Lietuvos gaujos

Kristina Sulikienė

Sudalyvavus “Patvorio gaujos” bylos farse, nejučia norėtųsi pasidalinti sąrašiuku, kuris egzistuoja ne sapnuose, ar prokurorų nemigos rezultato rašliavose, bet realiame gyvenime. O gale palyginsime su prokurorų ir policijos išrastomis gaujomis, kurioms skiriamos visos operatyvinės lėšos – todėl nebelieka tikroms gaujoms tirti, žmonės grobiami vidury dienos, o narkotikais tuoj bus prekiaujama spaudos kioskuose.

 1. Šiaulių ONTT narkomafija – Šiaulių policija ir “Bulotinių” grupuotės vadeiva Vaclovas Vaitkevičius, su Ispanijoje perkraunamo “šlamšto” skirstytojais, ir su Kolumbijos ar kurios kitos Pietų Amerikos šalies karteliu, organizavo narkomafiją, apie 15 metų prekiavo narkotikais. Šiuo metu Panevėžyje vyksta bylos nagrinėjimas, o sisteminė spauda apie tai tyli (aprašinėja tik Alvydas Vėberis, pagarba jam.)

 2. Neakcizinių prekių gauja – kontroliuojama policininkų. Neakcizinės prekės – cigaretės, “kaukolinis”, spiritas prekiaujami specialiuose “taškuose”, kuriuos prižiūri policijos pareigūnai ir kaimų seniūnai (pagal pareiginius nuostatus jie privalo bausti nelegalios prekybos savininkus, bet to nedaro). Neliečiama schema, ir įsigalėjusi per daugelį metų, o Verygos “baivinimo politika” dar labiau skatina šį kartelį. – Nuo žaliųjų valstiečių atėjimo į valdžią Lietuvoje atsidarė 60 naujų “taškų”. Neakcizinėmis prekėmis padeda prekiauti bet kuri iš žemiau išvardintų gaujų, nes šioms prekėms pravežti reikia turėti ryšius, bei legalią transporto veiklą, papirkinėti muitininkus, pasienio pareigūnus. Operatyvinis tinklas, kuris remiasi į valstybės uniformas vilkinčius vyrukus.

 3. Tulpiniai – niekur jie nedingo. Kadaise, kaip atskleidė LL tyrimas, jiems operatyvininkai ginklus dalino, vadinasi, tai buvo policijos mafijos struktūra. Dabar „seniai“ susodinti, dalis – išžudyti, o jaunimas užaugo ir banditauja. Pagrindinis „tulpinių“ užsiėmimas yra žmonių prekyba (visokie vištų gaudymai UK, ir žmonių uždarymas į sąvartynus, kur jie renka šiukšles.)

 4. Palestinkė” – konkuruojanti firma tulpiniams. Iš esmės Panevėžio gauja, kuri veikia panašiai, ir persikūrė panašiai – “seniai” išmirė, tai užaugo jaunimas.

 5. Daktarai” – kiek teko susidurti, tai yra panašiai kaip Moterų partija, kurią buvo sukūrusi Prunskienė. Tik koks nors vyrukas iš giminės bando perimti vairą, jį nušauna. Taip ir liko, kad jeigu kas nori apie ką nors pasitarti, turi važiuoti pas kurią nors –ienę, arba dar geriau – aitę. Policija per Dargį bando kuri legendą apie Henriką Daktarą, bet kad niekas nebetiki, jog įmanoma šitiek metų vadovauti “nusikalstamam pasauliui” iš Lukiškių rūsio, neturint net interneto.

 6. Kamuoliniai” – šiuo metu veikianti Kauno gauja, užsiimanti plėšimais iš parduotuvių Vokietijoje, vagystėmis, žmonių grobimais, reketu. Policija susidaro įspūdis, apie tokią gaują nieko negirdėjo.

 7. Agurkiniai” – išpūstas reikalas, kaip ir “Daktarai”, nes kažkoks pedofilų medžiotojas Drąsius Kedys netgi sugebėjo “atkalti” Agurką, nors suiminėjo jį visa “Aro” brigada. Cirkas be pinigų ir tiek.

