N. Venckienės byla tapo slapta – teismas prarado viltį kuo tai įtikinti visuomenę

Nerka1

Nerka1

 

Aurimas Guoga

Toliau N.Venckienė bus teisiama už uždarų durų

Venckienė praneša gavusi iš Panevėžio teismo pranešimą, kad nuo šiol posėdžiai bus uždari.

Taigi teisėsauga stato patvoriniams tvorą. Aišku, patvoriniai nebūtų patvoriniais, jeigu nesidžiaugtų naujos tvoros atsiradimu. Ačiū valdžiai kad nepaliekate mus be tvorų, prie kurių galėsime paslampinėti.

O jeigu rimtai, tai teisėsaugos sprendimas užsidaryti nuo viešumo rodo, kad jie prarado viltį kuo tai įtikinti visuomenę. Kaip tik priešingai – siekia nuslėpti galus. O kaip dėl anksčiau tokių karštų tikinimų, kad galų gale teismas niekam nepaliks abejonių, visi pamatysime kad pedofilijos istorija yra tik afera?

Dabar paaiškėjo, kad teismas daugiau nebemėgins mums atvėrinėti akių.

Dar vienas atsitraukimas, labai svarbus jų pralaimėjimas.

Neringa Venckienė

ASMENIMS STEBĖTI TEISMO POSĖDĮ NEBUS LEIDŽIAMA
Naujas pranešimas iš Panevėžio apygardos teismo: „Baudžiamoji byla Nr.1-53-491/2020 toliau bus nagrinėjama 2020-05-25 9 val. Posėdyje dalyvaus tik proceso dalyviai.”

 

Matyt, kad teismas išsigando žmonių – per pirmąjį teismo posėdį žmonės netilpo į didžiausią Panevėžio apygardos teismo salę:

 

Neringa Venckienė : „Manau, kad G.Nausėda dabar nesikiš į pedofilijos bylą, susidomės ja po ketverių metų, prieš rinkimus” (pildoma)

 

 
Peržiūros: 4951
1111111111 Rating 4.98 (20 Votes)

 Stasys Petkus

Panevėžys apsuptas sisteminės ,,skalikų” armijos, kurie daugybę metų šmeižė ir niekino teisėją – parlamentarę Neringą Venckienę ir jos šalininkus. Keista, kad Neringos šalininkų pilna salė iš visos Lietuvos, o ,,nukentėjusius” lydėjo tik apsauga. L.Stankūnaitė ir jos dukra Deimantė nepasirodė. Rezgama intriga, kad jos nedalyvautų. Kai kas teigia, kad gali jų nebūti ir gyvųjų tarpe. Teismas nusprendė, kad posėdžiai būtų atviri, išskyrus atvejus, kai teismas pasilieka sau galimybę pasinaudoti atskirus epizodus vesti uždarame teismo posėdyje. Prokuroras ir nukentėjusių gynėja bandė įtikinti, kad posėdžiai būtų uždari ir visuomenė nesužinotų tiesos, nes jie prikurpė pilną melo vežimą. Iš 39 jai prikurptų kaltinimų liko vos menkaverčiai keturi.

Sekantis teismo posėdis kovo 18 d. 9 val. Posėdis iki pietų

 

Nerka1

 

Neringa Venckienė prieš Panevėžio apylinkės teismo posėdį atsakė į žurnalistų klausimus:

 

Nerka2

 • Kaip vertinate šią bylą?
 • Kaip aš vertinu? Iš 39 kaltinimų, kurie buvo išsiųsti į JAV, liko tik keturi. Tačiau esmė tokia, kad net JAV buvo pateiktas melagingas prašymas. Dabar, grįžusi iš JAV, aš turėjau galimybę susipažinti su byla. Ekspertizės akte nurodyta, kad Grušausko (sambo čempiono policininko, kuris išnarino N.Venckienės ranką, atiminėdamas Deimantę – aut. Pastaba) sužalojimai padaryti keturios dienos iki įvykio (Garliavos šturmo – aut. Pastaba). Tai reiškia, kad buvo meluojama. Vaizdo įraše matosi, kad aš Stankūnaitės nespardžiau, nors kaltinamajame akte ir ekstradicijos prašyme nurodyta, kad aš jai įspyriau ne mažiau penkis kartus. Kai bus laikas, jūs tą vaizdo įrašą pamatysite. Yra ne vienas, o net keli to šturmo vaizdo įrašai, nufilmuoti iš skirtingų namo Klonio g. 5 Garliavoje vietų. Iš jų matosi, kad aš nieko nespardžiau, ir matosi, kad jie naudojo prievartą. Negana to, Vaiko teisių apsaugos tarnybos  darbuotojos Didžbalienė ir Talalienė abi naudojo prievartą prieš Deimantę.

