Neringa Venckienė bus grąžinta į Lietuvą, motina bijo dėl jos gyvybės ir prarado viltį dėl prezidento G.Nausėdos (pildoma)

KarolisVenckus

KarolisVenckus

Neringa Venckienė bus grąžinta į Lietuvą, motina bijo dėl jos gyvybės

Neringos Venckienės motina Laima Kedienė šiandien patvirtino žinią, kad JAV apeliacinis teismas atmetė N.Venckienės skundą dėl ekstradicijos į Lietuvą ir kad N.Venckienė bus gražinta į Lietuvą.

 

KarolisVenckus

Karolis Venckus : „Tiems kurie seka mano mamos istorija: Prieš pora dienų Čikagos teismas atmetė mano mamos skundą sustabdyti jos ekstradiciją į Lietuvą. Viena iš pagrindinių priežasčių tai yra Lietuvos vyriausybės pateikti melagingi „įrodymai” ir pasenęs JAV ekstradicijos įstatymas kuris neleidžia mano mamai net pateikti priešingų įrodymų arba argumentuoti politinę bylos esmę. Bet norėčiau užakcentuoti, kad kova nebaigta ne tik Lietuvoje bet ir JAV. Tiesa visados iškyla į dienos šviesą”.

 

Šią žinią močiutei perdavė N.Venckienės sūnus Karolis, gyvenatis Čikagoje su motina.

 

Klanas

Laima Kėdienė atsakė į LL klausimus:

Girdėjau, yra naujienų iš JAV?

– Man vakar vakare paskambino Karolis (N.Venckienės sūnus – aut. pastaba), ir pranešė, kad jam skambino žurnalustas iš AP (Assosiated Press agentūros), ir pranešė, kad teismas jau priėmė sprendimą dėl Neringos ekstradicijos, ir nusprendė, kad ją reikia gražinti į Lietuvą. Paklausiau, ar tai reiškia, kad ją tuoj parvež, tai Karolis pasakė, kad dar ne, nes ji dar gali skųstis į JAV Aukščiausiąjį teismą ir tai matyt darys.

Nes kol kas JAV teismų sistemoje Pacer nėra jokių įrašų apie N.Venckienės ektradiciją?

– Karolis man vakar skambino ir tai pranešė, o pas jį atvažiavęs yra jo tėvas (Aidas Venckus, su kuriuo Neringa išsiskyrė dar prieš emigruodama į JAV). Karolis sakė, kad tai sužinojęs, jis tyčia parašė facebooke, ar Lietuvos valdžia tikrai nori, kad Venckienė grįžtų į Lietuvą, ir čia vadovautų rinkimams į Seimą. Juk Neringa yra nieko nepadariusi, už ką ją kalėjime laiko jau beveik pusantrų metų?. Už ką ją teis? Juk ji nieko nėra padariusi, o bylų Lietuva jai yra prikūrusi iš nieko. Tačiau jūs matote, kad niekas  nesikeičia, juk jūms iš pradžių irgi leido Nausėdai užduoti klausimus, o dabar jau nebe. Tai ką jis padarė?

Na taip, tačiau dar turėkite vilties, kad prezidentas geras, tik jo patarėjai blogi. Nors prezidentas per vieną dieną visus tuos teisėjus (kurie teisė Kedžių šeimą už „nieką” – pvz., anūkės tvirkinimą – aut pastaba) iš apygardos teismo perkėlė į apeliacinį teismą be jokių svarstymo ir diskusijų su visuomene.

– Nes aš kažkodėl galvojau, kad kai JAV atidėjo Neringos politinio prieglobsčio svarstymą trims metams, tai aš tikėjausi, kad jai leis pasilikti JAV. O kaip jūms atrodo, ko tas Pašilis važiavo į JAV? Atesit, į kažkokius kursus. Tai kodėl niekas neparašo, į kokius kursus jis važiavo. Manau, kad gal jis ten važiavo užtikrinti, kad Neringa būtų sugražinta. Nors man tarodo, kad visi jie ten lindo dėl tos pačios priežasties – ir tas Pavilionis, ir Linkevičius. Lindo, lindo, ir padarė, kas reikia. Nes aš kai su Neringa kalbėjau telefonu, tai ji taip sakė, kad neliks gyventi JAV , nes JAV yra tokia pati, kaip ir Lietuva.

Taip sakė Neringa?

– Taip, ji man taip sakė, kad neliks gyventi JAV net jeigu jai ir būtų leista. Ji sakė, kad negyvens nei JAV, nei Lietuvoje, tačiau apie Ameriką kalbėjo labai liūdnai – net teisme viskas tampa aišku, pateikiami visi įrodymai, kad ji yra persekiojama Lietuvoje, tačua viskas ignoruojama – matote, ją gražina į Lietuvą. Aš pora kartų su ja kalbėjau telefonu, tai Neringa sakė, kad JAV nieko nesiskiria nuo Lietuvos. 

O kaip ji jaučiasi, ką dar sakė?

