V.Radžvilas pasakoja, kodėl jis dirba landsbergiams ir naikina opoziciją

Įdomi laidele, kurioje Vytautas Radžvilas kaltina visus, išskyrus save, už tai, kad vadinamasis „Nacionalinis susivienijimas” suskaldė opozicines partijas per 2020 m. Seimo rinkimus.

Apie V.Radžvilą tada „Laisvam laikraščiui” pasakojo ir Neringa Venckienė :

  • O ką galvojate apie tokį Vytautą Radžvilą?
  • Man patinka Radžvilo grupė ir man atrodo, kad tai protingi ir tautiški žmonės .
  • Ar su jais buvo kalba dėl bendro sąrašo?
  • Taip, tačiau kiek aš supratau, jie nelabai nori su mumis jungtis. Bent jau taip aš supratau. Nors man patinka tai, ką jie daro.
  • Kitaip sakant, Radžvilas tikisi vienas laimėti rinkimus?
  • Na taip, tačiau man atrodo, kad jie lygiai taip pat, kaip ir aš. Aš nenoriu eiti su tais, kurie niekada nebuvo opozicijoje, ir kurie dabar tik vaidina, kad yra opozicionieriai. Arba su tais, kurie tave išdavė. Tokiems gali atleisti, tačiau kodėl aš turiu stengtis, kad jie patektų į Seimą? Nėra prasmės.
https://www.youtube.com/watch?v=OXm8Df2DbS4&t=257s
Visa jo monologo (apačioje..) prasmė, skirta nusimesti savo asmeninę atsakomybę už sektantiškos NS fiasko 2020 metais,  būtų subliuškusi, jei monologe būtų dalyvavęs  tos pilietinės- demokratinės temos solidus  oponentas.(Pilietinių-partinių  darinių istorijas, manau,  geriausiai žino prof. Merkys)/
Tam pailiustruoti pridedu  V.R. melagingai iškeltą  (atseit  gerai iliustruojantį nesisteminių jėgų telkimosi nereikalingumą, idėjos pasmerktumą) 2012 m. Seimo rinkimuose dalyvavusios koalicijos ,,Už Lietuvą Lietuvoje” pavyzdį..Profesorius klausytojus ir skaitytojus dažnai laiko istorijos nebeatmenančiais lengvatikiais, pateikinėdamas, savo ydingos partinės rinkiminės strategijos pateisinimui, visiškai neadekvačius pavyzdžius, nes:
1. Tuo metu, 2012 m., visi nesisteminiai asmenys ( ir protesto balsai ) ėjo tik žinomam ir opios temos ir  pastebimus r2012 . eitingus turėjusiam DK naujadarui.Tai buvo faktinė visų ONS oponentų KOALICIJA- Sąjunga.
2.Koalicija ,,ULL”” buvo išanksto pasmerkta (kaip NS sekta 2020 metais..), nes narių reitingai. žinomumas  ir įdirbis  iki rinkimų buvo beveik nuliniai. Tai buvo avantiūristinis, lengvabūdiškas  projektas, iš anksto pasmerktas šnipštui (ypač DK – faktinės antisisteminių šalies jėgų koalicijos lyderystės, politinės  tautos likučių tarpe, kontekste)
Jei ne baltais siūlais siūtas V.R. noras išbalinti savo atsakomybę už partijos krachą rinkimuose, jis ,kaip rimtas politologas , būtų pateikęs DK, kaip antisisteminių jėgų bendros koalicijos, vieningo kumščio pavyzdį .Tain buvo realios koalicijos pavyzdys, nes dauguma buvo nepartiniai , suplaukę iš visur po pasipriešinimo nesąžiningai, neteisingai santvarkai vėliava. Profesorius. tyčia manipuliatyviai,  pasirinko ULL netinkamą pavyzdį, nes pateikus sėkmingos  faktinės DK koalicijos pavyzdį,  būtų subyrėjęs jo asmeninio priešiškumo mažiukų kumščiui statinys….Faktinė koalicija- DK  perlipo kartelę
ir gavo frakciją Seime. Tema apie frakcijos likimą ir DK vedlių nepasiruošimą, pilkojo kardinolo V.Vasiliausko pražūtingą vaidmenį, bei naujokų neturėjimą dem. reformų vizijos  ir kitokias problemas yra atskiras skaudus klausimas…
Jei tai būtų buvęs ne monologas, o kortų žaidimas,  po tokio prof. ,,argumento” ( po tokio kozerinio tūzo) būčiau  sušukęs: ,,Tamsta, pone , esate  šūleris, kuriam ne vieta tarp džentelmenų, lošiančių šį pokerį…”
V.R. monologų klausytojas, regis karų istorijos tyrinėtojas, nei karto PANAŠIAI nesušuko ir profesorius nevaržomas, demonstravo  ,savo klaidų pateisinimui , sofistines ,,tiesas” toliau…
A.K.
