Neringa Venckienė : “Kodėl aš bijau, kad Lietuvoje būsiu nužudyta?”

Neringa_Venskiene101

Neringa_Venskiene101

 

Neringa Venckienė : “Kodėl aš bijau, kad Lietuvoje būsiu nužudyta?”

 

Aurimas Drižius

Šitą klausimą Neringa Venckienė iškėlė per jos ekstradicijos bylos svarstymą Čikagos teisme liepos pradžioje, ir taip išdėstė, kodėl ji bijanti dėl savo gyvybės, jeigu bus gražinta į Lietuvą:

 Neringa Venskiene101

“Mykolo Riomerio universitete aš trejus metus vykdžiau doktorantūros studijas tol, kol 2011 m. paprašiau akademinių atostogų, ir jos man buvo suteiktos. Tačiau kai paprašiau, kad tos atostogos būtų 2012 m. pratęstos, kad galėčiau gedėti dėl savo brolio mirties ir susidoroti su psichologiniu stresu, kuri patyriau bandydama apginti savo dukterėčią, pasveikti po visų šių išbandymų, šis mano prašymas buvo atmestas.

Mykolo Riomerio doktorantūros programa mane visiškai išbraukė iš doktorantūros studijų, nerodydama, kad “mano psichologinės ir sveikatos problemos nėra pagrindas  akademinių atostogų pratęsimui”.

Toks sprendimas buvo labai keistas, turint omenyje tai, kad disertacijų gynimas ir jų atidėjimas yra labai paplitusi praktika Lietuvoje (tuo laiku aš buvau visiškai parengusi savo mokslų daktarės laipsnį ir beliko tik apginti savo disertaciją.

Dėl to, kad bandžiau apginti savo dukterėčią, patyriau sunkią finansinę žalą. Aš buvau įpareigota sumokėti 30 tūkst. Litų (apie 11 tūkst. Dolerių) Laimutei Stankūnaitei neva už tai, kad “nepaklusau teismo sprendimui” dėl Deimantės Kedytės gražinimo motinai.

 

2012 m. gruodį pasirodė spaudos pranešimai, kad už policijos organizuotą mano namų šturmą aš turėsiu susimokėti pati apie 80 tūkst. Litų (beveik 35 tūkst. Dolerių).

Turėjau sumokėti atlyginimus ir draudimą visiems policininkams, kurie šturmavo mano namus tam, kad atimti Deimantę.

Reaguodamas į šiuos pranešimus, policijos komisaras Renatas Požėla pareiškė: “Žinoma, kad tokias išlaidas mes patyrėme ir kad antstolė Vaicekauskienė taip pat man pateiks savo sąskaitą”.

Laikraštis “Kauno diena” paskaičiavo, kad aš turėsiu už savo namų šturmą sumokėti iš viso apie 80 tūkst. Litų.

2012 m. antstolė konfiskavo pinigus, kuriuos suaukojo aukotojai ir rinkėjai.

Yra aiškus pavojus  tiek man, tiek mano šeimai. Pedofilijos bylos įtariamasis Andrius Ūsas dažnai grasindavo man mirtimi.

 

Doc2

Laimutės Stankūnaitės draugas ir buvusio Seimo pirmininko Muntiano padėjėjas Ūsas turėjo rimtą pagrindą man pakenkti.

 

Telefono įrašai, padaryti 2009 m. rugsėjį, rodo, kad Andrius Ūsas grasino man ir mano vyrui: “Jie (Neringa ir jos vyras Aidas Venckus) man pridarė tiek problemų, kad išlėks iš šio gyvenimo kaip kamštis iš vandens”.

 

 (Angl. “they [Neringa and husband, Aidas Venckus] already have caused so much trouble that Venckiene will fly out of her work like a bottle cork [meaning fired]”).

 

Ūsas tęsė : “Aš turiu laimėti, nėra kito kelio. Mes turime prieš juos pavaryti buldozerį  Ji ir jos vyras turi “uždaryti portfelius” (žargonu tai matyt reiškia, kad abu jie turi baigti savo profesinę karjerą – aut. Pastaba).

Be to, Ūsas norėjo mane sužaloti ir fiziškai : “…jų dienos suskaičiuotos. Tol, kol aš gyvas, jie žeme nevaikščios. Jeigu jie nebus po žeme, tai atsiras žmonių, kurie juos pribaigs”.

Tokie Ūso grasinimai telefonu buvo įrašyti 2009 m. rugsėjį ir spalį.

Tokie grasinimai ypač baisūs, turint omenyje, kad Ūsas veikė ne vienas, kuris bandė mane nutildyti, tačiau jis turi dar likusių bendrininkų.

