Neringa Venckienė: „Aš tikiu likimu. Man atrodo, viską sudėlioja į savo vietas kažkas, kas yra virš mūsų. Juk taip negali būti, kad mes nukentėję ir dabar mus likimas baustų”

neringa_drasius_560_geras

neringa_drasius_560_geras

 

 
Neringa Venckienė: „Iš neteisės neatsiranda teisė”

Paskelbta: 2010-09-02 

Teisėjos Neringos Venckienės atkirtis klaninės teisėsaugos liokajams:
 
neringa drasius 560 geras
„Iš neteisės neatsiranda teisė!..“Vaikystės foto
Kaip buvo skelbta, rugpjūčio 2 dieną posėdžiavusi Teisėjų etikos ir drausmės komisija (TEDK) nusprendė kelti drausmės bylą Kauno apygardos teismo teisėjai, nužudyto D.Kedžio seseriai Neringai VENCKIENEI. Tai reiškia, jog artimiausiu metu teisėjos N.Venckienės elgesį turės nagrinėti Teisėjų garbės teismas. Prieš posėdį N.Venckienė paprašė nušalinti komisijos narį Laimutį Alechnavičių, nes jis neseniai Teisėjų mokymo centre pasakęs: „Turime vieną bėdą – Venckienę“. Šališkumu apkaltintas L. Alechnavičius, paprasčiausiai, išsiginė, pareikšdamas žurnalistams neatsimenąs, ar yra taip kalbėjęs. TEDK pirmininkas Stasys Stačiokas netrukus pranešė, kad komisijos sudėtis liks nepakitusi, kadangi L.Alechnavičius viešai nebuvo pareiškęs savo nuomonės, o asmeniniai pokalbiai nėra pagrindas komisijos nario nusišalinimui ar nušalinimui. TEDK galutinis verdiktas: N.Venckienė galėjo pažeisti Teisėjų etikos kodekso nuostatas, kurios numato, kad teisėjai turėtų atsižvelgti, jog viešai reiškiama nuomonė apie bylas gali būti suprantama kaip oficiali, darbinėje ir kitoje viešojoje veikloje elgtis sąžiningai ir korektiškai, netoleruoti asmenų įžeidinėjimo ir žeminimo, nemenkini kitų bendradarbių darbo, kitaip savo elgesiu nežeminti teisėjų vardo, profesinėje veikloje rodyti pavyzdį.

Klaninės teisėsaugos taikiniu Nr.1 tapusi teisėja Neringa Venckienė atsainiai mosteli ranka į tokius pono S.Stačioko bei jo kolegų stačiokiškai kietakaktiškus postringavimus: „Tegul ten jie mane svarsto savo komisijose!.. Galiu pasakyti tiek, kad po brolio Drąsiaus mirties man viskas atrodo tik smulkmenos. Gal kiti įsivaizduoja, kad aš ten labai jų bijau? Bet po balandžio 20 dienos, kai pamačiau negyvą Drąsių ant lentos, tai man viskas yra tik smulkmenos. Matyt, savo gyvenime aš jau pasiekiau tokią ribą, kai visa kita man yra tiktai juokas…“

Etikos sargų posėdžiui pirmininkavusio S.Stačioko nuomone, jūs turėjote susilaikyti nuo bet kokių komentarų viešojoje erdvėje ir nekalbėti nei apie pedofilų tvirkintas mergaites, nei apie nužudytą brolį Drąsių Kedį. Savo poziciją šis tarybinių laikų teisės „ekspertas“ bandė pagrįsti tokiu teiginiu: „Aš jums pasakysiu vieną labai trafaretinę, seną tūkstantmečio teisės aksiomą – niekas negali būti teisėju savo byloje ir todėl spręsti dalykus, kaltinti žmonės, kol teismas nepriėmė savo verdikto niekas negali, netgi jeigu skausmo pilna krūtinė dėl to, kas įvyko. Teisėjas yra teisėjas kitiems žmonėms, o ne pats sau“. Ar sutinkate su tokiais pono S.Stačioko išvedžiojimais bei jums metamais kaltinimais – neva jūs tapote teisėja savo byloje?