On Tuesday, November 9, 2021, 02:38:49 AM GMT+2, Kauno rinkeju klubas <rinkejuklubas@yahoo.com> wrote:
https://www.youtube.com/watch?v=OXm8Df2DbS4&ab_channel=NeRedaguota
Tai aibė subjektyvių teiginių, be alternatyvios nuomonės. Laida be oponento sumaniam šnekėtojui Rusteikos, Merkio ar  Puteikio pavidale, kurios turinys  rodo, kad ONS oponentams  NS egzistavimą reikia užmiršti planuojant bet kokias akcijas , reikalaujnčias ONS oponentų solidarumo….
 Kol liguistai krislų kitų akyse ieškantis ir neklystantis  prof.  bus prie partijos vairo, tol NS, šalies demokratų ir polit. tautos likučių nelaimei,  eis toliau mumifikacijos ir sektos keliu..  Ten daug  prof. teiginių, ,kurie rodo jo norą pritempti gyvenimą prie jo  strateginių klystkelių pateisinimo ir  jo asmeninių antipatijų pateisinimo..
Tarkim , nenuodėmingas profesorius kukliai ,,pamiršta” , kad pats buvo liberalų partijos (LR patikimo duobkasio…) kūrėjas ir vedlys, bet plaka Puteikį, kad tas panašiu laiku buvo tvirtas TS aktyvistas, bandęs net pretenduoti į pirmininkus. Tad, Put. ,pagal V.R. panašius pritempinėjimus, yra nevertas antisisteminių koalicijų.
 Nevertas ir Juozaitis (nors net nebuvęs LSDP nariu, priešingai nei liberalvadas V.R..). nes buvo Brazausko padėjėjas, dirbo kurį laiką valstybės tarnyboje ( tapo ataše kultūros klausimais Liet. GK  Karaliaučiuje).
V.R. bolševikiškai  paranojiškas kabinėjimasis prie A. J. minėtos valstyb. tarnybos tema, toks ,,siuvimas” Arvydui   amžino įsipareigojimo už valstyb. tarnybą rausviesiems ,manau,  yra  prof. demagogijos ir pritempinėjimo viršūnė…. ( Lygiai taip pat .  R. bendramintis, tvirtas V.R. idėjų atkartotojas  (lyg ir bendrapartietis?) a. a. vilnietis Šarūnas Valentinavičius kabinėjosi ir paranojiškai šmeižė mane eilę metų  dėl darbo kuklioje kurjerio- kasmetinio sutartininko pareigybėje Kaliningrado tranzito schemoje. (Dirbau ten jau po Juozaičio darbo LR GK Kaliningrade, kur apie jį negirdėjau jokio blogo žodžio …) Šmeižė V.R. fanatas mane tiesos.lt anoniminiuose komentaruose ir kitaip už tai , kad esą pardaviau, už darbą URM sferos kuklutėje pareigybėje,savo sąžinę spectarnyboms, Linkevičiui  ir dar velniai žino kam…Nors buvau tarp 40-ties  traukiniuose dirbančios tranzito grupės vienintelė balta visuomeniška varna, kurią raudonojo kolaboranto  Linkevičiaus aplinka galop už kitoniškumą suvalgė- išmetė, bet radžviliškų idėjų prikimštiems valentinavičiams tai nerūpėjo. Pagal valentinavičių ir radžvilų  paranojišką  logiką,matomai ir  darbas eiliniu policininku (irgi už biudžetinius pinigus…) reiškia sąžinės ir pilietiškumo atsisakymą, parsidavinėjimą viršininkų ar ONS šulų užsakymu…
.Pagal V.R. (13 minutė..), Juozaitis  Sniečkų  tekste  neseniai pavadino Liet.  patriotu. Manau, kad be pateikto  konteksto ir, nesant pokalbyje oponento ar paties Juozaičio paaiškinimo ,  V.R. toks  priekaištaujantis teiginys bet kuriam naiviam patriotiškam žmogui gali sukelti alerginį pasipiktinimą Juozaičio eiliniu  nuodėmingumu.