 8. Londoniniai” – Marijampolės gauja.

 9. Prancūziniai”- Tauragės mafija, gali būti, šiek tiek susijusi su “Šviniumi”, kuris nemėgsta Daktarų. Neseniai bylinėjosi su Enriku Daktaru, prokurorui Palaimai nepavyko jo įkalinti, nors bandė Enriko rankomis sudoroti “neliečiamu” vadinamą. “Prancūziniai” užsiiminėjo mašinų vagystėmis iš Prancūzijos, kontrabanda, be to, pirmas sprogdinimas Lietuvoje įvyko Tauragėje, 1989 m. Razminas “ne prie ko”, netyčia tik netoliese irgi sprogdindavo, o vėliau, darbo leidimų ir gyvenimo leidimų draudimo metais gyveno …Prancūzijoje. Šiaip, manau, tik sutapimas.

 10. Bulotiniai” – Šiaulių mafija, kurios galva Vaclovas Vaitkevičius kaltinamas narkotikų tiekimu Šiaulių ONTT iš Ispanijos, o kad per daug nepriliudytų, buvo neseniai apkaltintas telepatiniu būdu nužudęs Egidijų Sabulį – jau užsitikrinta, kad neišeis iki gyvenimo galo, jeigu kada nors bus sugautas. Įrodymas nužudymo – policijos pasakojimai. Tuo ir bus grįstas kaltinimas. Egidijaus Sabulio sesuo – Eglė Ganusauskienė, bet ar per vyrą susijusi su Mongolu – žino tik policija.

 11. Lukšiniai” – Šiaulių mafija, kuri vertėsi automobilių detalių ir viso kito vagystėmis. Susemtas vadeiva Nerijus Lukšas Jungtinėje Karalystėje, 2014 metais, operaciją vykdė tarptautinės policijos pajėgos, prisidengusios “eismo saugumo prevencija”, tokiu būdu besislapstantis mafiozas ir įkliuvo.

 12. Čečėnų mafija – užsiima lietuviškų pasų padirbinėjimu, ginklų, narkotikų, žmonių prekyba, veikia Kaune, o trajektorija – jau minėta Prancūzija. 2004 m. jungtinės Kauno čečėnų ir kitų grupuočių pajėgos Paryžiuje realizavo 0,5 mln. netikrų eurų, kurių kokybė buvo aukšta. Kauno policija “surado netikrų pinigų fabriką” Kaune tik po euro įvedimo, taigi, praėjus 11 metų. Apie Paryžiuje reziduojančią Lietuvos čečėnų mafiją JAV kinematografai jau ir meninių filmų sukūrę. Tokia dėl vaiko labai kovojanti Gražina irgi susijusi su šia mafija, į Norvegiją pabėgo, nes buvo įtarinėjama narkotikų prekybos byloje. Sakoma, jog išsigelbėti nuo bylos jai padėjo Artūrčikas, kadaise KGB kandidatas, nepriimtas dėl sveikatos. O mainais už laisvę ir liudytojos narkotikų mafijos (čečėnų specifikacijos) byloje apsaugą Lietuva ir padovanojusi jos sūnų Norvegijai. Juk biznis yra biznis.

 13. Babajai” – įvairaus plauko Rytų šalių veikėjai, kurie yra neprognozuojami, ir po “refugees welcome” vėliava jie plečia veiklą, gali būti, ruošia teroro aktus, tačiau čia yra VSD sritis, ir per daug nesikišiu. Nes kai tik pradedu kištis, jie užpyksta, nieko netiria, ir tik po kokių metų sako “ir vėl ji buvo teisi”.

 14. Čigonų gauja – apie tai pranešė Linas Pernavas, jis nustatė, jog čigonai Lietuvoje “spontaniškai” grobia mašinas, važiuojančias 165 km/h greitkeliu. Pirma juokas ėmė iš tokios versijos, po to prisiminiau, jog čigonai ir vieną mafijozę augino, ir su vieno Seimo nario padėjėja, kovojančia prieš korupciją, draugavo. Todėl visko gali būti.