– Aš manau, kad toks S.Stačioko posakis šioje konkrečioje situacijoje visiškai netinka. Nei aš ikiteisminį tyrimą atlikau, nei šią bylą nagrinėjau. O tai kad padėjau savo broliui jo norimus skundus perteikti teisine kalba, tai nereiškia, kad aš toje byloje teisėjavau. Manau, kad šiuo atveju kur kas labiau tiktų lotyniškas posakis: „Iš neteisės neatsiranda teisė“. Juk buvęs Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Kęstutis Betingis be mano sutikimo išviešino medžiagą, kurią aš daviau būtent ikiteisminiam tyrimui dėl V.Naruševičienės ir J.Furmanavičiaus nužudymo. Savo tarnybiniame kompiuteryje saugomus duomenis daviau tik todėl, kad norėjau palengvinti ikiteisminį tyrimą, bet jokiu būdu ne tam, kad prokuroras K.Betingis šią medžiagą viešintų ir perduotų Kauno apylinkės teismo pirmininkui, Nacionalinei teismų administracijai, Teisėjų etikos ir drausmės komisijai!..Todėl man ir atrodo, kad S.Stačiokui reikėjo taikyti tokį lotynišką posakį, kad iš neteisės neatsiranda teisė. Galbūt per drąsiai pasakysiu, tačiau svarstant klausimą dėl drausmės bylos man iškėlimo TEDK pirmininkas S.Stačiokas paklausė manęs – „ar aš dar ruošiuosi kalbėti su žurnalistais?“ Atsakiau jam, kad aš kalbėjau ir kalbėsiu su žurnalistais. Tikrai netylėsiu ir sieksiu, kad visi žinotų tiesą!.. Joks įstatymas, joks norminis aktas nedraudžia teisėjui kalbėti su žurnalistais. Gerai atsimenu, kaip „Lietuvos ryte“ būtent šis buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas S.Stačiokas demonstruodavo savo keliones ir prabangų gyvenimą, savo rūbus, kuriais jis rengiasi rytais ar vakarais. Jeigu aš su žurnalistais kalbu dėl mūsų šeimą ištikusios nelaimės, tai ponas S.Stačiokas iš gero ir prabangaus gyvenimo kalbėdavosi su spaudos atstovais!.. Man įsiminė, kokie išsamūs, liaupsinantys straipsniai apie KT teisėją S.Stačioką būdavo spausdinami „Lietuvos ryte“.

Turbūt čia nėra ko stebėtis, nes būtent tokie stačiokai, paulauskai, valantinai, betingiai – „sistemos žmonės“, uoliai ginantys klaninę teisėsaugos sistemą. Antra vertus, naujasis generalinis prokuroras Darius Valys lyg ir pasisako už viešumą bei skaidrumą rezonansinėse bylose? Bet gal čia būtent tas atvejis, kai kalbama vienaip, o daroma visai kitaip?

– Sutikčiau su tokiu požiūriu į rezonansines bylas dėl jų skaidrumo, tačiau, mano supratimu, nei Kauno pedofilijos bylos, nei Drąsiaus nužudymo, jie net nelaiko rezonansinėmis. Generalinei prokuratūrai tai nėra rezonansinės bylos, o tik eilinės, būk tai visai paprastos bylos. Patys prokurorai nusprendžia, kuri byla yra rezonansinė, o kuri ne. Tačiau aš manau, kad Kauno pedofilijos ir D.Kedžio bylos yra Nr.1. Kaip ir VSD karininko V.Pociūno, taip ir išprievartautos mergaitės byla, tai pagrindinės bylos, kuriomis domisi Lietuvos žmonės.

Ar manote, kad pono S.Stačioko pradėtas susidorojimo su teisėja N.Venckiene scenarijus bus sėkmingai realizuotas iki galo? Ar manote, kad Prezidentė D.Grybauskaitė patenkins kelių susikompromitavusių etikos sargų sprendimą? Kokios baigties tikitės šiame procese?

– Man šiuo metu yra iškelta drausmės byla, kurią turės nagrinėti Teisėjų garbės teismas. Šis teismas turi teisę bylą nutraukti arba skirti nuobaudą. Pati griežčiausia bausmė būtų – siūlymas Prezidentei atleisti mane iš pareigų. Tiesą sakant, aš nelabai įsivaizduoju, kaip Teisėjų garbės teismas man gali skirti nuobaudą, kadangi byla iškelta pagal kaltinamo pedofilija A.Ūso, jo ištikimos draugės L.Stankūnaitės ir jų globėjo prokuroro K.Betingio skundus?.. Būtent pagal šių trijų asmenų skundus, kurie yra priešingoje pusėje pedofilijos ir D.Kedžio nužudymo bylose, man iškelta drausmės byla. O kalbant apie tuos failus – elektroninio dokumento pavadinimus mano darbiniame kompiuteryje, tai taip, ten keli užgaulūs žodžiai yra. Bet jeigu L.Stankūnaitė mano, kad tie failų pavadinimai reiškia jos įvardinimą, tai tik patvirtina jos pačios nuomonę, ką ji pati galvoja apie save. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatose yra nurodyta, kad teisėjui drausmės byla gali būti keliama vėliausiai per tris metus nuo pažeidimo padarymo. Paskutinis failas mano darbiniame kompiuteryje buvo sukurtas 2006 metų liepos mėnesį, kai aš dar nedirbau Kauno apygardos teismo teisėja. Reiškia, termino drausmės bylos iškėlimui pabaiga – 2009 m. liepos mėnuo. TEDK net negalėjo manęs svarstyti, nes seniausiai yra suėję senaties terminai!..