– Ji juačiasi neblogai, nes Karolis sakė, kad mama geriau jaučiasi už jį. Gal aš ir nesakiau, kad Karolis dėl šių įvykių labai išgyvena, jį keturis kartus buvo ištikęs nervinis šokas, vieną kartą vos nenumirė. Buvo pas daktarus, geria vaistus, ir tie priepuoliai jau mėnesį nesikartoja. Vieną kartą ėjo gatvėje su draugu ir nukrito – kvietė greitąją pagalbą. Anūkas pasakojo, kad neatgauna kvapo, atrodo, kad širdis iššoks iš krūtinės. Tai sužinojęs, į Čikagą nuvažiavo Karolio tėvas Aidas Venckus, gyvens su sūnumi tris savaites. Žodžiu, vien blogos žinios, tačiau jau mes kaip ir susitaikę su ta padėtimi – kur jau čia dingti? Tik dabar aš bijau, kad Neringą gali nužudyti, nes atrodo, kad tai jų vienintelis tikslas. Nes ir Neringėlė, ir Karolis sako, kad jau visas pasaulis žino apie tą pedofilijos istoriją Lietuvoje, jau yra sukurti filmai apie Drąsių. Yra tokia latvių žurnalistė, kuri atvažiuodavo į Garliavą, kūrė reportažus, ir ji visą savo medžiagą perdavė viena šgarsiam švedų prodiuseriui, kuris dabar stato dokumentinį filmą apie šią istoriją. Tas prodiuseris labai garsus, jo filmai pelnę daug apdovanojimų. Tas švedas buvo du kartus nuvažiavęs į JAV pas Karolį, ir kiek žinau, labai norėtų susitikti pasikalbėti su advokatu Černiausku. 

O nerašėte laiškų prezidentui Nausėdai, nebandėte su juo susitikti?

– Nieko kol kas nerašėme, nes tik savaitė praėjo. Tačiau aš kažkodėl dėl jo jau nebeturiu vilties. Kol kas turiu vilčių tik dėl Dievo.

– Nepasiduokite, nes žmonės jūsų pusėje?

– Aš tik bijau vieno dalyko – Neringa neprapuls, ir aišku, kad Lietuvoje ji negalėtų gyventi, tačiau aš tik bijau, kad ją veždami namo ar vėliau gali nužudyti. Prašiau Karolio, kad jis prašytų amerikiečių skirti jai apsaugą, jeigu ją vež į Lietuvą. nes čia negali nieko tikėtis.  

 

Prezidentui Gitanui Nausėdai – pareiškimas dėl masinių prokuratūros ir teismų klastočių Garliavos pedofilijos byloje

 

Nausedos

 

Kreipiausi į generalinę prokuratūrą dėl labai sunkių nusikaltimų dengimo Vilniaus apygardos prokuratūroje, nuolatinio dokumentų klastojimo ir kitų nusikaltimų. Gavau atsakymą Nr. , kad nepadaryta jokia nusikalstama veikla, tačiau prokuratūra nepasisakė nė dėl vieno iš mano išvardintų nusikaltimų.

Todėl šis sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas.

Skunde nurodžiau, kad prokuratūra jau seniai dengia labai sunkius nusikaltimus, bando visomis teisinėmis manipuliacijomis neatlikti savo pareigos. Prokuratūrai sąmoningai priiminėja neskundžiamus raštus, žinodami, kad tokių raštų aš negalėsiu skųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui, ir visaip išsisukinėja nuo savo tiesioginės veiklos ir pareigos – tirti labai sunkius nusikaltimus. Tai yra sąmoninga nusikalstama prokuratūros veikla, kuri kažkada turi būti įvertinta, nes tokia veikla atitinka BK straipsnį tarnybos pareigų neatlikimas.

Prašiau atnaujinti vadinamąją Garliavos pedofilijos bylą, o taip pat ikiteisminį tyrimą dėl keturių žmonių – Jono Furmanavičiaus, Violetos Naruševičienės, Drąsiaus Kedžio, Andriaus Ūso nužudymų ir kitų labai sunkių nusikaltimų, kuriuos sąmoningai ir tyčia pridengė prokuratūra.

Nurodžiau tokias aplinkybes:

Minėtoje pedofilijos byloje prokuratūra sąmoningai klastojo bylos įrodymus, norėdama padėti išvengi atsakomybės sunkius nusikaltimus – mažamečių seksualinį prievartavimą – padariusiems asmenims.  „Laisvo laikraščio“ redakcijos turimi dokumentai patvirtina, kad generalinės prokuratūros prokurorai tyčia ir sąmoningai klastojo vadinamosios pedofilijos bylos įrodymus. Lygiai tą patį darė i visų pakopų teismai – sąmoningai rašė į savo nutartis žinomai melagingus duomenis. Tai prokurorų ir teisėjų piktnaudžiavimas, slepiant labai sunkius nusikaltimus – žmonių nužudymus ir mažamečių prievartavimą.  Mažamečių vaikų seksualinį prievartavimą rodo, kad tiek teismuose ir prokuratūroje dirba labai galinga nusikalstama grupuotė, kurios nusikaltimus iki šiol dengia vadinamoji „teisėsauga“.

Todėl pateikiu faktus, kurie rodo, kaip prokuratūra ir teismai sąmoningai klastojo šios bylos įrodymus, siekdami paslėpti labai sunkius nusikaltimus įvykdžiusius asmenis:

