Prof. Gediminas Merkys: „Iš dabartinės bėdos – nelegalių migrantų cunamio siaubiama senoji Europa sausa tikrai nebeišlips!..“

Juozas IVANAUSKAS

 

Prof. Gediminas Merkys: „Iš dabartinės bėdos – nelegalių migrantų cunamio siaubiama senoji Europa sausa tikrai nebeišlips!..“

 

„ES šalys nedelsdamos turi apsispręsti, ar masinio nestabdomo nelegalių imigrantų

 

antplūdžio akivaizdoje jos toleruos teroristų grupuočių, atvirai grasinančių ir ES

 

šalims, rėmimą Sirijoje ir Irake? Ar laikys norma vienasmenį Vokietijos sprendimų,

 

žalingų visoms ES šalims, priiminėjimą? JAV atsisakymas kovoti su „Islamo valstybe“,

 

viešai grasinančia Europos Sąjungai ir skelbiančia, kad su nelegalių imigrantų srautu

 

į ES jau atsiuntė daugiau nei 4000 teroristų, reiškia šios ir kitų teroristų organizacijų

 

kaip karinės politinės kovos su teisėta Sirijos vyriausybe rėmimą be Jungtinių Tautų

 

sankcijos. ES vadovybės bandymas nelegalią masinę organizuotai vykdomą imigraciją

 

paversti tariamai normaliu ir teisėtu reiškiniu, ignoruojant ES ir valstybių-narių teisės

 

aktus, patvirtina visišką ES vadovybės nepasiruošimą tokiai padėčiai ir verčia Europos

 

Sąjungą chaoso teritorija. Visa tai skatina valstybių-narių tarpusavio konfliktus,

 

griauna Europoje istoriškai susiklosčiusias dvasines ir kultūros vertybes, naikina ES

 

valstybių identitetą“, – lyg šauksmas tyruose nuskambėjo Seimo nario Audriaus

 

Nako ir signataro Zigmo Vaišvilos rugsėjo 21 d. pareiškimas, adresuotas

 

atsakingiems Briuselio klerkams, Lietuvos politiniam „elitui“, parlamentarams.

 

Tuo tarpu jankių globalistai, kurių ekspansyvi politika – JAV/NATO bombonešių

 

atakomis sėjama „demokratija“ sukėlė nevaldomą chaosą Artimuosiuose Rytuose

 

bei Afrikoje ir išprovokavo nelegalių migrantų – tautų persikraustymo stichiją,

 

tapusią rimtu iššūkiu visai Europai, neskuba prisiimti atsakomybės. Cinišku

 

pasityčiojimu atrodo pranešimai, kad JAV įsileis 1500 Sirijos pabėgėlių iki š. m.

 

rugsėjo pabaigos („US to admit 1,500 Syrian refugees by end of September“) ir priims

 

nuo 5000 iki 8000 sirų pabėgėlių kitais metas („U.S. to Accept 5,000 to 8,000 Syrian

 

Refugees Next Year“).

 

Kaip žinia, pagrindinė masė migrantų veržiasi į „svajonių šalį“ Vokietiją.

 

Atvykusieji pareiškia apie savo teises, reikalauja komfortiško būsto. Pabėgėliai gan

 

gerai gyvena už jiems išmokomas pašalpas ir visai nesiveržia dirbti, integruotis į

 

vokiečių kultūrą. Senojoje Europoje auga nusikalstamumas-išprievartavimai,

 

vagystės, žmogžudystės, plėšimai, narkotikų platinimas. Minioje su nelegaliais

 

migrantais atvyksta ir ISIL smogikai… Su ankstesne Vokietija, jai tapus migrantų

 

cunamio epicentru, galime atsisveikinti visam laikui. Čia atvykusieji, pradėję gauti

 

pabėgėlių pašalpas, tikrai nebegrįš į  Libiją, Siriją, Iraką ar Afganistaną.

 

 ES lokomotyvu vadinamai Vokietijai šiuo metu išties sunkus, atsakingas, kritiškas

 

momentas. Vokietijos sugriovimas – tai sugriovimas visos ES. Sunku patikėti, jog

 

būtent toks yra JAV hegemono ir jo ištikimo sąjungininko Didžiosios Britanijos

 

tikslas? Nejau Europos susilpninimas yra naudingas JAV, esą tai sukels kapitalo

 

ištekėjimą, leis palaikyti JAV ekonomiką ir dar kurį laiką išsaugos jankių vanagų

 

lyderystę pasaulyje?..

 

Aktualia tema išskirtinis „Laisvo laikraščio“ interviu su sociologijos mokslų

 

daktaru, profesoriumi Gediminu MERKIU.

 

———————————————————————————————————–

 

– Kad suprastume tai, kas pastaruoju metu vyksta nelegalių migrantų cunamio

 

siaubiamoje ir skaldomoje Europos Sąjungoje, matyt, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti iki

 

šiol neregėto masto krizės  ištakas bei tikrąsias nelegalių migrantų – karo pabėgėlių –

 

tautų kraustymosi priežastis ir viso to pasekmes senajai Europai? Jūsų nuomone, kas

 

gena žmonių mases į Europą?

 

– Egzistuoja universalūs judėjimo dėsningumai. Vanduo juda iš aukštumos į žemumą,

 

karštas oras kyla į viršų,  laukinė banda eina ten, kur geresnė žolė. Visais laikais judėjo ir

 

žmonės. Žinoma patarlė: „žuvis ieško, kur giliau, žmogus, kur geriau“. Šito judėjimo

 

dėsnio ir srauto nesustabdys jokia jėga. Į civilizuotas vakarietiškos gerovės valstybes

 

žmonės iš skurdžių regionų migruodavo visada ir šiandien migruoja.