– Regis, tokiems stačiokiškiems etikos sargams tiesa nereikalinga, jiems reikalingas tiktai pretekstas, siekiant susidoroti su teisėja Neringa Venckiene?

– Matyt, kad čia ieškoma tiktai preteksto. Jeigu taip ir toliau, tai greitai mane vien už mintis ir sapnus ims svarstyti, jeigu tik apskųs L.Stankūnaitė. Iš trylikos lapų man pareikštų kaltinimų, atrodo, net aštuoni lapai yra perrašyta A.Ūso, L.Stankūnaitės ir K.Betingio pateikta medžiaga.

– Kaip vertinate Generalinės prokuratūros pareiškimus, kad bus daromos papildomos ekspertizės dėl D.Kedžio neva pomirtinių sužalojimų? Nejau prokurorai keičia bylos tyrimo taktiką ir iš tikrųjų nori išsiaiškinti tiesą?

– Labai gerai, kad prokuratūra ruošiasi daryti pakartotinę D.Kedžio mirties ekspertizę. Mes vis tiek būtume prašę to paties. Bet aš norėčiau priminti buvusio generalinio prokuroro R.Petrausko žodžius, kai jis spaudos konferencijoje pasakė: „Aš pasitikiu Lietuvos Teismo medicinos ekspertais. Juolab, kad jų išvadas patvirtino užsienio ekspertai“. Bet dabar, kai aš pati susipažinau su D.Kedžio žūties byla, man kyla klausimas – kur čia yra užsienio ekspertų išvados? Yra tik Danijos ekspertų laiškai, adresuoti Valstybinės teismo medicinos vadovui A.Pauliukevičiui bei iš Šveicarijos gauti keli elektroniniai laiškai. Vienintelė rimta Miuncheno ekspertų išvada dėl D.Kedžio reakcijos į narkotines medžiagas ir migdomuosius vaistus. Deja, daugiau jokių užsienio ekspertų išvadų nėra, nors R.Petrauskas ir teigia, jog užsienio ekspertai patvirtino, kad Drąsiaus mirtis nesmurtinė. D.Kedžio žūties byloje nieko panašaus nėra. Reiškia, prokuroras R.Petrauskas ir šį kartą melavo!.. Minėtoje byloje yra tik užsienio ekspertų elektroniniai laiškai A.Pauliukevičiui, kuris net neminimas tarp tų penkių ekspertų, kurie tyrė Drąsiaus mirtį ir surašė specialisto išvadą dėl brolio mirties. Mums žinomi tiktai elektroniniai asmeninio pobūdžio laiškai, kuriuose sakoma: „Labas, Alvydai!.. Kaip tu gyveni, kaip tavo šeima?..“ Tai tėra bendro pobūdžio elektroniniai laiškai, o ne eksperto išvados. Dabar paaiškėjo, jog danams ir šveicarams buvo siųsta tiktai galvos magnetinio rezonanso ir kūno tomografijos duomenys. Jiems net nebuvo nusiųsta filmuota medžiaga D.Kedžio skrodimo metu, net jo nuotraukos nebuvo nusiųstos!.. Jau vien iš gautos tomografinės medžiagos bei galvos magnetinio rezonanso, danų ekspertai pastebėjo, kad yra skendimo požymiai. O aš tai manau, kad mano brolis tikrai buvo nuskandintas.

– Kuo gali būti naudinga pakartotinė ekspertizė, jeigu svarbiausi įkalčiai buvo kruopščiai klastojami, naikinami, retušuojami? Tarkim, jeigu atliekant ekspertizę žmogaus smegenys buvo išimti, tai kaip dabar nustatyti, kad D.Kedžio vėmimą bei uždūsimą galėjo iššaukti stipus galvos smegenų sutrenkimas?

– Mano brolis galėjo mirti ne tik nuo galvos smegenų sutrenkimo, jis galėjo būti sumuštas ir nuskandintas. Labiausiai tikėtina, kad Drąsius mirė nuo nuskandinimo, nes nei skrandyje, nei trachėjoje, nei ant mirusiojo rūbų jokių vėmalų nerasta. Prokurorai dabar aiškina, kad D.Kedys užspringo žolės lapu. Reiškia, skrandžio turinys turėjo grįžti atgal. Tai tik patvirtina, kodėl įvyko vietoje nerasta jokių vėmimo požymių, o be to, Drąsiaus drabužiai, irgi, visai švarūs. Aš manau, kad čia, paprasčiausiai, seniai visiems viskas aišku. Pirmiausia Kauno ekspertai suprato, kad Drąsius buvo nužudytas. Tokių keistų dalykų šiaip sau nebūna. Kai D.Kedžio kūnas buvo pervežamas iš Kauno morgo į Vilnių, prieš tai Kauno ekspertai nufilmavo, kaip Drąsius yra įdedamas į maišą, supakuojamas, nešamas į automobilį. Bet jeigu Kauno ekspertai būtų manę, kad šis žmogus mirė nesmurtine mirtimi, tai kam gi jiems reikėjo viską filmuoti?!.. Esu tikra, kad jau po pirminės apžiūros Kauno morge ekspertai aiškiai matė, kad Drąsius buvo nužudytas. Tik todėl, norėdami save apsidrausti, kad jiems vėliau neiškiltų atsakomybės klausimas, jog būk tai jie sužalojo velionį, ekspertai viską nusifilmavo. D.Kedžio mirties byloje prokuroras A.Mažeika siunčia raštą Kauno ekspertams, kuriame sakoma: „Mes turime duomenų, kad jūs viską nusifilmavote“. Tai tik patvirtina, kad Kauno ekspertai, norėdami apsidrausti, nufilmavo Drąsių. Šiuo metu specialisto surašytą bylą dėl D.Kedžio mirties esame padavę dviems ekspertams, kurie viską kruopščiai analizuoja ir surašys savo išvadas.