A.Ūsas gąsdino mano šeimą ir gimines net TV laidose, sakydamas, kad jis turi ginklą prieš juos. Prašėme policijos pradėti tyrimą dėl šių Ūso grasinimų, tačiau prašymai buvo atmesti.

Be to, važiuodama iš susitikimo su rinkėjais pastebėjau, kad buvo atsuktas mano automobilio ratas, ir taip buvo siekiama sukelti avariją, kurioje aš būčiau sužalota arba nužudyta.

 

Policija taip pat atsisakė tirti šį incidentą.

 

Tada aš ir supratau, kad tie grasinimai man yra realūs ir ne juokas, ir kad žmonės, kurie pasirengę mane nutildyti, yra nusiteikę labai rimtai.

 

Tiesą sakant, mano vyrui advokatui  buvo grasinama net Generalinės prokuratūros patalpose vieno pareigūno : “tavo dienos suskaičiuotos”.

 

2013 m. gegužės 5 d. buvo grasinama nužudyti mano sūnų : ‘Ji negalės slėpti sūnaus visą laiką. Jos sūnus turi mirti”.

 

Mano tėvai 2012 m. gegužės 17 d. buvo jėga išvaryti iš jų namų ir prieš kiekvieną iš jų buvo pradėta net po tris baudžiamąsias bylas.

 

 

Kadangi mano tėvai nieko blogo nepadarė nei per pedofilijos bylos tyrimą, ar namo šturmą, aš supratau, kad mano tėvus buvo bandoma išgąsdinti ir palaužti, kad jie nesipriešintų anūkės pagrobimui ir nutiltų.

Mano tėvai daug kartų kreipėsi dėl pasimatymo su anūke, tačiau visi prašymai buvo atmesti.

Pedofilijos byla buvo apsupta keistų mirčių nuo tada, kai ji prasidėjo 2008 m. Dvi pagrindinės figūros šioje byloje buvo rastos negyvos, “mirę “dėl natūralių priežasčių”.

2010 m. balandį buvo rastas mano brolio kūnas, ir valstybinė ekspertizė paskelbė, kad jis mirė ‘dėl natūralių priežasčių”. Valstybinė ekspertizė paskelbė, kad mano brolis “užspringo savo paties vėmalais”, tačiau kita, nepriklausoma ekspertizė nustatė, kad mano brolis buvo nužudytas, o prieš tai sumuštas ir skandintas.

Trečia ekspertizė nurodė, kad neįmanoma “užspringti vėmalais”, gulint veidu į žemą – būtent tokioje pozoje mano brolio kūnas ir buvo rastas.

Dr. Gajauskaitė įsitikinusi, kad mano brolis buvo nužudytas, o ne mirė natūralia mirtimi.

Pomirtiniai kūno apžiūros pranešimai rodo traumas požymius – nepriklausomi ekspertai mano, kad traumas buvo padarytos kietu, buku daiktu.

 

Tokias išvadas padarė nepriklausomas ekspertas Paulius Petreikis.

 

Po kelių mėnesių Andrius Ūsas taip pat buvo rastas negyvas, miręs visai prieš pedofilijos bylos svarstymą teisme. Nurodyta, kad jo mirtis natūrali ir atsitiktinė.

 

Spauda rašė, kad prieš savo bylą jis grasino įskusti kitus žmones pedofilijos skandale.

 

Tokios neįprastos pagal savo prigimti mano brolio ir Andriaus Ūso mirtys rodo, kad tyrimas nebuvo sąžiningas, ir kad atsitiktinumu jų negalima paaiškinti.

 

Jeigu būsiu sugražinta į Lietuvą, prieš mane bus pradėti papildomi tyrimai – jie kels pavojų ne tik man ir mano šeimai, tačiau visiems žmonėms, kurie man padėjo.

Kaltinimai man, baudos, taip pat tai, kad nesilaikoma įstatymų vedant tyrimus prieš mane (dokumentai įteikiami ligoninėje), agresyvi propaganda, žiniasklaidos pažeminimas ir paniekinimas, kurį jaučia mano šeima, visa tai rodo, kad kaltinimai politiškai motyvuoti. Jau net nekalbant, kokia žalą tas persekiojimas daro mano sveikatai.

 

Neringa Venckienė : “Kaltinimas man yra suklastoti ir politiškai motyvuoti“

 

Kaltinimai dėl kriminalinių nusikaltimų man keliami dėl tos suirutės, kuri kilo po mano politinių komentarų, kuriuos aš padariau po to, kai teisme buvo sužlugdyta Andriaus Ūso pedofilijos byla

Aš neva įžeidžiau teisėjų kolegiją Panevėžio apygardos teisme 2010 m. lapkričio 17 d., kalbėdama apie teismo nutartį nutraukti Andriaus Ūso bylą dėl jo mirties. Tada aš pasakiau: “Tai ne pabaiga. Aš netylėsiu. Taip viskas nesibaigs. Gal tai užtruks du ar penkis metus, tačiau viskas išplauks į dienos šviesą. Tegul jie negalvoja, kad dabar viską užglaistė, būdami kyšininkai ir gindami iškrypėlių klaną. Taip viskas nesibaigs”

 

(angl.  “It’s not the end. I will not be silent. Things will not end like this. It will take two to five years, but everything will come to daylight eventually. Let them not think that they have covered everything up now, being corrupt bribe-takers and protecting the perverts’ clan. It will not be like this.”)

