Manomai kerštas čečėnui generolui S. Madalovui, kad garbingai tarnavo Lietuvai.

LR  Ginkluotųjų  pajėgų  Vadei  Prezidentei  D. Grybauskaitei.

 

Manomai   kerštas  čečėnui  generolui  S.  Madalovui,  kad  garbingai  tarnavo  Lietuvai.

 

Generolas S.Madalovas (buvęs pulkininkas atsargoje  S.Madalovas ) Viešojo Saugumo Tarnybą  1990 metais pradėjo kurti nuo pačio  savęs, tai yra nuo nulio, pakviestas ir gavęs VRM  įsakymą. Generolas  S. Madalovas,  tada  neklausė kokia jam alga ir alga  tarnybos  pareigūnams? Kokiais ginklais ar su kokia apranga jis aprengs kareivius , pareigūnus( nuplėšę tarybines žvaigždes ir ant sovietinių milinių prisiuvę Laisvos Lietuvos ženklus )  ar  tarnybos  pareigūnai  ir savanoriai kariai turės ką valgyti?  Rusai skubėjo atšaukti savo sargybinius nuo įkalinimo įstaigų ir tuo sukelti pavojų Lietuvai, ko  negalėjo  padaryti  per  Sausio  13.  Vadas generolas S. Madalovas su užduotimi susitvarkė ir per 25 Nepriklausomybės metus susitvarkė ir niekam nekilo įtarimų dėl šio pulko pareigūnų „nelojalumo.” Ar  vaikams sekti  savo  tėvų  karininkų,  gydytojų, sportinikų  pėdomis  keliant  jų  kvalifikaciją, auklėjimą, paramą  yra  nusikaltimas? ( Naujas Vadas R. Pocius viešai prabilo apie  VST kai  kurių  pareigūnų  nelojalumą  Lietuvai  ir, kad tokių pagal  jo nuomonę nelojalių  pareigūnų yra visur?  Norisi  Vado paklausti, tai kodėl  jų yra ir juos Jūs „žinote“? Kodėl nešalinami? ) Šį  gerbiamą  generolą S. Madalovą  galėjai  sutikti  ne tik  pratybų  poligone, bet  ir  viešumo  nevengiant  su  savo kariais diskusijų  televizijos laidose  , Kauno miesto  kultūriniuose  renginiuose ne tik  dalyvaujant, bet  jiems  ir  padedant.  Savo  šventiniais  patriotiniais  renginiais   plėtė  ir  demonstravo  naują   Lietuvos  kariuomenę  Lietuvos  miesteliuose. Nepasidavė Savanorių  maištui  išeti  į  Pakaunės  mišką, bet  lojaliai  vykdė  Valstybės  įsakymus  ir tą  Sekmadienį  kada  Savanoriai maištavo miške, generolas  S. Madalovas  vedė  su  orkestru  kelis  šimtus  karių  ir  karininkų  į  dvasinio  susikaupimo ir  auklėjimo  programą  Šv. Mišias  Kauno  Šv. Arkangelo  Įgulos  bažnyčią ir kapelionas  pritakyto  tą  sekmadienį  sakomo  Dievo  žodžio  pabrėžė  į  sklandančias  tikinčiųjų  pastabą, tai  kur  dabar  kapelione  mūsų  kariuomenė?  Liturgijai  vadovavęs  kapelionas  maj. A. Bulotas  pirštu  parodė  į  bažnyčioje  susirinkusius I-jo Pulko  karininkus,  kareivius jų  šeimas  ir  pasakė:  „Čia  mano  kariuomenė. Šitas  Vadas neina  su  maištininkais  jis  vykdo  ne  maištininkų  o  Vyriausybės  įsakymus  ir  kai  reikės  tikrai  kada nors  išeiti  į  mišką  kaip  kad  išėjo  Lietuvos  partizanai    tai  išeis  ir  kapelionas“.  Gaila  kad  Savanoriai  nepasitarė  su  kapelionu  ar  reikia  daryti  tokią  provokaciją?  Susidariusią  situaciją  papasakojai  Lietuvos  kardinolui V. Sladkevičui ( Buvu  jo  sekretorius )  Kardinolas  atsakė:  „Aš  per  šitą  kariuomenės  vadą,  tada  pulkininką  S. Madalovą  ir  jo  karius  matau  Lietuvos  kariuomenės  ateitį.“ Nesant  dažnos  vadų  kaitos  VST  gerb.  S. Madalovui  vadovaujant  reik  manyti  kaip tik taip ir sukūrė  pasitikinčių  pareigūnų  atmosfera  ir  didelė  pagarba  generolui  S. Madalovui,  būtent,  vienas  kitą  pažystant   karinių  užduočių  metu,  tarpusavio  paramą,    matant  vado  pavyzdį  ir  jo  atsidavimą  tarnauti  Lietuvai.  Jeigu  kitos  karinės  struktūros  tik  pratybų  metu  inscenizuoja  karines situacijas,  tai  šios  VST  pareigūnai  kiekvieną  dieną  neša  tikrą  kovinę  užduotį   kas  įpareigojo  susiklausymui,  pasitikėjimu vienas  kitu.  Tad  kai  šiandieną  naujasis  vadas  R. Pocius  viešai  kalba  tik  apie  kažkokio  branduolio  lojalumą  VST, tai  manau  įžeidžiantis  ir  žeminantis  nepasitikėjimas visais VST  tarnybos  pareigūnais.  Ne man  teisti,  bet  Vadui  R. Pociui pareikšus  viešai  žurnalistiniu  lygiu karinius  Vidaus  tarnybos   nesklandumus,  tai  manau  kad  sukarintoje  Lietuvos  institucijoje  yra   nepriimtina  ir  kartu atskleidžiant  kaip  Valstybinę  paslaptį – grėsmes Valstybei. Manau, kad  po  tokio  Vado  R.  Pociaus  pasielgimo,  tikras  Lietuvos kariuomenės ( darau  viešą  pastabą  ir  Seimo  Nacionalinio  Saugumo komiteto  vadams  viešai  per  televiziją  kalbėti  istorijas  apie  dar  neišaiškintą  kieno  tai  pamestą  provokaciją  prieš  VST ) Vadas  turėtų  atsiprašyti  ir atsistatydinti  ir  jeigu  jam  atrodytu, kad  tai  nemoralu  tuomet  su   žurnalistais  o  jei  reikia  ir  su  kitomis  teisinėmis  institucijomis  išsiaiškinti,  kas  juo  pasinaudojo   darant  manau  viešą  provokaciją  prieš  VST  ir  jos  buvusį  garbingą  vadą  generolą  S. Madalovą.  Pagarbiai  buvęs  I – jo  Pulko  prie  VRM  kapelionas  maj.  A. Bulotas.

 

P.S.  straipsnis  elektroniniu  paštu  išsiųstas  LR  Prezidentei    

 

    

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));