Lietuvoje dar ne „Ite, missa ėst“…

paminklas

paminklas

Lietuvoje dar ne „Ite, missa ėst“…

„Eikite, mišios pasibaigė“, – rodos, girdžiu gerb. J.Ragausko žodžius, atsisveikinant jam su bažnyčia… Kodėl aš juos išgirdau šiandien, tik šiek tiek baisesniu balsu? Tas balsas sako: vykite iš Lietuvos ieškoti duonos kąsnio svetur, vergaukite svetimšaliams, jie daugiau moka nei į savanaudiškumo dirvą grįžę savi lietuviai. Savam tu – ubagas vatnikas: neatsiėmei žemės, nevogei, nesupratai kapitalizmo dėsnio, kur svarbiausia – pinigai. To niekada neprimena užsienietis – tu jam tik nebylus ir laisvas darbo įrankis.

 

Taigi prisidengiant laisvės vardu negalima parduoti Tėvynės. Eikime švarūs prie altoriaus. Mums Lietuvos mišios nesibaigs, kol bus gyvas bent vienas tikrasis patriotas. Nusimeskite, artistai savanaudžiai, daugumą lietuvių skaudinančią vaidybą ir neplaukite švęstu vandeniu aštraus savo liežuvio, o kai kurie -ir tėvų ar senelių kruvinų rankų. Atsiribokime nuo kaltinimų, kad mes – žydšaudžių tauta. Pasmerkime, įvardinkime tikruosius nusikaltėlius – tai, ką rašau, jau buvo publikuota. Nestatykime nė vienam žudikui didvyrio paminklų. Tokių karo ir pokario metais buvo ne šimtas… Niekada nepamirškime Pilviškių apskrities Opšrūtų kaimo tragedijos — nužudytas 31 žmogus, iš jų 14 vaikų. Čia tik pradžia Ramanausko-Vanago duoto įsakymo vykdyti „Baltramiejaus naktis“. Ten darbavosi Tauro žmogžudžių būrys. O ką išdarinėjo tiesioginis žudymo operacijų vadovas Baltūsis-Žvejas šiame krašte? Kas jis toks? Tai lietuviško kraujo esesininkas, vokiečių okupacijos metais Pilviškių valsčiuje dirbęs baudžiamojo bataliono 252 vadu ir. kaip teigia vienas iš jo bendražygių T.Šiurkus, dalyvavęs žydų naikinimo akcijose ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje. Pasidomėk, skaitytojau, J.Digrio knygoje „Dievas jų nepasigailėjo“.

 

Tegul tai ir praeitis, bet ji kruvina. Archyvai gali būti palaidoti, bet žmonių atmintis gyva. Taigi ar Lietuvos mišioms galime sakyti – „amen“, kai iš 800 Alytaus rajono gyventojų tik 32 sutiko mokyklą pavadinti Ramanausko vardu. Kodėl? Jie tylės, bet balsavo prieš šį didvyrį, tik jų širdies balso Lietuvos „elitas“ iš Vilniaus nepaisė.

 paminklas

O dabar apie tuos, kurie negali pamiršti savo sotesnės praeities, nemokamo gydymo, nemokamo mokslo, švarių lietuviškų kiaulių mėsos, ruginės duonos, pigios elektros ir kolūkio traktorių, kurie apdirbdavo 60 arų ir jiems užtekdavo algos: nors ji ir nedidelė, bet visa kita – savo ir pigu. Tai pensininkai ir jų nostalgija, – kaip mėgsta vaipytis dabartinis „elitas“. Taip, tai tie pensininkai, kurie anais laikais uždribo mums turtus ir nemokamą mokslą Lietuvoje.

 

Kraupu klausytis ponios, kuri įgijo išsilavinimą tarybiniais metai ir už jį nemokėjo, o dabar viską smerkia, o kai reikia, patrynusi liežuvį į sveikus dantis, porina: ko nori tie pensininkai, jie gerai gyvena, jaunimui reikia pagalbos ir t.t. Kai atstatėme Lietuvą, ji žydėjo. Niekas mums nedavė, mes dirbome, mokėmės, statėmės namus visi, kas netingėjo, valgyti užteko. Užmirškime dešimtmetį po karo, paskui juk atsigavome ir viskas.

 

„Motinų klubas”, Birutė Dipšienė

 

Kiek vaidybos ponios A.Maldeikienės elgesyje. Nepamirškime, kaip greitai ji atstumia nepalankius žurnalistus – pavyzdžiui, R.Janutienę susitikime su žmonėmis Vilniuje ir pan. Visi turi būti parišti jos balsui ir jos nuomonei… Tai Maldeikienė apie pensininkus kalbėjo užgauliai, esą jie gyvena gerai. Viskas jaunimui. O kur pačios, ponia, vaikai? Kaip sumaniai ji pasinaudoja vaidyba – sugalvojo tapti prezidente! Aušrine, viskas matosi: dirbtinis galvos nulenkimas kalbant apie skyrybas su Maldeikiu, o apie pensininkų „gerbūvį“ nutylima – prisidengiama skyrybomis… Ar normalu, jei kartu užauginote vaikus, vienas kitą mylite, bet skiriatės dėl politikos? Maldeikis taip pat politikoje didelis – europarlamentaras. O jai mat reikia „aukotis tautai“ – tapti valdove.