– Kaip sureagavote į nežinomos ekstrasensės teiginius apie tai, jog jūsų brolis galėjo būti kankinamas apleistose patalpose, netoli Kauno marių? Ar jums teko lankytis toje vietoje?

– Iš visų giminaičių aš paskutinė ten nuvažiavau. Tos ekstrasensės liudijimai buvo perduoti Drąsiaus tetai, bet pradžioje niekas nekreipė į juos dėmesio. Tiktai kai skausmas sumažėjo, mes pradėjome į tai gilintis. Pačioj pradžioj, po Drąsiaus mirties, visi buvome priblokšti to, kas įvyko, bet vėliau teta perskaitė ekstrasensės teiginius, kad kažkur tai turėtų būti apleistos kareivinės, plytinis namas, skalbinių virvė, žemių krūva… Drąsiaus pusbrolis Tadas Skučas pradėjo ieškoti ir surado tą vietą. Aš tik tada ten nuvykau, kai man pasakė, kad surastoji vieta yra identiška ekstrasensės aprašytai. Čia man sunku būtų ką nors paaiškinti. O gal ta ekstrasensė, prokurorų paprašyta, bando nukreipti mus klaidinga linkme?.. Toje vietoje mes radome butelio stiklo šukę, ant kurios yra išlikę galimai kraujo pėdsakai. Mes padavėme ją ištirti, netrukus bus nustatyta, ar tai yra Drąsiaus kraujas ar ne.

– Kaip ten bebūtų, jau dabar aišku, kad visa ši byla, apraizgyta klaidinančiomis prokurorų versijomis, netgi melu, anksčiau ar vėliau, bus iki galo išnarpliota. Atskleidus vieną melą, neišvengiamai bus išaiškinti ir kiti, ar ne?

– Tai žinoma, viskas čia susiję, persipynę ir grįžta į tą patį!.. Net nereikia būti specialistu, norint įsitikinti, kad Drąsius mirė smurtine mirtimi. Netgi tie, kurie matė brolį pašarvotą, suprato, kad jis nužudytas. O kur dar pomirtinės nuotraukos, kuriose aiškiai matyti, kad visa galva sudaužyta!.. Galutinė priežastis, dėl ko mirė brolis, gali būti įvairi – nužudytas, nuskandintas, nušautas ir po to nuskandintas. Beveik nėra abejonių, kad Drąsius nuskandintas, nes visas jo kūnas buvo aplipęs žolėmis, o tas lapas, greičiausiai, kartu su vandeniu ir pateko į skenduolio vidų.

– Spalio 5 dieną sukaks lygiai metai, kai buvo nužudyti teisėjas J.Furmanavičius ir V.Naruševičienė. Tuo pat metu paslaptingai dingo Drąsius Kedys. Matyt, absurdiška būtų kaltinti D.Kedžio gimines, jog šie pusmetį slapstė žmogžudį?..

– Jeigu net būtume norėję jam padėti, taigi mes buvome atidžiai sekami, mūsų telefonai buvo paklausomi. Ir net išvykusi į Londoną buvau sekama. Prokuroras K.Betingis sakė, kad jie turi duomenų, kad mes bendravome. Tai kur tie jų surinkti duomenys? Tegul juos pateikia nors dabar, kai brolis jau seniai palaidotas!..

– Mažai kas abejoja, kad kalbate tiesą. Bet aš norėjau jūsų paklausti visai ko kito. Įsivaizduokite, jeigu būtų galima atsukti atgal tuos metus, ar darytumėte kažką kitaip? O gal manote, kad tai, kas įvyko, nieko nebuvo galima išvengti?