 

 Kaip žinia, JAV jau seniai dūsta nuo meksikiečių ir kubiečių antplūdžio. Netgi

 

šiuolaikinė Rusija, kuri nėra nei gerovės, nei demokratinė valstybė, susiduria su

 

migrantais ne tik iš buvusios sovietinės Vidurinės Azijos, bet ir iš į ES besiveržiančios,

 

postmaidaninės Ukrainos (virš milijono pabėgėlių!..). Matyt, Rusijoje vis vien geriau nei

 

Uzbekijoje, Tadžikijoje ar pilietinio karo nusiaubtoje Ukrainoje. Minėtų tautų atstovai

 

Rusijoje jau randa savo diasporą, egzistuoja tradiciniai kultūriniai ir ekonominiai ryšiai.

 

Iš buvusių kolonijų juda dideli migrantų srautai į Britaniją, Prancūziją.  Paprastai judama

 

ten, kur aukštas pragyvenimo lygis, kur veikia socialinės gerovės sistema.  Visa Lotynų

 

Amerika katalikiška, kalba portugališkai arba ispaniškai. Deja, niekas iš ten neplūsta į

 

buvusias metropolijas  – Portugaliją ir Ispaniją –  taip baisiai,  kaip į Vokietiją ar Britaniją.

 

Nors turėtų, juk Ispanija ir Portugalija, taipogi ES šalys, be to pietų amerikiečiams ir

 

kalbos barjero nėra, ir tikėjimas tas pats. Žinoma, kultūriniai ekonominiai mainai tarp

 

buvusių kolonijų ir metropolijos išlieka, tačiau jokio baisaus antplūdžio nėra, nors

 

varguolių Pietų Amerikoje milijonai. Todėl nėra, kad Ispanija ir Portugalija ekonomiškai

 

Tarkim, jeigu tu bėgi nuo pilietinio karo ir suirutės Libijoje, tai persikelk čia pat į kitą

 

jūros krantą, į Portugaliją ar Ispaniją, ir tupėk sau tyliai, kur klimatas panašus, kur šilta.

 

Pagaliau sustok, pradėk kurtis bet kurioje pirmoje valstybėje, kurioje nėra pavojaus

 

gyvybei. Bet ne, visiems kažkodėl norisi į ūkanotą Londoną arba į vėsų Hamburgą!..

 

Kaip žinia, pabėgėliams visiškai nereikia Vengrijos, Rumunijos, nereikia nė Lenkijos, nė

 

Lietuvos, jiems Estijos ar Čekijos nereikia. Varganas Rytų Europos šalis migrantai nori

 

perlėkti greituoju būdu, nelyginant radiacija apkrėstą teritoriją. Šimtai pabėgėlių

 

Vengrijoje masiškai degina savo pasus, kad nuslėptų tikrąją tapatybę, neleistų čia pat

 

Vengrijoje jos užfiksuoti ir  kad nereiktų likti suvargusioje šalyje. Jų tikslas – bet kokia

 

kaina nusikasti iki turtingųjų šalių, o ten, apsimetus karo migrantais, graudinti pasienio

 

bei socialines tarnybas. Dokumentiniai kadrai apnuogina rūsčią realybę: migrantai

 

veržiasi miniomis per jėgą, per užtvaras, ignoruojant teisėtus pasieniečių

 

reikalavimus, smurtu priešinantis pareigūnams, darant sunkų grupinį nusikaltimą,

 

rizikuojant būti suimtam, sužalotam ar netgi kulką į kaktą gauti!.. Turkijoje klesti

 

masinė gamyba ir prekyba falsifikuotais Sirijos pasais. Štai, pavyzdžiui, atvyksta būrys

 

pabėgėlių iš Pakistano, nusiperka už kelis tūkstančius dolerių kokybiškai padirbtus pasus

 

ir tampa karo pabėgėliais iš Sirijos… Pagaliau ne vien tiktai Turkijoje, bet ir kitose šalyse

 

pastaruoju metu ženkliai suklestėjo nelegalių migrantų biznis.

 

Kad pagrindinis XX amžiaus konfliktas tarp komunizmo ir  liberaliųjų Vakarų ilgainiui

 

transformuosis į konfliktą tarp neturtingų Pietų ir pasiturinčios Šiaurės, buvo tiksliai

 

išprognozuota ir aprašyta jau senstelėjusiuose vadovėliuose. Pietūs turi gamtinius

 

išteklius, didžiulį gyventojų perteklių, autoritarinį korupcinį valdymą ir kultūros stygių

 

tvarkytis taip, kad dirbančioji dauguma neskurstų. Šiaurė neturi išteklių, gyventojai

 

išmiršta, tačiau turi modernias technologijas, demokratiją ir socialinę gerovę. O todėl į

 

Šiaurės šalis visi seniai ir veržiasi. Vis tiktai, tenka pripažinti, jog būtent dabar įvyko

 

apokaliptinis migracijos sprogimas, nors baisi bomba Šiaurės Afrikoje ir

 

Artimuosiuose Rytuose ciksėjo jau seniai!..

 

Tipiškas pavyzdys, kaip prasidėjo revoliucija ir perversmas Tunise? Vietinio universiteto

 

absolventas (!) prekiavo pomidorais miesto turguje. Vietos policininkas prie kažko

 

prisikniso ir pomidorus konfiskavo, berods, kartu su visais karučiais. Prekijas akademikas

 

apimtas nevilties čia pat aikštėje ir susidegino. Na, o po savaitės jau buvo nuverstas

 

tironas, valdęs šalį apie 50 metų!..

 

  „Arabų pavasariai“ visur vyko (arba buvo vykdomi) pagal panašų scenarijų.

 

Autoritarinis valdymas, korupcija, savo klano ir giminės protegavimas; religiniai

 

suvaržymai, didžiulė masė jaunų, išsilavinusių žmonių, išmanančių kompiuterį, mokančių

 

anglų kalbą, norinčių vaikščioti su šortais, laisvai naršyti internete… Visa šita didžiulė

 

masė jaunų, energingų žmonių savo tėvynėje praktiškai jau nebeturėjo jokios bent truputį

 

intriguojančios ar kažko vertos ateities. Tai ir buvo tas socialinis sprogmuo, kuris iššovė

 

galingą „arabų pavasario“ fejerverką. 