 

Ar postai svarbiau už šeimą? Ką jūs padarėte gero Lietuvai? Paliežuvavote sėdėdama poste? Jūs net mamą išvežėte mirti į senelių prieglaudą – ar tai tiesa, klausia rinkėjas? Ar tiesa, kad ji paliko jums namą Palangoje, o jūs neturėjote laiko ją slaugyti ir leidote jai iškeliauti Anapilin ne iš savo namų, o iš valdiškų? Gal tai ir netiesa, bet žmonės man taip rašo. Ar ne dėl pinigėlių suvaidintos tos skyrybos? Gal tai netiesa, bet tas jūsų rėkimas kalbant žmonėms, tas balso ploninimas ir akių nepakėlimas kalbant apie skyrybas ir tolimesnius šiltus santykius, atleiskite, glumina. Jeigu smerksite mane, tai žinokite, aš neatsiėmiau mamos namų Vilniuje, kuriuos jai A.Smetonos laikais padovanojo Lietuvos lakūnas Stanaitis už skriaudą (neminėsiu kokią, nes tai jos skausmas). Ten gyvena žmonės – ir tegul!

 

Didžiuojuosi savo tėveliu J.Misiukevičiumi, kuris kovojo prieš lenkų okupaciją Vilniuje ir jo krašte. Žiaurius kankinimus iškentė tokie patriotai kaip Vidzbelis ir kiti lenkų kalėjimuose. Šiandien jie

 

pamiršti. Lenkų okupacijos nebuvo, vokiečiai irgi nieko nešaudė, neokupavo, tik rusai – gyvatės, Vilnių grąžino Lietuvai. Kaip čia yra? Kodėl tie kovotojai neprisimenami ir žinomi tik iš archyvų ir V.Uždavinio knygų, išleistų 1934 metais? O vaikai, anūkai tos praeities nežino, mat čia kovojo ne ponų elitas, o paprasti lietuviai. Taigi Lietuvos istorijoje jų nėra. Kodėl?

 

Mano sūnus ir dar 36 jaunuoliai turi nukentėjusiųjų prieš Sausio 13-osios įvykius statusą, nes bėgo iš Tarybinės armijos, apgauti V.Landsbergio, buvo sužeisti ir pamiršti. Dabar sūnus išvažiavo dirbti į užsienį, kad net sirgdamas galėtų uždirbti pinigų man dantims susidėti, nes aš neturiu turtų, kaip „legalieji patriotai“, mano pensija – 240 eurų. Aš ir tokie kaip mano šeima kažkodėl vadinami vatnikais, o tiksliau, „pseudopatriotai“, pavadinkite mus „klumpininkais“ – tokie ir buvome iki pokario, tokie ir tampame dabar.

 

Nebeliko tikėjimo laisve. Nebeliko meno ir tiesos žodžio jame. Paklauskite ko nors, kokias knygas jie skaitė, kas jų autoriai? Nežino. J.Ivanauskaitės knygų be psichotropinių vaistų ir skaityti neįmanoma. Kitas tėvų išpuoselėtas ir tarybmečiu į užsienį išvykęs ieškoti laimės „poetas“ Tomas Venclova rašo eiles apie tai, ko nežino, nes negyveno čia. Jis negrįžta kurti „naujo gyvenimo“ Lietuvoje, jis nemėgo TSRS, o dabar, manau, „apsimeta“, kad myli Lietuvą. Kai sunku Lietuvai, kai naikinama jos kalba, kultūra, menas, – jo nėra. Jis, kaip ir kiti išeiviai, paliko Lietuvą – dėl vardo, o ir dėl pinigėlių. O mūsų vaikai išvyko tremtin uždirbti pinigų motinos dantims ir sau duonos kąsniui, ne mokslų pasisemti, o vergauti. Jie sugrįš palaidoti tėvų, tik kažin ar užteks pinigėlių dviems metrams žemės – tėvų kapui.

 

Žiūrėkite į tas nuotraukas, vertinkite ir turėkite savo nuomonę. Savo eiles skiriu visiems savo draugams ir nepritariantiems – t.y. visiems Lietuvos „klumpininkams“. Išlikime ir nesakykime „Ite, missa ėst…“ , nes jos dar nesibaigė. Dar Lietuva gyva.

 

Pagarbiai

 

Birutė Dilpšienė

Ištikusiems

Ir stoviu aš prie nebylaus paminklo.

 

Ištrintas čia žudikų priminimas.

 

Bet širdyje išliko vaiko, metamo į duobę,

 

Šauksmas „Mama!” – atminimas.

 

Užtenka mums juoko, ir skausmo pakanka,

 

Tik melo per daug Lietuvoj.

 

Atverskime tikrą istorijos lapą

 

Ir pildykim jį išgyventoj tiesoj.

 

Nuteiskite mane už tiesą kaip teisiate Justiną Salomėją Petrą Pakeist istorijai ir tiesai sukūrėte savąjį “teatrą’.

 

Nelanko jo valstietis – vaikas Lietuvos.

 

Už melą j is tėvynės neparduos.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));