Paskutinio dešimtmečio Teismų praktikos pokyčiai arba baudžiamosios psichiatrijos renesansas

Sksta

Sksta

 

 

Kristina Kareckienė

Paskutinio dešimtmečio Teismų praktikos pokyčiai arba  baudžiamosios psichiatrijos renesansas 

 

Sksta

Visuomenė adekvačiai reagavo į kategorišką prezidentūros pareiškimą „Teismų sistemoje įvyko lūžis”. Visuomenė į šį teiginį pateikė atsakymą į klausimą apie visuomenės tikėjimą lygiateisiškumu Lietuvos Respublikos teismuose. 

LR Advokatūros paskelbta, jog tik penki procentai visuomenės tiki, kad Lietuvos Respublikos teismuose yra užtikrintos lygios piliečių teisės. 

Vienas po kito Laisvame laikraštyje skelbiami atvejai, patvirtinantys, jog LR CPK 177 str. (Įrodymai) galimai neteko galios 

MG Baltic koncernas aktyviai viešino pedofilijos Garliavos bylą, kurios pagalba  visuomenei buvo pristatytas LR CPK 177 str. (Įrodymai) galimas galios netekimo   startas ir  finišas vaikų ir kitose bylose.  

Lietuvos Visuomenė į šį atvejį reagavo, bet reakcija buvo  ir tebėra valdoma parodomosiomis valdžios prievartos ir galios  priemonėmis 

Pedofilijos bylai sėkmingai pasiekus finišą Lietuvos teismuose,  LR CPK 177 str. (Įrodymai)  galios galimo netekimo lūžis sėkmingai taikomas teismų praktikoje kitų vaikų ir jų  tėvų  bylose.

LR CPK 177 str. (Įrodymai)  galios netekimas vaikų bylose sudarė galimybę savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams be jokios atsakomybės  kurti išvadas teismams apie konkrečius vaikus ir jų tėvus

Be abejo tie, kurie nepraradome drąsos mąstyti, ir gebame ne tik virškinti MG Baltic koncerno produktus, negalvojame, kad tėra sutapimas faktas, jog tuo pačiu metu startavo  „specialiųjų pažymų” praktika, skirta valdyti Lietuvos Respublikos Seimą ir tesiėsaugą. 

Pastebėjimas apie  Laisvame laikraštyje viešintą baudžiamosios psichiatrijos renesanso  teismų praktikoje atvejį. 

Virginija Smilgytė kalinama psichiatrijos ligoninėje, nes rašė pranešimus apie mišriai LR seimo narių grupei priklausantį V. Bukauską.

 Akylas skaitytojas kels klausimą, kodėl teismo pasirinktas  baudžiamosios psichiatrijos   kelias užtildyti Virginiją Smilgytę, kuomet LR CPK 177 str. leidžia ir liepia teismui priimti įrodymais pagrįstą sprendimą. 

Juk V. Smilgytė mini ne tik išprievartavimą, bet ir gimusį sūnų ….. 

Be to, neatliktas tyrimas dėl jos brolio mirties aplnkybių. O juk brolis, pats turėjęs psichinės sveikatos problemų (anot V. Smilgytės), neva laisva valia prašė psichiatrų gydyti jo seserį V. Smilgytę, po ko pats netikėtai mirė. Kaip teigia V. Smilgytė, apie brolio mirtį jai pranešė ne kas kitas o seimo nario V. Bukausko  artimas asmuo. V. Smilgytė nenurimo ir prašė ištirti brolio žūties aplinkybes, po ko atsidūrė teismo psichiatrų vertinimo įstaigoje. 

Toje pačioje mišrioje LR seimo narių grupėje yra ir seimo narys P. Gražulis. MG Baltic koncerno „tribūnų” pastarąją savaitę „išgrąžintas”  seksualinės istorijos, su nuostabiu rezultatu – dukrytės gimimu. Tiesa P. Gražulis dar turi laiko šią savo klaidą ištaisyti viešai atsiprašęs dukrytės ir jos motinos, bei susitvarkęs juridinius reikalus (išlaikymą kūdikiui ir t.t.)

Psichiatrija ir slaptosios pažymos į teismų praktiką sugrįžo ne per vieną dieną. Tuo tarpu viskas padaryta, kad šis reiškinys neturėtų atsvaros. Arba nedaroma nieko, kad tokie reiškiniai turėtų atsvarą. Adekvčias ir teisėtai veikiančias žmogaus teisių stebėjimo organizacijas, ir kt. 

Čia reiktų paminėti Žmogaus teisių gynimo fondą. Fondo advokatas vienam piliečiui padėjo sudaryti skundą dėl valstybinės institucijos, kurio advokatas Lescek Jankowski rezoliucinėje dalyje paprašė teismo skirti baudą pareiškėjui. Ar advokatas adekvatus psichiatrai nesiėmė tikrinti, nes juo nesusidomėjo kokia nors Vilniaus savivaldybė ar advokatė, kuri žino kas nutinka lietuvių vaikams Norvegijoje

Tarkime avejis, jog moteris,  į klausimą „Kuo skundžiatės?” atsakiusi „Instituciniu smurtu”, bei paminėjusi prezidentūros aplinkos žiniasklaidos atstovą E. E. ir jo sutuoktinės advokatės V. E. atviras  įtakas teismams, buvo nubausta tuo pačiu, kaip buvo baudžiami ir Tarybų Lietuvoje kritinio mąstymo nepraradę asmenys – baudžiamąja psichiatrija

Tuo tarpu prezidentūros aplinkos žiniasklaidos atstovas E. Eigirdas paskutiniame Valstybės numeryje rašo, jog jis asmeniškai įspėdavo verslininkus nefinansuoti verslininkų politikų. Kaip tai suprasti žino tik pats ponas E. Eigirdas (verslininkas finansuoja verslininką?), bet kad kiekvienu kitu atveju tai būtų vertinama kaip prekyba poveikiu , ko gero ginčysis ne kiekvienas. Pono E. Eigirdo sutuoktinė adv. V. E. galimai labai  pažengusi baudžiamojoje psichiatrijoje, nes jos akivaizdžiai suklastotus procesinius dokumentus, su kliedesinio pobūdžio išgalvotomis istorijomis  teismai vertina kaip  faktą. O ji pati patvirtina, jog asmeniškai susitaria su Santaros klinikų J. Raistenskiui pavaldžiais medikais kurį jų mažametį pacientą galima siųsti į Norvegiją, žinant, kas tiems vaikams ten nutinka (adv. V. Eigirdienės teiginiai Vilniaus apylinkės teisme ir 2015-07-30 rašte Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Linai Juškevičienei). 

Tam, kad bent kaip nors padėti vaikui, kurio baudžiamosios psichiatrijos ir slaptųjų pažymų  metodais ėmėsi gelbėti prezidentūros aplinkos žiniasklaidos atstovo sutuoktinė, prireikė daug pastangų, net kreiptis į vieną prieštaringai vertinamą advokatų kontorą Kaune. Bet be to kreipimosi neturėčiau svarių įrodymų apie  LR Teisingumo ministerijos nubrėžtas  gaires LR Advokatūrai vaikų bylose, bei teismų praktiką, kuomet LR CPK 177 str galimai neteko galios. Išsamiau apie tai kitoje publikacijoje 

Facebook komentarai
});}(jQuery));