 

Tenykštėse visuomenėse apie 70 proc. žmonių yra iki 30 metų amžiaus. 1979 m. sovietai

 

į Afganistaną įvedė reguliarią kariuomenę. Nuo to laiko šiame regione taikos nebuvo nei

 

dienos. Dvi generacijos žmonių užaugo, nematydamos nieko, išskyrus kraują, žudynes,

 

religinį fanatizmą.  Tad ir iš ten dabar visi bėga, braunasi į turtingas Europos šalis.

 

Pridėkime dar ir tai, kad kai kur „arabų pavasarį“ spartino JAV/NATO

 

naikintuvai „Miraž“ ar F-16. Koks nors viską gelbstintis, socialinę įtampą

 

mažinantis „Maršalo planas“ vietiniams „aborigenams“ nebuvo numatytas!.. Ir štai

 

tokiu būdu nuverti tironą, su kuriuo pusšimtį metų ciniškai bučiavaisi, perimi naftos

 

kontrolę, paimituoji rinkimus, mažumėlę padedi įsitvirtinti marionetinei vyriausybei. Na,

 

o toliau prasideda klanų kova, vieni sunitai, kiti šiitai, dar kiti – jezidai, krikščionys,

 

prasideda pjautynės ir nevaldomas chaosas!.. Vakarų valstybės sausumos  kariuomenės

 

ten nuolatos  laikyti ir kariauti nenori. Taip buvo išleistas  džinas iš butelio.

 

Egzistuoja gerai žinoma geopolitinė versija: JAV iš rankų pradėjo slysti pasaulinės

 

hegemonijos išsaugojimo svertai. Galbūt per daug susibičiuliavo ES technologijos ir

 

Rusijos energetiniai ištekliai? Arabų šeichai pokrizinėje Amerikoje ėmė pusvelčiui

 

beprotiškais kiekiais supirkinėti strateginių verslų akcijas ir nekilnojamą turtą. Rusija,

 

Kinija, Indija ir Brazilija pradėjo kalbėti apie savo rezervinės valiutos įkūrimą. O juk tai

 

JAV dolerio pakasynų pradžia!..

 

Siekiant pasaulinės hegemonijos praradimą dar bent kiek atitolinti, JAV globalistams

 

tikslinga buvo kai kuriuos regionus šiek tiek „supurtyti“.  Štai ir „supurtė“!.. Dabar senoji

 

Europa pjauna derlių, kurį pati su savo galingąja bendrininke JAV pasėjo NATO

 

naikintuvų pagalba. Tikrų karo pabėgėlių, ekonominių migrantų-parazitų ir netgi

 

potencialių teroristų srautai neatskiriamai susimaišė ir užplūdo visą Europą!.. 

 

Jau girdžiu piktą balsą, kaltinantį mane putinizmu, Kremliaus pakaliku. Stop,

 

paskaitykite: Noam Chomsky (2011).  Hegemonija arba išlikimas: Amerikos siekis

 

viešpatauti pasaulyje: politikos studija. Tikrai taip, lietuviškas leidinio vertimas guli

 

Lietuvos knygynuose ir bibliotekose. Naomas Chomskis – Amerikos žydas, humanistas,

 

iškiliausias 20 a. lingvistikos teoretikas, vadinamas humanitarikos Einšteinu ir yra

 

laikomas svarbesniu už Froidą, kuris su savo analine faze ir Edipo kompleksais šiandien

 

daug kam atrodo per daug „chiromantiškas“.                                                                           

 

– Ir  vis tiktai, kas gi už tai yra atsakingas? Ką nedelsiant reikėtų daryti? Aišku, ne JAV

 

globalistams, iki šiol nepripažįstantiems jų vykdytos pragaištingos geopolitikos karčių

 

vaisių europiečiams, bet ES Bendrijai, Briuselio klerkams, sprendžiant neregėto masto

 

nelegalių migrantų problemą?

 

– „Nieks kits čia nekalts, Europėle, tu pati!..“. Paaiškėjo, jog senoji Europa šiandien

 

nebeturi adekvačiai geopolitiškai mąstančių lyderių, aiškiai suvokiančių, kas darosi su

 

pasauliu ir žmonių civilizacija, turinčių konstruktyvią viziją apie politinės ateities

 

scenarijus, gebančių prognozuoti. Geriausiu atveju pavirkaujama apie klimato atšilimą,

 

eutanaziją, transgenderių teises –  tuo visa „holistinė mąstysena“ Europoje ir baigiasi. 

 

Nebėra tokių politinių lyderių, šviesuolių, kaip K. Adenaueris, Ž. Monet, Š. de Golis, W.

 

Brandtas ar  H. Kohlis.  Dabartiniai Europos „vairininkai“ prasmegę valdymo rutinoje,

 

egocentriškai užsidarę vidinėse problemose ir, deja, toliau artimiausių rinkimų jų

 

Pasirodo, net didžiosios Europos valstybės iki šiol neturi normalios karinės ir politinės

 

žvalgybos. Moderni karinė žvalgyba šiandien, visų pirma, yra politinė žvalgyba. O tai

 

reiškia ne ką kitą, kaip artimų ir tolimesnių politinės raidos scenarijų bei alternatyvų

 

modeliavimą, kiek tai susiję su nacionaliniu saugumu. Akivaizdu, kad didžiųjų Europos

 

valstybių užsienio reikalų ministerijose iki šiol nėra normalių analitinių ir prognozavimo

 

tarnybų. Tos kontoros, matyt, susitraukė iki elementarių protokolo tarnybų, rutiniškai

 

aptarnaujančių artimiausią savo ar svečios šalies lyderio vizitą. Akivaizdu, jog

 

diplomatinės tarnybos ir užsienio misijos taip pat degradavo!..

