Lietuvos šeimų sąjūdis. Pareiškimas dėl šmeižto kampanijos

marsas

marsas

Lietuvos šeimų sąjūdis
Pareiškimas dėl šmeižto kampanijos
2022 m. gegužės 6 d.

Ciniškai naudodamasi ukrainiečių tautos drama, Lietuvos politinį lauką privatizavusios valdančiųjų grupuotės iš paskutiniųjų stengiasi sunaikinti savo antikonstitucinių veiksmų kritikus, įvesti cenzūrą, kelių valstybę privatizavusių grupuočių diktatūrą ir žūt būt priimti partnerystės, neapykantos kalbos, Stambulo konvencijios ratifikavimo ir kitus prigimtinės šeimos teises iš esmės pažeidžiančius antikonstitucinius įstatymus. Valdantieji naudojasi karu totaliai pilietinės visuomenės kontrolei toliau stiprinti ir diktatūrai įvesti.

Jie nebijo atskirų, įbaimintų ir nepatenkintų žmonių, bet paniškai bijo organizuotos piliečių jėgos. Dabar pagrindinis taikinys – Lietuvos šeimų sąjūdis. Ateinantį Didįjį šeimos gynimo maršą 2022 bandė uždrausti. Kai žmonės nutarė rinktis ten, kur valdžios draudimai negalioja – stengiamasi žūt būt Lietuvos šeimų sąjūdį sukompromituoti ir atskirti nuo žmonių, tam pasitelkiant melą, manipuliacijas ir provokacijas.

Pastaruoju metu pradėta šmeižto kampanija, socialiniuose tinkluose ir sisteminėje žiniasklaidoje masiškai skleidžiant melą apie tai, kad Lietuvos šeimų sąjūdis „pasisako prieš Ukrainą ir remia Rusijos agresiją”.

Lietuvos šeimų sąjūdis pačią pirmąją Rusijos agresijos Ukrainoje dieną, vienas iš pirmųjų paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame aiškiai ir nedviprasmiškai pareiškė savo organizacijos poziciją – mes esame su ukrainiečių tauta. Tuo tarpu net kai kai kurios „opozicinės” ir „nesisteminės” partijos iki šiol nėra paskelbę jokių viešų, oficialių savo organizacijos pareiškimų apie karą. Savo pareiškime aiškiai išvardinome mūsų reikalavimus šalies vadovams, į kuriuos mums net nebuvo atsakyta(cituojame):

„1. Telkti ir vienyti žmones galimiems iššūkiams, atvirai kalbėti apie galimas grėsmes, daryti viską, kas įmanoma, valstybės ir visuomenės konsolidavimui.
2. Sustabdyti bet kokius visuomenės skaldymo ir susipriešinimo veiksmus, patyčias, priešų paieškas ir panieką pilietinei visuomenei žiniasklaidoje.
3. Sustabdyti bet kokius planus didinti ar įvesti naujus mokesčius, nedelsiant spręsti klausimą dėl pridėtinės vertės mokesčio būtiniausiems maisto produktams, akcizo kurui ir degalams sumažinimo ar panaikinimo ir imtis kitų priemonių įtampai visuomenėje sumažinti.
4. Nesinaudoti esama situacija visuomenės laisvėms ir teisėms suvaržyti ir išorinės grėsmės pretekstu nebandyti prastumti visuomenės daugumai kategoriškai nepriimtinų Partnerystės, Stambulo konvencijos nuostatų įtvirtinimo įstatymuose ir kitų kontraversiškų įstatyminių aktų.”

Kiek galėjome, padėjome ukrainiečių, karo pabėgėlių šeimoms, nes mes atstovaujame šeimų interesus ir tai yra mūsų tikslas. Rinkome iš Lietuvos žmonių informaciją apie galimybes apgyvendinti ukrainiečių šeimas, teikėme adresus ukrainiečių bendrijoms, veikiančioms šalyje.

Nepaisant to, šmeižto iniciatoriai ir vykdytojai ir toliau plečia propagandinę kampaniją, skleisdami melą ir prasimanymus apie tai, kad Lietuvos šeimų sąjūdis „nepalaiko Ukrainos kovos už savo valstybę” ir net „savo renginį rengs su Rusijos vėliavomis”.

Mums viešai atsakyti į tuos užsipuolimus ir paaiškinti plačiajai visuomenei sisteminėje žiniasklaidoje ir televizijose paprasčiausiai neleidžiama. Todėl dar kartą ir melo propagandos autoriams, ir jų suklaidintiems žmonėms oficialiai pareiškiame:

1. Lietuvos šeimų sąjūdis smerkia Rusijos agresiją Ukrainoje ir buvo, yra ir bus su ukrainiečių tauta ir jos šeimas kovoje už savo Tėvynę.
2. Kalbos apie Rusijos vėliavas renginyje yra šmeižtas. Priešiškų šalių simboliką draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, kurių bus besąlygiškai laikomasi. Apie bet kokius slapta prasismelkusius į Didįjį šeimos gynimo maršą 2022 provokatorius apsauga nedelsiant praneš policijai apie vykdomą nusikaltimą ir jie bus pašalinti iš renginio.

Mes tikime, kad Lietuvos žmonės mato viską ir suprantą, kas yra daroma ir ko siekiama. Kviečiame Lietuvos šeimas ir vaikus, senelius ir anūkus, jaunus ir senus, visus neabejingus savo Tėvynės ateičiai atvykti ir dalyvauti Lietuvos šeimų šventėje, kuri įvyks gegužės 15-tąją – Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ši diena minima kaip Šeimos diena.

Mūsų yra daug, o šeimos, mūsų kalbos ir Konstitucijos naikintojų – tik melo ginama saujelė. Prigimtinė šeima, tradicinės vertybės ir valstybė bus apsaugotos.

Lietuvos šeimų sąjūdis

Facebook komentarai
});}(jQuery));