Dėl politinės situacijos Šiaulių mieste


Dėl politinės situacijos Šiaulių mieste

20171114195614 savivaldybe

Pastaruoju metu Šiaulių mieste susiklosčiusią situaciją vertinu kaip tam tikrų politinių jėgų inicijuotą priešrinkiminį farsą. Vienareikšmiškai palaikau mero pavaduotojo Domo Griškevičiaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio poziciją, pritariu jų kreipimuisi į Šiaulių apygardos prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto. Labai apmaudu, kad tokiu svarbiu laiku – kai formuojamas kitų metų miesto biudžetas, yra sabotuojamas Savivaldybės darbas. Situacijos rimtumą gerai supranta ir miesto bendruomenė: tiek tiesiogiai bendraujant, tiek socialiniuose tinkluose, o dabar jau ir savivaldą pasiekiančiuose laiškuose aiškiai matome šiauliečių prašymą susitelkti darbui, užbaigti šiai kadencijai iškeltas užduotis, nestabdyti svarbių projektų. Miesto gyventojai dabar nori kryptingo darbo ir savo valią pareikš rinkimuose.

Tai, kad dalies Tarybos narių paviešinta informacija neturi realaus pagrindo ir yra tik šmeižti siekiantis puolimas, galima aiškiai įvertinti teisingai ir nuosekliai sudėliojus visus faktus.

 

 • Dėl Savivaldybės vadovų šmeižimo, susijusio su Koncesijos sutarties su VšĮ Pramogų arena pakeitimo inicijavimu 2013 metais Šiaulių apygardos prokuratūra iškėlė dvi bylas:

1.1. baudžiamąją bylą, kurioje pareiškė kaltinimus tuometiniams Savivaldybės vadovams – V. Damulevičiui, G. Mikšiui ir arenos valdytojui G. Radavičiui.

– G. Mikšio atžvilgiu byla buvo nutraukta suėjus senaties terminui, o baudžiamojoje byloje V. Damulevičiui ir G. Radavičiui tai pat buvo pareikštas ieškinys dėl 1 505 684 Lt (436 076,22 Eur) žalos atlyginimo netinkamai vykdant savo pareigas – neperžiūrint koncesijos mokesčio ir neteikiant jo sumažinimo klausimo spręsti Tarybai, dėl ko Savivaldybė galėjo būti permokėjusi 584 028,32 Eur.

 • T. y. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) konstatavo, kad, jeigu būtų laikytasi Koncesijos sutarties 10.1 ir 10.2 p. nuostatų – kasmet peržiūrėti koncesijos mokestį ir Savivaldybė būtų dėl to mokesčio susitarusi su koncesininku, tai galbūt nebūtų sumokėjusi 584 028,32 Eur.
 • 2015 m. V. Damulevičius buvo išteisintas dėl tarnybinių pareigų neatlikimo, atmetant ir jam pareikštą ieškinį dėl minėto 1,5 mln. Lt.
 • 2016 m. G. Radavičius buvo nuteistas galutine ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nutartimi už piktnaudžiavimą. Prokuroro pareikštas 1,5 mln. ieškinys buvo atmestas, pripažįstant iš šio ieškinio tik teisę į ieškinį dėl 219 956,14 Lt (63 703,70 Eur).
 • Šiuo metu vyksta teisminiai ginčai su G. Radavičiumi ir VšĮ Pramogų arena pagal prokuroro pareikštą ieškinį ir LAT konstatuotą teisę į šios sumos prisiteisimą (63 703,70 Eur).
 • Kadangi tiek pati Savivaldybė, tiek koncesininkas netinkamai vykdė šias pareigas ir kasmet neperžiūrėdavo koncesijos mokesčio, Savivaldybė yra netekusi jokio teisinio pagrindo reikalauti šių sumų iš koncesininko, todėl LAT pripažino Savivaldybės reikalavimo teisę tik į 63 703,70 Eur vietoje prokuroro reikalautų priteisti 1,5 mln. Lt.

1.2. Tuo pačiu metu, kai buvo pateikti kaltinimai minėtiems Savivaldybės vadovams (2013 m.), gindamas viešąjį interesą, prokuroras pareiškė ieškinį teisme reikalaudamas pripažinti Koncesijos sutartį negaliojančia.

