Peticija: Prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą

PRIES-STAMBULO-KONVENCIJA-scaled-2

PRIES-STAMBULO-KONVENCIJA-scaled-2

Lietuvos Respublikos Prezidentui

Lietuvos Respublikos Seimui

 

PETICIJA

PRIEŠ STAMBULO KONVENCIJOS RATIFIKAVIMĄ

 

Mes, žemiau pasirašiusieji, smurtą prieš moteris laikome rimta problema, kurią būtina spręsti, tačiau prieštaraujame Stambulo konvencijos ratifikavimui dėl to, kad Stambulo konvencija:

 

 • kaip smurto prieš moteris priežastį nurodo moters lytį, nepaisydama kitų svarbių smurto artimoje aplinkoje priežasčių (priklausomybių, nedarbo, skurdo ir kt.);

 

 • nors teigia kovojanti prieš lyčių stereotipus, tačiau pati laikosi stereotipinio požiūrio, kad smurtą prieš moteris lemia istoriškai susiklostę nelygūs vyrų ir moterų galios santykiai;

 

 • įpareigotų Lietuvą naikinti kultūroje, papročiuose, religijoje ir tradicijose puoselėjamus vyrų ir moterų vaidmenis;

 

 • kuria baudimu paremtą smurto suvaldymo mechanizmą, o ne veiksminga smurto prevencija ir realia pagalba aukai paremtą smurto įveikos sistemą;

 

 • nepaisant konvencijos rengėjų ketinimų yra tapusi gender ideologijos nešėja (terminas gender konvencijoje minimas net 25 kartus) ir genderizmo šalininkų įrankiu;

 

 • įpareigotų Lietuvą per švietimo programas diegti vaikams gender ideologiją, nepaisant jų tėvų sutikimo ir įsitikinimų;

 

 • teisėje įvestų „lyčių chaosą“ (situaciją, kai vien vyriškos ir moteriškos lyties nebepakanka), nes randama net iki keliasdešimt socialinės lyties tapatybių;

 

 • Lietuvos teisėje reikalautų įtvirtinti socialinės lyties (angl. gender) ir socialinės lyties tapatybės (angl. gender identity) sampratas, o draudimas diskriminuoti dėl socialinės lyties tapatybės įpareigotų pripažinti asmeniui teisę laisvai pasirinkti ir keisti socialinę lytį pagal tai, kaip jis tuo metu jaučiasi. Tai sąlygotų belytės kalbos įvedimą viešojoje erdvėje, keltų problemas sporto varžybose ar sveikatinimo ir asmens higienos srityse (viešieji tualetai, dušai, persirengimo kambariai) ir kt.;

 

 • įsteigė tarptautinį priežiūros komitetą, kuris darytų spaudimą Lietuvos politikams iki galo įgyvendinti ideologines konvencijos nuostatas dėl socialinės lyties sąvokos taikymo ir nediskriminavimo dėl socialinės lyties tapatybės pagal šio komiteto praktiką ir išaiškinimus.

 

Norime pabrėžti, kad ratifikuota Stambulo konvencija turėtų aukštesnę galią už Lietuvos įstatymus ir įpareigotų visą Lietuvos teisinę sistemą pritaikyti prie konvencijos nuostatų. Siekiant perimti kovai su smurtu prieš moteris reikalingas Stambulo konvencijos nuostatas, nebūtina šios konvencijos ratifikuoti.

 

Atsižvelgdami į visa tai:

 • Prezidento prašome atšaukti dekretą, kuriuo Stambulo konvencija buvo pateikta Seimui ratifikuoti;
 • Seimo prašome neratifikuoti Stambulo konvencijos.
Jūsų asmens duomenis (vardą ir pavardę) pateiksime tik Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui. 
Pasirašydamas peticiją sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys būtų panaudoti aukščiau nurodytiems tikslams. 
El. pašto adresas yra reikalingas tam, kad galėtume informuoti Jus apie klausimo svarstymo eigą.

 

 

Prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą

SKAITYTI PETICIJĄ

 

11,144 parašai
Facebook komentarai
});}(jQuery));