LVAT: RIMI SUTARTYS PAŽEIDĖ TIEKĖJŲ INTERESUS

LVAT: RIMI SUTARTYS PAŽEIDĖ TIEKĖJŲ INTERESUS

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) patvirtino, kad Konkurencijos taryba pagrįstai pripažino, jog UAB „RIMI Lietuva“ (RIMI), sudariusi didmeninio pirkimo–pardavimo sutartis su maisto prekių ir gėrimų tiekėjais, piktnaudžiavo rinkos galia.

 

Konkurencijos taryba 2015 m. nustatė, kad RIMI į 2010–2015 m. su tiekėjais sudarytas sutartis įtraukė nuostatas, kurios neteisėtai įpareigojo įmones iš anksto paskirti ir iki metų pabaigos sumokėti pardavimo skatinimo biudžetą, atlyginti už prekių pardavimo skatinimą, o RIMI suteikė teisę savo nuožiūra perskirstyti pardavimo skatinimo biudžetą bei reikalauti mokėti ankstesnių metų dydžio biudžetą nesutarus dėl naujų sąlygų.

 

LVAT patvirtino Konkurencijos tarybos išvadas, kad RIMI sutarties nuostatomis, kuriomis tiekėjas įpareigojamas bet kuriuo atveju iki metų pabaigos sumokėti tam tikrą pinigų sumą, nors mažmeninės prekybos įmonė neįsipareigoja atlikti konkrečių sutartų pardavimo skatinimo veiksmų, RIMI veiklos rizika perkeliama tiekėjams, varžomos jų galimybės laisvai veikti rinkoje.

 

RIMI sutarties nuostatų, susijusių su atlygio RIMI mokėjimu, turinys parodė, kad atlygio suma RIMI yra mokama už neatliktus pardavimų skatinimo veiksmus. Tos sutarties nuostatos, kuriomis RIMI nesusitarusi su tiekėju gali taikyti ankstesnių metų pardavimo skatinimo biudžetą ir savo nuožiūra perskirstyti pardavimo skatinimo biudžetą, LVAT teigimu, užtikrina tik vienos iš šalių valios ir interesų įgyvendinimą ir iš esmės daugeliui metų atima iš tiekėjo galimybę išreikšti valią dėl pardavimo skatinimo biudžeto dydžio, sumažinti pardavimo skatinimo biudžetą (ar jo nebeskirti) nenutraukiant tiekimo sutarties.

 

LVAT konstatavo, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą tokios sutarčių nuostatos nėra galimos nei tipinėse, nei individualiai sudarytose sutartyse tarp mažmeninės prekybos įmonės ir tiekėjo.

 

LVAT panaikino bendrovei skirtą 73 000 Eur baudą atsižvelgdamas į specifinę situaciją.

 

„Vis dėlto, atsižvelgusi į tai, kad Konkurencijos taryba 2011, 2012 ir 2013 m. viešai skelbtose Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo stebėsenos pažymose nuosekliai kasmet nurodydavo, jog išanalizavo didmeninio tiekimo sutartis su didžiaisiais prekybos tinklais, ir kad mažmeninės prekybos įmonių ūkinės veiklos sąžiningai praktikai prieštaraujančių veiksmų santykiuose su tiekėjais nenustatyta arba jos tokių veiksmų atsisakė, teisėjų kolegija sprendė, kad dėl pareiškėjo turėto teisėto lūkesčio, atsiradusio dėl nuoseklios 2010–2013 m. viešai skelbtos Konkurencijos tarybos pozicijos, kad pareiškėjo tipinė sutartis nepažeidžia Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto, UAB „RIMI LIETUVA“ skirta bauda turi būti panaikinta“, – rašoma LVAT pranešime spaudai.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : IEVA RAČICKAITĖ, LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

Facebook komentarai
});}(jQuery));