 • Tuometinis kaltinamasis ir administracijos direktorius V. Damulevičius be Tarybos sprendimo Savivaldybės vardu įstojo į šią civilinę bylą ir sudarė su koncesininku – VšĮ Pramogų sala taikos sutartį, pagal kurią Koncesijos sutartis lieka galioti, tačiau pakeičiamas jos jau minėtas 10.2 p., kuris vietoje anksčiau galiojusios pareigos kasmet peržiūrėti koncesijos mokestį nustatė, kad koncesininkas moka Savivaldybei mokestį, kuris viršytų 6 proc. koncesininko pelną. Taip pat taikos sutartimi šalys susitarė, kad jokių pretenzijų viena kitai neturės.
 • Ši taikos sutartis 2013 m. buvo teismo patvirtinta ir prokuroro iškelta byla nutraukta.
 • Tuo metu Savivaldybės meras buvo socialdemokratas Justinas Sartauskas, o vicemerė – Darbo partijos atstovė Danguolė Martinkienė. Šie asmenys pasistengė, kad Koncesijos sutarties nutraukimo bylos klausimas būtų nuslėptas nuo Tarybos, o Taryba dėl šio klausimo nepriėmė jokio sprendimo. Maža to, šiandien tarp interpeliaciją Savivaldybės vadovams pasirašiusiųjų esantys Tarybos nariai Gediminas Vyšniauskas ir Angelė Kavaliauskienė nuo 2013 m. lapkričio 28 d. buvo Šiaulių arenos Koncesijos sutarties priežiūros komisijos nariai, Gediminas Vyšniauskas (tuometinis administracijos direktorius) – ir jos pirmininkas.
 • Po 2013 m. koncesininkas pelno nebeturėjo, todėl pagal minėtą Koncesijos sutarties 10.2 p. nebebuvo galimybės Savivaldybei reikalauti koncesininko sumokėti kokius nors mokesčius.
 • Būtent dėl šių asmenų veiksmų dar 2013 m. buvo „uždarytos“ visos galimybės atsiimti Savivaldybės permokėtas lėšas.

15 „perversmininkų“, pasirašiusių šį Teikimą, melagingai apkaltindami nebūtais dalykais Direktorių, mero pavaduotoją ir merą, patys to nesuprasdami (arba suprasdami), apkaltino ir prokurorą, kuris nuo pat 2013 m. gynė Savivaldybės interesus.  Ir tą prokuroras mano manymu darė nuosekliai, kantriai ir teisingai.

Dėl pareikšto nepasitikėjimo Savivaldybės administracijos direktoriumi, mero pavaduotoju, Teikimo inicijuoti Savivaldybės merui įgaliojimo netekimo procedūrą ir reikalavimo sušaukti neeilinį posėdį (toliau – Teikimas).

 • Teikime visi Savivaldybės vadovai kaltinami neva nuslėpę informaciją apie tai, kad LAT yra konstatavęs, jog VšĮ Pramogų sala turi pareigą grąžinti Savivaldybei jau minėtą 584 028,32 Eur permokėtą sumą. Dėl tokio reikalavimo nepagrįstumo jau pasisakyta.
 • Pagal Vietos savivaldos įstatymo 25¹ str. 4 d., toks teikimas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo sužinojimo apie sulaužytą priesaiką. Tarybos sprendimas dėl Koncesijos sutarties pakeitimo buvo svarstomas ir priimtas spalio 4 d. Tą pačią spalio 4 d. Tarybos nariams buvo pateikta visa informacija apie LAT nutartį ir neva koncesininko „pareigą“ grąžinti 584 028,32 Eur permokėtą sumą. Be to, visą informaciją Tarybos nariams pateikė posėdžio metu pasisakęs Egidijus Morkūnas. Taigi, Tarybos nariai, dar spalio 4 d. žinoję visus faktus ir visas Koncesijos sutarties pakeitimo aplinkybes ir už jas patys balsavę, vėliau – 2018 m. lapkričio 21 d. pateikė Teikimą dėl mero, praleidę įstatymo nustatytą 30 dienų terminą. Be to, kartu su Teikimu nepateikė jokių įrodymų, kaip to reikalauja įstatymas.
 • Tuo pačiu Teikimu reikalaujama sušaukti neeilinį Tarybos posėdį ir atšaukti administracijos direktorių, kuris vienintelis per 12 metų sugebėjo įvertinti ir Tarybos sprendimu pakeisti Koncesijos sutartį Savivaldybės naudai, ir mero pavaduotoją. Teikime nurodoma 250 000 Eur žala yra niekuo nepagrįstas ir atviras šmeižtas. Visiškai palaikau šių asmenų kreipimąsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo už šį šmeižtą. Galvoju apie galimybę man taip pat prisidėti prie šio pareiškimo.

Manau, kad tokia Tarybos „perversmininkų“ iniciatyva, jei ji bus įgyvendinta,  baigsis taip pat, kaip baigėsi E. Bivainio byla – dideliais Savivaldybės nuostoliais.

 • Įstatymas suteikia man 14 dienų terminą nuspręsti, sušaukti ar nešaukti reikalaujamą posėdį. Įstatymų reikalavimų laikysiuosi ir veiksiu pagal įstatymo nustatytas taisykles.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: VITALIS LEBEDIS, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
Facebook komentarai
});}(jQuery));