Matukas paveldėjo mamytės bruožą – visus nesutinkančius apšaukia „fašistukais”

dantys

dantys

Nendrė Černiauskienė
Linksmesnė istorija.
Maldeikis mane feisbuke išvadino „fašistuke”.
Paskundžiau Seimo etikos komisijai dėl seksistinio priekabiavimo
(nu, kad linksmiau būtų) 😉 nes mano fotografiją įkėlė 🙂
Nepraėjo pusmetis. Turim atsakymą. (kokio ir tikėjomės 🙂 Gal net geresnį 🙂 )
Nuo šiol oficialu – žodį „fašistukė” vartoti leistina 🙂
Taigi, saikingo vartojimo 😉
Prisegu. Jei pavyks – kokią humoreską parašysiu 😉

„Lietuvos Visuomenės tarybos” narė Nendrė Černiauskienė dėl Matuko Maldeikio kreipėsi į Seimo etikos komisiją, nurodė tokias aplinkybes :

PRAŠYMAS

įvertinti Seimo nario Mato Maldeikio 2022 m. birželio 16 d. viešą pasisakymą

2022 m. birželio 20 d., Vilnius

Prašome vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisijos darbo
tvarkos taisyklių 4.8 punktu įvertinti Seimo nario Mato Maldeikio 2022 m. birželio 16 d. viešą
pasisakymą asmens atžvilgiu, vertinamuoju ir asmenį įžeidžiančiu žodžiu „fašistukė“ bei
atviro seksistinio naratyvo, negatyvaus asmens vertinimo.
M.Mato vertinamasis pasisakymas pateiktas jo viešoje socialinio tinklo feisbuko
anketoje, pažymėtoje „Matas Maldeikis. Politikas.“, adresu
https://www.facebook.com/maldeikismatas . Tekstą sudaro sakinys „Nendrė Černiauskienė
fašistuke nenusisekusi, gal gali kitur su savimi pasišnekėti, ne čia?“ Raštu pažymėjus, kad toks
politiko įrašas yra įžeidžiantis, bus nagrinėtinas teisminiu keliu, politikas savo komentaro iki
birželio 20 d. nepašalino, ir viešą susirašinėjimą papildė mano fotonuotrauka, taip pabrėždamas
savo ankstesnį vertinimą (<esi> „fašistukė“) ir negatyviu seksistiniu požiūriu į mane, kaip
moterį, netiesiogine kalba nurodant, kad taip jis mano dėl mano pasirinktos išvaizdos, aprangos
ir aksesuarų.
Primename, kad galiojančiame Lietuvos valstybės politikų elgesio kodekso (toliau –
Kodekso) 4 straipsnyje numatyti valstybės politikų elgesio principai. Pažymėtina, kad
M.Maldeikis viešai išsakydamas savo nuomonę konkrečiai atsakydamas rašytinėje diskusijoje
kreipėsi į mane negatyviu kreipiniu „fašistuke“. Šį savo samprotavimą papildė mano nuotrauka.
Šis papildymas, pasakyto iliustravimas fotonuotrauka turėtų būti vertinamas kaip seksistinis,
buvo nukreiptas ne į asmenį ar asmens atpažinimą, o į asmens aprangą, pasirinktus asmens
aprangos aksesuarus. Tokiu būdu Seimo narys M.Maldeikis pažeidė Kodekso 4 str. 1, 2, 3, 6
punktuose numatytus principus: t.y. valstybės politikas viešame gyvenime, savo asmeninėje
viešo socialinio tinklo feisbuko paskyroje „Matas Maldeikis. Politikas“ išreiškė nepagarbą
žmogui, taip mažindamas pasitikėjimą Seimo institucija (4 str. 1 p.), nepaisė teisingumo,
nevienodai tarnaudamas visiems žmonėms nepaisant politinių pažiūrų ar kitų skirtumų (4 str. 2
p.), elgėsi nepadoriai – nes veikė apgalvotai ir tyčia, o perspėtas apie įžeidimą nepašalino įrašo,
kuo įrodo, kad nevengia situacijų, kad nepakenktų Seimo reputacijai ir autoritetui (4 str. 5 p.),
neužtikrino savo elgesio pavyzdingumo, t.y. nesilaikė visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės
ir etikos normų (4 str. 6 p.), t.y. pavadino mane visuomenėje atgrąsiu, nepagarbiu žodžiu
„fašistas“, jį paversdamas į mažybinį, kas nekeičia pasakyto žodžio turinio esmės, bei patvirtino
savo įsitikinimus seksistine mano fotonuotrauka, taip viešai negatyviai pasisakydamas ir atvirai
kritikuodamas mano laisvą apsisprendimą ir teisę į mano aprangą ir pasirenkamus aprangos
aksesuarus.
Vadovaujantis Kodekso 4 str. 9 d. Seimo narys savo elgesio pasekmes prisiima tiesiogiai.
Prašau informuoti apie pareiškimo gavimą, nagrinėjimo eigą bei pakviesti dalyvauti į
posėdį nuotoliniu būdu. Prašau nurodyti mano interesų atstovavimo pagrindus komisijos
posėdyje.
PRIDEDAMA. Foto iškarpa iš Seimo nario „Matas Maldeikis. Politikas“ feisbuko
paskyros, susirašinėjimas, 2 lapai, kopija.

1 Skundas LRSEPK NCerniauskiene 2022.06.20

1 Skundas LRSEPK NCerniauskiene 2022.06.20 1

Cerniauskienei isvada del Maldeikio nuorasas 1

Cerniauskienei isvada del Maldeikio nuorasas 1 1

3

4

5

6

7
7
Facebook komentarai
});}(jQuery));