Politinės bylos atomazga: teismas atmetė prokurorų skundus prieš ,,liaudies priešus”

Grabauskas

Grabauskas

 

Politinės bylos atomazga:  teismas atmetė prokurorų skundus prieš ,,liaudies priešus”

  2017 m. balandžio 25 d. Klaipėdos apygardos teisme prasidėjo politinis teismo procesas- taip vadinama ,,antikonstitucinė byla”.  Bylą pradėjo Generalinė prokuratūra dar 2015 m. sausio 15 d. Vykdytos ir masinės kratos, vyko ilgas tyrimas. Klaipėdos  teisme vyko net keliolika posėdžių.  Teisiamųjų suole atsidūrė aktyvūs piliečiai-vienas iš sambūrio ,,Būkime vieningi” lyderių  O. Titorenko, šiaulietis visuomenininkas Ž. Razminas ir Socialistinio Liaudies fronto pirmininkas  G. Grabauskas, jie buvo teisiami dėl proklamacijų prieš euro įvedimą Lietuvoje ir Lietuvos narystę NATO spausdinimo, platinimo bei laikymo. Tai taiki politinė veikla, tačiau byla inicijavę slaptosios tarnybos  savo pažymose, kurios įtrauktos į bylos medžiagą, šią taikią veiklą vadina ,,hibridiniu karu” bei kitais grėsmingais  epitetais. 2018 metų  vasario 26 d. teismas paskelbė savo verdiktą-G. Grabauskas išteisintas, kitiems dviems teisiamiesiems- O. Titorenko ir Ž. Razminui skirtos devynių  mėnesių lygtinio teistumo bausmės.  Prokuratūra apskundė teismo sprendimus Ž. Razmino bei G. Grabausko atžvilgiu,  O. Titorenko atžvilgiu į sekančią instanciją jau nesikreipė. Nuo birželio 6 d. prasidėjo teismo procesas LR Apeliaciniame teisme, vyko keletas  posėdžių.

 

Grabauskas

Rugsėjo 3 d. 15 val. 15 min. LR Apeliaciniame  teisme prasidėjo nuosprendžio skaitymas. Teismas atmetė prokuratūros skundus. Prokurorai teikė tokias bausmes-G. Grabauskui skirti 5 400 eurų baudą, o o  Ž. Razminui skirti 3,5 metų lygtinio teistumo bausmę. Teismo verdiktas toks-atmesti prokurorų teikimą dėl baudos skyrimo G. Grabauskui,  atmesti ir teikimai dėl ženklaus bausmės griežtinimo Ž. Razmino atžvilgiu, palikta jam Klaipėdos teismo skirta devynių mėnesių lygtinio teistumo bausmė. Artimu metu prokurorai dar gali kreiptis į sekančią instanciją-LR Aukščiausiajį teismą su kasaciniu skundu. 

Sufabrikuota byla

 Bylos eigoje itin svarbios  faktinės aplinkybės, susiję su pramanų skleidimu iš vienos pusės  ir objektyvių duomenų pateikimu iš kitos. Kai kurie liudytojai davė objektyvius bei pagrįstus parodymus. Štai Klaipėdos apygardos teisme buvo apklausiamas docentas, judėjimo ,,Vytis” koordinatoriaus pavaduotojas E.Satkevičius. Šio liudytojo apklausa truko 25 minutes. E. Satkevičius, kuris minimas baudžiamojo byloje, ten įtrauktos ir jo foto, savo atsakymuose pabrėžė, jog pats  euro įvedimas primestas iš viršaus, dėl tokio svarbaus sprendimo nevyko joks referendumas, o kai aktyvūs piliečiai išreiškia savo poziciją prieš euro įvedimą, bei prieš Lietuvos narystę NATO, kuri anot jo ,,yra agresyvi organizacija, dalyvavusi organizuojant daugelį karų“ , tada prieš šiuos piliečius pradedamas puolimas-kratos, administracinės bei baudžiamosios  bylos, grasinimų ir šmeižto kampanija. Tuo tarpu toks grėsmingas reiškinys-kaip masinis Lietuvos gyventojų išvarymas į Vakarus, yra maskuojamas, nors jo padariniai labai kenksmingi šalies ekonomikai ir kultūrinei raidai.