– Kai dabar pradedu svarstyti, narplioti visas aplinkybes, darosi aišku, jeigu mano brolis būtų tylėjęs ir nieko nedaręs, neieškojęs teisybės, tai šiandien jis būtų gyvas, o jo mergaitė gal iki šiol būtų prievartaujama pedofilų. Net pati mergaitė tai supranta, nes kartą pasakė močiutei: „Tai va, močiute, aš galėjau nieko nesakyti tėtei. Jeigu tėtė būtų nieko nedaręs, nieko nekalbėjęs apie tuos…, šiandien jis būtų gyvas”. Reiškia, net šešių metukų vaikas supranta, dėl ko mirė tėtis!.. Galiu tik tiek pasakyti, jeigu Drąsius būtų norėjęs tylėti ir nieko nekalbėti, tai ir aš būčiau tylėjusi. Bet kadangi jisai tylėt negalėjo, tai aš jam padėjau kovoti su tais iškrypėliais!..

– O tada, kai sužinojote, kad Drąsiui atvirai grasinama, po to užpuolimo, apie kurį liudijo Žilius, ar bandėte kažkaip apsaugoti savo brolį?

– Aš visą laiką padėdavau broliui tiktai teisinėmis priemonėmis ir jokiais kitais būdais niekuo negalėjau jam padėti. Tik tiek, kiek galėjau, teisinėmis priemonėmis, įstatymų rėmuose, teikiau jam pagalbą. O saugoti? Jisai pats saugojosi. Kad Drąsiui reikia saugotis, mums buvo aišku. Aš jam sakiau, kad nešiotųsi ginklą. Net mudviejų telefoninis pokalbis yra įrašytas, kur aš patariu broliui nešiotis ginklą. O kaip dar galėjau jį apsaugoti?.. Jeigu net įtariamo pedofilo A.Ūso, kuris buvo savas prokurorams, ir to niekas neapsaugojo!..

– Tai netgi mirtino pavojaus akivaizdoje, supratęs kad užkabino pedofilų tinklą, Drąsius buvo pasiryžęs viskam, netgi mirti?

– Brolis tylėti, tai tikrai jau negalėjo!.. Prisimenu Kristupo Krivicko nufilmuotą laidą „Akistatą“, paskutinę dar jam gyvam esant, kur kalba Drąsius, apsivilkęs baltu megztuku. Tai žinote, ten net jo veidas visai kitoks, nei paprastai. Drąsius visada būdavo gan ramus, linksmas, o toje laidoje aš mačiau jo veidą labai nervingą. Vos tik pradeda kalbėti apie tuos iškrypėlius, tai net jo akys iššoka ant kaktos. Aišku, kad jis negalėjo tylėti, negalėjo taip toliau gyventi: arba – arba!..

– Ar jūs ką nors žinote apie antrą pedofilų auką, Violetos Naruševičienės dukrą, kurios tėvas pasirinko visai kitokią taktiką ir dabar gyvena su ta mergaite kažkur užsienyje?

– Ne, nieko apie ją nežinau. Tiktai galiu pasakyti, kad gal prieš kokius tris ar daugiau mėnesių tos mergaitės tėvas parašė man laišką, kad jo dukra norinti susitikti su savo pussesere Stankūnų namuose. Tada aš parašiau jam – geriau atvežkit mergaitę pas mus, čia yra apsauga, vaikams bus visiškai saugu. Ir dar, būtinai parašiau Vaikų teisų darbuotojai, kad ši dalyvautų tame susitikime ir niekas negalvotų, jog aš tą mergaitę kažko slapta klausinėju. Bandžiau apsidrausti, kad man pačiai po to nebūtų kokių problemų. Tai, matyt, tos mergaitės tėvui šis variantas netiko. Jis neatvežė pas mus savo mergaitės ir dingo. Jokių žinių daugiau iš jo nesulaukiau, viskas tuo ir pasibaigė.

– Nors ir labai lėtai, tačiau net ir vilkinamas teisinis procesas juda į priekį. Kaip įsivaizduojate artimiausią perspektyvą? Kažin kokie dar iššūkiai laukia jūsų bei D.Kedžio artimųjų šioj iš ties nelengvoje kovoje?

– Rugsėjo 15 dieną Panevėžio apylinkės teisme bus nagrinėjami mano pačios ir mano vyro advokato A.Venckaus pagrindiniai skundai dėl to, kad L.Stankūnaitei būtų pareikšti įtarimai ir kad nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl mergaitės seksualinio prievartavimo A.Ūsui, J.Furmanavičiui, V.Naruševičienei ir L.Stankūnaitei yra nepagrįstas. Tai jeigu teismas šiuos mūsų skundus patenkintų, tada neišvengiamai turėtų būti pareikšti įtarimai L.Stankūnaitei. Na o po to, spalio 7 dieną, bus svarstoma pedofilijos byla, kur A.Ūsui pareikšti įtarimai ir surašytas kaltinamasis aktas dėl mergaitės seksualinio išnaudojimo. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Kondratjevas vieną bylos dalį dėl motinos valdžios apribojimo nutraukė, motyvuodamas būk tai man reikėjo paduoti atskirą ieškinį, o kitą dalį bylos – dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo – paliko. Todėl aš ir apskundžiau šį teismo sprendimą, kadangi dabar gaunasi taip, kad Drąsiaus Kedžio pareigas perėmiau, bet jo teisių, tai neperėmiau. Juk Drąsius prašė apriboti mergaitės motinai valdžią, o vaiko gyvenamąją vietą nustatyti prašė L.Stankūnaitė, kur atsakovas yra D.Kedys. Tikrai nežinau, koks bus priimtas sprendimas Panevėžio apygardos teisme. Aišku tik tiek, jog mano skundą teismas patenkins arba atmes.

