Policija užmušė aktyvų visuomenininką „bananu“, prokuratūra „nustatė“, kad jis „daug kartų pats nugriuvo ir užsimušė“

Vedeckio1

Vedeckio1

Policija užmušė aktyvų visuomenininką „bananu“, prokuratūra „nustatė“, kad jis „daug kartų pats nugriuvo ir užsimušė“

Aurimas Drižius

LL jau rašė apie garsaus Šeduvos visuomenininko Juliaus Vedeckio nužudymą – žmogus daug metų protestavo prieš korupciją Radviliškio rajono savivaldybėje, ir kaltino merą Antaną Čepononį vagiant miesto pinigus.

 

 

Vedeckio1
J.Vedeckis (nuotr. viduryje su skrybėle)  daug kartų rengė piketus prieš savivaldybės ir Radviliškio prokuratūros – mat žmogus manė, kad prokuratūra korumpuota, nes Radviliškio prokuratūros vyr. prokuroras Artūras Dževečka vedęs A.Čepononio statytinės, Radviliškio savivaldybės administracijos vadovės J.Margaitienės seserį.

Broliams dvyniams Liudui ir Juliui Vedeckiams karas su ilgamečiu Radviliškio rajono meru Antanu Čepononiu kainavo labai brangiai – Julių nužudė vietos policininkai, o buvusio Šeduvos seniūno Liudo Vedeckio namą prieš kelias dienas supleškino piktadariai.
Broliai Vedeckiai daug metų kariavo su pagarsėjusiu vagimi – Radviliškio rajono meru Antanu Čepononiu, kurį galiausiai prigriebė STT – ji teisme įrodinėjo, kad meras vertė pavaldinius pasirašinėti fiktyvius dokumentus apie neva įvykdytus savivaldybės užsakytus darbus. Nors STT turėjo teismo sankciją klausytis ir įrašinėti mero ir jo parankinių pokalbių „visose savivaldybės patalpose, tačiau galiausiai bylai pateks į Aukščiausiąjį teismą, šio teismo teisėjai Artūras Ridikas, Tomas Šeškauskas, Pranas Kuconis „nustatė“, kad STT įrodymai neva surinkti neteisėtai, „nes sankcijoje nebuvo pažymėtas mero kabineto numeris“.
‚Visi teismai yra A.Čepononio nupirkti, ne veltui iš jo Radviliškio „garbės piliečių“ titulus yra gavę ir buvęs premjeras Audrius Butkevičius ir buvęs Teisingumo ministras, vėliau EŽTT teisėjas Pranas Kūris, – mano L.Vedeckis, – kai aš P.Kūrio paklausiau, ką man daryti, kad savivaldybės esu taip persekiojamas, šis man atsakė : „Tai jūs esate auka“. P.Kūris man liepė eiti pas Budbergytę, tik įspėjo, kad „niekam nesakyk, kad aš tave siunčiau“. Nuo to laiko teismas priima sprendimus net remdamiesi įstatymais, kurių nėra, kad tik man pakenkti. A.Čepononis mane išmetė iš darbo, nes buvau Šeduvos seniūnas, ir tada žmonės ėmė kelti triukšmą – surinko tūkstantį parašų, kad mane gražinti į pareigas. Tada savivaldybė labai greitai priėmė į darbą naują seniūną, nors mano skundas dėl neteisėto atleidimo dar buvo teisme. Niekam negalėjau pasiskųsti – neseniai sutikau A.Butkevičių Seime, man net ašaros ėmė byrėti ir sakau : „Algirdai, mus ten Šeduvoje žudo, o tu, būdamas premjeru, nieko negalėjai padaryti?“. Jis man liepė parašyti žinutę, tačiau kiek berašiau, į nė vieną žinutę jis nėra atsakęs. O kai buvo premjeru, atvažiavęs į Radviliškį visada su A.Čepononiu susikibę rankutėmis vaikščiojo. O vyriausias administracinis teismas irgi už neteisėtą atleidimą iš darbo ir padarytą žalą sveikatai – nuo įtampos darbe netekau sąmonės – man irgi nieko nepriteisė, pasakė, kad neva mano sveikatos problemos nesusiję su darbu“.
Brolio nužudymas – policijos darbas
Kelios dienos prieš Juliaus mirtį pas jį į butą buvo įsiveržęs kaimynas, kuris žmogų primušė. „Ekspertizė nustatė, kad tas sumušimas nesąlygojo brolio mirties, jis mirė tik antrą kartą sumuštas tada, kai jo bute apsilankė policija, – redakcijai pasakojo Liudas Vedeckis, – policininkai atvažiavo apklausti brolio dėl to konflikto su kaimynu. Julius prieš tai buvo vienam policininkui pasakęs, kad jis pasodins minėtą pareigūną į kalėjimą už tai, kad policija atiminėja vaikus. Aš tiems policininkams į akis pasakiau, kad jie savo lazda, vadinamu „bananu“ užmušė mano brolį, užrakino jo butą, ir išlipo per langą. Mat ekspertizės akte parašyta, kad Julius mirė nuo smūgio „kietu buku daiktu“ per galvą. Negana to, dar buvo suspardytas, nes mėlynės rastos ir ant šonų“.
Nors ekspertizė aiškiai parodė, kad žmogus buvo nužudytas, Šiaulių prokuratūros prokurorė Jūratė Tamšauskienė 2017 m. pabaigoje nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Juliaus Vedeckio nužudymo.
Savo nutarime ji parašė : „Tyrimo metu nustatyta, kad 2016-10-21 02.50 vai. Šiaulių ligoninės Chirurginės reanimacijos skyriuje mirė Julius Vedeckis, kuris į ligoninę atvežtas 2016-10-17 19.49 vai. su galvos trauma, komos būsenoje. Įvykio vietos apžiūros metu apžiūrėtas butas, esantis Panevėžio g. 28-1, Šeduvoje, Radviliškio r.. Buto durys be laužimo žymių, kambariai netvarkingi. Apžiūros metu niekas nerasta, nepaimta ( b.l. 54-60).
Specialisto išvadoje Nr. M 526/2016(04) nurodyta:
1. Juliaus Vedeckio mirtis įvyko nuo galvos sumušimo. Į tai nurodo autopsijos metu rasta poodinė kraujosruva pakaušio srityje, kraujo išsiliejimas po galvos smegenų kietuoju dangalu kairėje su galvos smegenų suspaudimu bei medicininių dokumentų duomenys. Tai komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu ir progresuojančiu širdies veiklos ir kvėpavimo funkcijos nepakankamumu.
4. Mirusiojo kūne nustatyti sužalojimai:
a) poodinė kraujosruva pakaušio srityje, kraujo išsiliejimas po galvos smegenų kietuoju dangalu kairėje galėjo būti padaryti vienu trauminiu poveikiu kietu buku daiktu ar paviršiumi paveikus pakaušio sritį iki apžiūros gydymo įstaigoje tiek tiesioginiu trauminiu poveikiu, tiek nugriuvus. Sužalojimų visuma, remiantis sveikatos sutrikdymo masto nustatytų taisyklių 6.6.4 punktu, kvalifikuojama sunkiu sveikatos sutrikdymu ir jų komplikacijos sąlygojo mirtį;
b) kairio žasto, pilvo ir dešinės šlaunies poodinės kraujosruvos galėjo būti padarytos mažiausiai trimis trauminiais poveikiais kietais bukais daiktais ar paviršiais paveikus minėtas sritis 3-5 parų laikotarpyje iki mirties tiek tiesioginiais trauminiais poveikiais, tiek griuvinėjant. Sužalojimai kvalifikuojami nežymiu sveikatos sutrikdymu ir ryšio su mirtimi neturėjo;
5. Juliaus Vedeckio mirtis įvyko nuo galvos sumušimo (11., b.l. 112-114).

