Neringa Venckienė : “Paaiškėjo naujos aplinkybės, kurias buvo paneigęs Cininas, jog pas Stankūnaitę ateina Ūsas, Aidas”

neringavenckieneandd.k.w

neringavenckieneandd.k.w

 

Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos?

 

 neringavenckieneandd.k.w

 Olga Girdauskienė, mokslų daktarė, 1979 m. baigusi doktorantūros studijas Sankt-Peterburgo valstybiniame kultūros ir menų universitete, nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje Kauno apylinkės teismo teisėjo Rimanto Sipavičiaus 2016 m. rugsėjo 13 d. nuosprendžiu pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalį, tai yra siekimą paveikti nukentėjusįjį asmenį. Jai paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose. Priteista L.Stankūnaitei 8527,68 eurai. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. kolegijos, susidedančios iš teisėjų Gražvydo Poškaus, Boleslovo Kalainio ir Ernestos Montvidienės, nutartimi iš R.Sipavičiaus nuosprendžio pašalinti Olgai Girdauskienei suformuluoto kaltinimo laikotarpiai, kai buvo išvykusi aplankyti giminaičių į Rusiją ir kai gydėsi ligoninėje, kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

 Vienas iš Olgą Girdauskienę teisusiųjų – Boleslovas Kalainis, kuris savo pusbroliui Romualdui Drigotui yra sakęs, kad Garliavos byloje visi bus nuteisti, tuo jau pasirūpinta. Vėliau gynęsis ne tik žodžių, bet ir giminystės ryšių. Kai Romualdas Drigotas paviešino nuotrauką, kurioje jis sėdi prie stalo su pusbroliu, B.Kalainis nutilo. 

 Žymūs byloje buvo ne tik teisėjai, bet ir liudytojai. Be Cinino nuosprendžio ir pedofilijos bylos kai kurių dokumentų ir “etatinių” liudytojų teisėjams kitų parodymų neprireikė. Juk Klonio gatvėje buvo šimtai žmonių, bendravusių su mergaite. Liudytojas M. Kuprevičius duoda parodymus apie laikotarpį, kai Broniui Varsackiui paskelbus nutartį mergaitę perduoti L.Stankūnaitei, Klonio gatvėje buvo susirinkę ne šimtai, bet tūkstančiai žmonių. 

 Iš pedofilijos bylos pateiktas psichologų išvadas teisėjai vertino kaip įrodymą, patvirtinantį įtaką mergaitei. Psichologo 2009-08-12 išvadoje nurodoma, kad yra faktų, liudijančių D.Kedytės išgyvenimų realumą (kalbama apie jos seksualinį išnaudojimą pedofilijos byloje), nes mergaitė buvo klausinėjama kitų asmenų, užduodant atsakymą menančius klausimus. Psichologo 2009-12-01 išvadoje nurodyta, kad daugybė klausinėjimų galėjo įtakoti mergaitės pasakojamų detalių pobūdį arba gausesnį jų atsiradimą tolimesnėse apklausose. Deja, nei R.Sipavičius, nei apygardos teismo teisėjai neužsimena, kad mergaitė pedofilijos byloje buvo apklausta penkis kartus, vieną iš apklausų vykdė buvusio įtariamojo pedofilija A.Ūso surasta psichologė N.Grigutytė. Jeigu teisiama O.Girdauskienė, kodėl neteisiama prokurorė G.Ročienė, nesugebėjusi tinkamai organizuoti mažametės apklausų, neteisiami psichologai, penkis kartus ją apklausinėję? Žodžiu, psichologų išvados iš pedofilijos bylos, neturėję absoliučiai jokio ryšio su Olga Girdauskiene, pritaikytos jai, neva dariusiai įtaką mergaitei.

 Vitalijus Keršis apklaustas liudytoju parodė, kad O.Girdauskienė po striuke ar kažkokiu audeklu palįsdavo su mergaite, kažką šnabždėdavo. 

