Paprasto rinkėjo pamokymai ponams tebesėdintiems daugumoje ir…esantiems valdžioje

Paprasto rinkėjo pamokymai ponams tebesėdintiems daugumoje ir…esantiems valdžioje

Kažkada seime buvo artistai-jie tikrai nebuvo pasiruošę darbui. Kadencijos pabaigoje jau buvo pramokę bent darbo drausmės. Jie nebuvo turtingesni už dabar esančią daugumą.

Todėl ,kai ateina žmonės „valdantys“ nuskurdintą kaimą ..ir jau ima – miestą, pasimeti ir galvoji-va gal dabar jau dirbs reikalingus darbus visiems -tai reiškia ir Lietuvai.

Tačiau tuoj pat dauguma pasirodo, kad aukščiau sijono klostės negali lyderiai pakilti nei darbuose, nei poilsyje, tik kažkokios varžytuvės, kuo greičiau …pasmaugti tą patį rinkėją savo kvailais sprendimais(o jų daug),ne žmogui svarbiais sprendimais.

Viešieji ryšiai, pagyros ,gal kažkieno ir pagirioti įstatymai-jų poįstatyminiai aktai neįtakojo pačios valdininkijos dirbti žmogui, taupyti, pagaliau pasiklausti rinkėjo-ką mums padaryti, kad išlikti …prie lovio.

Aktyvesni piliečiai prašyte prašė atsigręžkite į amžinas problemas, spręskite šią ir kitą betvarkę.

O problemos jau po trijų metų liko didesnės tautai: nesustabdyta skurdas, emigracija .alkoholizmas, betvarkė ,o ir valdininkijos kabinetų turinys veik  nesikeitė. Žmogų aptarnaują autoatsakovai, arba elektroniniai laiškai. Gaujos valdininkų ir pareigūnų ,kurie gauna mokesčius su klientu-piliečiu nebendrauja- Mahometui reikia eiti pas tą nepaslankų kuprotą  KALNĄ, kuris tuose kabinetuose nieko nebeveikia.

Kada  gebėsime Grąžinti žmogui(t.y.sau) –jo tarno funkcijas valdininkijoje ,seime, visur.

Labai paprastas reikalas –tarnauti žmogui ,kad: keliai, gatvės, kaimai blizgėtų, pareigūnai tarnautų, valdininkai  dirbtų, seimas tvarkytųsi su įstatymine baze palankia sudaryti sąlygas visiems „ponams“ nusileisti  ant žemės iki pačio tolimiausio kampelio.

Šiai dienai pilietis dar neturi finansinės  išgalės kreiptis į teismus dėl tokios Valstybės tarnautojų, valdininkų, pareigūnų nevalyvumo ,kad jau rodant pagarbą žmogui ir kasdienį darbą keliant dirbančio ir seno ar neįgalaus žmogaus(ne išskirtinai savo)perbūvį, jo sveiką ir aprūpintą  būvį šioje ašarų pakalnėje Lietuvoje, kur valdžia jau nebežino kam ji.

Pilietį padarė tarnu, baudžiauninku, elgeta.

Ir nė krust, nė mirkt, nei plaukas nenukrenta už tai. Arogantiški valdžios veidai ekrane rodo, kad apie tai jie nemąsto –žmogus jau nesvarbus-tik tas statistinis rinkėjas-atliks mauro darbą ir tiek. Jam tai privalu.?

Na, jei privalu-tai ar nors vienas likęs kandidatas į prezidentus  gali pritarti, kad visa po jo esanti valdininkijos  masė turi paklūsti tautai realiai per būsimą prezidentą.

Atkurkime  savigarbą ir pagarbą vieni kitiems, o kam priklauso ir…atlikti darbą žmogui, tautai, Valstybei. Kantriai, sąžiningai , idealiai.

M.J.K.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));