  1. Šios bylos tyrimui vadovavęs toks prokuroras R.Šileika savo nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl dviejų mažamečių – Deimantės Kedytės ir Orintos Naruševičiūtės prievartavimo nurodo, kad neva „ekspertizė parodė, kad O.N. storoji žarna buvo išplatėjusi dėl to, kad mergaitė sirgo liga“. Tačiau iš tikrųjų profesoriaus Bagzevičiaus išvadoje buvo parašyta, kad „storosios žarnos išplatėjimą galėjo sąlygoti veikimas kietu buku daiktu“. Tačiau prokuroras nurodė, kad auka pati sirgo kažkokia liga, todėl nelaikė išmatų, ir sulaukusi dešimties metų mergaitė vis dar vaikščiojo su pamperus. Tokia prokuroro išvada prieštaravo visiems bylos įrodymams, tačiau teismas ją priėmė kaip įrodymą, kad „jokios pedofilijos nebuvo“. Todėl prašau pateikti man jau minėtą prof. Bagzevičiaus medicininę išvadą, o taip pat kitas byloje minimas medicinines išvadas.
  2. Apklausiant liudytoja N.Venckienę, ji atsakė, kad tikrai Deimantė pasakojo, kad jos pusseserę  Orintą prievartavo. „Jai dažniausiai kišdavo „sysalą“ į užpakalį. Dar Venckienė atsiminė, kad Deimantė pasakojo, kad ir Jonas jai kišdavo, Orinta verkdavo, o Laima Stankūnaitė ir Violeta Naruševičienė viską matydavo.  Tai aiškus mažamečių vaikų prievartavimas, tačiau prokuratūra net nepateikė kaltinimų Violetai Naruševičienei, o vienintelę nukentėjusios Orintos Naruševičiūtės apklausą vykdė kartu su jos motina, kuri matyt ir pelnėsi ir savo dukros pardavinėjimo pedofilams. Tai aiškus BPK pažeidimas, kai nukentėjęs vaikas apklausiamas kartu su galimai ją pardavinėjusią motina, ir tada vaikas paneigia, kad buvo prievartaujamas. Prokuratūra specialiai netyrė O.Naruševičiūtės prievartavimo bylos, nes suprato, kad su tokiais įrodymais – medicinos ekspertai net praėjus metams po prievartavimo nurodė, kad mergaitės storoji žarna galėjo būti veikiama „kietu buku daiktu“, ir todėl nelaikė išmatų – nepavyks numarinti šios bylos. Prašau pateikti visus Deimantės Kedytės ir Orintos Naruševičiūtės apklausos šioje byloje protokolus. Jie įrodo, kad pedofilija tikrai buvo.
  3. Panevėžio apygardos teismo kolegija (teisėjai Eligijus Gladutis, Bronė Vidzėnienė ir Arnoldas Šukaitis), pirminkaujama šiuo metu Aukščiausiame teisme dirbančio teisėjo E.Gladučio, 2010 m. nutraukė vadinamąją Garliavos pedofilijos bylą ir nurodė, kad „kad išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu gautus A Ūso, V. Naruševičienės, L Stankūnaitės ir J. Furmanavičiaus telefoninių pokalbių duomenis, nebuvo nė vieno tiesioginio ar per kitus asmenis kontakto telefonu, kuris leistų teigti buvus ryšį tarp nurodytų asmenų ir J. Furmanavičiaus“. Tačiau tokių pokalbių išklotinių minėtoje byloje apskritai nebuvo, todėl teismo kolegija negalėjo analizuoti to, ko nebuvo byloje. Prašau pateikti minėtą Panevėžio apygardos teismo nutartį.
  4. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 3 d. nutartyje nurodyta, kad išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu gautus A Ūso, V. Naruševičienės, L Stankūnaitės ir J. Furmanavičiaus telefoninių pokalbių duomenis, nebuvo nė vieno tiesioginio ar per kitus asmenis kontakto telefonu, kuris leistų teigti buvus ryšį tarp nurodytų asmenų ir J. Furmanavičiaus. Prašau pateikti visus šio teismo išanalizuotus telefonų pokalbius ir jų išklotines. Panevėžio apygardos teisme prokuroras R.Šileika sakė, kad – telefoninių pokalbių išklotinių buvo šeši tomai.
  5. Vilniaus apygardos teismo kolegija, pirmininkaujama Audriaus Cinino, visiškai išteisino pedofilijos bylos įtariamąjį Audrių Ūsą, net neapklaususi nukentėjusios Deimantės Kedytės, o A.Cininas, pats sugalvojo, kad „mergaitės atmintis ištrinta“. Tai šiurkštūs BPK pažeidimai, padaryti specialiai tam, kad numarinti pedofilijos bylos tyrimą. PO šio sprendimo teisėjas A.Cininas taip pat prezidentės rūpesčiu buvo paskirtas į Vilniaus apygardos teismą. Iki šiol ši nutartis man nepateikta – reikalauju ją pateikti.
  6. Kėdainių rajono teismo teisėjas Bronius Varsackis viešai aiškindamas tokios nutarties (skubiai gražinti Deimantę jos motinai, kuri tuo metu buvo įtariama savadavimu) priėmimo motyvus. sakė, kad jis ¡rodymus tyrė keletą kartu, kai kuriuos – dešimt kartu. Taip pat sakė, kad perskaičius psichologo išvadas, jam pasidarė aišku, kad vaikas turi augti su motina. Tačiau B. Varsackio 2010 m. gegužės 14 d. nutartyje nurodyta, kad nutraukdamas civilinę byla, teismas netiria ir nenagrinėja įrodymu. Nutartyje iš viso nieko nėra pasisakyta apie psichologų, socialinių darbuotojų išvadas. Taigi teisėjas, neištyręs įrodymų, parengiamajame teismo posėdyje nutraukęs bylą, neturėjo teisės vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su motina L. Stankūnaite. Prašau pateikti minėtą teisėjo Varsackio nutartį.

Dėl visų minėtų mano prašymų prokurorė Kryževičienė ir prokuroras Eugenijus Papučka man atrašė „raštais dėl skundo“, o ne skundžiamomis nutartimis.

Pirmojo skyriaus prokurorė J. J. Kryževičienė 2019- 04-19 priėmė nutarimą atmesti prašymą papildyti tyrimą. Minėtame nutarime nurodyta, kad teismo nuosprendžiu nustatytos aplinkybės pakartotinai nenustatinėjamos, todėl nėra pagrindo tenkinti A. Drižiaus minėtą prašymą ir pateikti jam prašomus teismų sprendimus ar bylų duomenis. Nurodė, kad šis nutarimas neužkerta kelio analogišką prašymą teikti teismui teisminio nagrinėjimo metu, ir kad man neva buvo išaiškinta, kad prokurorės nutarimas atmesti prašymą papildyti tyrimą vadovaujantis LR BPK 218 str. 5 d., yra neskundžiamas.