– Iš vienos pusės, matyt, jaučiate klaninės teisėsaugos liokajų spaudimą. Pavyzdžiui, S.Stačioko, B.Varsackio, K.Betingio, V.Gaivenio bei kitų panašių į juos, savimi patenkintų tipų moralizavimą. O iš kitos pusės, be abejo, jaučiate visuomenės palaikymą. Ką šiuo atveju jums reiškia daugumos žmonių palaikymas, visuomenės atjauta, supratimas?

– Kalbant apie kitų žmonių palaikymą, tai tikrai jokių problemų neturiu. Kur bebūčiau, prie manęs prieina visai nepažįstami, sveikina, linki sėkmės. O dėl TEDK teisėjų, tai aš manau, jau iš anksto buvo nuspręsta kelti man drausmės bylą. Jiems iš tikrųjų visai nesvarbu nei mano pateikiami argumentai, nei jokie paaiškinimai. Įsivaizduokite, jeigu paskutinę bylos medžiagą jie man atsiuntė liepos 30 dieną, o rugpjūčio 2 dieną jie jau mane svarsto!.. Turėjau tik dvi dienas susipažinti, kuo, kokiu pagrindu esu kaltinama, tad kaip aš galėjau tinkamai pasiruošti?.. Matyt, jog viskas jau iš anksto buvo nutarta, todėl man iškelta drausmės byla. Jeigu TEDK pirmininkas S.Stačiokas klausia manęs: „ar tu dar kalbėsi su žurnalistais? Ar dar su jais aiškinsiesi?..“, – tai čia man aišku, kur link viskas krypsta!..

– Todėl dabar jums vienintelė rimta atspirtis šiame „drausminio apdorojimo“ procese, ko gero, yra visuomenės nuomonė, žmonių palaikymas?

– Šiuo atveju, man atrodo, eiliniai žmonės daug svarbiau, negu pareigūnai. Pagaliau, kas gi tuos pareigūnus išlaiko? Juk būtent paprasti Lietuvos žmonės ir išlaiko tuos pareigūnus, išlaiko visas institucijas. Ant paprastų žmonių pečių viskas laikosi. Prisiminkime, šiandien teismais nepasitiki 88 proc. Lietuvos gyventojų, o prokuratūra nepasitiki 87 proc. Tai tik pagalvokite, kokia masė žmonių nepasitiki teisėsauga!.. Aš, pavyzdžiui, tikiu Lietuvos žmonėmis. Reiškia, kažkas negerai yra teisinėje sistemoje. Kodėl turėčiau kalbėti, kad teisinė sistema veikia gerai, jeigu net 88 proc. eilinių žmonių nepasitiki teismais? Manau, kad kažkas čia tikrai yra negerai!..

– Beje, o kaip vertinate visuomeninį judėjimą „Drąsiaus kelias“, kuris pasisavino jūsų amžiną atilsį brolio vardą?

– Man tai patinka panašūs judėjimai, tik aš labai nenorėčiau, kad mano brolio vardą nuvalkiotų. Pagrindinis dalykas yra tai, kad Drąsius mirė dėl to, kad jis kovojo už mergaitę. Tik dėl to jis buvo nužudytas. Čia yra pagrindinė esmė. Todėl aš nenorėčiau, kad į tą judėjimą jungtųsi žmonės, kurių tikslai yra visiškai kitokie, tarkim, politiniai. Drąsiaus jau nebeprikelsime. Dabar pagrindinis tikslas – išgelbėti mergaitę. Todėl aš ir noriu, kad tam judėjimui vadovautų mano giminaičiai, kurie verkė dėl Drąsiaus ir kovoja dėl mergaitės, o ne kažkokie svetimi žmonės, kuriems svarbiausia patekti į valdžią.

Nedovanotinai ilgai užsitęsęs pedofilijos bylos tyrimas jau pareikalavo keturių žmonių gyvybių, sunerimusi visuomenė atidžiai stebi prokuratūros ir teismų priimamus sprendimus. Tad ar jums neatrodo, kad teisinio proceso eigoje juntami šiokie tokie pragiedruliai? Gal vis dėlto, teisingumas nugalės šį kartą?