 15. Italijos mafijos Lietuvoje filialas –aktyvesnę veiklą baigė 2010 m. kai Ūsas buvo rastas upelyje, ar baloje. Šiaip tai jo draugas Francesko R., kurį minėdavo Deimantė Kedytė, “nušovė žmoną ir nusišovė pats” (tokia legenda parašyta Italijos spaudoje, bet kaip buvo iš tikrųjų – juk mirusieji nepapasakojo) Italijos kaimelyje (2010 04 21) praėjus 1 dienai po Kedžio lavono radimo (2010 04 20). O kai surado Ūsą upelyje (2010 06 13), tai žurnalistai ir klausė mūsų prokuroro Palaimos “o tai čia nėra Italijos mafijos kalba – veidu į vandenį “tu per daug kalbėjai?” Į tai Palaima ar Kokoškinas atsakė: “Nemanykite, kad mūsų mafija tokia pažengusi.” Violeta Naruševičienė vėlavo į Deimantės Kedytės krikštynas, nes nespėjo grįžti iš Italijos. Gal atostogauti mėgo, ką? Kaune pažįstu merginą, kuri išėjo iš namų, kai jai buvo 15 metų, ir ją priėmė gyventi Violeta, sakė, geras žmogus, duodavo darbo – tvarkyti namus pas ką nors, valyti langus (žmonių prekyba švelniuoju būdu. Gal dar ką nors tekdavo dirbti?). Va taip. Neseniai buvo susemta Calabrijos (tokia Italijos mafijos atšaka) mafija, kuri susimetusi veikė su kunigais, iš viso 62 žmonės. Pagrindinė veikla – žmonių prekyba, prisidengiant migrantais. Kad Lietuvoje veikia Italijos mafijos filialas pati asmeniškai žinau, nes mano asmeninė svainė vos per 1 metus gavo Italijos pilietybę (įmanoma gauti tik suklastojus duomenis, nes įstatymas numato tik “anūkams”, o mano svainė jokia ne italė – kažkuris senelis žydas, todėl ji tamsi ir panaši į italę), ir gyvena ne kur kitur, o Calabrijos mafijos miestelyje, yra galimai parduota pasiturinčiam italui, pagrobimo niekas neregistruoja, nes ji bijo prisipažinti, o veiksmų laisvė akivaizdžiai apribota, žmogus visiškai nesavas – tik su mini suknele vaikšto (vilkėdavo kostiumėlį, sijoną iki kelių), vyną ir alų geria (abstinentė), ir tvarko namus (visuomenės veikėja buvo Lietuvoje).Kad galėtų ištekėti, melagingai atpažino žvejo lavoną kaip savo vyro, Lietuvos ambasada ir Lietuvos policija mielai šitą nesąmonę pralegalizavo. Reikia juk italams žmonų. Moteriškėmis į Italiją nuo seno prekiavo įvairios “modelių agentūros”. Vienos savininkė, koks sutapimas, kaip tik minimos moteriškės vyro (žvejo) klasiokė. Dabar klasiokės duktė teisiama dėl narkotikų. Skalambija visi laikraščiai, nors teisti motušę reikėtų dėl žmonių prekybos ir ryšių su Italijos mafija.

 16. Kaliningrado bratva” – neturiu duomenų, bet yra tokia grupė, ir jie palaiko ryšius su kai kuriais Lietuvos veikėjais, užsiima dalykais, kokią mašiną “pa pigiai” nusiperka, pervaro, gal kokią informaciją renka, bet VSD geriau už mane žino. Labiau esu pastebėjusi kitokių žmonių, ypač Klonio šturmo dienomis. Bet kaip minėjau, VSD viską žino, ir turi viską susirašiusi, nors Rusijos agentai Lietuvoje yra ne tie, kurie prekiauja su Rusija, konservatoriai irgi niekada nebus pripažinti tokiais.

Laimutės Stankūnaitės dėdė sakoma gyvena Kaliningrade, gal ji irgi geriau žino, nes jos mama Tatjana. Gal iš pagarbos šiai grupuotei ir apskritai, Rusijai, mūsų policija ir naudoja rusišką buhalterinę sistemą, turinčią FSB sekimo įskiepį dėl 1S įmonės ryšių su šia struktūra?

 1. Mongoliniai” – jokia ne Daktaro “gaujos” atšaka, nes Mongolas prekiavo narkotikais, ir buvo perspėtas nebūti Viluloje, kai 1993 m. vyko žudynės. Yra palaidotas Gomelske, iki mirties 2010 m. jį saugojo “automatčikai”, tačiau policija su prokuratūra aiškina, jog jį dar 1993 m.nužudė Henrikas Daktaras. Elvis Ganusauskas paliudijo, jog tėvas tikrai nemirė 1993 metais, todėl Kaune gavo į galvą, o tarptautiškai jį gerbia įvairiausios grupuotės ir saugo, todėl jis dar yra gyvas ir gyvena Vakarų Europoje. “Mongolo” brolis iš kalėjimo išėjo “dėl sekretorės klaidos” anksčiau laiko. Čia šiaip, parodyti, kas kam tarnauja.

***

O gale verta paminėti 2 “gaujas”, ant kurių labiausiai “užsisėdusi” policija su prokuratūra, ir kurioms “traiškyti” plauna operatyvinius pinigus milijonais.