2019-04-23 skunde dėl prokurorės J. J. Kryževičienės 2019-04-19 nutarimo nurodžiau, kad  J. J. Kryževičienė paliko mano skundą nenagrinėtu ir nieko nepasisakė nei dėl mano prašymų, nei dėl esminių šios bylos aplinkybių – tiek prokuratūra, tiek ir teismai sąmoningai suklastojo savo nutartis šiose byloje, įrašydami žinomai melagingus duomenis. Pvz., Panevėžio apygardos teismas, nutraukdamas pedofilijos bylos tyrimą, nurodė melaginguos duomenis, kad teisėjai išnagrinėjo telefoninius pokalbius, nors iš tikrųjų  byloje jie teismui nebuvo pateikti. Lygiai taip pat prokurorai žinomai melagingai nurodė, kad Orinta Naruševičiūtė nebuvo prievartaujama analiniu būdu, nors tai paliudijo kita auka – Deimantė Kedytė. Nors medicinos ekspertizė nurodė, kad O.Naruševičiūtės „sveikatos sutrikimai, susiję su išmatų nelaikymu, susiję su tuo, kad jos storoji žarna galėjo būti veikiama kietu buku daiktu“. Tačiau prokuratūra, užuot ištirusi šį sunkų nusikaltimą prieš vaiką, suklastoja savo nutartį, nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą nurodo, kad neva O.Naruševičiūtės sveikatos problemos kilo dėl jos ligos. Tačiau byloje jokių duomenų apie tai, kad mergaitė iki prievartavimo sirgtų kokiomis nors ligomis nėra, todėl prokuratūra, sąmoningai suklastodama nutartį, pati tampa nusikaltimo bendrininke.

Nei prokurorai Kryževičienė, nei Papučka nieko nepasisako dėl minėtų aplinkybių tačiau toliau tęsia sunkią nusikalstamą veiklą ir toliau slapsto asmenis, kaltus dėl sunkių nusikaltimų – vaikų  lytinio prievartavimo ir keturių asmenų nužudymo dengimą, ir atkakliai atsisako tirti šiuos nusikaltimus.

Prokurorų nusikalstamas neveikimas ir įrodymų ignoravimas

Neringa Venckienė nurodė tokias aplinkybes apie tai, kaip prokuratūra klastojo pedofilijos bylą : „Gal būtent toks prokurorų NEVEIKIMAS turėtų būti siejamas su taip dažnai minimu jų įsitikinimu, kad mergaitės prisiminimai ilgainiui turi silpti, tai yra stokoti tikslumo bei nuoseklumo?

Gal būtent dėl šios priežasties buvo tiek laiko vilkinama atlikti nurodytą procesinį veiksmą, viliantis, kad mažametė užmirš ją seksualiai išnaudojusius asmenis. Ikiteisminį tyrimą atlikusių prokurorų elgesys šioje situacijoje logiškai nepaaiškinamas, kadangi, kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagos – krūvos formalių atsakymų į D. Kedžio prašymus atlikti galimų įtariamųjų atpažinimą, beveik metus laiko buvo teigiama, kad atlikti įtariamojo A. Ūso atpažinimą nesą jokio pagrindo, nes ikiteisminio tyrimo duomenys neginčijamai patvirtina, kad mažametė su juo yra pažįstama, kadangi jis yra jos krikšto tėvas.

Kodėl ši aplinkybė pasikeitė beveik po metų nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, tai yra 2009-10-23 ir kodėl nurodytą dieną prokurorui R. Šileikai atsirado būtinybė parodyti nukentėjusiajai atpažinti įtariamąjį A. Ūsą, parodant jo fotonuotrauką su ūsais? Nors prieš tai R. Šileika ne vieną kartą teigė, kad tokio procesinio veiksmo atlikti nereikia (iš skundžiamų nutarimų tai visiškai neaišku). Tai leidžia daryti pagrįstas išvadas apie ikiteisminio tyrimo šališkumą, neišsamumą, nenuoseklumą bei netinkamą jo atlikimą ir organizavimą.

Nutarimuose tiek prokuroras R. Šileika, tiek ir Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas B. Maculevičius nurodo, kad ikiteisminio tyrimo metu negauta jokių duomenų apie galimą antros mergaitės seksualinę prievartą ir V.Naruševičienės bendrininkavimą tvirkinant bei seksualiai prievartaujant mažametes. Tai, jų manymu, leidžia abejoti ir pirmosios nukentėjusios mergaitės parodymų išsamumu.

Akivaizdu, jog tokios skundžiamų procesinių sprendimų išvados aiškiai nepagrįstos, kadangi, darant tokias išvadas, visiškai nebuvo vadovautasi mažametės nukentėjusios D.Kedžio dukrelės parodymais, o taip pat liudytojų L. Kedienės, D. Kedžio, N. Venckienės, V. A. Kedžio, O. Girdauskienės parodymais bei duomenimis, gautais atliekant L. Stankūnaitės ir A. Ūso tyrimą poligrafu. Būtent šio tyrimo metu užfiksuota abiejų nurodytų asmenų reakcija neigiant iš esmės tas pačias aplinkybes, susijusias su kitos mergaitės tvirkinimu bei galimu seksualiniu prievartavimu ir V. Naruševičienės dalyvavimą tame procese.