Tiek Klaipėdos apygardos teisme, tiek LR Apeliaciniame teisme atmesti prokuratūros ir VSD teigti pramanai apie tariamo ,,hibridinio karo“ vykdymą,  apie ,,socialistinės revoliucijos“ vykdymą ir kiti panašūs paskviliai. G. Grabauskas abiejų instancijų teismuose pateikė užklausas teismui, kas parengė ir suteikė duomenis dėl 2017-04-21 d. parengto dokumento turinio. Šis dokumentas buvo išsiustas iš Klaipėdos apygardos prokuratūros  Kauno policijai. Remiamasi VSD medžiaga ir jame teigiama-,, Nutarimas apklausti asmenį. 2016-04-21. Ikiteisminio tyrimo byloje yra duomenų apie tai, kad G. Grabauskas platino agitacinio turinio lapelius  su juose išdėstytais kurstomojo pobūdžio teiginiais, kurių turinyje išreikštas raginimas vykdyti socialistinę revoliuciją Lietuvoje, kurios konstitucinė santvarka įtvirtinta kaip nepriklausoma demokratinė respublika. G. Grabausko ir kitų radikaliam judėjimui priklausančių asmenų platinti agitaciniai lapeliai, proklamacijos,  jų turinys gali skatinti ir kurstyti kitus valstybei nelojalius, jai norinčius pakenti asmenis daryti teroristinio pobūdžio nusikaltimus Lietuvoje”.  Gaila, jog teismai nesiryžo tirti svarbių aplinkybių-kas mūsų krašte taip ciniškai rengia žemo lygio pramanus,  remiantis kuriais vykdomas nuožmus žmonių persekiojimas.

Politinės represijos-būdas išlaikyti valdžią

Nuožmūs persekiojimai,  vykdomi ir šiuo metu V. Titovo, D.Šulco,  P. Masilionio, A.Drižiaus bei  kitų aktyvių piliečių atžvilgiu įrodo, jog Lietuva buvo ir tebėra atsilikusi šalis.  Apgailėtina,  kad politinės represijos vyksta tuo metu, kai Lietuvoje yra dangstomi stambūs korupciniai nusikaltimai. Šių nusikaltimų organizatoriai-tokie kaip Kėvišas,  Čepononis ar žymieji Matuzai, jei kiek ir patampomi,  bet tiesiog klesti, valdo didelės vertės nekilnojamojo turto objektus-namus Lietuvoje ir Ispanijoje, važinėja prabangiais automobiliais, dalyvauja elito fiestose. Ir tuo pat metu Lietuvoje daugybė žmonių tiesiog nuskurdinti, turi išgyventi iš 100-200 eurų mėnesinių pajamų. Net 25-30 metų darbo stažą turintys pensininkai kartais tegauna 180-200 eurų tesiekiančias pensijas. Ar tai ne senyvo amžiaus žmonių žeminimas? Režimas bijo pažangių pokyčių, norint įbauginti žmones, ir vykdomos politinės represijos. Lietuvoje įsigalėjęs  skurdinimas ir politinės represijos –tai itin neigiami reiškiniai. Iškyla klausimas-kada Lietuva pakils iš šio nuosmukio liūno? Kaip rodo istoriniai pavyzdžiai, tai bus tada, kai įvyks lemiamas lūžis, ir kriminalizuotas elitas praras įtakos galias.

Giedrius Grabauskas

Bylų fabrikavime būna įvairių pavyzdžių. Galima pateikti praktinius pavyzdžius iš ,,antikonstitucinės bylos”: kaip slaptujų tarnybų veikėjai ir prokurorai į įrodymų bazę įtraukia lyg ir nesusijusius dalykus- lapelius pries eurą, per kratą pas G. Grabauską rastas nacistinių nusikaltėlių J. Misiūno, K. Ališausko, A. Taparausko foto (jie visi nuo pat 1941 m. birželio mėnesio aktyviai dalyvavo Holokauste bei kituose nacistiniuose nusikaltimuose Lietuvoje ir Baltarusijoje), nacistinių nusikaltėlių sarašus, laišką, atsiustą žmonai L. Grabauskienei bei dar keletą tariamai ,,svarių” įrodymų ( 

Facebook komentarai
});}(jQuery));