NE ŽINGINE, NE RIŠČIA, O ZOVADA NUO LIETUVOS

NE ŽINGINE, NE RIŠČIA, O ZOVADA NUO LIETUVOS

 Algirdas Endriukaitis

,,Tamsybių laikai sugrįžo, pasaulis

išsikraustė iš proto,

kurio neturėjo,

protas apleido pasaulį

nesuturėtą,

kvailį žymėtomis kortomis

žaidžia Poezija ir Filosofija /…/“

Aidas Marčėnas, ,,Metai“, 2019, nr. 1, 12 p.

 

       Konservatorių strateginio partnerio kredo

,,Netikiu valstybe, kaip moralės skleidėja ir gynėja“ 

Gintaras Steponavičius

,,Veidas“, 2014-05-06, p. 21 p.

 

Patys konservatoriai

 

,,Nėra atskiros vienos valstybės žemės rinkos – yra Europos Sąjungos.“

Vytautas Landsbergis, europarlamentaras

,,Laisvas laikraštis“, 2013-12-21, 2 p.

 

,,Gal atrodys, kad tai banalu, o visuomenė daug ką nori neigti, bet Lietuvoje auga neįtikėtinai aktyvūs ir pilietiški jauni žmonės. Gimusi skaitmeniniame ir kelionių amžiuje, ateina tikroji Vakarų karta.“

Gabrielius Landsbergis, europarlamentaras

,,Pajūrio naujienos“, 2015-02-20, 8 p.

 

,,Žinoma mūsų sąjungininkai visada buvo ir yra liberalų sąjūdis. Pavadinčiau netgi TS-LKD strateginiais partneriais. Per ilgą laiką su Liberalų sąjūdžiu susiformavo tarpusavio pasitikėjimas.“

Ggabrielius Landsbergis, europarlamentaras

,,Panevėžio balsas“, 2015-11-23, 3 p.

 

,,Todėl kviečiu visus ir kiekvieną atskirai jungtis prie naujojo valstybės atgimimo darbų…“

Gabrielius Landsbergis, TSLKD pirmininkas

,,Kauno diena“, 2016-09-12, p. 5

 

,,Ar tikrai galime pasakyti, kad nebus atskalūnų? Ne, to šiandien pasakyti negalime.“

Gabrielius Landsbergis, TS-LKD pirmininkas

,,Verslo žinios“, 2016-11-02, 2 p.

 

Laima Andrikienė, europarlamentarė

,,Didžioji Britanija nuo pat pradžių buvo vadinama ,,nepatenkintąja” valstybe nare. Britai buvo visada skeptiški kalbėdami apie ES, – ne tik mane, bet ir daugelį EP tai erzino.“

,,Šiandien EP yra gerokai daugiau euroskeptikų, nors jie save ir vadina eurorealistais.“

,,Lietuvos žinios“, 2016-07-30, 3 p.

 

,,Ir ES jėga ir jos silpnumas slypi įvairovėje. O nacionalinių valstybių interesai skiriasi. Norint tvirtumo užsienio politikoje, valstybės turi atsisakyti didesnės dalies savo suverenių teisių ir daugiau sprendimų deleguoti ES.“

,,Didžiausias pavojus ES kyla ne tik iš populistų bei nacionalistų, bet ir iš to, kiek ES sugebės persitvarkyti, tapti efektyvia bei atitikti žmonių lūkesčius.“

,,Pastarosiomis savaitėmis  padarytas dar vienas žingsnis ,,kelių greičių“ Europos kryptimi: 16 ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuva, pritarė sprendimui įkurti ES prokuratūrą.“

,,Reformas įgyvendinti reikės kiekvienoje šalyje, kuriose populizmas ir nacionalizmas kabo tarsi Damoklo kardas virš viso to, kas buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo.“

,,Jei Europoje viršų paimtų radikalai, populistai, Europa neturėtų tikėtis nieko gero.“

,,Šiaulių kraštas“, 2017-04-15, 6 p.

 

,,Pirmą kartą Europos Sąjungos istorijoje Metų parlamentarais pripažinti du Lietuvos atstovai – aš ir Petras Auštrevičius, atitinkamai tarptautinės prekybos ir užsienio politikos srityse.”

,,Visi ekspertai sutartinai tvirtina, kad naujasis Europos parlamentas bus sudėtingiausias (blogiausias?) iš visų kokius iki šiol žinojome. Ką turiu galvoje? Pirmiausia tai, kad kraštutinė dešinė – radikalios, ekstremistinės politinės jėgos – rengiasi tapti antrąja pagal dydį Europos Parlamento frakcija. Ir tai yra realu.”