Čia dabar jau ne vien mano mintys, o apibendrinsiu prokuratūros, policijos ir teismų šedevrus.

Žurnalistai” – tai tokia gauja, kuri užsiima tęstine nusikalstama veika – straipsnių rašymu. Gaujos vadeiva – Aurimas Drižius, kuris pagal bylų skaičių jau viršijo bet kurį aukščiau išvardytą veikėją. Šiuo metu turi gavęs realų laisvės atėmimą dėl Sadecko šmeižto, nes aprašė vykstančius teismus. Supuvusi sistema redaktorių sodinti bijo, nes kiltų labai didelis tarptautinis skandalas, Lietuva gal netgi turėtų prisirašyti “TSR”, nes tik tarybinėje santvarkoje buvo sodinami žmonės už spaudos darbą. Ir tai ne visada.

Žurnalistams persekioti tinka bet kuris BK straipsnis, kur tik paminėta “paviešino”, prokuratūra išrado netgi galimybę kaltinti pagal LR BK 228 str. Anksčiau labiausiai “einantis” straipsnis buvo “įžeidimas”, o kai Seimas panaikino, teko prokurorams išrasti ką nors naujo. Policija taip uoliai persekioja žurnalistus, nes “chebra” iš VSD raito pažymas, ir policijai atrodo, kad pažymos suraitymas atleidžia nuo sveiko proto ir teisinių reikalavimų.

Žurnalistai VSD pažymose dažniausiai kaltinami “antivalstybine veika” ir “siekiu pakeisti geopolitinę kryptį” – jeigu parašo, kad elektros kaina per didelė, o Lietuvos kariuomenė perka šlamštą – visokius idiotiškus šaukštus, šakutes, ir kitas nesąmones. Iš esmės, “žurnalistų gauja” yra pati pavojingiausia, ir jai persekioti policija skiria visas pajėgas, ir geriausią TV eterio laiką, nes reikia perspėti žmones – kad jie skaitytų tik “Lietuvos rytą”, neva vienintelę teisingą spaudą. Neseniai Linas Pernavas išsigyrė, kad nusikalstamumas sumažėjo net 20 000 nusikaltimų mažiau, nei 2015 metais: taip atsakė į klausimą, kas vyksta, kai vidury dienos grobiami ir žudomi žmonės, lavonai randami tiesiog konteineriuose. “Nusikalstamumas mažėja, ir mes labai džiaugiamės”- atsakė L. Pernavas.

 

Patvorio gauja” – tai tokia grupuotė, kuri kaip mokinukai, su lauželiais ir palapinytėmis 2010-2012 m. stovyklavo Klonio gatvėje, po to netgi privačiame kieme, kur jiems leido šeimininkai Kedžiai (to paties Drąsiaus, kuris atkalė Agurką, tėvai) buvo sekama, pasiklausoma buvo 1000 žmonių, gatvės stebėjimas buvo vykdomas kiaurą parą (tuo metu labai suklestėjo “kamuoliniai” ir visos kitos gaujos; kai kurios gaujos užsienyje buvo iššaudytos – bet policijai buvo svarbiausi “patvoriniai”). Teisiami dėl šmeižto ir asmenų stebėjimo, tai, pasak Ritos Poškienės, yra labai pavojinga veikla.

Na o dabar šitas dvi prioritetines policijos ir prokuratūros gaujas palyginkite su aukščiau išvardintomis, ir gardžiai pasijuokime. Ir pagalvokime – jeigu visos operatyvinės lėšos, kurias iššvaisto policija su prokuratūra “žurnalistų” ir “patvorio” gaujai tirti, būtų skiriamos aukščiau išvardintoms, tai turbūt iš tų gaujų liktų tik pavadinimai.

 

Tiesa, patvorio gaują reikėtų vadinti “teisėjos Venckienės” gauja, tačiau tai yra iš viso absurdas, ir girtas kliedesys, nes jeigu teisėjas gali suburti nusikalstamą gaują, tada sistema prisipažįsta, jog tokių teisėjų gaujų gali būti ir daugiau. Na o matant, kaip teisėjai paleidinėja lygintai narkodylerius, kaipo tokį Kontenį, arba kaip glosto kontrabandos karalius, visko galima tikėtis. Poškienė vis tiek turės atsakyti į klausimą, ką ji norėjo tuo pasakyti, ir kokių REALIŲ gaujų per savo karjerą surado ir ar užkardė jų nusikalstamą veiką.  

Facebook komentarai
});}(jQuery));