    Beje, aš , būdamas tvirtas Kremliaus ir okupacinės TSRS  priešininkas (ir ardytojas LPS laikais..) , ko gero, irgi manyčiau, kad  Nepriklausomybės ir tautos duobkasys ir  budelis bei trėmimų organizatorius  A. Sniečkus buvo sovietinės LTSR patriotas, besirūpinęs jam Kremliaus pavestos teritorijos gerbūviu ir etnografinio lietuviškumo palaikymu. Panašiai anūkas, Šimonytė, Čmilytė, Nausėda ir Ko yra Briuselio jiems patikėtos administruoti  teritorijos savotiški patriotai…Žydrinamos, išlietuvinamos globalistinės pseudovalstybėlės patriotai. Radžvilas, ištraukęs iš konteksto šią mano nuomonę apie Sn. sovietinį patriotiškumą, ir mane galėtų viešai kalti prie kryžiaus už sovietiškumą, nepatikimumą ir pan   .O gal ir pasinaudos piktam mano lengva ranka šiame laiškutyje pateikta mintimi…
V.R. monologe nuolat  pabrėžia esas politologas, bet pateiktame monologe ir viešumoje, manau, vengia būti sąžiningu politologu ir , ko gero dėl perdėto  baugštumo ir vengimo liudyti tiesą, banaliai ir konformistiškai naudoja ne ONS (aiškią,mokslinę, teisingą) savoką, bet konformistinį daugumos prisitaikėlių ir trintukų ne politologinį  žodyną (: antisisteminiai, sistema, nesisteminiai.)Taip užmaskuojama realybė, taip dauginasi netiesa ir migla skaitytojų, klausytojų galvose, taip pateikiamas nedekvatus padėties šalyje vaizdas- įvertinimas…Panašias gydytojo ,,diagnozes” apie žmogaus realią  vėžinę ligą išgirdus, man jau būtų aišku, kad toks gydytojas panašus į šundaktarį, kuris nebus pajėgus ir paskirti adekvačių vaistų ir procedūrų…Esu tikras, kad ONS oponentai, naudojantys tą pačią leksiką (sistema,  antisistemininkai) , kaip ir ONS dvarą aptaraujantys politologai, supanašėja su jais ir nesako tiesos žmonėms.
Aplink tobulą antisisteminę profesoriaus NS ir jo paties nenuodėmingą personą( paklausius jo suktų, gudrių asmeninių išvedžiojimų gali susidaryti įspūdis..) trinasi eilė nuodemingų, apsimestinių antisisteminių darinių su prastos reputacijos vedliais..
Paklausius šio beveik tobulo sofisto, gali atrodyti, kad nereikėjo net kurti LPS iš įvairių ideologinių visuomenės grupių  Nepriklausomybės atkūrimui, nes AT Sąjūdžio frakcija buvo pasmerkta subyrėjimui dėl ideologinių jos narių (grupių)skirtumo…Tą sąjūdininkų iš AT  išsivaikščiojimą po frakcijas profesorius  suktai naudoja kaip argumentą , pateisinantį nereikalingumą ir pasmerktumą vienytis esamiems ONS oponentams.  Esu ne politologas, kaip ir dauguma adekvačių LŠS simpatikų  bei narių, bet  ,kaip šie, gal būt  paskutinio tautos Sąjūdžio žmonės, neprofesoriškai, bet blaiviai suprantu, kad ONS netranformuosime, neįveiksime nesutelkę esamų klystančių , nuodėmingų ONS oponentų į bendrą santalką- savotišką kumštį. LR nebūtų buvusi atkurta, jei LPS būtų ėję dabar V. R. indoktrinuojamu  ONS oponentų išrūšiavimo keliu ir vienintelės teisingos sektos keliu, nuodėmės paženklintos  LKP narių atstūmimo keliu…Jūs galite įsivaizduoti, kad profesoriaus NS, viena ,kaip nykštys ar smilius, pliaukšteli ONS Galijotui ir tas krenta ir žaibo nukirstas?
