Neringa Venckienė : ?????? ????????? ?̨??????? ????????????

Neringa Venckienė : ?????? ????????? ?̨??????? ????????????

Lietuvos Respublikos Seimo statuto, kuris yra įstatymas, 240 straipsnio 9 dalis reglamentuoja, kad Seimas priėmęs sprendimą svarstyti Seimo posėdyje asmens, kuriam taikoma apkalta, pašalinimą iš pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimą, paskiria Seimo posėdžio dėl asmens, kuriam taikoma apkalta, pašalinimo iš pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo svarstymo datą. Svarstymo data turi būti paskirta ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo posėdžio, kuriame ši data buvo nustatyta, dienos. ????????, ?????? ??????? ???????, ?????????? ???̌?? ?? ???????̌?????? ??????̌??? ???? ????????̨ ????? ????̇??̌?? ????̨ ?? ?????̨, ???? ????????????? ?????? ??̌????? ???????? ??? ???????̌????? ?? ???̌??????? ??̌ ???????̨ ?? ????? ????? ??????? ??????????? ?????????.
Man niekada raštu ir pasirašytinai nebuvo pranešta apie paskirtą Seimo posėdžio datą ir laiką, kada Konstitucinio Teismo išvados pagrindu bus sprendžiamas mano kaip Seimo narės mandato panaikinimo klausimas.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));