 

 Nežinau, ką darė Europos ambasadų analitikai, gal alyvuoges valgė ir aistringą pilvo

 

šokį stebėjo, gal kupranugariais jodinėjo, gal kokią nors savo šalies firmelę lobino? Aišku

 

tik viena: geopolitinės situacijos užsienio šalyse niekas nenagrinėjo, rizikos faktoriaus

 

Kiniečių patarlė sako: „Perspėtas, vadinasi, ginkluotas“.  Deja, niekas nieko neperspėjo,

 

nors išprognozuoti, kas bus, ypatingo protelio tikrai nereikėjo. Viskas protingam

 

analitikui ir taip buvo ant paviršiaus. Apokaliptinį iššūkį Europa šiandien sutinka

 

visiškai sutrikusi, pasimetusi, neginkluota. Žinoma, aš čia ne apie kulkosvaidžius

 

kalbu. Nežinau, ką daryti, sunku išmintingai patarti. Yra kandi rusiška patarlė:

 

„Per vėlu, tėvai,  gert „Boržomį, jau per vėlu!..“.

 

Iš dabartinės bėdos – nelegalių migrantų cunamio siaubiama Europa sausa tikrai

 

nebeišlips!.. Deja, pasekmės bus tragiškos. Jei nestatyti pabėgėliams jokių užtvarų – turiu

 

omeny spygliuotą vielą, teisinius barjerus, ir netgi teisėtą jėgos panaudojimą, tai migrantų

 

antplūdis ES šalyse tik didės. Prie aktyviausių ir įžūliausių dabartinių atvykėlių netrukus

 

prisijungs visa likusi giminė, gausi gentis. Stiprėjančios migrantų bangos seks viena po

 

kitos, tad netgi Vokietijos socialinė sistema ir ekonomika šitokio spaudimo  tikrai

 

Europa marginalizuosis visomis prasmėmis. Tokią masę imigrantų kokybiškai

 

integruoti praktiškai nebeįmanoma. Vadinasi, Europoje susikaups didžiulė masė

 

kultūriškai ir religiškai svetimų žmonių, kurie čia jausis apgauti, nusivylę,

 

pažeminti. Neišvengiamai kils socialinė įtampa, prasiverš agresija. Migrantų getai,

 

apie kuriuos prieš keletą metų kalbėjo A. Merkel, Europoje pagausės šimtais kartų.

 

„Islamo valstybės“ planingai vykdomas terorizmas įgis neišsenkančią socialinę ir

 

psichologinę bazę sprogdintojams savižudžiams verbuoti!..

 

Apokaliptinės nelaimės akivaizdoje senosios Europos visuomenė ir politikai susiskaldys,

 

poliarizuosis, daugės nacionalinio radikalizmo. Jau ir dabar visi skaldosi, netgi nieko

 

nesprendžiančioje ir negalinčioje Lietuvoje skaldosi!.. Jeigu visoje Europoje bus statomi

 

efektyvesni kordonai, vadinasi, reikės taikyti brutalesnes priemones. Atsiras filtraciniai

 

punktai, uždaros stovyklos, priverstinės sėslumo zonos ir pan. Čia, vėlgi, neišvengiami

 

nuostoliai, tiek moraliniai, tiek politiniai, jau nekalbant apie finansinius.

 

Pirmiausia Europoje bus paminti krikščioniškos moralės ir humanizmo principai.

 

Negalima atstumti žmonių, kurie bėga su vaikais nuo karo. Brutalesnės priemonės

 

automatiškai reiškia demokratijos standartų redukavimą, žmogaus teisių vertybės

 

devalvaciją, o kartu ir europinės tapatybės bei gerovės praradimą. Senoji Europa, visų

 

pirma, dėl to ir klestėjo, kad čia buvo gerbiamas žmogus ir jo teisės. Gerovę sau ir

 

kitiems gali sukurti tiktai garbingi, laisvi žmonės. Akivaizdu, jog Europa netrukus bus

 

visiškai kitokia. Taip, kaip iki šiol buvo, tikrai nebebus, geriau tikrai jau nebus!..      

 

Briuseliui siekiant bent kiek amortizuoti kritišką situaciją reiktų sukurti procesinį

 

mechanizmą, kuris įgalintų patikimai atskirti tikruosius karo pabėgėlius nuo

 

ekonominių migrantų-avantiūristų. Manau, tai įmanoma padaryti: paklausk migranto,

 

iš kokios jis vietovės, tada, pasitelkęs ekspertus ir testus, patikrink pabėgėlio tartį,

 

paklausk, kur tame mieste universitetas, kokie laikraščiai ėjo, kur buvo vaisių turgus, kur

 

mašinų turgus, kaip atrodė tiltas, paprašyk ant žemėlapio parodyti įvairius objektus,

 

Pabėgėlius būtina rūšiuoti. Tikriems karo pabėgėliams – humaniškas režimas,

 

integracija pagal europietišką standartą, o avantiūristams, kas teisinėje valstybėje ir

 

priklauso –  atsakomybė už neteisėtą sienos kirtimą, smurtinį pasipriešinimą

 

pareigūnams, melagingų parodymų davimą!.. Kai dešimtys tūkstančių avantiūristų

 

praneš tėviškėn saviškiams, jog jau pusę metų sėdi filtracinio punkto kameroje,

 

migrantų srautai natūraliai nuslops. Liks tik tie, kurie bėga nuo bombų.  

 

– Tik ką pabandėme aptarti – ko iš sunkiai prognozuojamo bei stichiško migrantų iš

 

Artimųjų Rytų (Afganistano, Irako, Sirijos) bei Šiaurės Afrikos (JAV/NATO

 

subombarduotos Libijos) antplūdžio gali tikėtis tolerantiškoji, demokratiškoji Europa?

