Loreta Braždienė pasirinkta vadovauti Vilniaus apygardos teismui, nes turi problemų savo biografijoje

teisejaisugrybe

teisejaisugrybe

Loreta Braždienė pasirinkta vadovauti Vilniaus apygardos teismui, nes turi problemų savo biografijoje

Aurimas Drižius

Signataras Zigmas Vaišvila, paklaustas, ką mano apie naujausią Dalios Grybauskaitės pasirinkimą – Vilniaus apygardos teismo pirmininkę paskirti tokią apylinkės teismo pirmininkę Loretą Braždienę, atsakė :

 

teisejaisugrybe

Aš esu ją apskundęs Teisėjų etikos ir drausmė komisijai. Mat Braždienė (nuotraukoje trečia iš kairės) savo nutartimi man parašė, kad „Vaišvila savo gydymu modeliuoja bylos eigą“.  Ką aš galėjau modeliuoti? Sausio 2 d. man darė operaciją, o teisėja Inga Staknienė paskyrė teismo posėdį sausio 4 d., kuriame aš privalėjau dalyvauti. Kai pareiškia jai nušalinimą, Braždienė nusprendė, kad aš „modeliuoju bylos eigą“.  Dėl teisėjos Vitos Valeckaitės – ji išnagrinėjo raštu mano skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus patvarkymo, kuriuo jis, vykdydamas laikinas apsaugos priemones dėl tų 2,4 mln. eurų, kuriuos iš manęs nori prisiteisti  bankroto administratorius „Admivita“ už tariamai neperduotą turtą, antrą kartą areštavo turtą tai pačiai sumai. Savo skunde nurodžiau ir kitus antstolius, kurie reikalauja iš „FF lizingas“ bankroto administratoriaus mano lėšų. Šis atsisakė vykdyti jų nurodymus, o staiga Donatas Kisielius, kuris neturi teisės vykdyti ir areštuoti turto, nurodo tai padaryti, ir „Admivita“ klusniai didžiąją dalį tų pinigų perveda Kisieliui. To daryti antstolis neturėjo teisės, todėl jį apskundžiau teismui. Teisėja Valickaitė dėl skundo esmės nieko nepasisakė ir savo nutartyje nenurodė kitų bylos dalyvių, antstolių, kuriuos aš taip pat nurodžiau skunde. Tai galimi du variantai – arba teismo sekretorius neįvedė į Liteko sistemą visų bylos dalyvių, nes tai daro techniniai darbuotojai, arba juos iš bylos pašalino teisėja Valeckaitė. Todėl spalio 5 d. pareiškiau jai nušalinimą, o ji toliau nagrinėja šią bylą. Kartu pranešiau ir teismo pirmininkei Braždienei, kad teisėjai Valickaitei pareiškiau nušalinimą. Tas klausimas ilgai buvo vilkinamas, o dabar parašė, kad dėl tų klausimų pasisakys apeliacinė instancija. Nors teisėjo nušalinimas turi būti išnagrinėtas per tris darbo dienas. Žodžiu, tokio įžūlumo reikia paieškoti.

Tačiau jeigu atsiriboti nuo manęs, ir sužinoti, kodėl teisėja Braždienė skiriama Vilniaus apygardos teismo pirmininke, reikia pasižiūrėti jos biografiją. Ji mane ir advokatą šokdino dar bylose su kitu administratoriumi – UAB „Skomė“. Po kažkelinto posėdžio advokatas prisiminė ją – paaiškėjo, kad minėtas teisininkas savo laiku dirbo advokatu byloje, kurioje Loreta Braždienė dirbo Vilniaus teismo rašysenos eksperte. Šis biografijos faktas yra L.Braždienės biografijoje, tik ten nėra parašyta, kodėl ji nustojo dirbti šiose pareigose. Advokatas man papasakojo apie įvykį konkrečioje baudžiamojoje byloje, kurioje eksperte buvo L.Bradžienė. Ji buvo padariusi išvadą, kad vienos įmonės vadovo parašas ant dokumento yra suklastotas. Tačiau teisme minėtas žmogus pareiškė, kad tai jo tikras parašas, niekas jo neklastojo. Buvo paskirta dar viena teismo ekspertizė, kuri konstatavo, kad parašas tikras ir nesuklastotas, o dėl teismo ekspertės L.Braždienės buvo priimta atskiroji nutartis, ir pranešta prokuratūrai. Automatiškai L.Braždienė išlėkė iš teismo ekspertų, ir grįžo dirbti į Šiaulius, kur dirbo kelių įmonių teisininke. Paskui ji grįžo į Vilnių, pasidarbavo čia ir tapo teisėja. Ką aš galiu pasakyti? Matyt, kad tokie žmonės, kurie turi problemų savo biografijoje, yra patogūs. Prisiminkime ir tai, kad sujungus visus keturis Vilniaus apylinkės teismui, L.Braždienė, tik pradėjusi dirbti eiline teisėja, buvo paskirta teismo pirmininke. Visi, su kuo šnekėjausi, stebėjosi, kas čia per stebuklas. O dabar Braždienė skiriama Vilniaus apygardos teismo pirmininke.

 

plačiau apie tai – naujame LL numeryje

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));