Neringa Venckienė : 35 nusikalstamos veikos, dėl kurių JAV sutikimo persekioti Neringą Venckienę nedavė

91440986_146787100175493_1158165973207875584_n

91440986_146787100175493_1158165973207875584_n

Neringa Venckienė

35 nusikalstamos veikos, dėl kurių JAV sutikimo persekioti Neringą Venckienę nedavė

Lietuvos Respublika 2015 metais kreipėsi į Jungtines Amerikos Valstijas, prašydama išduoti mane dėl 39 nusikalstamų veikų.
Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamento 2017 m. gruodžio 1 d. Deklaracijos 6 punkte nurodyta, kad nusikaltimai: 1) šmeižimas; 2) neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas; 3) mirusiojo atminimo paniekinimas; 4) melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą; 5) mažamečio asmens tvirkinimas; 6) piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis; 7) nepagarba teismui; 8) piktnaudžiavimas (tarnyba) nėra siunčiami teismui spręsti.
Tai reiškia, kad iki kreipimosi į teismą Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentas 2017 metais nesutiko išduoti ir nesikreipė į JAV teismą dėl 19 (devyniolikos) nusikaltimų: penkių nusikaltimų pagal LR BK 154 str. 2 d. (šmeižimas); vieno nusikaltimo pagal LR BK 168 str. 1 d. (neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas); keturių nusikaltimų pagal LR BK 313 str. 2 d. (mirusiojo atminimo paniekinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 236 str. 1 d. (melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą); vieno nusikaltimo pagal LR BK 153 str. (mažamečio asmens tvirkinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 163 str. (piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis); vieno nusikaltimo pagal LR BK 232 str. (nepagarba teismui); vieno nusikaltimo pagal LR BK 228 str. 2 d. (piktnaudžiavimas (tarnyba)).
Minėtos Valstybės Departamento Deklaracijos 5 punkte nurodyta, kad Jungtinių Amerikos Valstijų teismui perduodama bendrininkavimas padarant nusikalstamą veiką, neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas; trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai; pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui; fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas; teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas.
Jungtinių Amerikos Valstijų teismas ir vėliau Valstybės Departamentas sutiko išduoti mane dėl keturių nusikalstamų veikų: 1) trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai; 2) pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui; 3) fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas; 4) teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas. 2018 metais JAV teismas neišdavė dėl 16 (šešiolikos) nusikaltimų – bendrininkavimo padarant nusikalstamą veiką, neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo (LR BK 25 str. 3 d., 167 str. 1 d.)

Įvertinus tiek Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentui, tiek JAV teismui Lietuvos Respublikos pateiktus duomenis dėl 39 nusikalstamų veikų, Jungtinės Amerikos Valstijos dėl 35 nusikalstamų veikų JAV sutikimo dėl baudžiamojo persekiojimo nedavė.

J. Valiušaičio nuotrauka

 

91440986 146787100175493 1158165973207875584 n

Facebook komentarai
});}(jQuery));