 

Akivaizdu, jog JAV pagimdytos vadinamosios „Islamo valstybės“ teroristai  pasinaudos

 

nelegalios migrantų lavinos teikiama unikalia galimybę – „sąskaitų su kitatikiais

 

suvedimui“!.. Tad ar gali atsilaikyti senoji Europa prieš grėsmingą fanatiškų teroristų

 

Prieš atsakant į šį klausimą, patarčiau įsigilinti ir pakomentuoti Michaillo Vellerio

 

straipsnio „Laidoti užsakėte“ fragmentą:

 

„Savihipnozėje savo politinių fantazijų amerikiečiai  ir apskritai Vakarai  nusprendė, kad

 

demokratija yra geriausia politinė visuomenės sankloda. Tad jų pareiga – visiems padėti

 

siekti laimės ir gausos, o tai esą įmanoma tik sukūrus demokratiją. Kaip nėra vienintelio

 

vaisto nuo visų ligų, vieno gero maisto storuliams ir distrofikams, geriausio namo

 

tropikams ir tundrai, taip nėra ir negali būti vienos geriausios politinės santvarkos

 

visoms tautoms, visais laikais, visomis sąlygomis. Skirtingos demokratijos formos,

 

aristokratijos ir autoritarizmo formos gali būti optimalios skirtingoms sąlygoms.

 

Bandymas įdiegti vakarietišką demokratijos modelį Rusijoje puikiai prisidėjo prie jos

 

absoliutaus ir dar nebūto išvogimo. Bandymas įdiegti demokratiją totalitarinėse

 

Artimųjų ir Viduriniųjų Rytų valstybėse – logiškai ir neišvengiamai atvedė į kruviną

 

anarchiją. Didesnį blogį. Kadangi tiktai stiprus ir žiaurus valdovas galėjo laikyti gentis

 

ir savo šalies tautas taikoje ir paklusnume. Tiktai ginkluotą ranką pripažįsta virš savęs

 

įvairialypiai dariniai, kuriems europiečiai su liniuote rėžė sienas valstybių po

 

sugriovimo Osmanų imperijos ir dekolonizacijos.

 

Kaip bifšteksas gali nužudyti distrofiką, kaip atmosferos slėgis gali nužudyti narą – taip

 

demokratija gali nužudyti tautą, gyvenančią gentiniame lygyje ir turinčią gentinę

 

sąmonę. Tai ir bėgam. Tuo labiau, kad kvietėme į Europą… Migrantas dergia ant galvos

 

šeimininkui lygiai tokiu laipsniu, kokiu jam tai šeimininkas leidžia!..

 

… Protas apleido Europą, kada po sprogimų Londono metro karalienė Elžbieta pasisakė

 

ir pažadėjo: „teroristams nepavyks mus priversti atsisakyti mūsų vertybių“.

 

„Vertybėmis“, matyt, reikia laikyti pasirengimą ir toliau priimti, išlaikyti ir saugoti

 

anglus niekinančius ir ciniškai jais besinaudojančius islamo teroristus.

 

Užtai migrantai jau reikalauja iš krikščionių, kad jie atsisakytų savų vertybių: nešvęsti

 

Kalėdų, nepardavinėti svaigalų ir kiaulienos, nevaikščioti po paplūdimį su

 

maudymukais ir nesideginti parkuose – to jie reikalauja su įsiūčiu!..

 

 „Multikultūrizmas“ ir „ksenofobija“ – išradimas neraštingų idiotų, prisipumpavusių

 

gerais ketinimais. Šios sąvokos iš principo atmeta sociumą kaip sistemą – ir žmogų kaip

 

organišką sudedamąją vieningame sociume. Tai atkaklus ketinimas atomizuoti ir

 

suskaidyti sociumą, kur ryšiai tarp žmonių šventeiviškai suvedami į abipusę meilę ir

 

savitarpio pagalbą. Tai socialinio organizmo neigimas ir bandymas jį pakeisti hibridu.

 

Bandymas sudėti būtybę iš liūto galvos, elnio kojų, dramblio liemens ir povo uodegos.

 

Betgi sociumas – tai sistema žmonių, kur kiekvienas žino, ko tikėtis iš kito; kur

 

bendrabūvio taisyklės vienodos, vienodos tradicijos ir įpročiai. Bendrabūvis – tai

 

vieningas suvokimas apie šventes ir kasdieną, imperatyvus ir tabu, virtuvę ir poilsį,

 

drabužius ir jumorą: tai viena gyvenimo terpė, kur žmogaus nelaukia nemalonūs ir

 

nesuprantami netikėtumai.

 

Žmogus yra vienas vienetas su supančia aplinka – materialia ir informacine, biologine ir

 

socialine. Sociumas – tai kultūrinė vienybė. Ir niekaip kitaip. Kitos kultūrės grupės,

 

iškeliamos kaip lygiateisės, neišvengiamai siekia pakeisti šalį pagal savo pažiūras – arba

 

spjauti į ją ir tiesiog naudotis jos gėrybėmis.

 

Sulydytos religine brolybe ir kolektyvine atsakomybe etninės bendrijos dažnai

 

terorizuoja „civilizuotą“, ją priglaudusią krikščionių daugumą. Svetimas – tai streso

 

veiksnys, jis kelia įtampą; reikia saugotis, kad niekas nieko nenuskriaustų,

 

neperžengtų raudonos ribos: jūsų su juo supratimai apie mandagumą ir bailumą, gėrį

 

ir silpnumą, leistiną ir neleistiną – dažniausiai skiriasi. Tavo tauta, su kuria esi

 

vieningas, įdirbo ir apgynė šią žemę bei gyvena pagal savas taisykles. Kai migrantas

 

neturi sąryšio su tavo istorija, nesutinka su tavo tautos pažiūromis ir taisyklėmis, o

 

kartu skelbiasi tokiu pat lygiateisiu šeimininku kaip tu – tai griauna tautos socialinę

 

esmę, prieštarauja kiekvieno jos nario socialiniam instinktui.

 

Tuo tarpu kiekviena migranto agresija prieš aborigeną suvokiama kaip svetimo etnoso

 

agresija prieš tavo gimtąjį tavo paties žemėje! O daugelio islamą išpažįstančių tautų

 

elgsena labai agresyvi ir konfliktiška.

 

 Senas klausimas: ar reikalingas pakantumas tam, kas nepakantus tau? Ir iki tam tikro

 

laiko tavimi naudojasi?

