Neringa Venckienė : CŽV kalėjimas Lietuvoje. Milijonais dolerių „parodytas dėkingumas“

adamsius

adamsius

CŽV kalėjimas Lietuvoje. Milijonais dolerių „parodytas dėkingumas“
III dalis.
CŽV kalėjimas Lietuvoje – tai ne tik Lietuvos pareigūnų slapti sandoriai, melagingas neigimas apie jo egzistavimą, ne tik tragiškas žmonių kankinimas, taikyta psichinė ir fizinė prievarta, bet ir labai labai dideli pinigai.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pralaimėjusi bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme, dar nėra išvertusi iš anglų kalbos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo byloje ABU ZUBAYDAH prieš LIETUVĄ. Trejų metų šiam darbui neužteko. Teismo sprendimą, mokantiems anglų kalbą, galima perskaityti internete. Tai galimybė įsitikinti dėl grubių žmogaus teisių pažeidimų, valdant Lietuvą Valdui Adamkui.
Netikite Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu dėl slaptų CŽV kalėjimų? Tada skaitykite pačių amerikiečių tyrimą ir JAV Senato komiteto 2014 m. ataskaitą dėl CŽV kalėjimų. Abejonių neliks, kad tokie kalėjimai veikė, vienas iš jų – Lietuvoje.
Kas turėjo materialios naudos iš viso to?
Skaitome sprendimą.
EŽTT sprendime, bylos lapas 59-60, nurodyta: „CŽV pasiūlė milijonus dolerių (skaičius užjuodytas) „parodyti dėkingumą“ už paramą programai… CŽV sukūrė kompleksinius mechanizmus aprūpinti milijonais dolerių“.
Už ką parodyti dėkingumą? Už leidimą statyti kalėjimą? Už leidimą kankinti?
JAV Senato komiteto 2014 m. ataskaitoje dėl CŽV kalėjimų nurodyta, kad CŽV skyrė milijonus dolerių grynaisiais tų šalių pareigūnams.
JAV ataskaitoje ir EŽTT sprendime „parodyto dėkingumo“ sumos už leidimus steigti kalėjimą ir jame kankinti užjuodytos, tačiau skaičiuojamos milijonais.
Kas tokie davė leidimą CŽV kalėjimui Lietuvoje ir kas ėmė tuos milijonus dolerių iš JAV?
Į kieno kišenes suplaukė tie kyšiams skirti pinigai?
Spaudoje buvo rašyta, kad vienas iš tyrime minimų veikėjų, buvęs VSD direktoriaus pavaduotojas Darius Jurgelevičius, kuris už pustrečio milijono litų Gruzijoje nusipirko televiziją. Kitas pavaduotojas Dainius Dabašinskas atidarė lobisto kontorą.
Ar doleriai plaukė Valdui Adamkui, nežinoma.
Tikslių pavardžių, ėmusius kyšius iš JAV pareigūnų, mes nežinome iki šiol. Deja, EŽTT sprendimas ir JAV Senato ataskaita patvirtina, kad amerikiečiai kyšiams Lietuvoje išleido milijonus dolerių.
EŽTT sprendimas:
JAV Senato ataskaita:
https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/1376749/cia-detention-and-interrogation-report.pdf?fbclid=IwAR2tDnCoK5WajgLrW8OXGcdP6MbgRBaAmFJlqSmU6BmaiBnxzxBvvYG5Hck
Facebook komentarai
});}(jQuery));