 Loreta Kraujutaitienė parodė, kad Kraujutaitienės dukra jai padavė ledų maišą ir pasakė išsirinkti. Mergaitė įtariai pasižiūrėjo į mamą (Stankūnaitę), į ledus ir paklausė: “O kas čia yra?”. Kraujutaitienės dukra pasakė, kad tai yra ledai, kad juos valgome. Ji vėl įtariai pasižiūrėjo. Tada Kraujutaitienė pasakė, kad tai yra valgomi ledai. Tada mergaitė pradėjo pasakoti, kad ji pas senelius ledų nevalgydavo, tai ji nežino, kas yra tie ledai. Kraujutaitienei ir jos vaikams tai buvo labai keista. 

 Liudytoja Asta Kuznecovaitė parodė, kad ji pažįsta Egidijų Motiejūną (prašiusį išteisinti A.Ūsą dėl pedofilijos), jam pasakė, kad ji gali paliudyti šioje byloje, nes ji matė, kaip mergaitė buvo dresiruojama. 

 Liudytojas Marius Kuprevičius parodė, kad užmetus antklodę vaikui ant galvos, būnant kieme, pati Olga Girdauskienė pakišo savo galvą. Priėjęs arčiau, išgirdo apie pedofilus.

 Liudytoja Evelina Talaitienė (Vaiko teisių apsaugos darbuotoja, 2012 m. gegužės 17 d. atnešusi anklodę mesti vaikui ant galvos) parodė, kad tuose namuose kalbos visada būdavo apie pedofiliją, apie Stankūnaitę, apie draugus pedofilus. 

 Liudytoja Gražina Didžbalienė (Vaiko teisių apsaugos darbuotoja, 2012 m. gegužės 17 d. plėšusi vaikui rankas) parodė, kad tarp Olgos Girdauskienės ir Deimantės Kedytės pokalbiai daugiausiai būdavo buitiniai. 

 Baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis).

 Šiaulių apygardos teismo teisėjų kolegija (nuosprendžio 18 lapas, 8.2 punktas) rašo, kad atlikusi įrodymų tyrimą ir įvertinusi byloje surinktų ir pirmosios instancijos teismo ištirtų įrodymų visumą, sprendžia, kad nukentėjusiosios D.Stankūnaitės ir jos atstovės pagal įstatymą L.Stankūnaitės, liudytojų M.Kuprevičiaus, V.Keršio, A.Kuznecovaitės, L.Kraujutaitienės, E.Talailienės, G.Didžbalienės parodymai iš esmės sutampa, patvirtina vieni kitus bei yra visiškai patvirtinti kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais, todėl juos atmesti ar vertinti kritiškai, kaip siūlo daryti gynėjas, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

 Teismas remiasi “etatinių” liudytojų, tarp jų ir “savanorės” A.Kuznecovaitės parodymais, namuose darytais įrašais, tačiau iš įrašų išrenka atskirus padrikus žodžius, neva patvirtinančius Olgos Girdauskienės kaltę. Tad jeigu buvo daryti įrašai namuose, iš kurių aišku, kad Olga Girdauskienė siekė paveikti mažametę, nesurantama kodėl nei prokurorė Lina Gudonienė, nei teisėjai necituoja vientisų pokalbių, bet kaltinamajame akte ir nuosprendyje rašo atskirus padrikus žodžius, kurie neturi reikšmės bendrame kontekste. Žinant visa tekstą, būtų aišku, kad Olga Girdauskienė jokio poveikio mažametei nedarė.

 Kodėl taip buvo daroma? Todėl, kad mergaitės niekas nemokė ir jai įtakos nedarė. Deja, teismas neva remiasi mažametės parodymais, duotais šioje byloje, tačiau taip pat išrenka atskirus žodžius ir sakinius. Mergaitė 2014 m. spalio 14 d. apklausoje nurodo, kad močiutė vežė kažkur prie miško, Skučienė yra senelių draugė, diedukas Kedys su savo diržu jai trenkė per veidą

 