 

Dauguma musulmonų visiškai rimtai žiūri į mintį apie būsimą Pasaulinio Kalifato

 

sukūrimą. Jau eilėje Europos miestų – iki pat milijoninio Bitmingeno – musulmonų

 

moksleivių daugiau negu vietinių. Dar 10-15 metų – ir islamo dauguma susikurs

 

šariato zonas. Ir tai bus sąskaitų apmokėjimas!…

 

Jie važiuoja į Europą – po jų lieka apdergtos aikštės ir išplėšti traukiniai. Juos maitino

 

ir vežė nemokamai. „Europos vertybės“ pribaigia Europą! Jos tolygios morfijaus

 

perdozavimui. Dauguma nelegalių migrantų – tvirti, jauni vyrai. Jų skaičių galima

 

padauginti iš dešimties. Jie gaus leidimą gyventi, išsikvies savo tėvus ir brolius,

 

susituoks ir prigimdys vaikų…“.

 

——————————————————————————————————-

 

– Pasirašau po kiekvienu jūsų pacituoto intelektualo Michaillo Vellerio žodžiu!.. Labai

 

norėčiau padėkoti jam už drąsą ir tiesą. Tas politkorektiškas ES viršūnių kalbėjimas apie

 

nelegalią migraciją neturi nieko bendro su demokratija ir humanizmu. Tai saviapgaulė,

 

kažkuo primenanti P. Breigelio paveikslo  „AKLIEJI“ siužetą, kur aklas vedlys būrį

 

likusių nieko neįtariančių neregių vedą link kanalo pilno vandens. Garsusis tapybos

 

šedevras inspiruotas bibliniame palyginime Kristaus ištartų žodžių apie neprotingą akląjį,

 

kuris pasišovė būti tokių pat neregių vedliu: „Ar gali neregys vesti aklą? Argi ne abu

 

įkrinta į duobę?!“ (Lk 6, 39).

 

Iš tikrųjų labai pavojinga atsakingiems ES politikams užsipliurpti saldžia retorika ir

 

nematyti realybės, ignoruoti didžiulę riziką, galvoti, kad viskas išsispręs savaime!..

 

Kareivio Šveiko logika: „nebūna taip, kad kaip nors nebūtų, juk vis vien kažkas bus“ – 

 

šiuo atveju tikrai netinka.

 

Aiškumo vardan pateiksiu kelias primityvias analogijas. Tarkim, sudegė jūsų namas,

 

čiupote išsigandusią žmoną, vaikus, ir patraukėte, kur akys veda. Priėjote namą,

 

pasibeldėte. Išlindo šeimininkas: luktelkite prieangyje, pagalvosiu, kur jus padėti. Doras

 

žmogus, žinoma, palauktų. Bet jeigu įžūlus padaras braunasi jėga ir veržiasi į patį

 

šilčiausią kambarį – ką tokiu atveju privalo daryti normalus šeimininkas? Paimti šakes

 

arba nupjautavamzdį ir gintis nuo įsibrovėlio. Priešingu atveju, benamiu ir pabėgėliu taps

 

Tik pabandykite neteisėtai kirsti sieną, nulaužkite šlagbaumą,  išverskite tvoras.

 

Neklausykite pareigūnų, apmėtykite juos akmenimis, paleiskite raudoną gaidį. Jus

 

uždarys labai ilgam. Jeigu tą padarysite ne vienas, o aštuoniese, tai bus sunkinanti

 

aplinkybė ir normalioje teisinėje valstybėje sėdėsite su savo bendrais  dar ilgiau.

 

Dabar būtent tai ES pasienyje vienu metu daro tūkstančiai jaunų, agresyvių

 

žmonių, tačiau teisinės valstybės nebesigina. ES valstybių susivienijimą staiga ištiko

 

pseudohumanistinis paralyžius. Štai čia ir yra baisaus galo pradžia!..

 

Įsivaizduokim, suformavo iš pabėgėlių spec. traukinį, kurį nukreipė į Vokietiją. Sėdėk,

 

pabėgėli, ramiai tame  traukinyje.  Pasitikėk demokratinės valstybės, kurios prieglobsčio

 

prašaisi, tarnybomis. Tikrai niekas tavęs plikai nenuskus, dryžuotais rūbais neaprengs.

 

Leisk tavimi eilės tvarka  tinkamai pasirūpinti. Bet ne, maištaujantys pabėgėliai tris

 

kartus Vokietijos teritorijoje savavališkai avariniu būdu stabdė traukinį ir masiškai spruko

 

iš vagonų!..  Apie tai neseniai perskaičiau vokiškoje žiniasklaidoje.                                                                                                                                                             

 

Rekomenduoju gyvam „politkorektiškumo“ – totalaus konformizmo įsikūnijimui užsienio

 

reikalų ministrui L. Linkevičiui atlikti nedidelį eksperimentą: Linai, įlipkite Vokietijoje į

 

greitąjį Bundesbahno traukinį, leiskite jam gerai įsibėgėti, o tada staiga stabdykite

 

avariniu būdu. Spėju, net ir diplomato pasas neišgelbės…

 

Briuselio „humanistai“ ir politiniai idiotai nesuvokia, jog senojoje Europoje

 

prasidėjo karas, keistas nekonvencinis karas. Ir šitame kare privalu kariauti, kitaip

 

tu pats, tavo artimieji pataps lavonais arba vergais!.. 

 

– Pasak Seimo nario Audriaus Nako, „Lietuva tiesiogiai atsakinga už kiekvieną šūvį ir

 

kiekvieną kraujo lašą demokratijos žygyje per pasaulį“. Kokia yra ir kokia turėtų būti

 

Lietuvos pozicija nelegalių migrantų klausimu? Ar dabartinė valdžia apskritai yra

 

pajėgi apginti nacionalinius mūsų valstybės interesus? Ko vertos Briuselio taikomos

 

kvotos migrantams? Kaip apsaugoti šalies gyventojus nuo nelegalių migrantų

 

antplūdžio keliamo pavojaus?..

 

– Konstitucinės Lietuvos valstybės beveik nebėra, ji miršta mūsų akyse!.. Per pastaruosius

 

du dešimtmečius mūsų valstybė padoriai net ir nespėjo išsivystyti.

