Liudininkas, matęs, kaip Drąsiaus Kedžio kūną žudikai atvežė automobiliu, „pats pasiprašė į psichiatrijos ligoninę“

Gladutis

Gladutis

 

Liudininkas, matęs, kaip Drąsiaus Kedžio kūną atvežė automobiliu, „pats pasiprašė į psichiatrijos ligoninę“

 

Nedaug kas žino, kad yra liudininkas, žmogus, kuris matė, kaip nukankinto Drąsiaus Kedžio kūnas buvo atvežtas automobiliu ir numestas prie Kauno marių. Oficiali prokuratūros versija yra ta, kad neva D.Kedys pats „užspringo žolės lapu“, tačiau liudininkas J.J. liudijo, kad jo kūną žudikai atvežė automobiliu.

 

Pedofilijos byloje yra tokie parodymai:

 

 

Pasikeitę liudininko parodymai apie Drąsiaus nužudymą po gydymo psichiatrinėje ligoninėje

 

Drąsiaus Kedžio mirties byloje liudytojas J.J. 2010-04-22 apklausos metu pranešė, kad jis 2010 m. balandžio 16 d. apie 00.30 ėjo žvejoti. Apie 1,00 jau buvo prie Kauno marių. Dar buvo tik išsiėmęs įrankius ir rengėsi užmesti, kai išgirdo, kad į aikštelę atvažiuoja kažkoks automobilis. Jis į pakalnę leidosi lėtai. Automobilis buvo tamsios spalvos. Matė, kaip iš automobilio išlipo trys vyrai. Du iš ten buvusių vyrų buvo apie 180 cm, o vienas buvo apie 160 cm ūgio. Visi trys priėjo prie bagažinės ir ją atidarė, iš jos kažką išsitraukė. Iš bagažinės ištrauktą daiktą vilko žeme. J. J. taip galvojo, kadangi girdėjo vilkimo garsą. Minėtą daiktą vienas vyras nešė paėmęs už priekio, kitas galo, o trečias ėjo per vidurį. Jie visi su tuo daiktu nuėjo nuo aikštelės i kairę pusę. Kaip nuo aikštelės jie nuėjo, pasakyti negali. Tačiau užtruko kažkur apie 15-20 minučių. Po to visi trys vyrai grįžo, tačiau nieko jau nebesinešė. Grįžę iš karto visi trys sėdo į automobilį ir apsisukę išvažiavo. Liudytojo J. J. parodymai 2010-04-22 buvo patikrinti vietoje.

Liudytojas J. J., po gydymosi Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje, 2010 m. balandžio 27 d. apklausos metu parodė, kad savo anksčiau duotus parodymus prisimena ir juos tvirtina iš dalies. Nori papildyti, kad jis savo ankstesnėje apklausoje duotus parodymus šiek tiek pagražino ir pats kai ką sukūrė. Prie Kauno marių jis pats tikrai buvo,  tačiau žvejodamas nematė nei kiek žmonių, nei kas ten tokie buvo. Negirdėjo jokio automobilio durelių trinktelėjimo. Galbūt iš automobilio net niekas ir nebuvo išlipęs. Nematė, ar buvo atidaryta automobilio bagažinė ir ar kas nors iš jos ką nors traukė. Visa tai jis sugalvojo, nes pamanė, kad taip palengvins policijos darbą, be to jis pats buvo susijaudinęs. Prieš tai visą savaitę jis vartojo alkoholį. Tuo metu, kai skambino policijai, taip  pat buvo išgėręs. 2010-04-22 apklausos metu buvo šiek tiek išgėręs, nes iš ryto „pataisė sveikatą“. Kai yra išgėręs, mėgsta pakalbėti ir kalba, kas papuola ant liežuvio.

2010-04-23 nusprendė, kad reikia atsigulti į Žiegždrių psichiatrinę ligoninę. Pats nuvyko į ją. Apie tai, kad eina į ligoninę, nei mamai, nei seseriai nieko nesakė. Į ligoninę atsigulė pats savo noru, ničnieko neverčiamas. Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje yra gulėjęs tris kartus. Pirmą kartą jaunystėje, dar kai ėjo į mokyklą. Antrą kartą gulėjo prieš 9 ar 10 metų. trečias kartas buvo nuo 2010-04-23. Dėl ko tiksliai anksčiau gulėjo ligoninėje, negali pasakyti, kiek prisimena dėl to, kad buvo protiškai atsilikęs. 2010-04-26 buvo paleistas iš ligonini prieš išeinant iš ligoninės jam buvo suleista raminamųjų vaistų, jaučia stiprų jų poveikį.