Auką paskutiniai „matė“ policininkai

 

Vedeckio2

Nutarime nutraukti tyrimą parašyta, kad „liudytojas Egidijus Sidaugas parodė, kad 2017-10-17 apie pietus jis tarnybiniu automobiliu kartu su vyr. tyrėju Mariumi Kondrotu atvyko į Šeduvos mstl, adresu Panevėžio g. 28, pas Julių Vedeckį. Atvyko patikslinti J. Vedeckio sužalojimo aplinkybių medžiagoje Nr. M-l- 01-82413-16. Atvykęs paskambino Juliui Vedeckiui, kuris neužilgo išėjo iš laiptinės. J. Vedeckis vilkėjo striukę, o apatinę kūno dalį dengė per juosmenį perjuostu ilgu, margu užklotu. J. Vedeckis atsisėdo į tarnybinį automobilį ant galinės sėdynės, jis ten buvo apklaustas, surašytas liudytojo apklausos protokolas. Parodė, kad J. Vedeckiui ant veido išorinių sužalojimų nesimatė. J. Vedeckis buvo apklaustas dėl konflikto su L. Bukausku, apklausiamas parodė, kad jį sumušė L. Bukauskas, bet į medikus jis nesikreipė, jam buvo tik fizinis skausmas sukeltas. Parodė, kad apklausos metu J. Vedeckis minėjo, jog neseniai grįžo iš ligoninės, neminėjo, skundėsi, kad vis tiek jaučiasi blogai, bet neminėjo kur ir kas jam skauda. Tarnybiniame automobilyje J. Vedeckis kelis kartus giliai įkvėpė oro ir sudejavo. Po apklausos J. Vedeckis išlipo iš automobilio ir neskubėdamas, lėtai nuėjo link daugiabučio laiptinės. Eidamas J. Vedeckis užkloto, kuriuo buvo apsijuosęs apatinę kūno dalį, galus laikė ranka per juosmenį iš nugaros pusės. Jam nueinant prasiskleidus dengiančiam užklotui, matėsi, kad J. Vedeckis po užklotu yra nuogas, t. y. matėsi nuogas užpakalis ir kojos“.
Ar galėjo būti taip, kad policininkai savo automobilyje „apklausinėjo“ nuogą žmogų, kuris vėliau mirė nuo smūgio kietu buku daiktu“?
„Iš pradžių Šiaulių policijos viršininkas apskritai neigė, kad jo pavaldiniai tą dieną buvo Šeduvoje, – LL pasakojo L.Vedeckis, tačiau kai liudininkai papasakojo matę, kad policininkai vedėsi nuogą L.Vedeckį, policija pripažino, kad buvo pas L.Vedeckį, tačiau nebuvo užėję į jo butą, neva tik apklausė automobilyje. Aš manau, kad tie policininkai arba atsivedė pas brolį tą labai agresyvų kaimyną, arba patys jį užmušė. Aš tiems patruliams pasakiau, kad jie užėjo pas mano brolį, jį nužudė, ir išėjo. Nes pas esu dirbęs policijoje meno vadovu, žinau, kad ten dirba įvairių žmonių. Prokuratūra tyrė, tyrė ir „nustatė“, kad brolis žuvo pats – neva buvo nusilpęs, daug kartų griuvo, ir taip mirė“.

