Policijos smaugiamas SEL-as dar spėjo pasakyti „nesmaukite”, reiškia, buvo ne prie mirties

sel

sel

Vilniaus miesto apylinkės teisme SEL’o baudžiamojoje byloje dėl pasipriešinimo Lietuvos policijos pareigūnams buvo apklaustas ekspertas. Teismas nusprendė, kad nešališką ir patį objektyviausią įvertinimą, ar Lietuvos policijos pareigūnai neviršijo savo įgaliojimų, gali pateikti tik Lietuvos policija, todėl ekspertu šioje byloje buvo apklaustas Lietuvos policijos mokyklos Profesinių įgūdžių valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiasis specialistas A. Antanaitis.
A. Antanaitis patikimai ir įtikinamai (kitaip ir būti negali) teismui pagrindė, kad policijos pareigūnai elgėsi adekvačiai ir perteklinių priemonių nenaudojo. Atsakydamas SEL’ui, ekspertas paaiškino, kodėl jo atžvilgiu atlikti veiksmai nėra laikytini pertekliniais:
„Jūs netgi sugebėjot pasakyti, kad nesmaukit, pasiduodu. Vadinasi, ne prie mirties buvote“, – sakė policijos instruktorius.
Išvada: jei policijos pareigūnai atliko veiksmus, po kurių jūs vis dar buvote nors kiek gyvybingas ir/ar galėjote ištarti bent vieną kitą žodį, tai reiškia, kad jūsų gyvybė dar nebuvo pakibusi ant plauko, todėl, maloniai prašome, nesiskųskite tuo, kad policijos pareigūnų veiksmai, kuriuos jie atliko, buvo pertekliniai.
Facebook komentarai
});}(jQuery));