– Sunku pasakyti. Labiausiai dabar laukiu kada bus panaikintas prokurorų Šileikos ir Maciulevičiaus nutarimas nutraukti tyrimą dėl seksualinio prievartavimo. Kadangi vieną kartą galutine, neskundžiama nutartimi Vilniaus apylinkės teismas jau pasisakė dėl to, kad L.Stankūnaitei turėjo būti pareikšti įtarimai, tai jeigu Panevėžio apylinkės teismas patenkins mūsų skundą, reiškia, teismas antrą kartą pasisakys, kad mergaitės motinai turi būti pareikšti įtarimai. Aš labiausiai laukiu būtent šio sprendimo!.. Vien tai, kad prokuratūrą A.Ūso bylą perdavė į teismą, reiškia, jog net Generalinė prokuratūra pripažino, kad jis yra kaltas. Prisimenu, vienoje TV laidoje buvęs generalinis prokuroras R.Petrauskas sėdėjo šalia A.Ūso, o kiek vėliau, pastarajam jau mirus, R.Petrauskas aiškino, kad A.Ūso giminės gali tęsti bylos nagrinėjimą ir galbūt jisai bus išteisintas. Tai argi taip turėtų kalbėti prokuroras? Juolab, kad prokuratūra jau išsakė savo poziciją A.Ūso atžvilgiu. Surinkta pakankamai duomenų ir dėl to A.Ūso byla perduota teismui. O jeigu A.Ūsas būtų išteisintas, tai dėl prokurorų neteisėtų veiksmų reabilitacija ir žala priteisiama iš valstybės. Šiuo atveju, matyt, „meškos paslaugą“ valstybei atlieka prokurorai. Nesuprantu, kaip gali taip neatsakingai kalbėti Generalinės prokuratūros atstovai?.. Lygiai taip pat buvęs generalinis prokuroras R.Petrauskas paskelbė, kad ant ginklo, kuris buvo rastas šalia Drąsiaus kūno yra jo biologiniai pėdsakai. Tačiau aš pati esu skaičiusi eksperto pateiktą mirties išvadą. Ten skelbiama, kad D.Kedžio biologinių pėdsakų ant šalia jo surasto ginklo nėra. Dabar jau net Generalinė prokuratūra paneigė ankstesnius R.Petrausko teiginius. Akivaizdu, kad pedofilijos bylos atveju ne kartą buvo skleidžiamas melas. Prokurorai meluoja žmonėms. Tai dar gerai, kad mes suprantame teisinę kalbą ir galime susipažinti su bylomis. Aš pati išsiaiškinau kai kurias aplinkybes, net paprasti žmonės jau daug ką supranta šioje painioje istorijoje. Bet jeigu mes nemokėtume teisinės kalbos, tai galima tik įsivaizduoti, kokia būtų sudėtinga situacija. Jeigu sakote, kad šioje byloje juntami pragiedruliai, tai aš manau, tie pragiedruliai pasireiškia būtent tuo, kad eiliniai žmonės pradeda suprasti prokurorų melą bei teisėsaugos išpuvimą!.. Gerai bent tiek, kad pedofilijos byla paskatino žmones kovoti. Man atrodo, kad daug žmonių Lietuvoje nukentėjo nuo iškrypėlių, tačiau iš baimės, nežinojimo bei kompetencijos stokos šiandien daug kas bijo kovoti. O mes, Drąsiaus artimieji, nenusileidome, priešinomės, tik todėl ir matosi rezultatai!..

Be abejo, sveikintina pozicija – priešintis neteisingumui, melui, iškrypėliams, bet ar nemanote, kad bylos „žudikės“ sąrašas, nepaisant visko, gali dar pailgėti? Ar nebijote, kad su jumis, kaip ir su broliu, bus bandoma susidoroti?

– Sunku pasakyti, iš kurios stovyklos kas dar gali mirti. Aš manau, kad esu jiems priešas Nr.1. Kita pusė gerai žino, jeigu ne tie mūsų skundai, tai gal Drąsius jau seniai būtų negyvas gulėjęs po žeme. O dabar, matote, kiek laiko praėjo ir jie nieko negalėjo užgesinti, todėl kad padėjau broliui… Matyt, paprasčiausiai, nei čia saugotis, nei čia prisisaugosi. Bet aš galiu pasakyti, kad pagrindiniai gyvi liudytojai šioje byloje – L.Stankūnaitė ir mergaitė. Manau, L.Stankūnaitė irgi labai daug žino, todėl ji yra viena kliuvinių. Ko gero, L.Stankūnaitė net nesuvokia, kad ir ji yra taikiklyje!.. Jai jau seniai reikėtų pasakoti ir kalbėti tiesą, jeigu nori išlikti gyva.