Liudytojo J. J. sesuo J. B. 2010 m. balandžio 23 d. apklausiama parodė, kad nuo 2010 m. balandžio 14 dienos nematė, kad jos brolis gertų. 2010-04-23 apie 12 val. paskambino broliui, o jis pasakė: „Ateik mane pasiimti, mane paguldė į Žiegždrius, sese pasiimk mane“. Kai ji ėjo į ligoninę, susitiko prie namų policijos pareigūnus ir kartu su jais nuėjo į antrąjį vyrų skyrių. Tada į vestibiulį buvo iškviesta gydytoja, po to ji su policijos pareigūnais užėjo į šios kabinetą. Po to gydytoja iškvietė ligoninės direktorę Valdonę Matonienę, kuri pasakė: „Kokiu reikalu čia jie atvyko, kad žmogus atsigulė pats į ligoninę kad tai yra ne mūsų reikalas“. Jai pasirodė, kad gydytojai kažką slepia ir jai kažko nesako.

Liudytoja J. J. (dukra  J. J.) apklausta 2010 m. balandžio 26 d. parodė, kad apie  tai, jog jos tėvas piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, ji pasakyti negali. Kad tėvas labai stipriai prisigertų, ji nemačiusi. Apie tai, kad jos tėvas anksčiau buvo paguldytas j Žiegždrių psichiatrinės ligoninės stacionarą, ji niekada nežinojo. Tėvas anksčiau psichine sveikata niekada nesiskundė. Apie tai, kad jos tėvas paguldyta į Žiegždrių psichiatrinę ligoninę, ji sužinojo 2010-04-24 apie 10 vai. ryto iš tetos. Informacija ligoninėje buvo suteikta labai nenoriai.

 

Aukščiausias teismas toliau slepia žudikus

 

Gladutis

Aukščiausiojo teismo teisėjui E.Gladučiui (pirmas dešinėje) buvo išsiųstas toks redakcijos paklausimas:

paklausimai teisėjui E.Gladučiui

 

Jūs pirmininkavote kolegijai Panevėžio apygardos teisme, kuri 2010 m. nutraukė vadinamąją garliavos pedofilijos bylą ir nurodė, kad „kad išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu gautus A Ūso, V. Naruševičienės, L Stankūnaitės ir J. Furmanavičiaus telefoninių pokalbių duomenis, nebuvo nė vieno tiesioginio ar per kitus asmenis kontakto telefonu, kuris leistų teigti buvus ryšį tarp nurodytų asmenų ir J. Furmanavičiaus

 

Tačiau tokių pokalbių išklotinių minėtoje byloje apskritai nebuvo, todėl jūs negalėjote analizuoti to, ko nebuvo.

 

klausimas – ką jūs analizavote ir kodėl taip grubiai suklastojote savo nutartį?

 

kas jūsų prašė to daryti arba privertė parašyti tokią nesąmonę?

 

nejaugi galvojate, kad už savo veiklą neteks atsakyti?

 

ar būtent už tokią veiklą jūs ir buvote paskirtas LAT teisėju?

 

nekantrai laukiam jūsų paaiškinimu

 

pagarbiai – Aurimas Drižius, Laisvo laikraščio redaktorius

 

 

Gavome tokį LAT pirmininko patarėjos Dovilės Bružaitės atsakymą:

 

Dovilė Bružaitė <d.bruzaite@lat.lt>
03-25, pr 15:42 (prieš 2 dienas)
skirta aš

Laba diena,

atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad teismas, vadovaudamasis Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklėmis, patvirtintomis Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 13P-51-(7.1.2), teikia tik su jo veikla ir bylomis susijusią objektyvią informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų paklausime nepateikti konkretūs, suprantami klausimai, kurie būtų paremti pagrįstais faktais ir būtų susiję būtent su šio teismo veikla ar bylomis, atsakymo pateikti negalima.

Facebook komentarai
});}(jQuery));