Prokuratūros nutarime rašoma : „Papildomos apklausos metu Egidijus Sidaugas parodė, kad jam buvo pavesta tikslinti aplinkybes medžiagoje ROIK Nr. 0116000567983 dėl Juliaus Vedecko sužalojimo. Reikėjo patikslinti aplinkybes, todėl 2016-10-13 telefonu susisiekė su Juliumi Vedecku, kuris paaiškino, kad 2016-10-07 savo namuose, adresu Panevėžio g. 28-1, bute buvo sumuštas pažįstamo Lino Bukausko, paaiškino, kad 1. Bukauskui pretenzijų neturi ir pareiškimo policijai nerašys. Pasiteiravus, ar 2016-10-14 jis gali atvykti pas jį į namus jo apklausti, J. Vedeckas paaiškino, kad šiuo metu jis serga gripu, kad į namus nieko neįsileis… 2016-10-17 apie pietus su kolega M. Kondrotu atvyko tarnybiniu automobiliu pas J. Vedeckį. Į butą nėjo, nes automobilyje yra kompiuteriai, spausdintuvas, todėl J. Vedeckio apklausą atliko tarnybiniame automobilyje. Parodė, kad po jo skambučio J. Vedeckis išėjo iš laiptinės vilkėdamas striukę, o apatinę kūno dalį dengė per juosmenį persijuosęs margu, ilgu užklotu. J. Vedeckis įsėdo į tarnybinį automobilį ant galinės sėdynės, kurs jis ir buvo apklaustas, surašant liudytojo apklausos protokolą. Parodė, kad J. Vedeckui ant veido išorinių sužalojimų nesimatė. Parodė, kad J. Vedeckis kažką kalbėjo, kad kvietė GMP, kad nepasitiki medikais, o dėl konflikto su L. Bukausku J. Vedeckis parodė, kad savo namuose buvo sumuštas L. Bukausko, bet į medikus nesikreipė, patyrė tik fizinį skausmą. Vykdant apklausą, J. Vedeckis užsiminė, kad yra neseniai grįžęs iš ligoninės, skundėsi, kad blogai jaučiasi, bet neminėjo, kas jam skauda. Parodė, kad po apklausos J. Vedeckis pats išlipo iš tarnybinio automobilio ir nuėjo link savo daugiabučio laiptinės, kad nueinat ranka už nugaros laikė užklotą, kuriuo buvo apsijuosęs apatinę kūno dalį, kad užklotas prasiskleidė ir buvo matyti nuoga apatinė kūno dalis, t. y. nuogas užpakalis ir kojos…
Liudytoja Audronė Griciūnienė parodė, kad 2016-10-17 ji dirbo Baisiogalos GMP, kad 16.09 vai. iš „112“ tarnybos gavo iškvietimą vykti į Panevėžio g. 28-1, Šeduvoje, pas J. Vedeckį, kuris yra be sąmonės, kvėpavimas palaikomas, bet nėra visiškai normalus…
Teismo medicinos specialistas Linas Jankauskas paaiškino, kad remiantis L. Bukausko parodymais ( pagal pateiktą foto Nr. 8-9), J. Vedeckiui nugriuvęs ir galva atsitrenkus į grindis galėjo įvykti kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu.
Į klausimą dėl trauminių poveikių kiekio ir jų apibūdinimo, paaiškino, jog tokiam sužalojimui įvykti užtenka vieno trauminio poveikio kietu buku daiktu ar paviršiumi, galima trenkti ar nugriūti. Į klausimą, kuro skiriasi ankstesni kraujo išsiliejimas po kietuoju galvos smegenų dangalu nuo vėlyvesnio, paaiškino, jog pirmasis kraujo išsiliejimas buvo mažesnio tūrio, t. y. nesuspaudė galvos smegenų ir nesukėlė klinikinio pasireiškimo ( 2016-10-17 02.00 vai. ligoninėje J. Vedeckis nesiskundė galvos trauma), o įvykus antram kraujavimo epizodui išsiliejusio kraujo tūris buvo pakankamas užspausti galvos