 NS jau ,,trenkė” ONS prožydrajai betoninei tvirtovei 2020 m, spalį savo smiliumi  ir gavo virš  2 procentų balsų- ženkliai mažiau nei ta pati jų kompanija, dar be partinės ,,etiketės”, per EP rinkimus. Profesorius išvadų nepadarė, jo idėjų, tezių  kietumo ir teisingumo apžavėtas aktyvas taipogi. Jiems demokratų kumštis nereikalingas, demokratų pradinė ( žiežirba tautos prisikėlimo laužui įkurti,..), nors trapi  frakcija Seime nereikalinga…, Juos toliau domina tik olimpinis dalyvavimo pOLITINĖJE PADANGĖJE PROCESAS. Rezultatai konkretūs NS mokslavyrių nedomina, akyse vykstantis polit. tautos ir valstybingumo  šarvojimas jiems neįdomus, įdomus tik stebėjimas, nabašniko švietimas  ir deklaracijų dauginimas šermenims artėjant.
Prof. monologuose aibė asmeniškumų , nelogizmų, sofistinių  išvedžiojimų, kurių būtų nebuvę esant oponuojančiam ir žinančiam, ,o ne pritariamai linksinčiam antram pašnekovui. Tas naivus jaunuolis, sumaniai manipuliuojamas miklaus profesoriaus, nesusiprato paklausti V.R. ar pastarasis bent skaitė LŠS oficialią programą…Nes eilinė prof. gebėjimo mulkinti viršūnė slypi tame,kad jis pilietinį judėjimą, kurio programoje numatytos įgyvendinimui skirtos reformos visiškai likviduotų ONS režimą, monologuose jis praktiškai ir akiplėšiškai skelbia esant įtartinu, ne antisisteminiu dariniu.Po tokio prof. burbulų ir būrimo iš lubų  šou, po tokių blėnių, kad ir  LŠS tema, ONS režimas jam i kada nors
 užkabins medalį. Nes net ONS tarnaitė, dėstytoja  Urbonaitė iš Riomerio , irgi politologė kaip ir V.R,.:). per LRT radiją (kur ji nuolatinė ekspertė…) net suklykė, kad neduok Die, jei būtų įgyvendinta LŠS programa. Esą kiltų chaosas, kataklyzmai ir panašiai…ONS patarnautoja iš Riomerio  baisisi reformistine judėjimo programa, o NS vedlys R. laiko LŠS ne antisistemine jėga….Iš šių dviejų ,,politologų” akivaizdžiai adekvačiai LŠS pavojingumą ,,valdomos demokratijos” režimo pagrindams suprato tik vienas… Adekvatūs žmonės turėtų iš šio epizodo suprasti ,kad net režimo siauraprotė ir uoli  tarnaitė pasirodė 2 kart įžvalgesnė, nei tobuliausios, nenuodemingiausios ir pačios pačiausios partijos tobuliausias ir tyriausias vedlys…Ar tai ne testas NS tobulo, nenuodėmingo ir nepasikėlusio vedlio kompetencijoms?
Beje,šis ,, puikus” vedlys su vis ,,geresniais”  ( jau ir fiziškai mažėjančios ir tai slepiančios…) partijos ,,pasiekimais” savo monologe atskleidė , jog tikisi kažkokio bendradarbiavimo su tais savo  išpeiktais  ir apdrabstytais dariniais ir asmenimis. Vaizduotė jo beribė- paplokime profesoriui  už tokią fantastiškai neadekvataus optimizmo papliūpą…
A.K,..
Facebook komentarai
});}(jQuery));