 

Šiandien mažųjų Europos Sąjungos valstybių valdysena (governance) labiau primena

 

vasalinę regiono teritorijos administraciją, o ne suvereną – pilietinę tautą, atstovaujančią

 

nacionalinę valstybę. Globaliame pasaulyje nacionalinių valstybių laikas jau praėjo, deja.

 

Pasaulį valdo, sprendimus priima transnacionaliniai politiniai, ūkiniai, kariniai ir medijų

 

susivienijimai. Mums leidžiama būti tik stebėtojais. Panašiai elgiasi uragano, sausros ar

 

potvynio stebėtojai. Praktiškai pasyvaus stebėtojo vaidmeniu šiandien privalo tenkintis

 

net ir tokios Europos galiūnės, kaip Vokietija, Prancūzija, Britanija, o ką jau kalbėt apie

 

vadinamąsias liliputines Baltijos valstybes!.. 

 

Lietuvių šeimos negimdo, miršta, emigruoja, praranda tautinę tapatybę ir patriotinius

 

jausmus. Nors fiziškai beveik trys milijonai lietuvių dar egzistuoja, deja, tokio tautos

 

interesų gynimo instrumento, kaip nacionalinė valstybė, mes jau nebeturime.  Nuo kokių

 

nors kurdų, baskų, katalonų ar puštunų mes skiriamės tik tuo, kad nebent dar turime

 

butaforinę valstybę ir bandome valstybingumą imituoti. Tačiau jokių nacionalinių mūsų

 

valstybės interesų nėra ir negali būti. Netgi nebėra subjekto, socialinės ar interesų grupės,

 

kuri tuos nacionalinius interesus galėtų išdiskutuoti ir aiškiai suformuluoti, nekalbant jau

 

apie tai, kas tuos interesus galėtų realiai apginti bei įgyvendinti. 

 

Nesisteminė pilietinė žiniasklaida Lietuvoje nuskurdinta, marginalizuota, tąsoma

 

teismuose. Universitetai ir profesūra taip pat marginalizuoti. Bent pusė socialinių ir

 

humanitarinių mokslų profesūros bei docentūros dėl universitetų bankroto už 3-5 metų

 

liks be darbo. Kas užsipylinės smegenis pigiu konjaku, o kas gelbėsis antidepresantais.

 

Tie, kurie liks darbuotis universitete, intensyviai išmelžinės europinius fondus ir tokiais

 

niekalais, kaip nacionalinių interesų pagrindimas, tikrai neužsiiminės.

 

  Dauguma Lietuvos verslo lyderių beviltiškai riboti, kraštutinai egoistiški. Mūsų

 

egocentriški menininkai prasmegę postmodernistiniame narcisizme. Dvasininkija be

 

autoriteto,  paslapčiomis lanko pogrindinę meilužę arba mylimą vaikinuką, nesibodi

 

užsiiminėti „švelniuoju“ reketu prie kapo duobės ar altoriaus.

 

Nėra kam Lietuvos nacionalinių interesų suformuluoti, nėra kam jų ginti!.. O gal

 

manote, kad valstybės nacionalinius interesus suformuluos ir apgins vienas

 

hiperaktyvus komjaunuolis iš užsienio reikalų ministerijos? Prisimenate, kaip jis,

 

būdamas Lietuvos atstovu prie  NATO, pakrikęs blaškėsi „arabų pavasario“ ir

 

revoliucijų metu? Mat JAV norėjo nedelsiant bombarduoti, o senoji Europa verkė,

 

kad dar reikia palaukti!..  Dviejų ponų tarnui L.Linkevičiui kilo didžiulis stresas,

 

kai ponuliai susiginčijo ir tapo neaišku – kurio pono – Vašingtono ar Briuselio –

 

pirmiau paklausyti? Ką palieps migrantų klausimu JAV Valstybės departamentas

 

arba Briuselis, tai ir bus mūsų butaforinės valstybės „nacionalinis interesas“!..

 

Žinoma, visa sisteminė žiniasklaida mielai išmetinės dideles ir mažas sensacijas apie

 

migrantų problemas, bet prie Lietuvos nacionalinių interesų ištransliavimo tikrai

 

neprisidės!.. Paprasčiausiai ištransliuos oficialų diskursą, skambius lozungus ir viešos

 

retorikos „mantras“, kurios bus nuleistos Lietuvai iš Briuselio ar Berlyno kabinetų.                                                                                                          

 

Vietiniai politiniai populistai apsiputoję pakritikuos Briuselį, prakeiks parsidavusį Vilnių,

 

ir tokiu būdu kaups sau rinkiminius taškus. Deja, realybėje nuo to niekas nepasikeis,

 

nebent nuo audringų kalbų bus sudrebintas oras. Esu tikras, savarankiškos politikos

 

migrantų klausimu dabartinė Lietuvos valdžia vykdyti negalės arba tiesiog nesugebės.

 

Tad Lietuvos nacionalinių interesų, diskutuojant migrantų klausimu, kaip ir nėra. Juk

 

negalima ginti to, ko nėra?!..

 

Svarbu ir kitkas: nelegalių migrantų krizės akivaizdoje totali Lietuvos krašto

 

ubagystė, šaltas klimatas ir pikta bei nusiminusi liaudis paradoksaliai suvaidins

 

veiksmingą atgrasymo vaidmenį. Daug efektyvesnį, nei suvaidintų kokia nors

 

įsivaizduojama išmintinga nacionalinė politika, kurios šiuo metu, deja, nėra ir

 

Didžioji masė migrantų, jeigu pas mus ir užklys, tai ilgiau čia tikrai neužsibus. Mes net

 

saviems padegėliams, antstolių išmestoms daugiavaikėms motinoms, apsivaikavusiems

 

neįgaliesiems praktiškai jokio socialinio būsto neturime. Kita vertus, Lietuva ne tropikai,

 

čia pakankamai atšiauri žiema, todėl palapinių miestelio ir „Harlemo“ iš kartono namelių