Kedzio

 Nei vienam teisėjui nekilo minčių, kaip galėjo vežti į mišką gąsdinti močiutė, kuri nevairuoja automobilio. Diedukas, kuris musės nėra nuskriaudęs, ant kurio kelių sėdinčią ir apsikabinusią anūkę, matė žmonės, ją mušė? Normalus sveiko proto žmogus, perskaitęs tokius vaiko parodymus, suabejotų, kad kažkas vyksta vaikui gyvenant su L.Stankūnaite. Deja, nei prokurorei, nei teisėjams nebuvo įdomūs vaiko parodymai 2014 m. spalio 14 d., gyvenant su L.Stankūnaite, matantis su G.Černiausku, apklausoje (lapas 5): “Žodžiai Aidas, Ūsas yra man girdėti. Tai tie vyrai, kurie buvo su mano mama. Tie vyrai gulėdavo ir liepė…”. Tai kaip suprasti: Aidas, Ūsas gulėjo pas mamą? Juk Cininas nusprendė, kad nieko nebuvo. 

 Pažymėtina, kad ši apklausa buvo vykdoma tris valandas ir mergaitė visa tą laiką verkė. Apklausą ikiteisminio tyrimo metu vykdęs teisėjas Aurelijus Rauckis leido advokatui Gintarui Černiauskui paskambinti mergaitei ir su ja pasikalbėti. Pirmiausia G.Černiauskas praneša jai, kad jis yra šalia, viskas bus gerai, šaunuolė. Pasako jai, kad paskui pasimatys. 

 Susipažinus su nuosprendžiu, aišku, kad nėra jokių įrodymų dėl Olgos Girdauskienės kaltės, bet daugybė pagrindų kelti baužiamąsias bylas dėl melagingų parodymų liudytojams, o Cinino išnagrinėtą baudžiamąją bylą atnaujinti, nes paaiškėjo naujos aplinkybės, kurias buvo paneigęs Cininas, jog pas Stankūnaitę ateina Ūsas, Aidas. Cininas nusprendė, kad mergaitės smegenys yra išplautos. O šiuo metu jai būnant su L.Stankūnaite jau neišplautos? Neišplautos toje apklausos dalyje, kai kalba apie O.Girdauskienę, bet išplautos, kai kalba apie Ūsą ir kitus, ateinančius ir gulinčius pas motiną…?

 Pedofilijos byla buvo vieša. Dėl ko šios bylos posėdžiai buvo uždari. Tam, kad nuslėpti visą šį absurdiškumą, nesąmoningumą?

 Perskaičius nuosprendį, pasidaro šlykštu. Iki ko nusiritę L.Stankūnaitė, G.Černiauskas, liudytojai? Ar jie dar turi kažkiek sąžinės ir garbės? Iki ko nusiritus teisėsauga, jeigu byloje tik “etatiniai” liudytojai ir “savanorė” “Lietuvos ryto” atstovė A.Kuznecovaitė?

 Jeigu galima seksualiai išnaudoti vaikus ir ginti pedofilus, tai ką reiškia meluoti? Ar tokiems dar yra kas nors švento?

 Kas dar įdomu šiame nuosprendyje? Advokatai G.Černiauskas ir E.Grigaravičius pateikė teismui kvitus net ir dėl keleto centų už automobilio stovėjimo paslaugas apmokėti. Štai toks Černiausko ir Grigaravičiaus taupumas. Bendra atstovavimo išlaidų suma 3527,68 eurų. Kas sumokėjo už atstovavimą: L.Stankūnaitė, kuri turbūt savo gyvenime nedirbo ir nedirbs, ar tas asmuo, apie kurį G.Černiauskas kalbėjo televizijoje, kad jis moka jam už L.Stankūnaitę? Su kuo susijęs tas asmuo? Su Ūsu, Furmanavičium…?

 “Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai,  nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pasipūtę, pagyrūnai, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nedorėliai,  nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintys malonumus negu Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių! “ (Naujasis Testamentas. Timotiejus 3:1-5).

 Ar nereikia saugotis tokių kaip Keršis, Kuznecovaitė, Stankūnaitė, Černiauskas ir kiti “etatiniai” su pedofilija susijusiose bylose?

 Tiesa paversta melu, o melas – tiesa. Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos?

 

 Prašau Lietuvos žmonių padėti Olgai Girdauskienei sumokėti pinigus L.Stankūnaitei. 

 Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22, Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

 

 

 

             Neringa Venckienė

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));