Neringa Venckienė : ADVOKATAS G. ČERNIAUSKAS BUVO ATSISAKĘS NEŠTI DEIMANTĘ. KAS JĮ PRIVERTĖ?

Nesa

Nesa

Neringa Venckienė : 
ADVOKATAS G. ČERNIAUSKAS BUVO ATSISAKĘS NEŠTI DEIMANTĘ. KAS JĮ PRIVERTĖ?

Skaitau savo bylą. Ir vis atrandu įdomybių.
2 tomas bylos lapai 22-27 – antstolės Sonatos Vaicekauskienės 2012-05-03 patvarkymas Nr. 0114/11/02742.
Šis dokumentas patvirtina, kad 2012 m. gegužės 3 d. advokatas G. Černiauskas buvo atsisakęs naudoti fizinę prievartą Deimantei.
Minėtame patvarkyme (bylos lapas 23) nurodyta: „2012-05-03 antstolės kontoroje gautas L. Stankūnaitės advokato raštas, kad jis atsisako fiziškai paimti Deimantę Kedytę ir nunešti į automobilį. Dėl šios priežasties 2012-04-26 antstolės patvarkymo įvykdyti nėra galimybės“.
2012 m. gegužės 17 d. namo viduje G. Černiauskas nenaudojo fizinės prievartos prieš Deimantę. Video įraše, kuris iki šiol buvo nuslėptas nuo visuomenės, matosi, kad L. Stankūnaitė ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos naudojo prievartą Deimantės atžvilgiu.
Kas privertė G. Černiauską naudoti fizinę prievartą Deimantės atžvilgiu namo kieme, lauke, kai L. Stankūnaitė jėga atplėšė Deimantę ir nuvilko ją rėkiančią prie stiklinių durų, o G. Černiauskas kartu su L. Stankūnaite ją nunešė į policijos automobilį?
Iki šiol mes taip ir nežinome už ką G. Černiauskui Kauno rajono savivaldybė, tuo metu vadovaujama socialdemokrato V. Makūno, sumokėjo 100 000 litų. Už jo darbus ar už Deimantės išnešimą?
Dėl ko G. Černiauskas atsisakęs fiziškai paimti Deimantę ir nunešti į automobilį, ją vėliau nešė? Ar jis buvo gąsdinamas? Jam buvo grasinama? Ar jam buvo pažadėti pinigai?
Mes nežinome kas G. Černiauskui mokėjo už L. Stankūnaitės atstovavimą. Faktas, kad ne pati L. Stankūnaitė. Pedofilijos byloje (19 tomas, bylos lapas 172) 2009 m. rugsėjo 6 d. fiksuotas pokalbis tarp L. Stankūnaitės ir A. Ūso, jog ji „nė lito neturi, nežino, kaip į Vilnių važiuos“. L. Stankūnaitė, praėjus beveik metams nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, kai mergaitės pas ją jau nebūdavo, nebesugebėjo nieko užsidirbti.
Primenu, kad Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos E. Talalienė ir G. Didžbalienė po 2012 m. gegužės 17 d. buvo paaukštintos pareigose.
Evelina Talalienė, Kauno rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotoja, nuplėšusi vaiko ranką 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje, aiškinusi vaikui: “dabar arba po minutės”, po Garliavos šturmo, vedėjai Dabašinskienei nesant darbe, ją pavaduodavo. Šiuo metu ji yra atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Regionų apygardos administraciniame teisme.
Gražina Didžbalienė, Kauno miesto Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja, 2012 m. gegužės 17 d. nuplėšusi mergaitės rankas, tapo Vaikų gerovės centro “Pastogė” direktore. Įsivaizduojate? Įstaigai, kurioje globojami ir įvaikinami vaikai, vadovauja asmuo, plėšęs vaiko rankas?

 

Nesa

Facebook komentarai
});}(jQuery));