 

nepastatysi. Pabėgėliai naudosis mūsų kraštu ir mūsų migrantų stovyklomis, kaip tarpine

 

stotele ir masiškai bėgs ten, kur geriau. Na, nebent už europinius pinigus būtų

 

konclagerių ar rezervatų pristatyta. Bet tokį dalyką šiais laikais sunku net įsivaizduoti. O

 

jeigu nebus bokštelių, spygliuotų vielų ir sarginių šunų, tai emigrantai, nelyginant

 

unguriai į Sargaso jūrą, plauks voromis iš visų plyšių į turtingąsias šalis ir jokia jėga jų

 

Įsivaizduokime, kelių pabėgėlių Muhamedo ir Ibrahimo bendravimą SMS žinutėmis:

 

„Kur tu? Aš Miunchene. O aš Didžiasalyje. Jėga, nieko negirdėjau apie tokį. Galėtum

 

atsiųsti savo buto fotkę.? Kiek gauni per mėnesi dienpinigių eurais? Ar turi nemokamą

 

internetą, ar tau davė naują delninį kompiuterį? Žinai, man naujus dantis baigia dykai

 

Bėglys virvėmis prie sunkvežimio dugno tarp ašių prisitvirtins ir nuvažiuos, kur jam

 

reikia. Juk bėgo šitaip dalis mūsiškių, kol dar lietuvaičiams Šengeno vizos reikėjo. Dabar,

 

išplėtotų telekomunikacijų laikais, migrantui daug lengviau pabėgimą organizuoti,

 

sutartoje vietoje jo jau lauks Vakaruose seniau įsitvirtinę gentainiai, artimieji.

 

Rimtų problemų Lietuvoje kils, jeigu migrantų čia užsiliks apie 100 tūkstančių ar

 

daugiau. Jei už europinius pinigus padarys daugiabučiuose gerą euroremontą, viską

 

bėgliams duos dykai ir dar žadėtus 600 eurų socialinės pašalpos į mėnesį mokės.

 

Tada iš tikrųjų bus labai blogai. Atėjūnų šeimos, namų ūkiai dideli – 5-11 asmenų

 

yra norma. Iš panašaus skaičiaus galite ir tuos 600 eurų „pašalpos“ padauginti,

 

gausite apytikslę paramos sumą, kuri tektų migrantų namų ūkiui. Žinoma, į rankas

 

tenkanti suma gal bus mažesnė, kadangi galimai nuskaitys už butą, draudimą ir

 

pan.  Bet europinės pašalpos migrantų namų ūkiui vis vien bus įspūdingos. 

 

Palyginimui keletas Lietuvos socialinės statistikos faktų: vidutinė bedarbio pašalpa 179

 

eurai; vidutinė senatvės pensija Lietuvoje – 247 eurai. Minimalus mėnesinis atlyginimas

 

siekia 325 eurus, o mūsų vidutinis atlyginimas  tik 554 eurai.  Visą gyvenimą sunkiai

 

dirbę pensininkai, dešimtmečiais kūrę dabartinę infrastruktūrą, teikę paslaugas pagal savo

 

socialekonominį statusą, lyginant su ateiviais, bus tarsi padugnės. Ne ką aukštesnėse

 

pozicijose už migrantus bus ir vidutinio atlyginimo gavėjas.

 

Taigi, vietiniai žmonės bus žiauriai pažeminti, masiškai priskirti lyg kokiai žemesnei

 

rasei. Šalyje kils didžiulė socialinė įtampa, gilus konfliktas tiesiog neišvengiamas. Dabar

 

net sunku prognozuoti, kam teks didžiausia liaudies neapykanta ir panieka – migrantams,

 

Europai ar mūsų visų be galo „mylimai“ Lietuvos valdžiai?!..

 

Bet kažin ar pajėgs kas nors visus pabėgėlius tomis gėrybėmis užpilti? Stebuklų juk

 

nebūna, ypač, kai kalbama apie materialių gėrybių dalybas. Jokios šalies ar netgi

 

susivienijusių šalių ekonomika milžiniškos naštos ilgai neatlaikys. Įsivaizduokime, kas

 

nutiks, kai vieną gražią dieną pati palūžusi Europa sumažins išmokų perlaidas

 

migrantams į Lietuvą arba nutrauks jas visai?  Ilgainiui migrantai bėgs iš Lietuvos kur

 

šilčiau, geriau, kur galima rasti darbo, kur atlygis didesnis. Be tvorų, šunų ir

 

kulkosvaidžių jų niekas Lietuvoje nesulaikys.                               

 

Neabejoju, tarp migrantų koks dešimtadalis yra tikri pabėgėliai nuo karo bei

 

vadinamosios „Islamo valstybės“ teroristų žudynių. Jie galimai pasiliks pirmame

 

europiniame krašte, kur nebėra pavojaus jų gyvybei ir kur juos šiltai priėmė.  Jei

 

išmirštančioje Lietuvoje pasiliks apie 5 tūkst. šeimų ir jeigu tie  keliolika tūkstančių

 

žmonių čia nuoširdžiai panorės pradėti naują gyvenimą, pramokti kalbos, įsidarbinti,

 

mokytis, tai  šalies regionams viskas bus tik į naudą. Tačiau, kartoju, labai sunku iš

 

anksto prognozuoti, kaip čia viskas bus iš tikrųjų. Kažin ar tiems pabėgėliams

 

migrantams labai jau rūpės mūsų šalies įstatymai, nusistovėjusi tvarka bei integracija į

 

visuomenę?..                 

 

Tikrai reali ir praktiškai neišsprendžiama problema – tai teroristai, kurie drauge su

 

pabėgėlių srautais jau masiškai prasmuko į Europą. Netrukus ir Lietuvoje

 

gyvensime, jausimės kaip Izraelyje. Eisi žmogus ryte į darbą ir nežinosi, kada

 

teroristo bomba ištaškys tave ar tavo vaiką į gabalus!..

 

– Dėkoju už pokalbį.

 

 

——————————————————————————————–

Facebook komentarai
});}(jQuery));