LPS „Sandrauga” ir Lietuvos Mokytojų sąjundžio Kreipimasis dėl situacijos švietimo sistemoje


LPS „Sandrauga” ir Lietuvos Mokytojų sąjundžio Kreipimasis dėl situacijos švietimo sistemoje

LR Švietimo ir mokslo ministrei                                                           2018-11-28, Kaunas

Jurgitai Petrauskienei

KREIPIMASIS

2018 m. lapkričio 21 d. Jums buvo pateikti klausimai, pasiūlymai (raštas Nr. L-(L)-265), kuriuos prašėme išspręsti derybų keliu. Prašėme etatinio darbo apmokėjimo ir ugdymo finansavimo tobulinimo tvarkoje išspręsti žemiau pateiktus klausimus, į kuriuos nebuvo sureaguota.

  • Atstatyti ikikrizinį švietimo darbuotojų darbo užmokestį, atsižvelgiant į nuoseklų MMA didėjimą, infliaciją, BVP augimą.
  • Etatą turi sudaryti 36 savaitinės valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 valandų turi sudaryti kontaktinės valandos.
  • Įtraukti į darbo užmokesčio kėlimo programą pagalbos mokytojui specialistus.
  • Mažinti vaikų skaičių klasėse: bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasėse – iki 20, 5-12 klasėse – iki 26 mokinių.
  • „Antros kišenės“ valandas pagrįsti ir suvienodinti, priklausomai nuo Mokytojo dėstomo dalyko.
  • Pakartotinai peržvelgti Mokytojo pildomų dokumentų, ataskaitų, lentelių ir pan., būtinumą ir kiekį.

Reikalaujame įtraukti į pasiūlymų svarstymą mūsų pateiktus 1, 2, 3, 4, 6 reikalavimus. Neišsprendus šių reikalavimų pasirašyti susitarimo negalėsime.

Taip pat pažymime, kad Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktuose pasiūlymuose dėl etatinio darbo apmokėjimo ir ugdymo finansavimo tobulinimo, prašome keisti šiuos punktus:

  • 1 punkte: nekontaktinių valandų, susijusių su kontaktinėmis valandomis, skaičių sudarytų nuo 40 iki 60 procentų etatinių valandų skaičiaus. Šis klausimas kyla iš mūsų pareiškimo (raštas Nr. L-(L)-265) 2 punkto, kuriame nurodyta, kad „etatą turi sudaryti 36 savaitinės valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 valandų turi sudaryti kontaktinės valandos“. Didinant apatinę ribą atstatomas teisingumas ir reali būtinybė, kad mokytojas pamokai ruošiasi žymiai daugiau nei rekomenduoja Švietimo ir mokslo ministerija. Šio pasiūlymo įgyvendinimas įtvirtintų bei išspręstų mūsų pareiškimo (raštas Nr. L-(L)-265) 5 punktą, kad „antros „kišenės“ valandas pagrįsti ir suvienodinti, priklausomai nuo Mokytojo dėstomo dalyko“.
  • Siūlome, kad 3 punkto įgyvendinimas, t.y. mokytojų darbo krūvio sandaros pakeitimas, būtų privalomas, o ne rekomendacinio pobūdžio. Tai galima įforminti ŠMM ministro įsakymu.
  • Siūlome, kad 7 punkto įgyvendinimas būtų privalomas, o ne rekomendacinio pobūdžio: mokyklų vadovams mokytojo pareigybę (etatą) skaidyti apatinę ribą pradedant nuo 0,1 iki 0,5 pagrindžiant tuo, kad Lietuvoje yra dalis mokytojų, kurių kontaktinės valandos realiai niekaip negalės pasiekti 0,25 arba 0,5 etato. Vadovaujantis protingumo kriterijumi, privalome neversti mokytojo skaičiuoti minutes ir pildyti atsiskaitymo dokumentus darbdaviui dėl smulkmeniškai absurdiško etatinio krūvio įvardinimo, kaip pavyzdžiui: 0,99 etato; 0,13 etato. Siūlome suapvalinti etato krūvį į mokytojui palankią poziciją.
  • Įgyvendinant 13 punktą, dėl bendrojo ugdymo mokytojų pareiginės algos koeficientų, prašome teikti Seimui projektą ir jį persvarstyti, paliekant tik koeficiento viršutinę ribą (nedarant jokių koeficiento „grindų“). Prašome konkretizuoti sprendimų įgyvendinimo laiką.

Manome, kad išsprendus pateiktus 2018 m. lapkričio 21 d. ir 2018 m. lapkričio 28 d. pasiūlymus, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga” ir Lietuvos Mokytojų sąjūdis galėtų pasirašyti susitarimą dėl etatinio darbo apmokėjimo tobulinimo.

LPS „Sandrauga“ Pirmininkas                                                          Kęstutis Juknis

Lietuvos mokytojų sąjudis                                                                Rūta Andriuškevičienė

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: KĘSTUTIS JUKNIS, LIETUVOS PROFESINĖ SĄJUNGA „SANDRAUGA”
Facebook komentarai
});}(jQuery));