Gauti duomenys nebuvo palyginti su kitais ikiteisminio tyrimo duomenimis (mergaitės apklausų ir jos pasakojimų metu užfiksuotomis aplinkybėmis, liudytojų parodymais ir kt.), o ikiteisminis tyrimas dėl galimų nusikalstamų veikų kitos mažametės atžvilgiu atliktas neišsamiai ir netinkamai, o tai, be abejo, sudarė sąlygas priimti aiškiai neteisėtus ir nepagrįstus nutarimus.

Kaip matyti iš byloje esančios antrosios mergaitės 2009 m. balandžio 22 d. apklausos, atliktos Kauno apskrities VPK Vaiko apklausos kambaryje, šios apklausos metu, patalpoje, kurioje psichologė S. Dirvelytė kalbėjosi su Rita (vardas pakeistas), betarpiškai dalyvavo ir mergaitės motina V. Naruševičienė, nors ikiteisminio tyrimo medžiagoje yra pakankamai duomenų, leidžiančių ją įtarti bendrininkavus tvirkinant ir seksualiai prievartaujant dvi mergaites (171., b.l. 1-15).

Kieno nurodymu V. Naruševičienė buvo vaiko apklausos patalpoje, atliekant antrosios mergaitės apklausą? Tai visiškai neaišku, tačiau akivaizdu, kad ši aplinkybė turėjo tiesioginės įtakos antrosios nukentėjusiosios parodymų išsamumui. Kodėl ikiteisminio tyrimo metu, penkis kartus apklausiant mažametę D.Kedytę, nei vienoje iš jos apklausų nebuvo leista dalyvauti jos įstatyminiams atstovams? Tai irgi visiškai neaišku.

Priimant skundžiamus nutarimus, prokurorai R. Šileika ir B. Maculevičius besąlygiškai vadovavosi vienintelės apklausos metu duotais antrosios mergaitės parodymais, laikydami, kad jie yra nuoseklūs ir nekeliantys jokių abejonių, nors tai akivaizdžiai neatitinka faktinių aplinkybių!..

Antrosios mergaitės išgyvenimai

Susipažinus su minimos apklausos stenograma akivaizdu, kad jos metu antroji mergaitė liudijo, kad Andrių (Ūsą) matė tik vieną kartą (17, b.1.9), ką, beje, savo apklausoje nurodo ir L. Stankūnaitė. Toliau mergaitė pasakoja: „Andrius mergaitei (Drąsiaus Kedžio dukrai) nupirkdavo žaisliukų, vienąkart nupirko tokį namelį, nupirko baldus Barbei. Nu jisai vis pirkdavo jai visko. Kartais abiem po čiulpinuką: vieną – man, kitą-jai (Drąsiaus Kedžio dukrelei) “.

Į psichologės klausimą, ar Andrius (Ūsas) kada nors svečiuose būdavo pas Laimutę (Stankūnaitę), kada jos būdavo kartu su pussesere, Rita atsakė: „Kartais. Nu, jisai daugiausia kaip būna… nu vieną kartą mačiau per krikštynas juos, jį vien, jį mačiau. Diena tada buvo, krikštynos tada buvo. Jisai, kai baigėsi tos, tie krikštynai, tada jisai išvažiavo. Nu nuvežė tada Laimutę, ją (D. Kedžio dukrelę) “.

Vėliau mergaitė, kalbėdama apie Andrių Ūsą, pasakė: .Andrius nebuvo likęs miegot pas Laimutę, fui, man tai iis nelabai toks geras“. Jai jisai nepatinka, tiktai nebent jisai jos (D. Kedžio dukrelės) draugas, o Linas (L. Stankūnaitės draugas) yra jos draugas, Andrius negražus, baisus labai, storas (17 t., b.1.10). Akivaizdu, kad toks A. Ūso apibūdinimas sutampa su D. Kedžio dukrelės išdėstytu jo apibūdinimu.

Mergaitė pasakoja, kur Andrius pirkdavo čiulpinukus, nežino: „Jis atvažiuodavo ir tada duodavo. Jisai, kai atvažiuodavo, vaišindavo kažkuo. Bet kartais, kai atvažiuodavo, tai nieko neduodavo“.

Psichologės klausiama, kiek kartų matė A. Ūsą, Rita atsakė: ..Du tik“ (17 t., b.l. 11). Vėliau mergaitė pasakoja: „Atėjęs Andrius pašneka su Laimute, pašneka su ja (D. Kedžio dukrele). Su ja. Rita, jis nekalbėdavo. Jai jis – ne draugas. Jis tik su ja (D. Kedžio dukrele) kalba, o su ja visai ne“ (17 t., b.l. 12).

Į psichologės klausimą, ar Andrius nėra ką nors kada nors padaręs, kad jai būtų nemalonu, mergaitė atsako: ..Ne. to nebuvo ir nebus“ (17 t., b.l. 13). Kalbėdama apie A. Ūsą, Rita pasakė, kad ,jisai elgėsi, kaip nepažįstama aš jam“ (17 t., b.l. 14). Vertinant šiuos mažametės paaiškinimus, akivaizdu, kad antroji mergaitė savo pasakojimuose, kalbėdama apie Andriu Ūsą, neretai vartoja būtąjį dažninį laiką. Tai leidžia pagristai manyti, kad antroji mergaitė yra mačiusi Andriu Ūsą daug kartų, tačiau bando tai slėpti, veikiama kažkieno įtakos. Nors vertinant ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis yra pagrindo įtarti, kad ši mergaitė galėjo būti tvirkinama ir seksualiai prievartaujama, deja, ikiteisminio tyrimo metu nė karto nebuvo kreiptasi Į specialistus su prašymu įvertinti jos 2009 m. balandžio 22 d. apklausos metu duotų parodymų turinį bei atsakyti į klausimus: kokią įtaką vaiko parodymams turėjo tiesioginis mamos dalyvavimas apklausos kambaryje? Kodėl antroji mergaitė, kalbėdama apie A. Ūsą, vartoja būtąjį dažninį laiką?.. Nors tuo tarpu Drąsiaus Kedžio dukros parodymų patikimumas buvo vertinamas net keletą kartų!..

Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, ikiteisminio tyrimo metu buvo pakankamai duomenų įtarti, kad ši mergaitė galėjo būti tvirkinama ir seksualiai prievartaujama A. Ūso ir J. Furmanavičiaus, tačiau, skirtingai nei D. Kedžio dukrai, nė vienas iš nurodytų asmenų jai nebuvo parodytas atpažinti nei gyvai, nei iš fotonuotraukų. Kodėl tokie procesiniai veiksmai neatlikti – taip ir lieka visiškai neaišku.

Skundžiamame nutarime prokuroras B. Maculevičius teigia, jog 186 straipsnio 5 dalis suteikia teisę jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo ar nukentėjusiojo apklausoje dalyvauti jo atstovui. Esą dėl to V. Naruševičienei ir buvo leista dalyvauti minėtoje jos dukros apklausoje. TAČIAU B. Maculevičius net neužsimena apie tai, kodėl, vadovaujantis ta pačia LR BPK 186 str. 5 d., nė vienoje nukentėjusios mažametės mano brolio dukros apklausoje nebuvo leista dalyvauti jokiam jos atstovui? Kodėl tame pačiame ikiteisminiame tyrime, atliekant tuos pačius procesinius veiksmus, tos pačios procesinės teisės normos buvo taikomos kardinaliai priešingai? Teisinėje praktikoje, vadovaujantis bešališkumo principu, jokiu būdu tai netoleruotina!.. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys ir i tai, kad vienintelės apklausos metu, kuri vvko tik apie valandą laiko (17 t. b.l.Ik nuo 9. 45 vai, iki 11 vai., antrajai mergaitei reikėjo eiti pasikeisti kelnes. Iš motinos V. Naruševičienės kalbos (17 t., b.1.151. kad ..na patikrinsim, kas tenai, kokie reikalai“. ..sakau, iai kelnytes reikia dar man patikrinti. Mes prie to nacio, vis tiek norėsiu kelnytes susitikrint“. akivaizdu, kad mergaitė ir apklausos metu turėjo sveikatos problemų, susijusiu su išmatų ir / ar šlapimo nelaikymu. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, antrosios mergaitės sveikatos problemos, susijusios su išmatų nelaikymu, atsirado būtent laikotarpiu nuo 2006 m. pradžios iki 2008 m. pabaigos. Tai sutampa su A. Ūsui inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laiku!..

Kaip matyti iš liudytojo gydytojo G. Čereškevičiaus apklausos protokolo (17 t., b.l. 145-146), pastarasis parodė, kad būtent 2008 m. sausio mėnesį sulaukė nusiskundimų dėl to, kad mergaitė nelaiko išmatų. O kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančio 2009-10- 16 liudytojos N. Naruševičienės (močiutės) apklausos protokolo (17 t., b.l. 57-58), pastaroji, priešingai V. Naruševičienės ir D. Naruševičiaus parodymams, teigia, kad mergaitė sveikatos problemų, susijusių su išmatų nelaikymu, turėjo nuo 2-3 metų. Nors tai akivaizdžiai prieštarauja ikiteisminio tyrimo metu apklaustų pedagogų (mokytojų, darželio auklėtojų) parodymams!..

Apklausos metu liudytojas G. Cereškevičius liudijo, kad esant funkciškai padidėjusiai mergaitės tiesiajai žarnai, kaip viena iš tokio sutrikimo alternatyvų gali būti sąlygota lytinių santykių su mergaite per tiesiosios žarnos išeinamąją angą. Iš esmės tą patį patvirtino ir liudytojas R. Bagdzevičius 2009-10-23 jo apklausos metu (171., b.l. 148-149). Sis liudytojas taip pat patvirtino, jog pirmas mergaitės vizitas pas jį dėl tuštinimosi problemų buvo 2008 m. gruodžio 8 d. Tai yra jau pradėjus šį ikiteisminį tyrimą ir esant pagrįstai rizikai, kad mažamečių tvirkinimo bei seksualinio prievartavimo faktai gali būti išaiškinti. Šios apklausos metu liudytojas patvirtino, jog mergaitei buvo diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribų. Kaip vieną iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių liudytojas R. Bagdzevičius įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei, bet čia pat paaiškino, kad nustatyti lytinio išnaudojimo požymius medicininiais tyrimais yra ganėtinai sunku.

Minėtieji medikai, mano nuomone, išreiškė savo požiūri, tačiau gan aptakiai, galbūt bijodami neteisėtų pasekmių ir pan. Tačiau nepriklausomi medicinos konsultantai – ginekologai, proktologai tvirtina, jog tokie negalavimai, jei jų nebuvo anksčiau, atsiranda tik dėl seksualinės prievartos analiniu būdu.

Kaip matyti iš byloje esančios 2009-11 -03 SPECIALISTO IŠ VADOS Nr. G4534/09(01), joje teigiama, jog mergaitės išmatų nelaikymas gali būti (teoriškai) susijęs su vidurių užkietėjimu ar neuropsichiniais faktoriais, kurie nedetalizuojami. Nurodoma, jog medicininių požymių, kurie leistų šlapimo ir išmatų sulaikymą susieti su seksualiniais veiksmais (varpos įvedimu Į tiesiąją žarną ar mergaitės išorinių lytinių organų lytine varpa arba ranka lietimu), nenustatyta.

Reikia pripažinti, jog sunku suprasti, kokie medicininiai požymiai gali patvirtinti lytinių organų lietimą ranka.