,,Šių politinių jėgų tikslas – sugriauti Europą, sugriauti Europos Sąjungą. Šie žmonės neabejotinai bus apsikaišę patriotų plunksnomis ir patriotizmo, tėvynės meilės lozungais. Iš anksto sakau; pastebėkime ir objektyviai įvertinkime juos.”

,,Sekundė”, 2018-10-06, 5 p.

 

  1. Šimonytė, kandidatė į prezidentus

,,Man atrodo svarbiausia, kad Lietuva nebandytų sėdėti ant dviejų kėdžių: būti tautine ir federaline valstybe. Turime būti atviri toms idėjoms, kurios stiprina ES.“

,,Bet nesakau, kad reikia eiti priešinga federalizmui kryptimi, toks ėjimas man neatrodo simpatiškas.“ (https://www.lzinios.lt, 2018-11-12).

Dar nenustatytas galutinis Europos federacijos modelis. Jeigu tikėti E. Makrono ir M. Šulco

išsakyta nuomone, 2025 metais turi būti sukurtos Jungtinės Europos Valstijos. P. Auštrevičiaus požiūriu bus viena Konstitucija ir viršnacionalinė vyriausybė. Tokio požiūrio laikosi ir Europos federalistų sąjunga. Lietuvoje. Galima numanyti, kad Lietuva turės, tarkim, šiandieninės Bavarijos ar Techaso valstijos statusą ir spręs vietinius savivaldybių reikalus. Kariuomenė ES bus bendra kaip ir kultūra.

Anais laikais S. Nėris rašė, kad ,,Lietuva skambės tautų brolijoj TSRS skambiausioji styga“. Kandidatei derėtų pakartoti; ,,Lietuva skambės ES bendrijoj klusniausiai skambanti styga.“

  1. Šimonytei, kandidatei į Lietuvos prezidentus, buvo užduotas klausimas: ,,Kodėl Jūs nepriklausėte konservatorių partijai?“ Ji atsakė: ,,Buvo laikas, kai negalėjau priklausyti šiai partijai, nes jai priklausė, pavyzdžiui, amžiną atilsį Kazimieras Uoka. Man buvo sudėtinga įsivaizduoti save vienoje partijoje su tuo žmogumi.“ (https://www.lzinios.lt, 2018-11-12).
  2. Uoka buvo patriotas, atgimimo pradžioje nuveikė nepakartojamą milžinišką ir drąsų darbą Lietuvoje ir Rusijoje, organizuodamas Lietuvos palaikymą per ten rengiamus mitingus ir demonstracijas. Be to, jis iš Lietuvos nieko nevogė. Prisiminkime, kad konservatoriai išmetė jį iš savo frakcijos. Tai nenuginčijamas konservatorių kodo ženklas.

 

Konservatorių artimi bičiuliai

 

Europarlamentaras V. Andriukaitis padarė įdomų viražą. Pradžioje iškėlė šūkį ,,Grąžinkime Lietuvai ateitį!“ Kaip ir ką galima grąžinti ko dar nebuvo? Jam reikėtų grįžti prie ištaros apie Lietuvos ateitį. Nei vieno žodžio. Kodėl? Kaip žinia jis yra euroentuziastas ir federalistas, t. y. Lietuva be ateities.

 

  1. Linkevičius, užsienio reikalų ministras

,,Partijos turi labai ryškiai suformuluoti proeuropietiškas pozicijas. Reikia nuslopinti tuos populistinius, radikalius ir, neslėpkime, ksenofobiškus ir nacionalinius junginius, kurie kartais kelia galvą.“

,,Respublika“, 2013-09-03

 

Mečys Laurinkus, signataras

,,Mūsų valstybė dar nėra apimta ,,grįžimo prie nacionalinių interesų“ spazmų, nesitelkia nacionalistai po lietuviška M. Le Pen vėliava, nekuriama ,,alternatyva Lietuvai“.

,,Lietuvos rytas“, 2017-10-21, p. 4.

 

Vygaudas Ušackas, buvęs užsienio reikalų ministras.

,,Nėra nesvarbių nacionalinių interesų. Deja, kaip ir nėra sprendimo dėl krypties, kuria judėsime tolyn. Nėra net noro liautis gąsdinti tūlą lietuvį suvereniteto praradimu ar ,,Europos federacija“. 

,,/…/ valstybėse senbuvėse vis didesnė dalis piliečių kvestionuoja ES institucijų sprendimus, stiprėja nacionalistinės tendencijos, populistiniai judėjimai, stringa efektyvios ir bendros ES saugumo ir užsienio politikos formavimas.“

,,Vakarų ekspresas“, 2018-05-05, 7 p.