Ištraukos iš mano pareiškimo pasirodė laikraščiuose, iš kurių teisėjai paėmė mažą fragmentą, ir panaudojo tai bylai dėl ‘nepagarbos teismui” sukurti. Mano komentaras buvo paimtas iš didesnio pareiškimo ir tie žodžiai buvo paimti iš konteksto specialiai tam, kad sukelti pyktį. Įžeisti visą apygardos teismą niekada nebuvo man ketinimas, ir todėl aš niekada nepasakiau nė vienos teisėjo pavardės,

 

Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nes prokuratūra nerado jokių įrodymų, kad aš būčiau padariusi nusikaltimą.

Tačiau Teisėjų tarybos pirmininkas Kryževičius 2011 m. vasario 24 d. kreipėsi dėl kaltinimų man išplėtimo ir bylos atnaujinimo, nors apskundimo terminai pagal Lietuvos įstatymus buvo seniai pasibaigę.

Ikiteisminis tyrimas buvo atnaujintas ir mane dar kartą svarstė Teisėjų etikos ir drausmės komisija. Aš manau, kad to ikiteisminio tyrimo, kuris jau buvo nutrauktas, atnaujinimas buvo politiškai motyvuotas, ypač turint omenyje tai, kad mano elgesį jau svarstė Teisėjų etikos ir drausmės komisija.

Nors Teisėjų taryba veikė greitai tam, kad man būtų pareikšti kaltinimai, tačiau ikiteisminiame tyrime jokie veiksmai nebuvo atliekami daugiau nei metus.

2012 m. gegužės 23 d., praėjus mažiau nei savaitei po mano namų šturmo, generalinis prokuroras paprašė parlamento atimti mano teisinę neliečiamybę, cituodamas mano 2010 m. lapkričio mėnesio pasisakymus apie teismą ir pabrėždamas naujus kaltinimus dėl gegužės 17 d. mano namų šturmo.

 

Kaltinimas dėl “nepagarbos teismui” buvo įtrauktas į kaltinimų sąrašą, kartu su naujais kaltinimas, neva aš priešinausi antstoliui per mano namų šturmą.

 

Aš manau, kad Teisėjų taryba kapituliavo dėl kaltinimų man dėl to, kad tarybos pirmininkas Kryževičius pasmerkė mano politinę karjerą sakydamas kad aš esu “teisinės ir politinės sistemos pūlinys ir vargas visai valstybei”.

Toks pareiškimas buvo padarytas likus dviem mėnesiams iki mano teisinės neliečiamybės svarstymo.

Kryževičiaus žodžiai niekada nebuvo paneigti, todėl galima sakyti, kad jie išreiškė visos Lietuvos valdžios nuomonę ir kad juos parėmė Lietuvos prezidentė.

Teisėjų tarybą neabejotinai paveikė Kryževičiaus žodžiai apie mane, todėl ji ir balsavo prieš mane, nes teisėjai žinojo Kryževičiaus sugebėjimą manipuliuoti teisėjų paskyrimais.

Kryževičiaus galimybė tiesiogiai iškelti arba pažeminti teisėją leidžia jam laikyti visą Tiesėjų tarybą po savo padu ir gali pasiekti tokį rezultatą, kuris reikalingas vyriausybei, ypač kai jis savo nuomonę pareiškia labai aiškiai.

2012 m. birželio 1 d. savo kabinete Kauno apygardos teisme mane aplankė teismo pirmininkas (dar vienas Grybauskaitės statytinis Nerijus Meilutis – aut. Pastaba), kuris man pranešė, kad jam skambino iš Lietuvos prezidentės kanceliarijos ir pareikalavo, kad aš atsistatydinčiau.

Atsakiau, kad neketinu atsistatydinti, tačiau po to, kai netekau teisinės neliečiamybės 2012 m. birželio 26 d., pajutau, kad nebegalėsiu toliau dirbti.

Savo atsistatydinimo laiške prezidentei Grybauskaitei parašiau, kad nebegaliu dirbti neturėdama teisinės neliečiamybės, o taip pat aprašiau korupcinę praktiką teisme, kurios liudininke buvau. O taip pat – praktikos, kaip buvo tiriama pedofilijos byla.

 

B.d.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));