai ir  kuriantis Nepriklausomai Lietuvai. Mano pašnekovai abejojo, kad moterys norėtų tai  prisiminti,  nes jos  sukūrė  šeimas, augina vaikus, galimai jau yra ir anūkai. Gėda buvo tada, tuo labiau gėda prisiminti ir  kalbėti dabar.

V. Smilgytė teigė, kad  tą gėda  nešiojusi  ilgus metus, jautėsi „nešvari“,   o prakalbo tik 2014 metais, kai  galimai buvo nužudytas brolis, kai brolio lavoną pristatė  V.  Bukausko sūnus Simas.

Brolis žuvo  2014 m. birželio 11 d,. tačiau visą  savaitę neatidavė  lavono, vykdė tyrimą, atseit negalėjo nustatyti žuvusiojo tapatybės, nes  buvo labai  sumaitotas kūnas. Atseit, tokia buvo kriminalistų ir Simo Bukausko versija, kuri visiškai neatitiko  pamatyto vaizdo, išsireikalavus ir atidarius  lavonmaišį.  Ten  neišvydo  sulaužytų kaulų  krūvos.

 

Manome, kad  yra nesunku nustatyti, ar  V. Smilgytė  meluoja, ar kalba tiesą. Dėl  V. Noviko ir S. Smilgio  mirčių turėjo būti pradėti ikiteisminiai tyrimai. Archyvuose turi būti  medžiaga, t.y. nuotraukos žuvusio S. Smilgio. Jei viso to nėra, tai Telšių policija privalo leisti atlikti S. Smilgio eskhumaciją. Smilgytės artimieji, ji pati to prašė du kartus, o šiuo metu siunčia jau trečią prašymą.

Mums buvo labai svarbu žinoti, kaip Virginiją vertina artimai pažįstantys telšiškiai. Susisiekėme su  Rasa, kuri daug metų bendrauja su V. Smilgyte. Moteris papasakojo, kad  jas sieja meilė poezijai ir tikėjimas į Viešpatį.  Rasa, daugiau kaip 20 metų bendraudama su Virginija,  nepastebėjo nusikalbėjimo ir  fantazavimo.

Esame šokiruoti Utenos ekspertės pasisakymu Telšių apylinkės teisme, kad  yra vaistai ir  Virginiją pagydys. O jeigu  Utenos ekspertė suklydo, kaip ir kas   ištaisys jos klaidą?  Manome, kad  nėra psichinė liga skundų rašymas, kaltinimų išsakymas, jei jie  yra pagrįsti.

 Norint išsiaiškinti tiesą mums reikalingi kuo išsamesni faktai, įrodymai, kad  V. Smilgytei nėra  psichinio  sutrikimo. Kreipsimės į valstybines  institucijas dėl papildomos informacijos ir tam tikrų veiksmų atlikimo.

Abejodami Utenos ekspertės išvadomis, prašome  sudaryti kompetentingų ekspertų komisiją ir pakartotinai atlikti ekspertizę, nes V. Smilgytės teigimu nebuvo psichologės,  kuri  sirgo.  Dvi ekspertės Utenoje bendravo tik paskutinę dieną. Viena uždavinėjo bendrus klausimus  apie  fizinę sveikatą, o kita klausė, ar dar  toliau  ji rašys.  Atsakė, kad  rašys.

Ar  buvo atliktas nepriklausomas tyrimas  dėl V. Smilgytės visų  skundų ir kaltinimų pagrįstumo?

Prašome Telšių policijos ir prokuratūros  informuoti mus, visuomeninkus,  ar buvo užvestos   V. Noviko ir S. Smilgio  ikiteisminio tyrimo bylos, jei buvo, tai  pateikti bylų medžiagas ( kiek leidžia teisės aktai).

 Prašome  Telšių prokuratūros pateikti nutrauktos ikiteisminio tyrimo  bylos Nr. 01-1-52381-16 medžiagą ( kiek leidžia teisės aktai).

Prašome pateikti Šiaulių apygardos prokuratūros   tyrimo medžiagą bei nutartį, kuri buvo  priimtą 2017-11-11.  ( kiek leidžia teisės aktai).

 

Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos  skyriaus pirmininkė Virginija Jurgilevičienė,  tel. 864024954

Klaipėdos Jungtinio demokratinio judėjimo pirmininkas  Virginijus Partaukas, tel. 860344258

Lietuvos žmogaus teisių gynimo Klaipėdos atstovybės narė Stanislava Urniežienė, tel. 860199602

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));