N.Venckienės byloje prokuratūra jau pažeidė sutartį su JAV dėl ekstradicijos (papildyta)

Neringa Venckienė

?????????̄?? ????????????? ???? ??????̇ ? ??????????
Jungtinės Amerikos Valstijos sutiko mane teisti tik dėl 4 nusikaltimų, tačiau į teismą perduotoje baudžiamojoje byloje kaltinamajame akte nurodytas ir penktas nusikaltimas, kad aš piktnaudžiavau globėjos teisėmis.
Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo teisėmis ar pareigomis užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 163 straipsnį.
JAV mane teisti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 163 straipsnį sutikimo nedavė.
2019-11-06 nutarimu prokuroras D. Jakutis nutraukė baudžiamosios bylos dalį pagal LR BK 163 str. (piktnaudžiavimas globėjo teisėmis ir pareigomis), tačiau į kaltinamąjį aktą įrašė, kad aš piktnaudžiavau globėjos teisėmis.
Lietuvos prokurorai nesilaiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutarties bei JAV Valstybės Departamento bei teismų spendimų.
Pranešiau JAV apie neteisėtus Lietuvos veiksmus.

Neringos Venckienės
pranešimas žiniasklaidai
2020-03-10

Lietuvos prokuratūra nebesilaiko ekstradicijos sutarties su JAV

Suprantu Lietuvos prokuratūros norą kuo greičiau ir griežčiau mane bausti už dešimtmečio senumo įvykius, kuomet dėl pedofilijos bylos sužlugdymo, o tokia buvo Seimo komisijos išvada, rimtai nukentėjo tiek Lietuvos prokuratūros, tiek visos teisėsaugos sistemos reputacija.

Garliavos įvykiai, kurių metu prie namo Klonio gatvėje susirinkę žmonės, atsisakydami paklusti įstatymams, sukėlė teisminės valdžios krizę, parodė teisėsaugos silpnumą, nesugebėjimą dirbti.

Tačiau, užuot pripažinusi ir taisiusi savo klaidas, Lietuvos teisėsauga ir toliau sau kelia vienintelį tikslą, pasiekti kuo griežtesnės teismo bausmės, ir tokiu būdu reabilituotis visuomenės akyse.

Pasirinktas prieš dešimtmetį susidorojimo su manimi kelias – akivaizdus bandymas toliau slėpti nuo visuomenės gilias teisėsaugos problemas.

Ir šiuo metu, kai pedofilijos bylos atskleidimas nebegalimas, visuomenė taip ir nesulaukusi teisminės valdžios atsiprašymo priversta stebėti teisėsaugos naują bejėgystės etapą – bandymus nuteisti buvusią teisėją, gynusią savo dukterėčią nuo pedofilų išnaudojimo.

Lietuvos prokuratūra nesilaiko ekstradicijos sutarties ir didina kaltinimų skaičių

Jungtinės Amerikos Valstijos sutiko, kad iš 39 nusikalstamų veikų mano atžvilgiu gali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas tik dėl 4 nusikaltimų: teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo; trukdymo antstolio veiklai; fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo; pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

Ekstradicijos sutartyje nurodytas baigtinis skaičius neva mano padarytų nusikaltimų, dėl kurių Lietuvos prokuratūrai leista kreiptis į teismą.

Deja, perdavus mano bylą į teismą, sužinojau ir apie penktą.

Į teismą perduotoje baudžiamojoje byloje kaltinamajame akte nurodytas ir penktas nusikaltimas, kad aš piktnaudžiavau globėjos teisėmis, nors JAV mane teisti pagal šį straipsnį sutikimo nedavė.

Taip elgdamiesi Lietuvos prokurorai nebesilaiko Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ekstradicijos sutarties bei JAV Valstybės Departamento bei teismų spendimų.

Atskirai pažymiu, jog tiek dėl padidintų kaltinimų skaičiaus jau pranešiau Jungtinėms Amerikos Valstijoms.

 

Ekspertai.eu iš karto kreipėsi į generalinį proklurorą Evaldą Pašilį, prašydami informuoti, dėl kokių priežasčių mūsų šalies teisėsaugininkai nesilaiko ekstradicijos sutarties su JAV, tokiu būdu dar labiau teršdami ir taip neįspūdingos reputacijos Lietuvos vardą.

skirt

PAPILDYTA

„Paskelbta informacija apie atsiradusį penktąjį kaltinimą yra klaidinanti. Į teismą prokuroras yra perdavęs bylą, kurioje N. V. yra kaltinama pagal keturis Baudžiamojo kodekso straipsnius, kurie ne kartą buvo įvardyti viešai.

Epizodas dėl piktnaudžiavimas globėjos teisėmis yra paminėtas kaltinamajame akte kaip kitos nusikalstamos veikos padarymo požymis. Tai nėra kaltinimas ir baudžiamoji atsakomybė už tai negresia.

Norime pabrėžti, kad tai yra prokuroro teisė, aprašant veiką, išdėstyti tokias aplinkybes, kurios jo nuomone turi reikšmės sprendžiant bylą. Teismas, priimdamas sprendimą,turi teisę koreguoti kaltinimo tekstą“, – Generalinio prokuroro vardu paaiškinimą pateikė Generalinės prokuratūros
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Izabelė Bočkienė.

logo bottom

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));