 

Aušra Maldeikienė, europarlamentarė

,,Nuoširdžiai pasakysiu, kad man konservatoriai tuo ir verti pagarbos, kad neprisikabina prie tos tautinės valstybės, kuri iš esmės tėra mažos primityvios uždaros fašistuojančios valstybės sinonimas.“ 2019-11-24

 

Konservatorių užsienio idėjos broliai

 

Hermanas van Roompėjus, ES Vadovų Tarybos pirmininkas

,,Europos Sąjungoje nacionalinė kultūra turi išnykti, kad būtų galima ugdyti globalinį, internacionalų žmogų – Homo Europaens.“ 

,,Respublika“, 2015-01-09, 3 p.

 

Žanas Klodas Junkeris Europos Komisijos pirmininkas

„Šie populistai, nacionalistai, kvaili nacionalistai, jie įsimylėję savo valstybes“.

Tiesos.lt., 2019-05-26

 

Kita nuomonė

 

Pranciškus, popiežius

,,Daug kas sudaro bendrą įspūdį, kad Europa yra pavargusi ir pasenusi močiutė, nebevaisinga ir nebegyvybinga. Europą įkvėpę didieji idealai atrodo netekę patrauklumo ir iškeisti į jos institucijų perdėtą biurokratinį dėmesį techninėms smulkmenoms.“

www.bernardinai.lt  Kalba EP 2014-11-24

 

Pranciškus, popiežius

,,Manau, kad kova siekiant išsaugoti tapatybę padaro žmones stiprius. Jūs turite tvirtą tapatybę, kuri susiformavo kančioje, kovoje už jos išsaugojimą, kultūroje. Ką daryti, kad apsaugotume tapatybę? Sugrįžti prie šaknų. Tai svarbu. Senas dalykas, kurį reikia perduoti. Tapatybė yra priklausymo tautai dalis, o priklausymą tautai reikia perteikti, perduoti naujoms kartoms ugdymu ir dialogu, ypač tarp senų ir jaunų. Galima tai perduoti ir jūs privalote tai daryti, nes jūsų tapatybė yra turtas. Kiekviena tapatybė, suvokiama kaip priklausymas tautai, yra turtas.”

,XXI amžius”, 2018-10-05, 1 p.

 

Ortega i Gasetas, ispanų filosofas

,,Visuomenės valdymas pateko į rankas tam tikro tipo žmonių, kuriems civilizacijos pagrindai yra beverčiai kaip ir bet kokia civilizacija apskritai…”

,,Sumerki globalizaciji”, Act, Moskva, 2004, 203 p.

 

  1. V. Landsbergis, rašytojas

,,Džiaugčiausi, jei atsirastų kokių nors šviesių populiarių žmonių sukurtas dvasinis Sąjūdis už žmoniškesnę Lietuvą; gal tada pamažu rastųsi ir kokia nors elgesio korekcija, t. y. visuomeninis sutarimas, kas yra Lietuva.“

,,Laisvalaikis“, 2018-02-15, 5 p.

 

  1. V. Landsbergis, rašytojas

,,Serganti Lietuva irgi realybė. Sergantys rinkėjai į valdžią išrenka sergančius politikus ir prašo, kad juos išgydytų.“

,,Laisvalaikis“, 2018-02-15, 5 p.

 

Kristijonas Vildžiūnas, kino režisierius

,,Jei praeitis prisimenama vien su nostalgija ir netampa dabarties įkvėpimu, kad ir kokia graži būtų, ji veiks destruktyviai. Surasti praeityje dabarties įkvėpimo yra vienintelis dalykas, dėl ko verta žvalgytis į prabėgusias dienas.“

IQ, 2016, Nr. 9, 97 p.

 

  1. Kapsukas nubėgo pas Leniną, A. Sniečkus pas Staliną ir viskas jiems neblogai baigėsi. Kas gali paneigti, kad kaip užrašyta naujausiame ES naratyve, ,,Renesansą ir kosmopolitizmą laikome dviem kultūriniais idealais, kurie gyvybiškai svarbūs šiandienos ir rytdienos Europai.“, nebus amžiais išsvajotas Lietuvos istorijos vilties ženklas. Taigi, už mus ars ir sės, o mums tik jų giesmę traukti reikės, o tai viskas bus pigiau grybų atsisakius V. Kudirkos giesmės.

 

Algirdas Endriukaitis        2020-03-31

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));