Akivaizdu, kad duodant šią specialisto išvadą visiškai nebuvo įvertinti liudytoių (gydytoju) G. Cereškevičiaus ir R. Bagdzevičiaus parodymai apie tai, kad viena iš mergaitei diagnozuotu sveikatos sutrikdymo, susijusios su išmatų nelaikymu, priežasčių gali būti lytiniai santykiai su ia per tiesiąją žarną.

Klausimas, ar tokio fizinio sąlyčio požymiai gali išlikti daugiau kaip metus po galimai patirtos seksualinės prievartos, nei šią specialisto išvadą surašiusiam „specialistui“, nei kitiems specialistams ar liudytojams (gydytojams) net nebuvo užduotas. Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančios 2009-08-27 specialisto išvados Nr. G3416/09 (01), antrosios mergaitės medicininis tyrimas buvo atliktas, praėjus beveik devyniems mėnesiams po galimos seksualinės prievartos pabaigos. Šioje specialisto išvadoje konstatuojama, jog mergaitės mergystės plėvė nepažeista (nors ikiteisminio tyrimo metu niekada nebuvo jokių duomenų, kad mergaitė būtų seksualiai prievartaujama atliekant natūralų lytinį aktą). Apžiūrėjus ją išorinių sužalojimų žymių (taip jų – lytinių organų, išangės, tarpvietės srityje) nematyti. Medicininių požymių, nurodančių į tai, kad su mergaite buvo lytiškai santykiauta, nėra. Deja, šiam „specialistui“ net nebuvo užduotas klausimas, ar praėjus tiek laiko nuo galimo vaiko seksualinio prievartavimo pabaigos (9 mėn.), yra galimybių surasti tokio nusikaltimo pėdsakus?!.. Pabaigus ikiteisminį tyrimą buvo pateiktas prašymas jį papildyti – atlikti papildomą antrosios mergaitės apklausą, nedalyvaujant jos artimiesiems (tai būtų leidę įvertinti vienintelės apklausos patikimumą, atsižvelgiant į šiame skunde nurodytas jų detales, keliančias pagrįstų abejonių jų teisingumu), ir papildomą teismo eksperto J. M. Paliulio, atlikusio mergaitės teismo medicininę ekspertizę, apklausą, tačiau visi šie prašymai buvo atmesti. 

Nepaisant nurodytų aplinkybių, skundžiamus nutarimus priėmę prokurorai minėtus liudytojų parodymus ir specialisto išvadą laikė besąlygiškai patvirtinančiais, jog antroji mergaitė nebuvo seksualiai prievartaujama, nors jai diagnozuotas funkcinis storosios žarnos išsiplėtimas būtent galimos nusikalstamos veikos padarymo laikotarpiu. Toks nutarimas, mano įsitikinimu, akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas.

Kaip matyti iš ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių medicininių dokumentų, juose konstatuota, kad mergaitės išmatų nelaikymas yra susijęs su vidurių užkietėjimu, tačiau ikiteisminio tyrimo metu net nebuvo bandoma išsiaiškinti, ar tai patvirtina ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys medicininiai duomenys. Atvirkščiai, kaip matyti iš tyrimui pateiktų mergaitės medicininių dokumentų, iš esmės nei viename iš jų neužfiksuoti jokie nusiskundimai, susiję su vidurių užkietėjimu. Priešingai, mergaitės motina V. Naruševičienė teigė, kad mergaitė tuštinasi normaliai, po vieną kartą kiekvieną dieną. Tai leidžia pagrįstai teigti, kad jokių mergaitės tuštinimosi sutrikimų medicininiuose dokumentuose neužfiksuota.

Net ir neturint specialių medicinos žinių, galima teigti, jog tam, kad nuo vidurių užkietėjimo išsivystytų funkciniai storosios žarnos pakitimai, šiuo atveju, jos padidėjimas, tai turėtų tęstis gan ilgą laiką. Tačiau, kaip jau ir nurodžiau šiame skunde, tokių duomenų ikiteisminio tyrimo dokumentuose nėra.

Kaip vienas iš tokio susirgimo, tai yra funkcinio storosios žarnos padidėjimo dėl užkietėjusių vidurių, diagnozavimo požymių, medicininėje literatūroje yra nurodomas kartu atsirandantis ir storosios žarnos pailgėjimas, kuris išsivysto ilgą laiką storojoje žarnoje kaupiantis išmatoms. Nieko panašaus aptariamu atveju mergaitei nebuvo diagnozuota. Atliekant ikiteisminį tyrimą, visiškai nebuvo aiškinamasi ir tai, kodėl iki tam tikro laiko sveikai, jaunai, jokių nusiskundimų neturėjusiai mergaitei pradeda atsirasti gan dažnas šlapimo pūslės uždegimas, kurio priežastis, kaip nurodyta medicininiuose dokumentuose, yra „E coli“ bakterija – medicinoje vadinama žarnyno arba išmatų bakterija. Niekam ikiteisminio tyrimo metu net nekilo klausimas: kaip nurodyta bakterija galėjo patekti į mažametės mergaitės pūslę, jeigu ji turėtų būti žarnyne, o vėliau pasišalinti iš jo kartu su išmatomis?..

Vertinant ikiteisminiam tyrimui pateiktus mergaitės medicininius dokumentus, akivaizdu, kad pasitvirtinus nurodytai diagnozei, jog mergaitės storoji žarna išsiplėtė nuo vidurių užkietėjimo, tai po gydymo, skirto KMUK, nurodytas sveikatos sutrikimas turėjo išnykti. Tačiau mergaitės tėvas D. Naruševičius apklausoje nurodo, kad po nurodyto gydymo niekas nepasikeitė. Mergaitė ir toliau nelaiko išmatų, tačiau į šias aplinkybes visiškai neatsižvelgta. Be abejo, tai kelia pagrįstų abejonių, ar mergaitei nustatyta diagnozė yra teisinga.

