PUOTA MARO METU ……..

 

 

 

2016 metų valstybės biudžetas yra svarstymo stadijoje.

 

Pasiūlymų jį papildyti iš Seimo NARIŲ  pusės apstu, kaip kad   visada jo svarstymo metu ir būna..

 

Betgi yra vienas biudžeto straipsnis, kuris laikomas tabu.

 

Tai asignavimai Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai.

 

Prezidento kanceliariją sudaro:

1.      Prezidentės patarėjai

2.      Prezidento kanceliarija                 

 

Prezidentės patarėjai:

 

EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS POLITIKOS GRUPĖ – 8  darbuotojai

NACIONALINIO SAUGUMO GRUPĖ – 4 darbuotojai

SPAUDOS TARNYBA – 11 darbuotojų

ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS GRUPĖ – 5 darbuotojai

TEISĖS GRUPĖ – 8 darbuotojai

VIDAUS POLITIKOS GRUPĖ – 3 darbuotojai

UŽSIENIO POLITIKOS GRUPĖ – 6 darbuotojai

——————————————————

 Viso: 45 darbuotojai

 

Prezidento kanceliarijai ir Prezidentės patarėjams darbo  užmokesčiui 2015 metų biudžete skirta  2.446.000 eurų, o 2016 metų projektas  2.551.000 eurų.

 

T. y. 105.000 eurų daugiau …

 

Kodėl gi daugiau, kai tuo tarpu   nustekentai  ( taip viešai skelbiama)   Viešojo saugumo tarnybai turtui įsigyti asignavimų 2016 metams padidėjimas NULIS …., o ne mažiau nustekentai Valstybės sienos apsaugos tarnybai 2016 metams asignavimai atlyginimams –  minus 205.000 eurų, o turtui įsigyti  – minus 141.000 eurų.

 

Betgi  kaip gi tai derinasi su Prezidentės eskaluojamomis Rusijos grėsmėmis ????

 

Ir kurgi ir kokia gi čia logika ???

 

Štai Premjerui tiesiogiai pavaldūs: 3 padėjėjai ir 16 patarėjų – viso 19 darbuotojų.

 ————————————————————

1.    1.  Ministro Pirmininko patarėja viešųjų ryšių klausimais

2.       Ministro Pirmininko patarėjas teisės klausimais

3.      8Ministro Pirmininko patarėjas žemės ūkiui

4.      Ministro Pirmininko patarėjas energetikai

5.      Ministro Pirmininko patarėja vidaus politikai ir viešiesiems ryšiams

6.      Ministro Pirmininko patarėjas sportui

7.      Ministro Pirmininko patarėjas susisiekimui

8.      Ministro Pirmininko patarėja aplinkos apsaugai

9.      Ministro Pirmininko patarėja ryšiams su Seimu

10.   Ministro Pirmininko patarėjas kultūrai

11.   Vyriausiasis konsultantas

12.   Ministro Pirmininko patarėjas

13.   Ministro Pirmininko patarėjas turizmui, jaunimui, migracijai ir investicijoms, NVO8

14.   MP patarėjas užsienio politikos klausimais

15.   Ministro Pirmininko patarėja ekonomikai

16.   Ministro Pirmininko patarėjas sveikatai

——————————————————————-

 

19 ir 45 = – 26 kieno naudai ir kieno nenaudai ??

 

         Nors ir Prezidentės pagal LR Konstituciją pagrindinė kompetencija yra užsienio politika, tuo tarpu jai užsienio politikos srityje  patarinėja tik 6 patarėjai iš 45 ………….

 

 Tuo tarpu  Premjeras, o ne Prezidentė yra šalies ūkio valdytojas.

 

Tokiu būdu toks išpūstas Prezidentės patarėjų skaičius ir asignavimų 2016 metais padidinimas  yra visiškai nepateisinamas ir antivalstybinis reiškinys tuo metu, kada pensininkai gyvena skurdžiai, kada mokytojai streikuoja, kada visuomenės saugumas yra nepatenkinamas ir t. t.

 

 (Beje  labai jau panašu, kad tie Prezidentės patarėjai iš neturėjimo ką veikti teikia Prezidentei nepatikrintą informaciją, o pastaroji ją viešina ….)

 

 Ir jeigu pati D. Grybauskaitė, tarkime, šiuo metu būtų eurokomisarė ir  pažvelgtų iš šalies į visa tai, kas paneigs, kad ji pasielgtų taip, kaip pasielgė tuomet, kada prieš kelis metus  būdama ES finansų komisare kelis kartus vertino  šalies valdymą  sekančiai –  PUOTA MARO METU ….

 

 

 

 

.

Pranešimą parašė Antanas Miškinis ties 02:43 

Facebook komentarai
});}(jQuery));