– Jeigu jaučiate, kad esate jiems priešas Nr.1, tai reiškia, jog tapote jiems taikiniu Nr.1. Mes matome L.Stankūnaitę vaikštant su neperšaunama liemene, visur lydimą „angelų sargų“ – apsaugininkų. O tuo tarpu jūs – tokia trapi, neapsaugota jokiomis liemenėmis, tarytum, lengvai pasiekiamas grobis tiems išgamoms?

– Aš tikiu likimu. Man atrodo, viską sudėlioja į savo vietas kažkas, kas yra virš mūsų. Juk taip negali būti, kad mes nukentėję ir dabar mus likimas baustų. Tik pažiūrėkite, kokia situacija: mergaitė išprievartauta, Drąsius nužudytas, o kas toliau?.. Aš jau seniai galvojau, kad dėl teisėjos darbo, tai jie mane tikrai tąsys ir kažką darys, kad tik išmęstų iš darbo, kadangi aš kovoju prieš tą supuvusią teisinę sistemą. Tiesą sakant, tokio rezultato – drausminės bylos – nelabai nustebus laukiau… Pamenu, po Drąsiaus laidotuvių, visi sėdime prie namo, mama, tėtis ir aš. Matau, kaip tėtis su mama verkia, o aš sakau jiems: „Ai, neverkit, vis tiek Drąsiukui antrą kartą mirti nereikės, vis tiek jau numiręs!..“. O tėtis man ir sako: „Jam geriau, negu mums…“. Tegul ten jie mane svarsto savo komisijose!.. Galiu pasakyti tiek, kad po brolio Drąsiaus mirties man viskas atrodo tik smulkmenos. Gal kiti įsivaizduoja, kad aš ten labai jų bijau? Bet po balandžio 20 dienos, kai pamačiau negyvą Drąsių ant lentos, tai man viskas yra tik smulkmenos. Matyt, savo gyvenime aš jau pasiekiau tokią ribą, kai visa kita man yra tiktai juokas… – Turbūt dažnai pagalvojate, kodėl jums teko tokia nelengva dalia? – Lygiai taip klausdavo ir mano brolis. Kai Drąsiukas buvo gyvas, dažnai stebėdavosi: „Aš nesuprantu, kodėl man čia taip atsitiko su ta mergaite?..“ Ir iš tikrųjų, niekas nežino, dėl ko Dievas atsiuntė mums tokią nelaimę!.. Kai pradedu svarstyti, suprantu, kad gyvenime nieko nebūna šiaip sau, be reikalo. Manau, kad gyvenime viskas sugrįžta. Bet aš neprisimenu, jog būčiau kažką tokio blogo padariusi, kad man už tai tektų net brolį laidoti… Man labai patiko aktoriaus Audriaus Nako teiginys: „Tie žmonės, kurie yra anoje pusėje, turi aiškiai suvokti, kad atsiskaitymo valanda, vienokia ar kitokia forma, ji tikrai ateis!..” Aš manau, kad ir tie korumpuoti pareigūnai, tegul jie negalvoja, jog imdami kyšius, gyvendami iš svetimo skausmo, bus laimingi. Vis tiek, vieną kratą gyvenime viskas sugrįžta!.. Kai balandžio 20 dieną atpažinau mirusį brolį, pradėjau sukti laiką atgal ir prisiminiau, jog prieš kelias dienas aš pajutau baisų skausmą širdy ir pirma mintis – apie Drąsių vis mažiau ir mažiau pagalvoju… Man atrodo, kad buvo balandžio 16 ar 17 diena, kai brolis mirė, ir aš tai jaučiau. Kartais net sunku patikėti gyvenime pasitaikančiais sutapimais, likimo ženklais. Pamenate, tas violetinis Drąsiaus megztukas – mes gi kartu praeitą vasarą Vilniuje pirkome tuos rūbus. Tada brolis išsirinko violetinį, ryškiai geltoną, žalią ir baltą, o aš tik vieną vienintelį – juodą megztuką!.. Lygiai tokį patį, kaip ir tas violetinis, tiktai juodą. Aš dar turiu tą megztuką, saugau… Kartą su mergaitė užlipome į viršutinį namo aukštą, kur įrengtas brolio kambarys, tai ji man ir sako: „Jauti, kaip čia viskas kvepia, tai mano tėtės kvapas!..“. Iki šiol ten dar yra likę jo drabužiai, daiktai… tik Drąsiaus nebėra. Tikiu, kad kažkokia galia virš žmogaus vis dėlto yra, tikiu, kad žmogaus likimą vis tiek kažkas lemia. Viskam savas laikas. Man sunku pasakyti, kiek ilgai truks šita byla, gal 2-3 metus. Tikiu, kad užteks sveikatos visa tai pakelti. Jeigu jau brolio Drąsiaus mirtį išgyvenau, tai dabar jau tikrai viską atlaikysiu, ištversiu, tegul jie ten būna ramūs!..

Facebook komentarai
});}(jQuery));