Neteisėto Seimo antikonstitucinis įstatymas yra skelbiamas konstituciniu

kt3

JE Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

 

Lietuvos Respublika yra RESPUBLIKA, todėl joje turi būti paklūstama įstatymui, o taip pat KONSTITUCIJAI, kuri yra aukščiausias įstatymas. Išrinktieji taip pat turi paklusti Konstitucijai. Jeigu būtų vien demokratija, tai tuomet galioja daugumos taisyklė, 51%. Tačiau taip nėra, mes turime Lietuvos Respubliką, kurioje yra paklūstama įstatymui.

 

LR Konstitucijos rinkiminės nuostatos [1]:

55 straipsnis. Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.
78 straipsnis. Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.
119 straipsnis. Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.

Aiškiai matome, kas visos trys nuostatos yra vienodos, t.y. renkama visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Na lygiai taip pat kaip LR prezidentas, t.y. vienmandačiai rinkimai. Čia labai aiškiai yra nurodyta, kad būtent yra tiesioginė rinkimų teisė ir lygi ir taip yra nurodyta, kad 141 Seimo narys yra būtent taip, o ne kitaip, renkamas. Analogiškai yra ir su savivaldybių tarybų nariais. Rinkimai privalo būti  lygūs ir tiesioginiai, kitaip tariant vienmandačiai.

 

LR Konstitucinis Teismas teisingai išsprendė konstitucingumo klausimą [2]:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“

Tačiau dėl korupcijos su neteisėtu Seimu Konstitucinis Teismas „pamiršo“ ar nematė reikalinga tai įrašyti savo nutarime, tai yra specialiai  praleido “vienas rinkėjas – vienas balsas” :

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 54, 55, 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas  nutaria:  Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.” 

Šio KT sudėtis: Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius,  Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas.

 

Kaip gali prieštarauti, jeigu apie tai visai nekalba LR Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalis. Tai visiška nesąmonė ir tai LR KT nutarime!

Tai, kad neteisėtas Seimo rinkimų įstatymas, o dabar ir Rinkimų kodeksas, prieštarauja Konstitucijai taip pat sako 153 straipsnis:

153 straipsnis

Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 straipsnio antrosios dalies 2 punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 84 straipsnio 11 ir 12 punktuose, 87 straipsnio pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 straipsniuose, 119 straipsnio ketvirtojoje dalyje.”

Antikonstitucinis Rinkimų kodeksas patvirtintas Lietuvos Respublikos 2022 m. liepos 19 d. konstituciniu įstatymu Nr. XIV-1381, apie tai skelbia JE LR prezidentas Gitanas Nausėda. Tai yra neteisėto Seimo antikonstitucinis įstatymas yra skelbimas konstituciniu, tokia yra išvada.

 

Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos, vienintelio teisėtai išrinkto, legitimaus pareigūno, prašau savo dekretu atšaukti antikonstitucinio Rinkimų kodekso galiojimą ir paskelbti, kad nuo šiol visi rinkimai Lietuvos Respublikoje yra tik vienmandačiai.

 

Autorius yra buvęs Kauno Sąjūdžio tarybos nariu 1991-1992 metais, IV Sąjūdžio suvažiavimo delegatas. 1997-2004 metais Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojas, kuris iškėlė 20 civilinių bylų universitetui ir 17 iš jų buvo perduota Europos Žmogaus Teisių Teismui.

 

Literatūra:

  1. 2022-11-11 dr. Jonas Ramanauskas Rinkimų kodeksas – specialiai, tyčia ANTIKONSTITUCINIS

https://ekspertai.eu/rinkimu-kodeksas-specialiaitycia-antikonstitucinis/

  1. 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content

  1. 2016-09-11 dr. Jonas RamanauskasULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo

http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/

 

Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2023-02-16

Facebook komentarai
});}(jQuery));