Nerka5

Nuotr. : žmonės netilpo į salę

 

 • Jūs sakėte, kad JAV net nematė to šturmo vaizdo įrašo?
 • Lietuvos valstybė nepateikė to įrašo JAV, jie tik nurodė, kad „mes turime įrašą“. Šiuo metu aš tą įrašą turiu ir išsiunčiau jį tiek į JAV, tiek ir JAV ambasadai Lietuvoje – tegul pamato. Jūs galvojate, kad man tai labai svarbu? Tegul mane nuteisia, tačiau taip normalioje valstybėje nevyksta. Amerikai jie meluoja, kad aš sužalojau Grušauską, ir kad spardžiau Stankūnaitę. Tačiau taip tikrai nėra.
 • Ką jūs turite omenyje, kalbėdama apie tiesos paieškas ir savo gyvenimą?
 • Pirmiausiai tai bus mano byla, o paskui aš žiūrėsiu – aš vis tiek ieškosiu Deimantės. Tai kam ją reikėjo pradanginti, jeigu nieko absoliučiai nebuvo? Ar tai imami vaikai (kaip D.Kedytė –aut. . pastaba), ar taip vykdomi sprendimai? Dar kartą sakau – jūs pamatysite tą vaizdo įrašą ir savo akimis įsitikinsite – visi kaltinajame akte ir ekstradicijos prašyme nurodyti liudininkai – Vaicekauskienė, Stankūnaitė, Stalalienė, Didžbalienė, Černiausko, Grušausko, kitų policininkų parodymai – visi yra melagingi.
 • Žmonės jūs pasitiko plojimais? Kodėl?
 • Tai aš žinau, kad daugelis žmonių supranta, kad ne aš turėčiau būti šioje kaltinamosios vietoje ir šiame teisme teisiama. Tikrai ne aš.
 •  

   
  https://www.youtube.com/watch?v=9zRcQQyFzN0&feature=emb_logo

   

   

 • Tačiau iš tikrųjų tarp šių palaikytojų labai marga publika?
 • Man atrodo, kad marga ar ne marga, tačiau tiesa visiems yra vienoda. Man atrodo, kad jeigu jūs būtumėte mano vietoje, tai jūs lygiai taip pat geltumėtės ir ieškotumėte byloje – ar tai teisinga, ar ne. Jeigu vaizdo įrašas rodo, kad aš nespardžiau, o jie naudojo prievartą, tai ar yraa normalu siųsti prašymą į JAV ir meluoti?
 • O kaip jūs pati jaučiatės?
 • Nieko, gerai.
 • Tai ar jūs nesigailite, kad išvažiavote į Ameriką, ir vis tiek, praėjus tiek laiko, jūs teisme?
 • Nesigailiu, nes kaltinamajame akte neliko 35 kaltinimų. Pagal kai kuriuos tų kaltinimų man grėsė laisvės atėmimas iki 10 ar 8 metų. Tai jų nė vieno neliko, viskas buvo melas.

Nerka3

Nuotr. : prokuroras D.Jakutis, sukūręs melagingą bylą Venckienei, t.y. „mėšlo krūvos” autorius

 

 

 • Buvo kreipiamasi į prezidentą. Kodėl?
 • Tai ne aš kreipiausi į prezidentą, o visuomenei žinomi žmonės. Tačiau, kiek žinau, iš prezidento jokio atsakymo nėra.
 • Ko tikitės iš prezidento?
 • Nežinau, aš manau, kad jis nesikiš, nes jau po rinkimų, ir tai jai nebeturi jokios reikšmės. Manau, kad gal po trijų – keturių metų jis vėl gal pradės „domėtis“.
 • Kaip dabar leidžiate dienas?
 • Nieko, dabar tai bylą skaičiau – mėšlo krūva. Viskas kartojasi ir kartojasi. Tai kad ta byla visa paruošta – skelbia, kad byla baisiausios apimties, tačiau visur prideda tų pačių dokumentų. Tačiau esmė yra vaizdo įrašas. Visa kita yra tik tuščios kalbos.

 

Nerka4

Policininkas Grušauskas, panaudojęs kovos veiksmus prieš smulkią moterį, ir išsukęs jai ranką – teisme yra „nukentėjęs”. Paaiškėjo, kad jis nukentėjo dar prieš keturias dienas iki Garliavos šturmo

Stasio Petkaus nuotr.

Facebook komentarai
});}(jQuery));