Kokia mergaitės sveikatos būklė yra šiandien, apskritai nežinoma. Mergaitės globa patikėta daugybę kari} teistam tėvui, suteikus galimybę kuo skubiau ją išgabenti į užsienį!.. Nors L. Stankūnaitė buvo kreipusis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, kad ši mergaitė galėtų pasimatyti su savo pussesere, mano brolio dukrele, tačiau, man davus sutikimą, jos į pasimatymą niekas neatvežė. Nuo 2009 m. spalio 5 d. nė Rita, nei L. Stankūnaitės tėvai neatvyko pasimatyti su mano brolio dukrele.

Visos šios aplinkybės leidžia teigti: išvadą apie tai, jog ši mergaitė nebuvo seksualiai prievartaujama, prokuroras B. Maculevičius padarė vadovaudamasis mažametės nukentėjusiosios vienintelės apklausos metu, dalyvaujant jos motinai (kuri galimai bendrininkavo seksualiai išnaudojant savo dukrą), gautais parodymais. Taip pat po devynių mėnesių nuo galimos nusikalstamos veikos pabaigos surašyta ir teismo medicinos eksperto išvada, kurios surašymui mergaitę taip pat atvežė jos motina V. Naruševičienė, ir kurioje teigiama, kad mergaitės mergystės plėvė nepažeista bei nėra duomenų apie jos patirtą seksualinę prievartą. Nors praėjus tokiam laiko tarpui nuo seksualinės prievartos pabaigos, jeigu tai buvo daroma santykiaujant per analinę angą, tokios veikos požymių nėra galimybės nustatyti!..

Noriu pasakyti, kad Drąsiaus dukrelė yra mylima, apsaugota nuo prievartos ir išnaudojimo. O ar kita mergaite kas nors rūpinasi? Kur ji yra? Ir apskritai, ar ji gyva?“.

Visos šios aplinkybės ir kiti mano išvardinti faktai rodo, kad prokuratūra sąmoningai veikė nusikaltėlių naudai, klastojo įrodymus, rašė melagingus nutarimus ir visaip kaip kitaip vengė atlikti savo tyarnybines pareigas.

Lygiai taip pat elgiasi ir prokurorai Kryževičienė ir Papučka – užuot bandė išsiaiškinti visas mano paminėtas aplinkybes, jie nusprendžia, kad „ikiteisminio yrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo“, ir kad aš neva šmeižiau Laimutę Stankūnaitę. Nors nurodžiau, kad vienas teiginys apie tai, kad „Stankūnaitė ir Naruševičienė matyt pardavinėjo savo dukras pedofilams“ jau pataisytas, įrašant žodį matyt, tačiau apie tai prokurorai – nė žodžio.

Savo prašyme 2019 m. kovo 15 d. (reg. AP-7184) nurodžiau, kad  aš neturėjau tikslo šmeižti Stankūno šeimos. Mano parašytame straipsnyje internetiniame tinklalapyje WWW.laisvaslaikraštis.lt 2018-09-29 „Pedofilijos bylos šaknys – Stasys Stankūnas girtas lupdavo savo dukras, varydavo iš namų, ir šios merginos vėliau jau savo dukras pardavinėjo pedofilams“ įsivėlė korektūros klaida arba aš pats per neapsižiūrėjimą praleidau žodelį „matyt“: originaliame straipsnio pavadinime turėjo būti: „Pedofilijos bylos šaknys – Statys Stankūnas girtas lupdavo savo dukras, varydavo iš namų, ir šios merginos vėliau jau savo dukras matyt pardavinėjo pedofilams“.

Nurodžiau, kad minėtame straipsnyje aš tik pakartojo visuotinai žinomą faktą, kad Deimantė Kedytė ne kartą tiek tėvui, tiek ir ikiteisminio tyrimo teisėjui, tiek ir vaikų psichologams liudijo, kad ji buvo prievartaujama pedofilų motinai dalyvaujant motinos namuose, ir pardavinėjant savo dukrą pedofilams, mergaitei matant, kaip motina už dukros prievartavimą kraunasi pinigus į raudoną piniginę.  Informacijos apie tai yra begalė – užtenka tik google.com įvesti  žodžius deimante kedyte. – Deimantė Kedytė skundėsi, kad buvo prievartaujama mamos namuose; tai, kad teismas pripažino, kad „pedofilijos nebuvo“, nereiškia, kad jos nebuvo, tai tik reiškia, kad teismas korumpuotas ir nusikalstamas.  Minėto mano parašyto straipsnio tikslas buvo kitas – buvo pateikti įrodymai, kad tėvai Stankūnai nuolat gerdavo ir mušdavo ir varydavo savo dukras iš namų, kad jos nepatyrė tėvų meilės, ir matyt todėl lygiai taip pat elgėsi su savo dukromis. Tad jokio šmeižto minėtame straipsnyje nėra. Todėl prašiau nutraukti ikiteisminį tyrimą, nesant nusikalstamos veiklos požymių.

Remiantis išdėstytu, prašau atnaujinti vadinamąją pedofilijos bylą, o taip pat patraukti prokurorus Kryževičienė ir Papučką baudžiamojon atsakomybėn dėl BK straipsnio „Tarnybos pareigų neatlikimas“.

Visi šie sunkūs nusikaltimai iki šiol nėra atskleisti, todėl teismui teks prisiimti visą drąsą ir panaikinti minėtus prokuratūros nutarimus, o taip pat atnaujinti minėtą Garliavos pedofilijos bylą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));