smegenų struktūras, kas ir sukėlė mirtį. į klausimą, ar ankstesnis kraujo išsiliejimas turi tiesioginį ryšį su J. Vedeckio mirtimi, paaiškino, jog pirmas kraujo išsiliejimas nesukėlė nei klinikinių simptomų, nei mirties. Į klausimą, kokiais duomenimis nustatyta, kad 2016-10-17 patirtos traumos metu įvyks antras kraujavimo epizodas, paaiškino, jog nėra galimybės atsakyti į šį klausimą, nes pavyzdžiui pirmas kraujavimo epizodas po galvos traumos įvyko ir nesant prieš tai buvusio kraujavimo ( 1 t., b.l. 163-164).
Liudytojas (nukentėjusysis) Liudas Vedeckis papildomos apklausos metu parodė, kad yra įsitikinęs, jog- brolio mirties pradžia yra 2016-10-07, kai brolis savo bute buvo sumuštas L. Bukausko. 2016-10-07 jam skambino brolis ir pasakė, kad Bukauskas jį sumušė, Julius jam pasakojo, kad L. Bukauskas jam rašė grasinančio pobūdžio SMS žinutes. Parodė, kad brolis Julius kaip dukrą globojo Vidą Kazakevičiūtę, įrengė rūsį ir jame leido gyventi V. Kazakevičiūtei ir L. Bukauskui. Parodė, kad L. Bukauskas durnas būna tik neblaivus, o kai blaivas tai geras žmogus. Parodė, jog mano, kad brolio nužudymas galėjo vykti taip: 2016-10-17 ryte išvykus V. Kazakevičiūtei, L. Bukauskas turėtų raktu galėjo atrakinti balkono duris, įeiti į vidų ir dar kartą sumušti J. Vedeckį, po to L. Bukauskas galėjo užrakinti duris ir ramiai išeiti. Taip pat mano, kad 2016-10-17 atvažiavę policijos pareigūnai patys pas brolį Julių įleido L. Bukauską ir Roko vaikus, kad jie pasiaiškintu su broliu. Mano, kad brolio mirties pradžia 2016-10-07, o pabaiga 2016-10-17, kai brolis sumuštas rastas virtuvėje prie kriauklės, kur buvo ir kraujo, kad brolis nužudytas tarp 9-12 vai., kai tuo metu pas brolį buvo atvykę ir policijos pareigūnai, kurie brolį nuogą apklausinėjo lauke. Parodė, kad brolis Julius kvietė greitąją pagalbą, kad buvo prieš tai sudaužytas, o pats brolis manė, kad jam prostata.
Parodymų patikrinimo vietoje metu Linas Bukauskas parodė, kad balkono duris, pro kurias 2016-10-07 pateko į butą, parodė, kur kambaryje susitiko Julių Vedeckį, parodė, kur stovėjo jis ir J. Vedeckis, kai jis J. Vedeckį pastūmė, parodė, iš kur J. Vedeckis pasiėmė fotelio atramą, parodė, kur ir kaip J. Vedeckį pastūmė ir kur ir kaip jis nugriuvo, o tada parodė, kaip ir kur jis vieną kartą smūgiavo J. Vedeckiui į kairį šoną ..
Byloje Šiaulių apylinkės teismo nutartimi paskirta teismo medicinos ekspertizė, kurią pavesta atlikti Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriui (2 t., b.l. 79-80).
Ekspertizės akte Nr. EKM 23/2017(01) nurodyta:
1. J. Vedeckio mirties priežastis- galvos sumušimas, pasireiškęs kraujosruva pakaušio minkštuosiuose audiniuose, ūminiu kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu virš kairio pusrutulio. Tai komplikavosi galvos smegenų pabrinkimu ir jų kamieno suspaudimu progresuojančiu širdies veiklos ir kvėpavimo funkcijos nepakankamumu esant anemijai dėl kraujavimo iš virškinamojo trakto.
2. Juliui Vedeckiui nustatyti šie sužalojimai:

2.1. galvos sumušimas, pasireiškęs kraujosruva pakaušio minkštuosiuose audiniuose, kraujo išsiliejimu po kietuoju galvos smegenų dangalu virš kairiojo galvos smegenų pusrutulio;
2.2. poodinės kraujosruvos kairio žasto, pilvo ir dešinės šlaunies srityse.
3-7. Mirtį lėmęs kraujavimas po kietuoju galvos smegenų dangalu (Ominė subdurinė hematoma) įvyko 2016-10-17 dėl vieno trauminio poveikio į pakaušio sritį. Daugiau traumavimo žymių galvos srityje nenustatyta.
8. Remiantis objektyviais duomenimis negalima nei patvirtinti nei paneigti galimybę, kad J. Vedeckis 2016-10-07 nugriuvęs po pastūmimo galėjo patirti nežymų kartotinį pakraujavimą po kietuoju galvos smegenų dangalu lėtinės subdurinės hematomos srityje. Tarp šio galimo galvos traumavimo epizodo ir J. Vedeckio mirties priežastinio ryšio nėra, kadangi tuo metu galimas pakraujavimas po kietuoju galvos smegenų dangalu (preziumuojant, kad jis įvyko) nesukėlė gyvybei pavojingo galvos smegenų pabrinkimo ir suspaudimo, jis atitiktų nežymų sveikatos sutrikdymo mastą ( 2 t., b.l. 110-115).

Facebook komentarai
});}(jQuery));