Mokytojų pagalbos šauksmas

Gerbiama ministre,

Šis laiškas yra paskutinis vilties šauksmas. Ilgiau nebegalime, todėl labai Jūsų prašome pagalbos. Esame Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokytojų kolektyvas. Atstovaujame didžiajai daliai mokykloje dirbančių mokytojų. Mokyklai pradėjus vadovauti direktorei Dalytei Rudzevičienei nuoširdžiai tikėjome, kad nauja direktorė įneš naujų, o svarbiausia gerų permainų į mokyklą. Ir buvome dalinai teisūs. Direktorė įnešė naujų, tačiau tikrai ne gerų permainų. Anksčiau buvęs darnus, draugiškas kolektyvas pradėjo skaidytis. Direktorė pradėjo proteguoti tik jai palankius, „savus“ mokytojus, negerbdama kitų kolektyvo narių, juos engdama. Mokykloje prasidėjo skirstymas į direktorei įtinkančius mokytojus ir kitus. Prasidėjo įvairios apkalbos, valandų skaičiaus mažinimas, papeikimai, pastabos, trumpiau tariant kabinėjimasis Labiausiai neįtikusius mokytojus net atleido iš darbo. Džiugu tai, kad bent teisybė yra teismuose, ir mokytojai buvo gražinti į darbą, sumokant jiems kompensacijas už priverstines pravaikštas. Aišku už tai buvo keršijama, net keliamos baudžiamosios bylos atskiriems mokytojams. Visa tai yra aprašyta spaudoje.

Visa tai privedė prie taupymo. Juk kažkaip reikėjo išmokėtas lėšas sutaupyti. Ir taupoma buvo tikrai ne visų sąskaita. Taupoma buvo tik direktorei nepalankių mokytojų sąskaita, sumažinant priedus. Sau ir „Saviems“ mokytojams priedai nebuvo sumažinti. Beje, direktorė mokyklos automobiliu naudojasi kaip savu, vyksta namo, važinėja į Kauną asmeniniais, į Kauno rajono savivaldybės tarybos posėdžius. Taip pat mokytojai mokyklos dirbtuvėse yra priversti remontuoti jos ir jos giminaičių automobilius.

Rinkimai yra atskira tema. Rinkimų į Kauno rajono savivaldybės taryba ir Lietuvos Respublikos seimą metu, mokykloje buvo aršiai agituojama balsuoti už ją ir jos atstovaujamą liberalų partiją. Rinkimų dieną buvo net skambinama mokiniams, jų tėvams ir agituojama už ją balsuoti.

Pasinaudojus ES parama, beveik visos profesinio ugdymo mokyklos renovavosi pastatus, įsigijo naujų mokymo priemonių, susiremontavo patalpas. Vadovaujant direktorei, mokykloje beveik niekas nepadaryta, žiemos metu mokykloje šaltą, pirmiausia langai buvo pakeisti jos ir sekretorės kabinete, o ne klasėse. Mokykla beveik nedalyvauja jokiuose projektuose, o jeigu ir dalyvauja, tai mokymuose, seminaruose ir stažuotėse dalyvauja tie patys jos „savi“ mokytojai.

Direktorė, turėdama užnugarį Švietimo ir mokslo ministerijoje (jos giminaitis užima aukštą postą ekonomikos departamente) ir būdama tarybos narė, jaučiasi nebaudžiama, ji yra ciniška, nesiskaitanti su kolektyvu. Todėl kolektyvas yra įbaugintas, susiskaldęs bei vergauja.

Ministre, prašome Jūsų, padėkite mums. Nes Jus paskutinė mūsų viltis. Vienu metu, Kauno rajono savivaldybė buvo įsiklausiusi į mūsų žodžius, buvo priimtas tarybos sprendimas perimti mokyklą savivaldybės žinion, tačiau per paskutinį buvusios kadencijos posėdį, šis sprendimas buvo atšauktas. Greičiausiai ne be jos pagalbos. Padėkite mums, nes mes daugiau nebegalime…

 

Pagarbiai,

Vilkijos žemės ūkio mokyklos mokytojų kolektyvas

Facebook komentarai
});}(jQuery));