Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės administracija, vadovaujama F.Kukliansky, dezinformuoja visuomenę

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės administracija, vadovaujama F.Kukliansky, dezinformuoja visuomenę

 

2018 06 15 d. LŽB tinklapyje pasirodė pranešimas spaudai, kuriame teigiama, jog «Teismas padėjo tašką ginče dėl balsų skaičiaus Lietuvos žydų bendruomenės konferencijoje». Pranešime taip pat nurodyta, kad «Būsimose Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės (LŽB) konferencijose visos organizacijos-narės turės po vieną balsą. Tolimesnį vadovavimąsi šią taisyklę įtvirtino šią savaitę priimta Vilniaus apygardos teismo nutartis ginče dėl bendruomenės narių atstovavimo normų». Čia pat cituojama F. Kukliansky: «…Tikiuosi tai sutelks bendram darbui, nes trukdymas dirbti valdymo organams ir šmeižto kampanijos nėra priemonės, kurių verta imtis skelbiant rūpestį žydais…».

 

Dėl to, kas minėta, Vilniaus žydų bendruomenė oficialiai pareiškia, jog tai dezinformavimas, siekiant suklaidinti visuomenę, ir informuoja, jog:

 

1.       2017 04 19 d. LŽB tarybos sprendimą dėl regioninių žydų bendruomenių, jungiančių visus Lietuvos žydus, atstovavimo konferencijoje kaip ir įstaigų, sudarytų, pavyzdžiui, iš vieno steigėjo/vadovo, suteikiant visiems tik po vieną balsą, Teismas 2017 12 21 d. savo sprendimu pripažino neteisėtu su šia formuluote: «Tokia teisinė situacija negali būti toleruojama, nes ja paneigiamas demokratinis LŽB valdymo principas.»

 

Dėl LŽB skandalingos konferencijos, vykusios žydų bendruomenės būstinėje už uždarų durų, saugant rūmus pasamdytai skaitlingai apsaugai, Teismas priėmė tokį sprendimą: „Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas VŽB Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės 2017-05-28 konferencijoje nebuvo tinkamai atstovaujamas, konferencijoje priimti nutarimai dėl: 

 

2016 m. finansinės atskaitomybės, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados patvirtinimo (1darbotvarkės klausimas);

 

dėl pirmininko išrinkimo (2 darbotvarkės klausimas);

 

dėl Tarybos narių skaičiaus nustatymo ir tarybos narių išrinkimo (3 darbotvarkės klausimas) negali būti  pripažinti teisėtais.“

 

 2.       Teismui nagrinėjant klausimą dėl regioninių bendruomenių ir jų narių atstovavimo neteisėto apribojimo, jausdama nenaudingo sprendimo galimybę, LŽB valdybos nariai – F. Kukliansky, D. Todesas, S. Finkelšteinas – slaptai nuo regioninių bendruomenių ir kitų LŽB narių organizavo kitą teisminį procesą patys „prieš“ save ir sugebėjo gauti jiems reikalingą sprendimą, jog LŽB įstatai formaliai neatitinka asociacijų įstatymui, todėl „trukdantis“ punktas naikintinas. Atkreiptinas dėmėsis į tai, jog šiuo atveju Teismas, priimdamas sprendimą, „vienas narys – vienas balsas“ principo teisingumo tokiai bendruomenei kaip mūsų net nenagrinėjo. Buvo formaliai konstatuota, kad įstatai neatitinka įstatymui.

 

3.       Sužinojusios apie šį slaptą procesą, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Ukmergės žydų bendruomenės paprašė teismą atnaujinti šią bylą, įjungiant jas į procesą. Deja, joms buvo atsakyta. Neva, dėl juridinių kliūčių, ne dėl esmės.

 

4.       Taigi, toks Teismo sprendimas jokiu būdu nėra „taškas, kurį  Teismas padėjo ginče dėl balsų skaičiaus Lietuvos žydų bendruomenės konferencijoje“, kaip teigia LŽB administracija. LŽB vadovai geba naudotis įstatymo bei juridinių procedūrų trūkumais tam, kad galimai ilgiau likti valdžioje, nepaisant regioninių bendruomenių pareikšto joms viešo nepasitikėjimo. Ar tokia LŽB vadovybė yra teisėta? Mes vienareikšmiškai skaitome – ne.

 

5.       Šiuo metu „taškas, kuri Teismas padėjo ginče dėl balsų skaičiaus Lietuvos žydų bendruomenės konferencijoje“ yra 2017 12 21 d. Teismo sprendimas:

 

 Panaikinti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, į.k. 190722117, tarybos 2017-04-19 d. posėdyje priimtą nutarimą 4 darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatyta, kad 2017 m. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės konferencijoje visos regioninės žydų bendruomenės turi po 1 balsą (delegatą).

 

Panaikinti Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės, į.k. 190722117, 2017-05-28 konferencijoje priimtus nutarimus: dėl 2016 m. finansinės atskaitomybės, veiklos ataskaitos ir auditoriaus išvados patvirtinimo (1 darbotvarkės klausimas); dėl pirmininko išrinkimo (2 darbotvarkės klausimas); dėl Tarybos narių skaičiaus nustatymo ir tarybos narių išrinkimo (3 darbotvarkės klausimas).

 

Priteisti iš atsakovo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės į.k. 190722117, 189 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis Eur ) žyminio mokesčio, 2500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus Eur) advokato atstovavimo išlaidų Vilniaus žydų bendruomenės,  į.k. 291199610,  naudai.

 

Kadangi šis Teismo sprendimas apskųstas ir apeliacija laukia nagrinėjimo, kviečiame LŽB administraciją laikytis elementaraus padorumo, nedezinformuoti visuomenės bei eilinį kartą bandyti užbėgti Teismui už akių.

 

Esame atviri deryboms, jei jų turinys bus ne apie tai, kaip likti valdžioje kai kuriems LŽB veikėjams, o apie balsavimo teisingumo principo atstatymą, kuris galiojo mūsų bendruomenėje daugelį metų.

 

 

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: SIMONAS GUREVIČIUS, VILNIAUS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ

Facebook komentarai
});}(jQuery));